Slovíčka

Série slovíček Velká sbírka anglických slovíček

(Angličtina)

nab - sebrat; čapnout
nabla - nabla
nablas - nabla
nabob - boháč z Orientu; nabob
nacelle - část letadla
nacre - perleť
nacreous - perleťový
nadir - nadir
nae - ne
nag - otrava; otravovat; rejpal; rýt; vyčítat
nagger - rýpal
nacho - druh kukuřičné placky
naiad - víla
naiades - vodní víly
nail - chytit; cvok; dráp; hřeb; hřebík; lapnout; nachytat; nehet; přibít; přitlouci; spár
nail brush - kartáček na nehty
nail down - donutit k vyjádření; podchytit; přesně definovat; přibít; přikovat; přitlouci; upevnit; utvrdit
nail enamel - lak na nehty
nail file - pilník na nehty
nail polish - lak na nehty
nail scissors - nůžky na nehty
nail varnish - lak na nehty
nail-file - pilníček na nehty
nailbrush - kartáček na nehty
nailed - okovaný; sbitý
nailer - hřebíkář
nailfile - pilníček na nehty
nailing - přibíjení
naive - naivní; prostoduchý; prostý
naively - naivně
naivete - naivita
naivety - naivita
naked - bezbranný; holý; nahý; nekrytý; nepřikrášlený
nakedly - naze
nakedness - nahota; obnaženost
namby-pamby - zženštilý
name - jmenovat; jméno; nazvat; nazývat; název; označit; pojem; pojmenovat; pojmenování; renomé; reputace;
name brand - obchodní značka
name day - jmeniny; svátek
name tag - jmenovka
name-day - jmeniny; svátek
name-drop - chlubit se
nameable - pozoruhodný
named - jmenovaný; pojmenovaný
namedrop - chlubit se
nameless - bezejmenný
namely - jmenovitě; totiž; zejména
nameplate - štítek se jménem
namer - jmenující osoba
namers - jmenující osoby
names - jména
namesake - jmenovec
nance - přihřátý; zženštilý
nankeen - nankin
nannies - chůvy
nanny - chůva
nanometre - nanometr
nanophthalmos - nanoftalmus
nanosecond - nanosekunda
nanostore - nanosklad
nanostores - nanosklady
nanotechnology - nanotechnologie
nap - dřímat; zdřímnout si; zdřímnutí; šlofík
napalm - napalm
nape - týl; zátylek; šíje
napery - stolní prádlo
naphtha - nafta
naphthalene - naftalen; naftalín
naphthaline - naftalin
naphthol - naftol
napkin - servítek; ubrousek
napkins - ubrousky
napoleon - napoleon
napped - zdříml
nappies - plenky
napping - dřímání
nappy - plenka
narc - člen protidrogového oddělení
narcissi - narcisy
narcissism - narcismus
narcissistic - narcistický
narcissus - narcis
narcolepsy - narkolepsie
narcoleptic - narkoleptický
narcosis - narkóza
narcotic - narkotický; narkotikum; narokotikum; omamná látka; omamující; uspávací prostředek
narcotics - narkotika
narcotization - narkotizace; narkotizování
narcotize - uspat
nares - nosní dírky
narghile - nargilé
nargileh - nargilé
nark - donašeč; fízl; práskač; špicl
narrate - vykládat; vypravovat; vyprávět
narration - vyprávění
narrative - povídkový; příběh; vypravování; vypravující; vyprávěcí; vyprávění; výpravný
narratology - věda o vyprávění
narrator - vypravěč
narrow - omezený; těsný; zužovat; zúžit; úzký; úžit se
narrow down - zúžit
narrow escape - únik o vlásek
narrow gauge - úzkokolejný; úzký rozchod kolejí
narrow market - omezený trh; úzký trh
narrow-minded - malicherný; zkostnatělý; úzkoprsý
narrow-mindedness - malichernost
narrower - užší
narrowest - nejužší
narrowing - zužování
narrowly - těsně; úzce
narthex - chrámová předsíň
narwhal - narval
nary - ani jeden
nasal - nosní; nosový
nasalization - nazalizace
nasalize - nazalizovat
nascency - zrození
nascent - vznikající
nasopharynx - nosohltan
nastiness - odpornost; ošklivost
nasturtium - řeřicha
nasty - hnusný; nechutný; nepříjemný; ošklivý; sprostý
natal - rodný; vrozený; zrozený
natal day - den narození
natality - natalita; porodnost
natatorial - plovací
natatory - plovací
nates - hýždě
nation - lid; národ
national - celostátní; nacionální; národnostní; národní; vlastenecký
national anthem - národní hymna; státní hymna
national assistance - státní podpora
national bank - národní banka; státní banka
national budget - státní rozpočet
