Slovíčka

Série slovíček Každý den 10 nových slovíček

(Němčina)

ab sofort - ihned
beschäftigt - zaměstnaný
e Anschrift - adresa
gewohnt - obvyklý
Lass mich in Ruhe! - Nech mě být!
s Aquarium - akvárium
s Musikinstrument - hudební nástroj
schnuckelig - roztomilý, útulný
sich sehnen nach - toužit po něčem
wegen - kvůli