Slovíčka

Série slovíček Lekce 6

(Latina)

acutus, a, um - akutní, náhlý, prudký
alcoholicus, a, um - alkoholický
alienus, a, um - cizí
amputatio, onis, F - amputace (operativní odnětí části těla)
annus, i, M - rok
apertus, a, um - otevřený
apnoe, es, F - apnoe (zástava dechu)
asthma, tis, N - astma (onemocnění charakterizované záchvatovou dušností)
benignus, a, um - nezhoubný
bronchialis, e - průduškový
calculus, i, M - kámen, kamének
cancer, cri, M - rakovina
carcinoma, tis, N - zhoubný nádor, rakovina
caries, ei, F - kaz (zubní)
cirrhosis, is, F - zatvrdnutí orgánu, cirhóza
colica, ae, F - kolika (akutní záchvatová bolest střídavě se stupňující a polevující)
comminutivus, a, um - tříštivý
contusus, a, um - zhmožděný
crescens, entis - rostoucí
cubitus, i, M - loket
cystis, is, F - měchýř, cysta
decubitus, us, M - proleženina
depressivus, a, um - depresivní (vztahující se k depresi)
diabetes mellitus - cukrovka
diabetes, ae, M - průchod, průtok, úplavice
diabeticus, a, um - cukrovkový, diabetický
dolor, oris, M - bolest
drainage - odvádění tekutiny z ran, drenáž (nesklonné)
duodenum, i, N - dvanáctník
febris, is, F - horečka (nad 38 °C)
fetus, us, M - plod
fractura, ae, F - zlomenina
gangraena, ae, F - sněť, gangréna
gradus, us, M - stupeň
gravis, e - těžký, závažný
haematoma, tis, N - krevní výron
haemorrhagia, ae, F - krvácení
haemorrhoides, um, F - hemoroidy (chorobné rozšíření žil v řitním otvoru)
hernia, ae, F - kýla
chronicus, a, um - chronický, vleklý
ileus, i, M - střevní neprůchodnost
increscens, entis - vrůstající
inguinalis, e - tříselný
irritatio, onis, F - podráždění
ischaemicus, a, um - nedokrevný, ischemický
lacer, era, erum - tržný
laesio, onis, F - poškození
latens, entis - skrytý, latentní
latus, eris, N - strana; bok
lentus, a, um - pomalý, zdlouhavý
lien, enis, M - slezina
luxatio, onis, F - vykloubení
malignus, a, um - zhoubný
mellitus, a, um - medový, sladký
mensis, is, M - měsíc (časový úsek)
metastasis, is, F - druhotné chorobné lůžko, metastáza
morbus, i, M - nemoc, choroba
morsus, a, um - způsobený kousnutím
multiplex, icis - mnohočetný
obstructivus, a, um - ucpávající, obstrukční
oedema, tis, N - otok
operatio, onis, F - operace
ovarium, ii, N - vaječník
partus, us, M - porod
penetrans, antis - pronikající
pepticus, a, um - vzniklý trávením, peptický
perforatio, onis, F - proděravění
perforatus, a, um - proděravělý; prasklý
peritoneum, i, N - pobřišnice
plastica, ae, F - plastická operace
prolapsus, us, M - vyhřeznutí, výhřez
prostata, ae, F - předstojná žláza, prostata
recidivans, antis - vracející se, recidivující
rectum, i, N - konečník
renalis, e - ledvinový
resectio, onis, F - vynětí, vyříznutí
revisio, onis, F - opětovná prohlídka, přešetření
ruptura, ae, F - trhlina, prasknutí
sepsis, is, F - sepse (otrava krve)
signum, i, N - označení; znamení, příznak
spasmus, i, M - křeč
spasticus, a, um - křečovitý
sphincter, eris, M - svěrač
status, us, M - stav
stenosis, is, F - zúžení
suspicio, onis, F - podezření
sutura, ae, F - šev, sešití
symptoma, tis, N - příznak, projev (nemoci)
syndroma, tis, N - syndrom (kombinace příznaků typická pro určité onemocnění
transplantatio, onis, F - umělé přesazení tkáně, transplantace
trauma, tis, N - poranění, úraz
traumaticus, a, um - úrazový
tuberculosis, is, F - tuberkulóza, souchotiny
tumor, oris, M - nádor
tussis, is, F - kašel
ulcus, eris, N - vřed
umbilicalis, e - pupeční
ureter, eris, M - močovod
via, ae, F - cesta
volvulus, i, M - otočení, zauzlení
vulnus, eris, N - rána