Slovíčka

Série slovíček Zeměpisné pojmy

(Angličtina)

Aborigines - Domorodci
Abos - australští domorodci
Abyssinia - Etiopie; Habeš
Abyssinian - Etiopan; Habašan; Habešan; habešský
Abyssinians - Etiopané; Habešané
Adirondack - hory ve státu New York
Adirondack Mountains - hory ve státu New York
Aegean - egejský
Afghan - Afghánec; afghánský; afghánština
Africa - Afrika
African - Africký; Afričan; africký; afričan
Afrikaans - afrikánština
Afrikaner - Afrikán; Afričan nizozemského původu
Afro-American - Afroameričan; afroamerický
Achaean - obyvatel starého řecka
Alabama - Alabama
Alaska - Aljaška
Alaskan - aljašský; obyvatel Aljašky
Albania - Albánie
Albanian - Albánec; albánský; albánština
Albertan - obyvatel Alberty
Albion - Albion; archaický název pro Anglii
Aleutian Islands - Aleutské ostrovy
Aleutians - obyvatelé Aleut
Alexandria - Alexandrie
Algeria - Alžírsko; alžír; alžírsko
Algerian - Alžířan; alžírský
Algiers - Alžír
Allegheny Mountains - pohoří v USA
Alsatian - obyvatel Alsaska
America - Amerika
American - Američan; americký; američanka
Amsterdam - Amsterodam
Anatolia - poloostrov Malá Asie
Anatolian - Anatolijský
Andalusia - Andalusie
Andean - andský
Andromeda - název galaxie
Angel Falls - vodopád ve Venezuele
Anglican - anglický; anglikán; anglikánský
Anglo-American - angloamerický
Anglo-Saxon - Anglosas; anglosaský
Anglophile - anglofil
Anglophilia - anglofilie
Anglophobe - osoba nenávidějící Anglii
Anglophobia - anglofóbie
Angola - Angola
Angolan - Angolan; angolský
Antarctic Circle - jižní polární kruh
Antarctica - Antarktida
Antioch - město v Turecku
Antwerp - Antverpy
Apennines - Apeniny
Arab - Arab; arabský; arabský kůň
Arabia - Arábie
Arabian - Arab; arabský; arbský
Arabic - arabský; arabština
Arcadia - část řecka
Arctic Circle - severní polární kruh
Arcturus - název hvězdy
Argentina - Argentina; Argentinec
Argentine - Argentinec; argentinský
Argentinian - argentinský
Argonaut - zlatokop
Arizona - Arizona
Arizonan - obyvatel Arizony
Arizonian - týkající se Arizony
Arkansas - Arkansas
Armageddon - Armageddon; konec světa
Armenian - Arménský; arménský
Aryan - Arijec; indoevropský; árijec; árijský
Asheville - město v USA
Asia - Asie
Asia Minor - Malá Asie
Asian - Asijec; Asijský; asijský; obyvatel Asie
Asiatic - Asiat; asijský; obyvatel Asie
Asiatics - obyvatelé Asie
Assam - část v Indii
Assyria - Asýrie
Assyrian - Asyřan; Asýrijský; asyrský; asyrština
Athens - Athény; Atény
Atlantic - Atlantik; atlantický; atlantský; atlants
Auriga - souhvězdí Vozka
Aussie - Australan
Australasia - Australasie
Australasian - Australoasijský
Australia - Austrálie
Australian - Australan; australská angličtin; austral
Austria - Rakousko
Austria-Hungary - Rakousko-Uhersko
Austrian - Rakušan
Aztec - Azték; aztécký
Babylon - babylon
Babylonian - babylonský
Baja California - mexický poloostrov
Balkan Peninsula - Balkánský poloostrov
Baltic - baltický; baltský
Banff - národní park v Kanadě
Bangladesh - Bangladéš
Basque - Bask; baskičtina
Bavaria - Bavorsko
Bavarian - Bavor; Bavorský; Bavorák; bavorský
Beijing - Peking
Belgian - Belgičan; belgický
Belgium - Belgie
Belgrade - Bělehrad
Benelux - Benelux; země Beneluxu
Bengal - Bengálsko
Bengali - Bengálec; bengálský
Berber - berberský; berberština
Berlin - Berlín
