Slovíčka

Série slovíček Lekce 1 - 8

(Latina)

abdomen, inis, N - břicho
abdominalis, e - břišní
abducens, entis - odtahující, odtahovací
abductor, oris, M - odtahovač
ablatio, onis, F - odnětí, snětí
abortus, us, M - potrat
abruptio, onis, F - odtržení, odlomení
abscessus, us, M - absces (dutina vzniklá zánětem a vyplněná hnisem)
abusus, us, M - nadměrné užívání, zneužívání
accessorius, a, um - přídatný, vedlejší
acusticus, a, um - sluchový
acute - prudce, akutně
acutus, a, um - akutní, náhlý, prudký
adenoma, tis, N - nezhoubný nádor ze žlázového epitelu
adhaesio, onis, F - srůst
aditus, us, M - vchod, vstup
aethanolum, i, N - líh, etanol
aethylicus, a, um - alkoholický, způsobený alkoholem
aethylismus, i, M - nadměrné užívání alkoholu
ala, ae, F - křídlo, oddíl část
alcoholicus, a, um - alkoholický
alienus, a, um - cizí
alveolus, i, M - dutinka
alveus, i, M - dutina
ampulla, ae, F - rozšíření (rozšířená část orgánu)
amputatio, onis, F - amputace (operativní odnětí části těla)
anaemia, ae, F - chudokrevnost, anémie
anamnesis, is, F - předchorobí, anamnéza (informace o chorobách, které pacient prodělal nebo se vyskytly v jeho rodině
anastomosis, is, F - chirurgické spojení (2 částí dutých orgánů), anastomóza
angulus, i, M - úhel
annus, i, M - rok
anomalia, ae, F - odchylka, nepravidelnost, anomálie
anoxia, ae, F - nepřítomnost kyslíku
antebrachium, i, N - předloktí
anterior, ius - přední
antibioticum, i, N - antibiotikum
antrum, i, N - předsíň
anuria, ae, F - zástava močení a tvorba moči
anus, i, M - řitní otvor
aorta, ae, F - srdečnice
aorticus, a, um - srdečnicový
apertus, a, um - otevřený
apex, icis, M - hrot, vrchol
apnoe, es, F - apnoe (zástava dechu)
aponeurosis, is, F - šlachová blána (plošně rozprostřená)
apparatus, us, M - soustava, ústrojí
appendix, icis, F - přívěsek
arcus, us, M - oblouk
areola, ae, F - dvorec
arteria, ae, F - tepna
articularis, e - kloubní
articulatio, onis, F - kloub
ascendens, entis - vzestupný
asthma, tis, N - astma (onemocnění charakterizované záchvatovou dušností)
atlas, atlantis, M - nosič
atrium, i, N - síň, předsíň
auditivus, a, um - sluchový
auditus, us, M - sluch
auricularis, e - ušní, boltcový
auris, is, F - ucho
axis, is, M - 1. osa, 2. čepovec
basis, is, F - základna
benignus, a, um - nezhoubný
biceps, ipitis - dvojhlavý
bilateralis, e - oboustranný
biliaris, e - žlučový
bilis, is, F - žluč
brachialis, e - pažní
brachium, i, N - paže
brevis, e - krátký
bronchialis, e - průduškový
bucca, ae, F - tvář, líce
bulbitis, itidis, F - zánět bulbu (rozšířené části) dvanáctníku
bulbus, i, M - koule, bulva
bursa, ae, F - váček, burza
caecum, i, N - slepé střevo
caecus, a, um - slepý
cachexia, ae, F - výrazné zhubnutí a vysílení, celková sešlost a ztráta sil
calcaneus, i, M - patní kost
calculus, i, M - kámen, kamének
caliculus, i, M - pohárek
calix, icis, M - pohár, kalich
canalis, is, M - kanál
cancer, cri, M - rakovina
caninus, a, um - psí, týkající se špičáku
capsula, ae, F - pouzro, obal
caput, capitis, N - hlava, hlavice
carcinoma suspectum - podezření na rakovinu
carcinoma, tis, N - zhoubný nádor, rakovina
carcinomatosus, a, um - rakovinný