national debt - státní dluh
national flag - státní vlajka
national income - národní důchod
national monument - národní památka
national park - národní park
national security - národní bezpečnost; státní bezpečnost
nationalisation - zestátnění
nationalise - zestátnit; znárodit
nationalised - zestátněný; znárodněný
nationalism - nacionalismus; nacionalizmus; vlastenectví
nationalist - nacionalista
nationalistic - nacionalistický
nationality - národnost; občanství; příslušnost; státní občanství; státní příslušnost
nationalization - znárodnění
nationalize - znárodnit
nationalized - zestátněný; znárodněný
nationalizing - znárodňující
nationally - národně
nationals - občané
nationhood - národnost; národovost; státnost
nations - národy
nationwide - celostátní
native - domorodec; domorodý; přirozený; rodilý; rodný; rodák
native country - otčina
native land - vlast
native language - rodný jazyk
native-born - rodilý
natively - domácky; rodně
natives - domorodci
nativism - nativismus
nativist - nativista
nativity - narození; zrození
natron - natron; uhličitan sodný
natter - kecat; povídat
nattiness - elegance
natty - obratný
natural - naturální; normální; přirozený; přírodní; vrozený
natural disaster - přírodní pohroma; živelná pohroma
natural frequency - vlastní frekvence
natural gas - zemní plyn
natural historical - přírodopisný
natural history - přírodopis; přírodozpyt
natural child - nemanželské dítě
natural language - přirozený jazyk
natural law - přirozené právo
natural level - přirozená úroveň
natural monument - přírodní památka
natural number - přirozené číslo
natural oscillation - vlastní kmitání
natural park - přírodní park
natural resin - přírodní pryskyřice; smůla
natural resource - přírodní zdroj
natural resources - přírodní zdroje
natural rights - přirozená práva
natural science - přírodní věda
natural selection - přirozený výběr
natural unemployment - přirozená
naturalisation - naturalizace
naturalise - aklimatizovat; naturalizovat; přizpůsobit; zdomácnit
naturalised - aklimatizovaný; naturalizovaný; přizpůsobený; zdomácnělý
naturalism - naturalismus
naturalist - naturalista; přírodovědec
naturalistic - naturalistický; přírodopisný
naturalization - naturalizace
naturalize - naturalizovat; udělit občanství; zdomácnět
naturalized - naturalizovaný
naturally - pochopitelně; přirozeně; samozřejmě
naturalness - přirozenost
naturals - přírodní talenty
nature - charakter; naturel; podstata; povaha; přirozenost; příroda; přírodní
nature lover - milovník přírody
nature preservation - ochrana přírody
nature protection - ochrana přírody
nature reserve - přírodní rezervace
nature sanctuary - přírodní památka
natures - povahy
naturism - holdování přírodě; nudismus
naturist - nudista
naturopathic - přírodně léčebný
naught - bezcenný; nic; nula
naughtiest - nejoplzlejší
naughtiness - darebáctví; nezbednost; rozpustilost
naughty - darebný; hambatý; hanbatý; nemravný; neposlušný; neslušný; nevychovaný; nezbedný; pornografický; roz
nausea - nevolnost
nauseatingly - nechutně
nauseous - odporný
nauseousness - nechutnost
nautical - námořní
nautical mile - námořní míle
naval - námořní
naval battle - námořní bitva
naval forces - námořnictvo; námořní síly
naval officer - námořní důstojník
nave - hlavní loď
navel - pupek; pupík
navel cord - pupeční šňůra
navicular - loďkovitý; člunovitý
navigability - splavnost
navigable - splavný
navigate - navigovat; řídit
navigating - plavba
navigation - navigace; navigační; navádění; plavba
navigational - navigační
navigator - mořeplavec; navigátor
navvy - kopáč
navy - námořnictvo; tmavomodrý; válečné loďstvo; válečné námořnictvo
navy blue - námořnická modř; tmavomodrý
navy-blue - tmavomodrý
nawab - zbohatlík
nay - ne
nazi - nacista; nacistický; nácek
neap - malý příliv
neap tide - malý příliv
near - blízko; blízký; nedaleko; nedaleký; u
near money - kvasipeníze; „skoro“ peníze
