Slovíčka

Série slovíček Každý den 10 nových slovíček

(Němčina)

ab und zu - tu a tam, občas
Das steht dir gut. - To ti sluší.
e Sorge - starost
erfolgreich - úspěšný
fast - skoro
munter - čilý, svěží
überrascht - překvapený
Was sagst du zu... - Co říkáš na...
Was soll ich anziehen? - Co si mám obléknout?
zwar - sice