Slovíčka

Série slovíček Unidad diez de Aventura 2

(Španělština)

adjetivo - přídavné jméno
alegrarse de - mít radost z
artículo - člen
avistar - dát vědět, oznámit
buceo - potápění
camello - velbloud
caso - pád
catarata - vodopád
cometer - dělat, dopustit
completar - doplnit
comunicarse - dorozumět se, domluvit se
correctamente - správně
costar - dát práci, být náročný
cueva - jeskyně
dar problemas - dělat problémy
darse bien - jít něco někomu
de forma autónoma - samostatně
desastre - pohroma
desde entonces - od té doby
dirigido a estar - určený, zaměřený
discriminación - diskriminace
duración - trvání, délka
enseňar - ukázat
entender - rozumět, chápat
entrenamiento - trénink, výcvik
equipo - vybavení, výstroj
escalada - lezení
escalar - lézt, stoupat, šplhat
esperar - doufat
experiencia - zkušenost, praxe
extraordinario - neobyčejný, mimořádný
fecha - datum
femenino - ženský
fuera - mimo
ganas - chuť, nálada něco dělat
gusano - červ
hacer falta - být třeba
hacerse un lío - plést, mít zmatek
hispano - Hispánes
inmigrante - přistěhovalec
irregular - nepravidelný
lío - zmatek, chaos
manera - způsob
masculino - mužský
material - pomůcky, materiál
materno - mateřský
nativo - rodilý mluvčí
nivel - úroveň
ocurrirse - napadnout (někoho něco)
ojalá - kéž, kéž by
origen - původ
paracaídas - padák
paracaidismo - parašutismus, seskok padákem
piraguismo - kanoistika
pista - sjezdovka
plural - množné číslo
población - obyvatelstvo
posibilidad - možnost, příležitost
practicar - procvičovat
preposición - předložka
presente - přítomný čas
principiante - začátečník
procedente - pocházející
pronombre - zájmeno
pronunciación - výslovnost
pronunciar - vyslovovat
rafting - rafting, raftování
realizarse - konat se, uskutečnit se
reflexivo - zvratný
regular - pravidelný
resultar - jevit se, být
roca - skála
rocódromo - umělá stěna
salto - skok, seskok
seguro - pojištění
singular - jednotné číslo
surf - surfování, surf
sustantivo - podstatné jméno
tener ganas - mít chuť, chtít
terminación - koncovka
tiburón - žralok
todavía - ještě
triumfar - uspět
utilizar - používat
varias veces - několikrát
verbo - sloveso
ya -