near-sighted - krátkozraký
nearby - blízko; blízký; nablízku; poblíž; sousední
neared - přiblížený
nearer - bližší; blíž; blíže
nearest - nejbližší
nearing - blížící se
nearly - blízce; blízko; málem; skoro; téměř
nearness - blízkost
nears - blíží se
nearside - strana spolujezdce
nearsighted - krátkozraký
nearsightedness - krátkozrakost
neat - elegantní; hezký; pěkný; upravený; úhledný; čistý
neath - pod
neatness - elegance
neb - hrot; zoban; zobák; čenich; čumák
nebbish - nešťastný
nebula - mlhovina
nebulae - mlhoviny
nebular - mlhovinový; nebulární
nebulizer - rozprašovač
nebulosity - mlhavost
nebulous - mlhavý; nebulózní
nebulousness - mlhavost
necessaries - nezbytnosti
necessarily - bezpodmínečně; nevyhnutelně; nezbytně; nutně
necessary - nevyhnutelný; nezbytnost; nezbytný; nutnost; nutný; potřebný; třeba
necessitate - vynutit si; vyžadovat
necessitous - nezbytný
necessity - nezbytnost; nutnost; potřeba
neck - hrdlo; krk; krkovička; krček; límec; vaz; zúžení; šíje
neckband - obojek
neckcloth - nákrčník
necked - mající krk
neckerchief - šátek kolem krku
necking - zúžení
necklace - náhrdelník
necklet - náhrdelník; řetízek
neckline - výstřih
necks - krky
necktie - kravata; vázanka
neckwear - kravaty a šátky
necrology - nekrolog
necrolysis - nekrolýza
necromancer - nekromat
necromancy - nekromantika; černokněžnictví; černá magie
necromania - nekromanie
necromantic - nekromantický
necrophilia - nekrofilie
necrophiliac - nekrofil
necrophilism - nekrofilie
necrophobia - nekrofobie
necropolis - pohřebiště
necropsy - nekropsie
necrosis - nekróza; odumření
necrotic - odumřelý
nectar - nektar
nectariferous - nektarodárný
nectarine - nektarinka
nee - rozená
need - nouze; nutnost; potřeba; potřebovat
needed - potřebný; potřeboval
needful - nezbytný; nutný; potřebný
neediest - nejnuznější
neediness - nouze; potřebnost
needing - potřebující
needle - jehla; jehlice; jehlička; jehlový
needle bearing - jehlové ložisko
needlecraft - vyšívání
needled - šitý
needleman - narkoman
needles - jehličí; jehly
needless - zbytečný
needless to say - netřeba říkat
needlessly - zbytečně
needlessness - zbytečnost
needlewoman - švadlena
needlework - vyšívání; šití
needling - jehlování; popichující; propichování; šití
needs - potřebuje; potřeby
needy - potřebný
nefarious - hanebný; ohavný; zločinný
nefariousness - ohavnost
negate - negovat
negated - znegovaný
negating - negující
negation - negace; zápor
negative - negativ; negativní; odmítavý; odmítnout; prohibitivní; vetovat; zamítavý; zamítnout; zákazový; zápor
negatively - negativně
negativeness - negativita
negativism - negativismus
negativist - negativista
negativity - negativita
negatron - negatron
neglect - nedbat; opomenout; opominout; zanedbanost; zanedbat; zanedbání; zanedbávat; zanedbávání
neglected - zanedbaný
neglectful - nedbalý; zanedbávající
neglectfulness - nedbalost
negligee - negližé
negligence - ledabylost; nedbalost
negligent - ledabylý; nedbalý
negligibility - bezvýznamnost; zanedbatelnost
negligible - bezvýznamný; nepatrný; zanedbatelný
negotiability - přijatelnost; směnitelnost
negotiable - obchodovatelný; proplatitelný; schůdný; zpeněžitelný
negotiant - zprostředkovatel
negotiate - dohodnout; dojednat; inkasovat; jednat; projednat; sjednat; sjednávat; ujednat; vyjednat; vyjednávat
negotiated - vyjednával
negotiates - vyjednává
negotiating - vyjednávací; vyjednávající
negotiation - jednání; převod; sjednávání; smlouvání; vyjednávání
negotiations - vyjednávání
negotiator - vyjednavač
negress - černoška
negritude - černošství
negro - černošština
negroid - negroidní
neigh - ržát
neighbor - soused
neighborhood - sousedství
neighboring - sousední; sousedící
neighborliness - dobrý sousedský vztah; přátelství
neighbors - sousedé
neighbour - hraničit; soused; sousedit; sousedka
neighbourhood - okolí; sousedství; čtvrť