cardia, ae, F - česlo
cardiacus, a, um - srdeční; česlový
caries, ei, F - kaz (zubní)
caroticus, a, um - krkavicový (vztahující se ke krkavici)
carotis, idis, F - krkavice, krční tepna
carpus, i, M - zápěstí
cartilago, inis, F - chrupavka
cataracta, ae, F - šedý zákal
catarrhus, i, M - katar (typ povrchového zánětu sliznic, provázený značnou tvorbou sekretu)
cauda, ae, F - ocas
caudatus, a, um - ocasatý
cavitas, atis, F - dutina
cavus, a, um - dutý
centralis, e - centrální, ústřední
cerebellum, i, N - mozeček
cerebrum, i, N - mozek
cervix, icis, F - krk, krček
cicatrix, icis, F - jizva
circulatio, onis, F - oběh
circumscriptus, a, um - ohraničený
cirrhosis, is, F - zatvrdnutí orgánu, cirhóza
clavicula, ae, F - klíční kost
coccygeus, a, um - kostrční
coccyx, gis, F - kostrč
colica, ae, F - kolika (akutní záchvatová bolest střídavě se stupňující a polevující)
collapsus, us, M - selhání, zhroucení
collateralis, e - pobočný (ležící na stejné straně)
collum, i, N - krk, krček
colon, i, N - tračník
columna vertebralis - páteř
columna, ae, F - sloupec, sloup
combustio, onis, F - popálenina
comminutivus, a, um - tříštivý
commissura, ae, F - spoj, spojení
commotio, onis, F - otřes
communis, e - společný, obecný
compensatus, a, um - vyrovnaný, vyvážený, kompenzovaný
complicatio, onis, F - komplikace
compositus, a, um - složený
compressio, onis, F - stlačení
condylus, i, M - kloubní hrb
congelatio, onis, F - omrzlina
congenitus, a, um - vrozený
concha, ae, F - skořepa
constrictor, oris, M - svěrač
contusio, onis, F - zhmoždění
contusus, a, um - zhmožděný
cor, dis, N - srdce
cornu, us, N - roh
corona, ae, F - korunka
coronarius, a, um - věnčitý
corpus, oris, N - tělo
cortex, icis, M - kůra
costa, ae, F - žebro
coxa, ae, F - kyčel, kyčelní kloub
cranium, i, N - lebka
crassus, a, um - tlustý, silný
crescens, entis - rostoucí
crista, ae, F - hrana, hřeben
crus, cruris, N - bérec
crypta, ae, F - krypta (chodbička pod povrchem sliznice)
cubitus, i, M - loket
curatus, a, um - vyléčený
curvatura, ae, F - zakřivení
cuspis, idis, F - hrot
cutis, is, F - kůže
cysticus, a, um - měchýřkovitý, cystický
cystis, is, F - měchýř, cysta
deciduus, a, um - padavý
decubitus, us, M - proleženina
defectus, us, M - vada, porucha, nedostatek
deformitas, atis, F - znetvoření
dehiscentia, ae, F - rozestup (rány)
dens deciduus - dočasný zub
dens, dentis, M - zub
dentalis, e - zubní
depressivus, a, um - depresivní (vztahující se k depresi)
descendens, entis - sestupující, sestupný
deviatio, onis, F - vybočení, odchylka, úchylka
dexter, tra, trum - pravý (ležící na pravé straně)
diabetes mellitus - cukrovka
diabetes, ae, M - průchod, průtok, úplavice
diabeticus, a, um - cukrovkový, diabetický
diagnosis, is, F - diagnóza (určení)
diagnosticus, a, um - vztahující se k diagnóze, diagnostický
diameter, i, F - průměr
diaphragma, tis, N - bránice; mezistěna, přepážka; dno
diaphragmaticus, a, um - brániční (vztahující se k bránici)
diarrhoea, ae, F - průjem
diffusus, a, um - rozptýlený, neohraničený
digitus, i, M - prst
dilatatio, onis, F - rozšíření
directus, a, um - přímý
dislocatio, onis, F - posun, přemístění