Bethlehem - Betlém
Black Sea - černé moře
Boer - Búr
Bohemia - čechy
Bohemian Forest - český les
Bohemians - staří obyvatelé čech
Bolivian - Bolívijec
Bombay - Bombaj
Brahman - Bráhmanka; bráhman
Britain - Británie
British - Britové; brit; britský
Brittany - Bretaň; Bretoňsko
Brussels - Brusel
Budapest - Budapešť
Budweisser - Budvar
Bucharest - Bukurerešť
Bulgaria - Bulharsko
Bulgarian - Bulhar; bulharský; bulharština
Burgeois - měšťácký
Burgundian - burgundský
Burgundy - Burgundsko
Burma - Barma
Burmese - Barmanec; Barmánec; barmanský
Byzantine - byzantský
Byzantium - Byzanc; Byzance
Cabbagetown - část Toronta
Cairo - Káhira
Calcutta - Kalkata
Caledonia - Kaledonie
Caledonian - skotský
California - Kalifornie; Kalifornský; kalifornský
Californian - kalifornský
Cambodia - Kambodža
Cambodian - kambodžský
Canaan - Kanaán
Canaanite - Kananejec
Canada - Kanada; Kanadský
Canadian - Kanadský; Kanaďan; kanadský
Cantonese - Kantonské nářečí; Kantonský
Canuck - Kanaďan
Caribbean - Karibské moře; Karibský; karibský
Carinthia - Korutany
Carpathian - karpatský
Cartesian - Kartezián; karteziánský
Carthage - Kartágo
Carthusian - Kartouzský; kartuzián; kartuziánský
Caspian - kaspický
Catalan - Katalánec; Katalánský; katalánský
Caucasian - Kavkazan; kavkazský
Caucasus - Kavkaz
Celt - Kelt
Celtic - Keltský; Keltština; keltský; keltština
Ceylon - Cejlon; Cejnon; Ceylon
Cologne - Kolín nad Rýnem
Colombian - obyvatel Kolumbie
Colombians - obyvatelé Kolumbie
Coloradan - obyvatel Kolorada
Colorado - Kolorado
Columbia - Kolumbie
Congolese - Konžan; konžský
Constantinople - Cařihrad; Istanbul
Corinth - Korint
Corinthian - korintský
Corsica - Korsika
Cowtown - Calgary
Cracow - Krakov
Crete - Kréta
Crimea - Krym
Croat - Chorvat; chorvatština
Croatia - Chorvatsko
Croatian - Chorvat; Chorvatka; chorvatský; chorvatština
Cuba - Kuba
Cuban - Kubánec; kubánský
Cyprian - Kypřan; kyperský
Czech - čech; český; čeština; česky; český
Czechoslovak - čechoslovák; československý; českoslovák
Czechoslovakia - československo
Czechoslovakian - čechoslovák
Dakota - Dakota
Dalmatia - Dalmácie
Dane - Dán; Dánka
Danish - dánský; dánština
Danube - Dunaj
Danubian - dunajský; podunajský
Darryl - Darryl
Denmark - Dánsko
Detroit - Detroit
Dutch - Holanďané; holandský; holandština; nizozemština
Dutchman - Holanďan; Nizozemec
Ecuador - Ekvádor; ekvádorský
Edinburgh - Edinburgh
Egypt - Egypt
Egyptian - Egypťan; egyptský
Eire - Irsko; irská republika
Elbe - Labe
England - Anglie
English - anglicky; anglický
Englishman - Angličan
Englishwoman - Angličanka
Erin - Irsko
Erse - gaelština; irština
Eskimo - Eskymák; eskymácký; eskymák; eskymáčtina
Esperantist - esperantista
Esperanto - esperanto
Estonia - Estonsko
Estonian - estonský
Ethiopian - Etiopan; etiopický; etiopský
Ethiopic - Etiopiec; etiopský
Eurasian - euroasijský
Europe - Evropa
European - Evropan; Evropský; evropan; evropský
Europeanize - přizpůsobit Evropě
Filipino - Filipínec; filipínský
Finland - Finsko
Finn - Fin; Finský
Finnish - finský; finštinaFlanders
Fleming - Vlám
Flemish - vlámský; vlámština
Florence - Florencie
Florentine - Florentinský; florentský
France - Francie
Franciscan - františkánský
Francophile - frankofil
Francophobe - frankofób
French - Francouzi; Francouzský; Francouzština
