Slovíčka

Série slovíček On y va! 3 lekce 2

(Francouzština)

agité - bouřlivý
au maximum - nanejvýše
aucun - žádný
autokritique - sebekritický
cependant - nicméně
contre - proti
craindre - bát se
dés - od
dur - tvrdý
efficace - účinný
empêcher - bránit
en principe - v zásadě
en tout cas - každopádně
être en revolte - bouřit se
fâché - rozzlobený
fâcheux - mrzutý
chic - slušivý
l'enveloppe - obálka
la motivation - motivace
la note - poznámka
la pluie - déšť
la proposition - návrh
la résolution - rozhodnutí
la revolte - vzpoura
la traduction - překlad
lamentable - žalostný
le bulletin - vysvědčení
le cas - případ
le cours particulier - soukromá hodina
le maximum - maximum
le mouton - ovce
le passé - minulost
le principe - zásada
le rebelle - povstalec
le russe - ruština
logique - logický
manifester - projevit
par contre - naproti tomu
particulier - zvláštní
pédagogique - pedagogický
prendre de bonnes résolutions - dát si předsevzetí
prendre des notes - dělat si poznámky
rédiger - sepsat
régulier - pravidelný
respirer - dýchat
s'opposer - stavět se na odpor
se fâcher - rozzlobit se
slave - slovanský
stupide - hloupý
trimestriel - čtvrtletní