distalis, e - vzdálený (vzdálenější od trupu)
distensio, onis, F - roztažení, natažení
distorsio, onis, F - podvrtnutí, vyvrtnutí
diverticulosis, is, F - mnohočetný výskyt výchlipek (např. v tlustém střevě)
diverticulum, i, N - výchlipka (vrozené nebo získané vychlípení dutého orgánu, např. stěny jícnu, střeva)
dolor, oris, M - bolest
dorsalis, e - hřbetní; zadní
dorsum, i, N - záda, hřbet
drainage - odvádění tekutiny z ran, drenáž (nesklonné)
ductus choledochus - žlučovod
ductus, us, M - kanál, vývod
duodenum, i, N - dvanáctník
dura mater - tvrdá mozková plena
durus, a, um - tvrdý
dyspepsia, ae, F - porucha trávení (souhrnné označení pro řadu trávicích obtíží)
dyspepticus, a, um - týkající se dyspepsie (porušeného trávení)
ectopia, ae, F - výskyt orgánu mimo obvyklé místo
embolia, ae, F - embolie (vmetení a zaklínění krevní sraženiny, tuku nebo vzduchu v cévách
empyema, tis, N - tělesná dutina vyplněná hnisem
enteron, i, N - střevo
eodem loco - na stejném místě
epidemicus, a, um - týkající se hromadného rozšíření infekční choroby, epidemický
epiglottis, idis, F - hrtanová příklopka
epiploicus, a, um - předstěrový
ethmoidalis, e - čichový (patřící k čichové kosti)
evacuatio, onis, F - vyprázdnění, odsátí
exacerbans, antis - zhoršující se; znovu se objevující
excisio, onis, F - vyříznutí
exclusio, onis, F - vyloučení
excoriatio, onis, F - oděrka, odřenina
exitus, us, M - smrt (stanovená klinikem)
extensor, oris, M - natahovač
externus, a, um - vnější, zevní
extractio, onis, F - vynětí, vytažení, vytržení
extremitas, atis, F - končetina, konec
facialis, e - obličejový
facies, ei, F - plocha; obličej
fascia, ae, F - (svalová) povázka
fauces, ium, F - hrdlo (plurál)
febris, is, F - horečka (nad 38 °C)
felleus, a, um - žlučový
femoralis, e - stehenní
femur, oris, N - stehno; stehenní kost
fetus, us, M - plod
fibroma, tis, N - nezhoubný nádor z vazivové tkáně
fibrosus, a, um - vazivový
fibula, ae, F - lýtková kost
fistula, ae, F - píštěl (abnormální kanálek mezi dutinou a jejím povrchem)
fisura, ae, F - štěrbina; trhlina
flexor, oris, M - ohybač
flexura, ae, F - ohbí, ohyb
fluctuans, antis - kolísavý, volný
foliatus, a, um - listovitý
foramen, inis, N - otvor
fornix, icis, M - klenba
fossa, ae, F - jáma
fossula, ae, F - jamka
fovea, ae, F - jamka
fractura, ae, F - zlomenina
frenulum, i, N - uzdička
frenum, i, N - uzda
frontalis, e - čelní
fundus, i, M - dno, základ
ganglion, i, N - nervová uzlina
gangraena, ae, F - sněť, gangréna
gangraenosus, a, um - týkající se sněti (gangrény), gangrenózní
gaster, gastris, F - žaludek
gastricus, a, um - žaludeční
generalisatus, a, um - postihující celé tělo, generalizovaný
genu, us, N - koleno
gingiva, ae, F - dáseň
glandula, ae, F - žláza
glans, dis, F - žalud
gluteus, a, um - hýžďový
gradus, us, M - stupeň
gravis, e - těžký, závažný
gustatorius, a, um - chuťový
gustus, us, M - chuť
haematoma, tis, N - krevní výron
haemorrhagia, ae, F - krvácení
haemorrhoidalis, e - týkající se hemoroidů
haemorrhoides, um, F - hemoroidy (chorobné rozšíření žil v řitním otvoru)
hallux, ucis, M - palec (na noze)
haustrum, i, N - vyklenutí (orgánu)
hepar, atis, N - játra