Frenchman - Francouz
Frenchwoman - Francouzka
Frenchy - Francouz; Francouzský
Ga - Ghanština; Ghaňan
Gael - Gael; skotský Kelt
Gaelic - gaelština; skotská keltština
Galenic - Galenovitý
Galilean - galilejský
Gaul - Gal; Galie; Gálie; gal
Genevan - Ženevan; ženevský
Georgia - Georgie; Gruzínsko
Georgian - Gruzínec; geogiánský; georgijský; gruzín
German - Němec; německý; němčina
Germanic - germánský
Germanize - germanizovat; poněmčovat
Germans - Němci
Germany - Německo
Gertrude - Gertruda; Gertrude
Ghanaian - ghanský
Gibraltar - Gibraltar
Gillian - Gillian
Glasgow - Glasow
Glaswegian - Glasgowan; glasgowský; obyvatel Glasgowa
Gordian - gordický
Gordian knot - gordický uzel
Gorgonzola - gorgonzola
Grecian - řecký; řek
Greece - řecko
Greek - řek; řecký; řečtina
Greeks - řekové
Greenland - Grónsko
Greenwich - Geenwich; Greenwich; greenwichský
Hamite - Hamita
Harvard - harvardský
Hawaii - Havaj; havajský
Hawaiian - havajský
Hebraic - hebrejský
Hebrew - Hebrejec; Hebrejský; Hebrejština; hebrej
Hegelian - hegelovský
Helsinki - Helsinky
Helvetian - helvetský; Švýcar; švýcarský
Helvetic - helvetský; švýcarský
Hiawatha - Hiawatha
Himalaya - Himaláje
Himalayas - Himálaj
Hispanic - hispánský
Hittite - Chetit; Chetita; chetitský; chetitština
Hittitology - chetitologie
Holland - Holandsko
Holy Land - Svatá země
Holy Roman Empire - Svatá říše římská
Hottentot - Hotentot; hotentotština
Huguenot - hugenot
Hungarian - Maďar; Maďarka; Maďarština; maďarský; ma
Hungary - Maďarsko; Uhry; uhry
Chelsea - Chelsea
Chicago - Chicago
Chilean - chilský
China - čína
Chinaman - číňan
Chinese - čínský; čínština; číňan; číňané; čínský
Iberian - iberský
Iceland - Island
Icelander - Islandaň; Islanďan
Icelandic - islandský; islandština
Inca - Ink; Inka
Ind - Indiana
India - Indie
Indian - Ind; indický; indián; indiánský
Indo-Chinese - indočínský
Indonesia - Indonésie
Ionian - Iónský; jónský
Iran - Irán
Iranian - Íránec; Íránka
Iraq - Irák
Ireland - Irsko; Island
Irish - Irové; Irština; irský; irština
Irishman - Ir
Irishwoman - Irka
Israel - Izrael; izraelský
Israeli - Izraelec; Izraelka; Izraelština; izraels
Istanbul - Cařihrad; Istanbul
Italian - Ital; Italka; italsky; italský; italštin
Italy - Itálie
Jamaica - Jamajka
Jamaican - Jamajský; Jamajčan; pocházející z Jamajky
Janeiro - zkratka Rio de Janeiro
Jap - Japonci; Japonec
Japan - Japonsko
Japanese - Japonci; Japonec; Japonský; Japonština;
Javanese - Javánec; Javánský; Javánština; jávský
Jefferson City - hlavní město státu Missouri
Jerusalem - Jeruzalém
Jordanian - obyvatel Jordánu; týkající se Jordánu
Jurassic - jurský
Jutland - poloostrov s Dánskem
Kabyle - Kabyl; Kabylština
Kazakhstan - Kazachstán
Kentucky - Kentucky
Kiana - Kiana
Kiev - Kyjev
Klondike - Klondike
Kodiak - kodiak
Korea - Korea
Korean - Korejec; korejský; korejština
Kremlin - Kreml
Kristen - Kristen
Kuwait - Kuwait
Lapland - Laponsko
Latin - Latina; latina; latinskoamerický
Latino - Latinoameričan
Latvia - Lotyšsko
Latvian - Lotyš; Lotyšský; Lotyština; lotyšský; lotyština
Lawrence - Vavřinec
Leicester - Leicester
Leo - Lev; souhvězdí Lev
Lettish - lotyšský; lotyština
Levantine - Levantinec; levantský
Lisbon - Lisabon
Lithuania - Litva
Lithuanian - Litevec; Litevský; Litevština; Litva; litevský; litevština