neighbourhoods - sousedství
neighbouring - blízký; přilehlý; sousední; sousedící; vedlejší
neighbourliness - přátelskost; přívětivost; sousedství
neighbourly - přívětivý; sousedský
neighbours - sousedé
neither - ani; ani jeden; žádný
nekton - nekton
nematode - hlíst
nemeses - msta; odplata
nemesis - msta; odplata; trest
neo-classicism - neoklasicizmus
neoclassicism - neoklasicismus; neoklasicizmus
neocolonialism - novokolonialismus
neocortex - neokortex
neodymium - neodym
neolithic - neolitický
neologism - neologismus
neon - neon
neon lamp - neonová lampa; neonová zářivka
neon light - neonové světlo
neon tube - neonová trubice
neonatal - novorozený
neonate - novorozeně
neophyte - novokřtěnec; nováček
neoplasm - neoplazma; nádor
neoplastic - rakovinový
neoprene - neoprén
neoteric - moderní; nedávno vzniklý
nepenthe - utišující lék
nephew - synovec
nephology - nefologie
nephoscope - nefoskop
nephrectomy - nefrektomie
nephrite - nefrit
nephritic - ledvinový
nephritis - nefritida; zánět ledvin
nephron - nefron
nephrosclerosis - nefroskleróza
nephrotoxin - nefrotoxin
nepotism - nepotismus; protekce; protežování; zaměstnávání příbuzných
nepotist - nepotista
neptune - oceán
neptunium - neptunium
nerd - šprt
nereid - nereida
nerve - drzost; nerv; odvaha
nerve cell - nervová buňka
nerve centre - nervové centrum; řídící centrum
nerve gas - nervový plyn
nerveless - chladnokrevný
nervelessness - chladnokrevnost
nerves - nervy
nerviness - nervozita
nervous - nervní; nervózní; úzkostlivý
nervous breakdown - nervové zhroucení
nervous system - nervová soustava; nervový systém
nervously - nervózně
nervousness - nervozita
nervy - nervozní; nervózní
nescience - nevědomost
nescient - neznalý
ness - výběžek; útes
nest - hnízdit; hnízdo
nest egg - podkladek
nester - usedlík
nesting - hnízdění; vnoření
nestor - nestor; stařešina
net - netto; síť; síťka; síťovina; čistý
net earnings - zdaněný výdělek; čistý příjem; čistý výnos; čistý zisk
net exports - čistý vývoz
net income - čistý příjem
net national product - čistý národní produkt
net profit - čistý zisk
net property income from abroad - čistý příjem z majetku v zahraničí
net salary - čistý plat
net sales - čistý obrat; čistý odbyt
net weight - váha netto; čistá hmotnost; čistá váha
net yield - čistý výnos
netball - hra podobná košíkové
nether - dolní
netiquette - síťová etika
nets - sítě
nett - netto
netted - síťovitý
netted melon - meloun žíhaný
netting - pletivo; síťovina; síťování
nettle - dráždit; kopřiva; pálit
nettled - podrážděný
nettlesome - dráždící; nepříjemný
network - systém; síť; síťový
network architecture - síťová architektura
networking - síťování
networks - sítě
neural - nervový
neuralgia - neuralgie
neuralgic - neuralgický
neurally - nervově
neurasthenia - neurastenie
neurasthenic - neurastenický
neurine - neurin
neuritis - neuritida; zánět nervů
neurogenesis - neurogeneze
neuroglia - neuroglie
neurological - neurologický
neurologist - neurolog
neurology - neurologie
neuroma - neurom
neuron - neuron
neuronal - neuronový
neurone - neuron
neuropathy - neuropatie
neurophysiological - neurofyziologický
neurophysiology - neurofyziologie
neuroplasty - neuroplastika
neuroscience - vědy zkoumající neurony
neuroses - neurózy
neurosis - neuróza
neurosyphilis - neurosyfilis
neurotic - neurotický; neurotik
neuter - kastrovat; neutrum; středního rodu; vykastrovat; vykleštit
neutered - vykastrovaný
neutral - neutrál; neutrální
neutral spirits - ethylalkohol
neutralisation - neutralizace
neutralise - kompenzovat; neutralizovat
neutralised - kompenzoval; neutralizoval; neutralizovaný
neutralist - neutralista
neutralities - neutrality
neutrality - nestrannost; neutralita
neutralization - neutralizace; neutralizování
neutralize - kompenzovat; neutralizovat; vyvažovat
neutrino - neutrino
neutron - neutron
neutrons - neutrony
never - absolutně ne; nikdy