hepaticus, a, um - jaterní
hernia, ae, F - kýla
hiatus, us, M - otvor
homo, inis, M - člověk
humanus, a, um - lidský
humerus, i, M - pažní kost
hyoideum, i, N - jazylka
hyperemesis, is, F - neutišitelné zvracení
hypertensio, onis, F - vysoký tlak, hypertenze
hypogastrium, i, N - podbřišek
hypochondrium, i, N - podžebří (oblast břicha pod žeberními oblouky)
hypophysis, is, F - mozkový podvěsek, hypofýza
chemotherapia, ae, F - léčení látkami připravenými chemickou cestou, chemoterapie
chirurgicus, a, um - chirurgický
cholecystitis, itidis, F - zánět žlučníku
cholelithiasis, is, F - žlučové kaménky
chronicus, a, um - chronický, vleklý
iatrogenes, es - způsobený lékařem (v negativním smyslu)
ictus, us, M - úder, záchvat, mrtvice
ignotus, a, um - neznámý
ileosus, a, um - týkající se střevní neprůchodnosti
ileum, i, N - kyčelník
ileus, i, M - střevní neprůchodnost
ilia, ium, N - slabiny (plurál)
iliacus, a, um - kyčelní
imminens, entis - hrozící
in anamnesi - v předchorobí (pacienta)
inactivitas, atis, F - nečinnost, klid
incarceratio, onis, F - uskřinutí (stlačení orgánu v kýlním vaku)
incarceratus, a, um - uskřinutý
incipiens, entis - začínající
incisivus, a, um - řezací
incisura, ae, F - zářez, rýha
incontinentia, ae, F - neschopnost udržet moč/stolici
increscens, entis - vrůstající
infarctus, us, M - infarkt
infaustus, a, um - nepříznivý
infectiosus, a, um - nakažlivý
inferior, ius - dolní
infundibulum, i, N - nálevka
inguinalis, e - tříselný
iniectio, onis, F - injekce
inoperabilis, e - neoperovatelný
insufficientia, ae, F - nedostatečnost, selhání činnosti, nedomykavost
internus, a, um - vnitřní
intestinum tenue - tenké střevo
intestinum, i, N - střevo
intimus, a, um - vnitřní (nejvnitřnější)
intoxicatio, onis, F - otrava
irritatio, onis, F - podráždění
ischaemicus, a, um - nedokrevný, ischemický
ischium, i, N - sedací část, zadek, zadnice
isthmus, i, M - zúžené místo
jejunum, i, N - lačník
labium, i, N - ret
labrum, i, N - okraj, ret (okrajová část)
lacer, era, erum - tržný
laceratio, onis, F - roztržení
lacrimalis, e - slzní
lacteus, a, um - mléčný
laesio, onis, F - poškození
lamina, ae, F - blána, list
laparoscopia, ae, F - vyšetřování břišní dutiny zrakem pomocí laparoskopu
laryngeus, a, um - hrtanový
larynx, gis, M - hrtan
latens, entis - skrytý, latentní
lateralis, e - postranní, boční
latus, a, um - široký
latus, eris, N - strana; bok
leiomyoma, tis, N - nezhoubný nádor z hladké svaloviny
lentus, a, um - pomalý, zdlouhavý
letalis, e - smrtelný
liber, era, erum - volný
lien, enis, M - slezina
ligamentum, i, N - vaz
lingua, ae, F - jazyk
lipoma, tis, N - nezhoubný nádor z tukové tkáně, lipom
lobulus, i, M - lalůček
lobus, i, M - lalok
localis, e - místní (omezený na určité místo)
loco typico - na typickém místě
locus, i, M - místo
longus, a, um - dlouhý
lumbalis, e - bederní
luxatio, onis, F - vykloubení
lymphaticus, a, um - mízní
magnus, a, um - velký
major, jus - velký (větší)
malignus, a, um - zhoubný
malleolus, i, M - kotník
mamma, ae, F - prs, prsní žláza
mandibula, ae, F - dolní čelist
mandibularis, e - dolnočelistní
manus, us, F - ruka
margo, inis, M - okraj
