Slovíčka

Série slovíček Kosti

(Latina)

arcus vertebrae - obratlový oblouk
arcus zygomaticus - jařmový oblouk
artróza - opotřebení a mechanické poškození kloubů
atlas - nosič
axis - čepovec
calcaneus - patní kost
canalis vertebralis - kanálek obratle, jímž prochází mícha
clavicula - klíční kost
columna vertebralis - páteř
concha nasalis in ferion - dolní skořepa nosní
corpus - tělo
corpus sterni - tělo hrudní kosti
corpus vertebrae - – tělo obratle
costae fluctuantes - – volná žebra
costae spuriae - – nepravá žebra
costae verae - párová žebra
cranium - – lebka
dens axis - zub čepoovce
dna - hromadění krystalků k. močové v kloubech
femur - stehenní kost
fibula - lýtková kost
fonticulus major - velký lupínek, čelní a temenní kost
fonticulus minor - malý lupínek, temenní a týlní kost
fonticuly - lupínky
foramen - otvor
foramen magnum - velký týlní otvor
foramen vertebrae - – obratlový otvor
fossa - jáma
fovea - jamka
hypofýza - podvěsek mozkový
incus - kovadlinka
ischias - vyhřeznutí ploténky
kondyly - otvůrky k přichycení páteře
kyfóza - prohnutí páteře dozadu, hrudní a kostrční
lordóza - prohnutí páteře dopředu, krční a bederní
maleus - kladívko
mandibula - dolní čelist
manumbrium sterni - – rukojeť hrudní kosti
margo - hrana
maxila - horní čelist
olecranon - výběžek loketní kosti
os coccygis - – kostrč
os coxae - kost pánevní
os ethmoidale - kost čichová
os frontale - kost čelní
os hyoideum - jazylka
os lacrimale - kost slzní
os nasale - kost nosní
os occipitale - kost týlní
os parietale - kost temenní
os patatium - párové kosti patrové
os petrosus - kost skalní
os sphenoidale - kost klínová
os temporale - kost spánková
os zygomaticum - licní kost
ossa carpi - zápěstní kůstky 8
ossa metacarpalia - záprstní kůstky
ossa metacarpalia - záprstní kůstky
ossa tarsi - zánártní kůstky
ossicula auditus - sluchové kůstky
osteoporóza - řídnutí kostí
pelvis - pánev
phalanges - články prstů
proccesus xiphoideus - – mečovitý výběžek
processus - výběžek
processus styloideus - bodcovitý výběžek
pronace - otáčení kostí kolem sebe na ruce
radius - vřetenní kost
revmatoidní artritida - zánětlivé onemocnění kloubů
scapula - lopatka
sela turcica - turecké sedlo
skolióza - vychýlení páteře na 1 stranu
spina - trn
stapes - třmínek
supinace - dlaně dopředu
sutura - šev
sutura coronalis - šev věncový, spojení čelní a temenní
sutura lambdoidea - šev lambdový, spojení temenní a týlní kosti
sutura sagittalis - šev šípový, spojení 2 temenních kostí
sutura squamosa - šev lebeční, spojení spánkové a temenní kosti
symfýza - spona stydká
talus - hlezenní kost
thorax - – hrudní koš
tibia - holenní kost
tuber - hrbol
ulna - loketní kost
vertebra prominens - – vyčnívající obratel
vertebrae cervicales - – krční obratle
vertebrae coccygeae - – kostrční obratle
vertebrae lumbales - – bederní obratle
vertebrae thoracicae - hrudní obratle
vomer - kost radličná