Slovíčka

Série slovíček Lekce 7

(Latina)

ablatio, onis, F - odnětí, snětí
abortus, us, M - potrat
abruptio, onis, F - odtržení, odlomení
abscessus, us, M - absces (dutina vzniklá zánětem a vyplněná hnisem)
abusus, us, M - nadměrné užívání, zneužívání
adhaesio, onis, F - srůst
aethanolum, i, N - líh, etanol
aethylicus, a, um - alkoholický, způsobený alkoholem
anamnesis, is, F - předchorobí, anamnéza (informace o chorobách, které pacient prodělal nebo se vyskytly v jeho rodině)
articulatio talocruralis - hlezenní kloub
bilateralis, e - oboustranný
carcinoma suspectum - podezření na rakovinu
cicatrix, icis, F - jizva
circulatio, onis, F - oběh
circumscriptus, a, um - ohraničený
collapsus, us, M - selhání, zhroucení
collateralis, e - pobočný (ležící na stejné straně)
columna vertebralis - páteř
columna, ae, F - sloup
combustio, onis, F - popálenina
commotio, onis, F - otřes
compensatus, a, um - vyrovnaný, vyvážený, kompenzovaný
complicatio, onis, F - komplikace
compressio, onis, F - stlačení
congelatio, onis, F - omrzlina
congenitus, a, um - vrozený
contusio, onis, F - zhmoždění
curatus, a, um - vyléčený
cutis, is, F - kůže
decubitus, us, M - proleženina
defectus, us, M - vada, porucha, nedostatek
deformitas, atis, F - znetvoření
deviatio, onis, F - vybočení, odchylka, úchylka
diffusus, a, um - rozptýlený, neohraničený
dilatatio, onis, F - rozšíření
directus, a, um - přímý
dislocatio, onis, F - posun, přemístění
distensio, onis, F - roztažení, natažení
distorsio, onis, F - podvrtnutí, vyvrtnutí
diverticulum, i, N - výchlipka (vrozené nebo získané vychlípení dutého orgánu, např. stěny jícnu, střeva)
dura mater - tvrdá mozková plena
enteron, i, N - střevo
eodem loco - na stejném místě
evacuatio, onis, F - vyprázdnění, odsátí
excisio, onis, F - vyříznutí
excoriatio, onis, F - oděrka, odřenina
exitus, us, M - smrt (stanovená klinikem)
extractio, onis, F - vynětí, vytažení, vytržení
femoralis, e - stehenní
gangraenosus, a, um - týkající se sněti (gangrény), gangrenózní
generalisatus, a, um - postihující celé tělo, generalizovaný
haemorrhoidalis, e - týkající se hemoroidů
hernia, ae, F - kýla
iatrogenes, es - způsobený lékařem (v negativním smyslu)
ictus, us, M - úder, záchvat, mrtvice
ileosus, a, um - týkající se střevní neprůchodnosti
imminens, entis - hrozící
incarceratio, onis, F - uskřinutí (stlačení orgánu v kýlním vaku)
incarceratus, a, um - uskřinutý
incipiens, entis - začínající
incontinentia, ae, F - neschopnost udržet moč/stolici
infarctus, us, M - infarkt
iniectio, onis, F - injekce
inoperabilis, e - neoperovatelný
insufficientia, ae, F - nedostatečnost, selhání činnosti, nedomykavost
intoxicatio, onis, F - otrava
laceratio, onis, F - roztržení
letalis, e - smrtelný
lipoma, tis, N - nezhoubný nádor z tukové tkáně, lipom
loco typico - na typickém místě
locus, i, M - místo
mater, tris, F - matka; obal
medicamentum, i, N - lék
mors, mortis, F - smrt (stanovená patologem)
narcosis, is, F - narkóza
necrosis, is, F - nekróza (místní odumření tkáně nebo orgánu)
obesitas, atis, F - otylost, obezita
omentum, i, N - předstěra
operativus, a, um - operační (týkající se chirurgického výkonu)
ovarialis, e - vaječníkový
paries, etis, M - stěna
perforatio, onis, F - proděravění
peritonealis, e - pobřišniční
polypus, i, M - stopkatý útvar na sliznici, polyp
punctus, a, um - bodný
pus, puris, N - hnis
regressio, onis, F - ústup (choroby)
resectio, onis, F - vynětí, vyříznutí
retentio, onis, F - zadržení
sanguis, inis, M - krev
scissus, a, um - řezný
sectio caesarea - císařský řez
sectio legalis - soudní pitva
sectio, onis, F - řez; pitva (těla)
sectus, a,um - sečný
stenosans, antis - způsobující zúžení
strangulatio, onis, F - zaškrcení (cév vyživujících orgán)
strictura, ae, F - zúžení
subcutaneus, a, um - podkožní
superficies, es, F - povrch
suspectus, a, um - suspektní, podezřelý, nepotvrzený
suspicio, onis, F - podezření
sutura, ae, F - šev
talocruralis, e - týkající se hlezenní a patní kosti
terminalis, e - konečný, poslední
trachea, ae, F - průdušnice
transcisio, onis, F - přeříznutí, přetětí
transfusio, onis, F - transfuze, přelévání
transplantatio, onis, F - transplantace (umělé přenesení tkáně)
urethra, ae, F - močová trubice
urina, ae, F - moč
varix, icis, F - křečová žíla
vitium, ii, N - vada, chyba, kaz
vomitus, us, M - zvracení