mastoideus, a, um - bradavkový, bodcovitý
mater, tris, F - matka; obal
maxila, ae, F - horní čelist
maxillaris, e - hornočelistní
maximus, a, um - velký (největší)
meatus acusticus - zvukovod
meatus, us, M - chodba, průchod
medialis, e - střední (ležící směrem ke středové rovině)
medianus, a, um - střední, ve středu ležící
medicamentum, i, N - lék
medius, a, um - střední
medulla oblongata - prodloužená mícha
medulla, ae, F - dřeň
mellitus, a, um - medový, sladký
membrum, i, N - končetina
meningitis, itidis, F - zánět mozkových blan
mensis, is, M - měsíc (časový úsek)
metacarpalis, e - záprstní
metacarpus, i, M - záprstí ruky
metastasis, is, F - metastáza (druhotné ložisko nádoru nebo infekce)
metatarsalis, e - nártní, týkající se nártu
metatarsus, i, M - záprstí nohy, nárt
minimus, a, um - malý (nejmenší)
minor, us - malý (menší)
molaris, e - mlecí, molárový
mollis, e - měkký, jemný
morbidus, a, um - chorobný, nemocný
morbus, i, M - nemoc, choroba
mors, mortis, F - smrt (stanovená patologem)
morsus, a, um - způsobený kousnutím
mucosus, a, um - hlenový, hlenovitý, slizký
multiplex, icis - mnohočetný
musculus, i, M - sval
myoma, tis, N - nezhoubný nádor ze svaloviny
narcosis, is, F - narkóza
nasus, i, M - nos
necrosis, is, F - místní odumření tkáně
nervosus, a, um - nervový
nervus, i, M - nerv
nucleus, i, M - jádro
nutricius, a, um - vyživovací
obesitas, atis, F - otylost, obezita
obesus, a, um - otylý, obézní
obliquus, a, um - šikmý, kosý
oblongatus, a, um - prodloužený
obstipatio, onis, F - zácpa
obstructivus, a, um - ucpávající, obstrukční
occipitalis, e - týlní
oculus, i, M - oko
oedema, tis, N - otok
oesophageus, a, um - jícnový
oesophagus, i, M - jícen
olecranon, i, N - loketní výběžek
olfactorius, a um - čichový
olfactus, us, M - čich
omentum, i, N - předstěra
operatio, onis, F - operace
operativus, a, um - operační (týkající se chirurgického výkonu)
opponens, entis - opačný (stojící proti)
opticus, a, um - oční, zrakový
orbita, ae, F - očnice
orbitalis, e - očnicový
organum, i, N - orgán
origo, inis, F - původ
os coxae - pánevní kost
os ilium - kyčelní kost
os ischii - sedací kost
os pubis - stydká kost
os sacrum - křížová kost
os, oris, N - ústa
os, ossis, N - kost
osseus, a, um - kostěný, kostní
ossiculum, i, N - kůstka
ostium, i, N - ústí
ovarialis, e - vaječníkový
ovarium, ii, N - vaječník
palatinus, a, um - patrový
palatoglossus, a, um - týkající se patra a jazyka
palatum, i, N - patro
palmaris, e - dlaňový
pancreas, tis, N - slinivka
pancreaticus, a, um - slinivkový
papilla, ae, F - bradavka
paranasalis, e - ležící v okolí nosu nebo nosní dutiny
paratyphus, i, M - infekční onemocnění podobné tyfu
paries, etis, M - stěna
parietalis, e - nástěnný; temenní
parotideus, a, um - týkající se příušní žlázy
parotis, idis, F - příušní žláza
pars, tis, F - část
partus, us, M - porod
parvus, a, um - malý
patella, ae, F - čéška
pectus, oris, N - hruď, hrudník, prsa
pelvis, is, F - pánev
penetrans, antis - pronikající
pepticus, a, um - vzniklý trávením, peptický
perforans, antis - prostupující, pronikavý, proděravující
perforatio, onis, F - proděravění
perforatus, a, um - proděravělý; prasklý