London - Londýn; Londýnský; londýnský
Londoner - Londýňan
Lori - Lori
Louisiana - Louisiana
Luxembourg - Lucembursko
Macedonia - Makedonie
Magyar - Maďar; maďarský; maďarština
Malay - Malajec; malajský
Malaya - Malajsko
Malaysia - Malajsie
Maltese - Maltský; Maltézský
Manhattan - Manhattan
Manx - manský; manština
Massachusetts - Massachusetts
Maximilian - Maximilian
Mediterranean Sea - Středozemní moře
Mercury - Merkur
Mexican - Mexický; Mexičan; mexický
Miami - Miami
Milan - Milán
Mongol - Mongol; mongolský; mongolština
Mongolian - Mongol; mongolský; mongolština
Mongolic - mongolský
Montserrat - ostrov v karibském moři
Moravia - Morava
Moravian - moravský
Mormon - mormon; mormonský
Moscow - Moskva
Munich - Mnichov
Muscovite - Moskvan; moskevský
Naples - Neapol
Napoleonic - napoleonský
Nazarene - Nazarejec; Nazaretský; křesťan; nazarén
Neanderthal man - neandrtálec
Nebraska - Nebraska
Negro - černoch; černošský
Negroid - negroidní
Neptune - Neptun
Netherlands - Holandsko; Nizozemsko; Nizozemí
Nigerian - nigerijský
Nile - Nil
Nippon - Japonsko
Nipponese - japonský
Norman - Seveřan; normanský; normanština; severský
Norse - Norové; norský; norština; severský; seveřané; skandinávský
North American - severoamerický
North Sea - Severní moře
Norway - Norsko
Norwegian - Nor; Norský; Norština; nor; norský; norština
Ob - Ob; řeka v Rusku
Occidentalize - přizpůsobit Západu
Oceania - Oceánie
Olympic - olympský
Ore Mountains - Krušné hory
Oxford - Oxford
Pakistan - Pákistán
Pakistani - pákistánský
Palestine - Palestina; palestinský
Panamanian - panamský
Paris - Paříž; Pařížský
Parisian - Pařížan; pařížský
Patagonia - Patagonie
Pennsylvania - Pensylvánie; Pensylvánský; pensylvánský
Persian - Peršan; perský; perština
Peruvian - obyvatel Peru
Philadelphia - Filadelfie
Philly - Filadelfie
Phoenician - féničan; féničtina
Pilsener - Plzeňské
Pilsner - Plzeň
Pluto - Pluto
Poland - Polsko
Pole - Polák
Polish - polský; polština
Polynesia - Polynésie
Portugal - Portugalsko
Portuguese - portugalština
Prag - Praha
Prague - Praha; Pražský; pražský
Praha - Praha
Qatar - katar
Quebec - Quebek
Reykjavik - Reykjavík
Rhine - Rýn
Rhodes - Rhodos
Rhodesia - Rhodesie
Rhodesian - obyvatel Rhodesie
Rocky Mountains - Skalisté hory
Roma - řím
Roman - říman
Roman Empire - říše římská
Romania - Rumunsko
Romans - římané
Rome - řím
Russia - Rusko
Russian - Rus; rusky; ruský
Sahel - polopouštní území v Africe
Salonika - řecké přístavní město
Samoan - obyvatel Samoy
San Bernadino - město v Kalifornii
San Franciscan - obyvatel San Francisca
Sanaa - hlavní město Jemenu
Santa Barbara - město v USA
Sao Paulo - město v Brazílii
Saskatchewan - území v Kanadě
Saturn - Saturn
Saudi - obyvatel Saúdské Arábie
Savoyard - obyvatel Savoye
Saxon - Sas; saský
Saxons - Sasové
Saxony - Sasko
Scandinavia - Skandinávie; skandinávský
Scandinavian - skandinávec; skandinávský
Scandinavians - obyvatelé Skandinávie
Scotchman - Skot; obyvatel Skotska
Scotia - Skotska
Scotland - Skotsko
Scotland Yard - policie Londýna
Scotsman - Skot
Scotsmen - obyvatelé Skotska
Scottish - Skotský; skotský
Senegalese - obyvatel Senegalu
Serbia - Srbsko
Serbian - Srb; Srbský; Srbština; srbský; srbština
Siberia - Sibiř
Siberian - Sibiřan; Sibiřský; sibiřský
Sicily - Sicílie
Sikh - Sikhský
