Slovíčka

Série slovíček Tkáně pojmy

(Latina)

adipocyty - tukové buňky vaziva
cartilago - chrupavka
cavitas medullaris - dřeňová dutina
diafýza - tělo dlouhé kosti
diploë - houbovitá kost uvnitř lebečních kostí
endosteum - vazivová blána
endotel - epitel vystýlající cévy
epifýza - konec dlouhých kostí
exkrety - odpadní látky
fascie - povázka
fibroblasty - metabolicky aktivní buňky vaziva
fibrocyty - fixní buňky vaziva
fýza - růstová ploténka
Haversonův kanálek - část kosti, kterou procházejí cévy
Haversovy systémy - trubicovité lamely po objeviteli
hemopoesia - krvetvorba
heparin - látka, součást imunitního systému
heparinocyty - žirné buňky vaziva
histiocyty - makrogágy vaziva
hyalinní - sklovitá chrupavka
chondroblasty - metabolicky aktivní buňky chrupavky
chondrocyty - fixní buňky chrupavky
chondromukoid - fibrily + amorfní složka
chromatofory - pigmentové buňky vaziva
inkrety - hormony
kinocilie - řasinka
medulla ossium - kostní dřeň
os - kost
ossein - organická složka kosti
osteoblasty - metabolicky aktivní buňky kosti
osteocyty - fixní buňky kosti
osteogenesis - tvorba kostní tkáně
osteoklasty - buňky odbourávající a přetvářející hmotu kosti
osteomukoid - tmen
osteony - trubicovité lamely odborně
panniculus adiposus - podkožní tukový polštář
perichondrium - ochrustavice
periost - okostnice
sekrety - pro tělo potřebné látky
substantia compacta - hutná kost
substantia spongosia - houbovitá kost
synovie - kloubní maz
tela fibrosa - vazivo