periostealis, e - týkající se okostice, periosteální
periosteum, i, N - okostice
periphericus, a, um - vnější, okrajový, obvodový
peritonealis, e - pobřišniční
peritoneum, i, N - pobřišnice
permanens, entis - stálý, trvalý
pertussis, is, F - černý (dávivý) kašel
pes, dis, M - noha
petrosus, a, um - skalní
pharyngeus, a, um - hltanový
pharynx, gis, M - hltan
plastica, ae, F - plastická operace
pleura, ae, F - pohrudnice
pleuralis, e - pohrudniční
plexus, us, M - pletenec, pleteň
plica, ae, F - řasa
pneumonia, ae, F - zánět, zápal plic
pollex, icis, M - palec (na ruce)
polyposis, is, F - mnohočetný výskyt polypů
polypus, i, M - stopkatý útvar na sliznici, polyp
porta, ae, F - průchod, brána
portalis, e - týkající se vrátnice
posterior, ius - zadní
praemolaris, e - třenový, premolárový
processus, us, M - výběžek
profundus, a, um - hluboký
prognosis, is, F - předpověď
prolapsus, us, M - vyhřeznutí, výhřez
prominens, entis - vyčnívající, vystupující
prostata, ae, F - předstojná žláza, prostata
proximalis, e - bližší (trupu)
pubes, is, F - ohanbí, stydké ochlupení
pulmo, onis, M - plíce
pulmonalis, e - plicní
pulpa, ae, F - dřeň
punctus, a, um - bodný
purulentus, a, um - hnisavý
pus, puris, N - hnis
pyloricus, a, um - vrátníkový
pylorus, i, M - vrátník
quadriceps, ipitis - čtyřhlavý
radius, i, M - vřetenní kost, poloměr
radix, icis, F - kořen
ramus, i, M - větev, rameno
raphe, es, F - šev
recessus, us, M - záhyb
recidivans, antis - vracející se, recidivující
rectum, i, N - konečník
rectus, a, um - přímý, rovný
recurrens, entis - zpětný, návratný
regio, onis, F - krajina, oblast
regressio, onis, F - ústup (choroby)
ren, is, M - ledvina
renalis, e - ledvinový
resectio, onis, F - vynětí, vyříznutí
rete, is, N - síť
retentio, onis, F - zadržení
revisio, onis, F - opětovná prohlídka, přešetření
rheumaticus, a, um - revmatický, vztahující se k revmatismu
rima, ae, F - štěrbina
ruber, bra, brum - červený
ruptura, ae, F - trhlina, prasknutí
sacer, cra, crum - křížový
sacralis, e - křížový
salivarius, a, um - slinný
sanguis, inis, M - krev
sarcoma, tis, N - sarkom (zhoubný nádor z pojivové tkáně)
scapula, ae, F - lopatka
scissus, a, um - řezný
sectio caesarea - císařský řez
sectio legalis - soudní pitva
sectio, onis, F - řez; pitva (těla)
sectus, a,um - sečný
segmentum, i, N - úsek, část
senilis, e - stařecký
sensus, us, M - smysl
sepsis, is, F - sepse (otrava krve)
septum, i, N - přepážka
serosus, i, M - serózní, obsahující sérum, bohatý na sérum
sigmoideus, a, um - esovitý, podobný řeckému písmenu sigma Σ
signum, i, N - označení; znamení, příznak
simplex, icis - jednoduchý
sinister, tra, trum - levý
sinus, us, M - rozšíření; splav; dutina
sinusitis, idis, F - zánět dutin
sive, seu - nebo (spojka uvádějící alternativní termín)
spasmus, i, M - křeč
spasticus, a, um - křečovitý
sphincter, eris, M - svěrač
spina, ae, F - 1. hřeben, trn; 2. páteř
spinalis, e - hřbetní; míšní; páteřní
spurius, a, um - nepravý
status, us, M - stav
steatosis, is, F - ztučnění (orgánu), nahromadění tuku v tkáních a buňkách
stenosans, antis - způsobující zúžení
stenosis, is, F - zúžení
