Slovíčka

Série slovíček Praktická slovíčka

(Angličtina)

announcing - vyhlášení
discovering - objevování
enlarged - zvětšený
enquire - ptát se
expand - rozšířit
explore - prozkoumat
expressing - vyjadřující
extent - míra,rozsah
force - síla
frontiers - hranice
outskirts - předměstí
range - sortiment,rozsah
remark - připomínka
review - recenze
scenery - krajina
set - sada
strengthened - posílena
tie - svázat
union - spojení