Silesia - Slezsko
Singapore - Singapur
Sioux - Sioux; Siouxové
Sirius - Sirius; nejjasnější hvězda
Sitting Bull - náčelník Siouxů
Slav - Slovan; Slovanský; slovanský
Slavic - slovanský
Slavonic - Slovanský; Slovanština; slovanský
Slovak - Slovenský; Slovenština; Slovák; slovenský; slovenština
Slovakia - Slovensko
Slovakian - Slovenka; Slovenský; Slovenština; Slovák; slovenský; slovenština
Slovenia - Slovinsko
Somali - obyvatel Somálska
Somalis - obyvatelé Somálska
South Africa - Jižní Afrika
South African - obyvatel Jižní Afriky
South American - obyvatel Jižní Ameriky
South Carolinian - obyvatel Jižní Carolíny
South Dakotan - obyvatel Jižní Dakoty
South China Sea - Jižní čínské Moře
Soviet - sovětský
Soviet Union - Sovětský Svaz
Spain - Španělsko
Spaniard - Španěl
Spaniards - Španělé
Spanish - Španěl; španělský; španělština
Sparta - město v antickém řecku
Stonehenge - poutní místo v Anglii
Styria - Štýrsko
Styx - řeka Styx; řeka v řecké mytologii
Sudanese - obyvatel Súdánu
Suez - město v Egyptě
Suez Canal - Suezský průplav
Sumatra - Sumatra
Sumatran - obyvatel Sumatry
Sumerian - sumerský; sumerština; týkající se Sumeru
Sun Belt - jižní státy USA
Sunbelt - jižní státy USA
Sweden - Švédsko
Swedish - Švédové; Švédský; Švédština; švédové; švédský; švédština
Swiss - Švýcar; Švýcarka; Švýcarský; švýcarský
Switzerland - Švýcarsko
Syrian - Syrský; Syřan; Syřanka; obyvatel Sýrie
Tahitian - obyvatel Tahiti
Taiwan - Taiwan
Taiwanese - obyvatel Taiwanu
Tangier - město v Maroku
Tangiers - město v Maroku
Tel Aviv - město v Izraeli
Teutonic - germánský
Texan - texaský
Texas - Texas; Texaský
Thai - thajský; thajština
Thailand - Thajsko
Thames - Temže
Thule - Thule
Tibet - Tibet
Tibetan - Tibeťan; tibetský
Ticonderoga - pevnost v USA
Tientsin - průmyslové centrum v číně
Tierra del Fuego - souostroví u Jižní Ameriky
Tigris - řeka v Asii
Tirana - hlavní město Albánie
Tirol - Tyroly
Tirolean - Tyrolský
Tokyo - Tokio
Toronto - Toronto
Transylvania - Sedmihradsko
Trojan - Trójan; trojský
Tunisia - Tunisko
Turkey - Turecko
Tuscan - toskánský; toskánština
Tyrol - Tyrolsko
Uganda - Uganda
Ukraine - Ukrajina
Ukrainian - Ukrajinec; Ukrajinský; Ukrajinština; ukrajinský
Ulysses - Odysseus
United Kingdom - Spojené království
United States - Spojené státy
Ursa Major - Velká Medvědice
Ursa Minor - Malá Medvědice
Uruguayan - obyvatel Uruguaye
Uruguayans - obyvatelé Uruguaye
USSR - Sovětský Svaz
Utahan - obyvatel Utahu
Valparaiso - přístavní město v Chile
Vatican - Vatikán
Veneto - část Itálie
Venice - Benátky
Venus - Venuše
Vermonter - obyvatel Vermontu
Vesuvius - Vesuv
Vicksburg - město v USA
Victorian - Viktoriánec; Viktoriánský; viktoriánec; viktoriánský
Vienna - Vídeň
Viennese - vídeňský
Vietnamese - Vietnamec; vietnamský
Vichy - město ve Francii
Virgin Islands - Panenské ostrovy
Vltava - Vltava
Wallachia - Valašsko
Warsaw - Varšava
Welsh - velšský
Wenceslas - Václav
White House - Bílý dům
WSW - západo-jihzápad
Yankee - Američan; Jenký; americký
Yellowstone - Yellowstone
Yemen - jemenský
Yerevan - Jerevan
Yiddish - jidiš
Yugoslavia - Jugoslávie
Zairian - Zaiřan
Zambezi - Zambezi
Zambia - Zambie
Zambian - Zambijec
Zanzibar - Zanzibar
Zealand - Zéland
Zeus - Zeus
Zimbabwe - Zimbabwe
Zimbabwean - Zimbabwan
Zion - Sión
Zurich - Curych