sternalis, e - hrudní
strangulatio, onis, F - zaškrcení (cév vyživujících orgán)
strictura, ae, F - zúžení
structura, ae, F - stavba, složení, struktura
styloideus, a, um - bodcovitý
subacutus, a, um - méně náhlý
subcardialis, e - ležící pod česlem
subcutaneus, a, um - podkožní
subduralis, e - subdurální (ležící pod tvrdou mozkovou plenou)
sublingualis, e - podjazykový
submandibularis, e - podčelistní, ležící pod dolní čelistí
sulcus, i, M - rýha, brázda
superficialis, e - povrchový
superficies, es, F - povrch
superior, ius - horní
supremus, a, um - horní (nejhornější)
sura, ae, F - lýtko
suspectus, a, um - suspektní, podezřelý, nepotvrzený
suspicio, onis, F - podezření
sutura, ae, F - šev, sešití
symptoma, tis, N - příznak, projev (nemoci)
syndesmosis, is, F - vazivové spojení kostí
syndroma, tis, N - syndrom (kombinace příznaků typická pro určité onemocnění
systema, tis, N - systém, soustava
tactus, us, M - hmat
talocruralis, e - týkající se hlezenní a patní kosti
talus, i, M - hlezno, hlezenní kost
tarsus, i, M - zánártí
temporalis, e - spánkový
tendo, inis, M - šlacha
tensor, oris, M - napínač
tenuis, e - tenký
teres, etis - oblý, hladký
terminalis, e - konečný, poslední
thoracicus, a, um - hrudní
thorax, cis, M - hrudník, hrudní koš
thrombosis, is, F - trombóza (srážení krve v cévách)
thyroideus, a, um - štítný týkající se štítné žlázy
tibia, ae, F - holenní kost
tonsilla, ae, F - mandle
tractus, us, M - trakt, dráha
trachea, ae, F - průdušnice
transcisio, onis, F - přeříznutí, přetětí
transfusio, onis, F - transfuze, přelévání
transplantatio, onis, F - umělé přesazení tkáně, transplantace
transversus, a, um - příčný
trauma, tis, N - poranění, úraz
traumaticus, a, um - úrazový
triceps, ipitis - trojhlavý
trochanter, eris, M - chocholík (výrůstek na stehenní kosti)
trochantericus, a, um - chocholíkový
tuba uterina - vejcovod
tuba, ae, F - trubice, trubka, roura
tuber, eris, N - hrbol
tuberculosis, is, F - tuberkulóza, souchotiny
tuberculum, i, N - hrbolek
tumor, oris, M - nádor
tunica mucosa - sliznice
tunica, ae, F - vrstva
tussis, is, F - kašel
ulcerosus, a, um - vředovitý, vředový
ulcus, eris, N - vřed
ulna, ae, F - loketní kost
umbilicalis, e - pupeční
unguis, is, M - nehet
ureter, eris, M - močovod
urethra, ae, F - močová trubice
urina, ae, F - moč
urinarius, a, um - močový
uterinus, a, um - děložní
uterus, i, M - děloha
uvula, ae, F - čípek
vagina, ae, F - pochva
vagus, a, um - bludný
vallatus, a, um - hrazený
valva, ae, F - chlopeň
valvula, ae, F - chlopénka
varix, icis, F - křečová žíla
vas, vasis, N - céva
vascularis, e - cévní
velum palatinum - měkké patro
velum, i, N - plachta
vena, ae, F - žíla
venosus, a, um - žilní
ventriculus, i, M - žaludek, komora
vermiformis, e - červovitý
vertebra, ae, F - obratel
verus, a, um - pravý (skutečný)
vesica, ae, F - měchýř
vestibulum, i, N - předsíň, vchod
via, ae, F - cesta
villus, i, M - klk
visceralis, e - útrobní, týkající se vnitřních orgánů
visus, us, M - zrak
vitaminum, i, N - vitamin
vitium, ii, N - vada, chyba, kaz
volvulus, i, M - otočení, zauzlení
vomitus, us, M - zvracení
vulnus, eris, N - rána
zygomaticus, a, um - lícní