Slovíčka

Série slovíček Členovci - pojmy

(Latina)

abdomen - zadeček (řeckolatina)
antenální žlázy - žlázy vyušťující na anténách
antenuly - 1. pár končetin
antenuly - malá tykadla
antény - 2. pár končetin
autotomie - utrhnout si vlastní nohu
carapax - krunýř
cephalothorax - hlavohruď (řeckolatina)
cyklomorfózy - změny svého vzhledu
efipium - 2 vajíčka
ekdysom - hormon svlékání
ekdyze - svlékání
foresie - přichycení na vetší, létavý hmyz
furka - vydlička s drápky
gastrolidy - rakůvky/tělíska z CaCO3
hemolymfa - tělní tekutina
hypostom - chobotek
chelicery - klepýtka
ixodin - hormon zabraňující srážlivosti krve
ktenidia - žábry
Malphigické trubice - vychlípeniny střeva pavoukovců
mandibuly - kusadla
maxilipedy - čelistní nožky
maxily - čelisti
naukliové očko - očko larválního stádia
nauplius - larva perlooček
opistosoma - zadeček (latina)
ostie - otvůrky
ovoviparie - vejcoživorodé
pedipalpy - makadla
pedipalpy - makadla
periopody - kráčivé vaky
pleopody - zadečkové končetiny
postabdomen - úzká část zadečku
prosoma - hlavohruď (latina)
pygidium - ocasní část
rostrum - zašpičatěná část hlavy
scabies - samička provrtávající pokožku
stigmata - průchody
telson - zakončení zadečku
uropedy - ploutvovité končetiny
vertikální migrace - pohyb ve vodním sloupci
zöea - larva krabů