never again - už nikdy
never mind - nevadí; to nevadí
never-ending - nekonečný
never-never land - snová země
neverending - nekonečný
nevermore - nikdy více; už nikdy
nevertheless - avšak; nicméně; přece jenom; přesto
nevus - mateřské znaménko
new - nedávný; nový; nově; čerstvý
new building - novostavba
new moon - nov
new wave - nová vlna
new-born - novorozený
new-fashioned - moderní
new-found - objevený
new-look - s novým vzhledem
new-style - současný kalendář
newbie - nováček
newborn - novorozenec; novorozený
newborn child - miminko
newcomer - nováček; nově příchozí; objev; přivandrovalec; příchozí; začátečník
newcomers - nováčci
newel - sloup točitého schodiště
newel post - sloupek zábradlí
newer - novější
newest - nejnovější
newfound - objevený
newish - zánovní
newly - nedávno; nově; opět; právě; znovu; čerstvě
newlywed - novomanželka
newlyweds - novomanželé
newness - novost
news - novina; novinka; novinky; zpravodajství; zpráva; zprávy
news bulletin - informační bulletin
news conference - tisková konference
news release - tisková zpráva
news-stand - novinový stánek
newsagent - trafika; trafikant
newsagents - trafikanti
newsboy - kamelot
newscast - zpravodajství; zprávy
newscaster - hlasatel
newsdealers - trafiky
newsflash - důležitá zpráva
newsless - neinformovaný
newsletter - leták
newsman - novinář
newsmen - novináři
newsmonger - klepna
newspaper - novinový; noviny
newspapering - novinářství
newspaperman - novinář; reportér
newspapers - noviny
newspaperwoman - novinářka
newsprint - novinový papír
newsreader - hlasatel
newsreel - filmový týdeník
newsroom - redakce
newsstand - novinový stánek
newt - mlok; čolek
newton - jednotka síly; newton
next - další; následující; potom; příští
next day - další den
next door - vedle
next of kin - nejbližší příbuzný
next time - příště
next to - blízko; při; vedle
nexus - svazek
niacin - niacin
nib - nos; zobák; špička
nibble - hryzat; ohlodávat; okusovat
nice - hezký; hodný; milý; pěkný; příjemný
nice cup of coffee - kafíčko
nice-looking - půvabný
nicely - hezky; pěkně
niceness - delikátnost; půvab
nicer - hezčí
nicest - nejhezčí
niceties - delikátnosti
nicety - delikátnost
nick - dopadnout; odření kůže; ukrást; vryp
nicked - vrubovaný
nickel - nikl; niklák; poniklovat
nickelodeon - biják
nicker - řehtání
nicking - vrubování
nickname - přezdívat; přezdívka
nicotian - tabákový
nicotine - nikotin
nicotinic acid - kyselina nikotinová
nidus - hnízdo; ohnisko
niece - neteř
nieces - neteře
niffy - smradlavý
niftily - důmyslně
nifty - mazaný; šikovný
niggard - držgrešle; skrblík
nigger - negr
niggle - nimrat se; otravovat
niggled - otravoval; soužil
niggling - otravování
nigh - blízko
night - noc; noční; večerní
night blindness - šeroslepost
night crawler - žížala
night life - noční život
night owl - noční pták
night rider - noční jezdec
night service - noční služba
night shift - noční směna
night school - večerní škola
night soil - fekálie používané jako hnojivo; lidské výkaly na hnojení
night stick - pendrek
night vision - noční vidění
night watch - noční hlídka
night watchman - noční hlídač
night-club - noční podnik
night-school - večerní škola
night-soil - fekálie používané jako hnojivo
night-time - noc
nightclub - noční podnik
nightclubs - bary; noční podniky
nightdress - dámská noční košile; noční košile
nightfall - soumrak
nighthawk - zloděj
nightingale - slavík
nightjar - kozodoj
nightlife - noční život
nightlong - celonoční
nightly - každonoční; noční
nightmare - děs; hrůza; noční můra; přízrak; zlý sen
nightmarish - děsivý; hrůzný
nightrider - noční jezdec
nightrobe - noční oděv; župan
nightshade - lilek
nightshirt - noční košile; pánská noční košile
nightstand - noční stolek
nightstick - pendrek
nighttime - noc; noční doba
nightwatchman - noční hlídač
nighty - noční košile
nihil - nic; nula
nihilism - nihilismus
nihilist - nihilista
nihilistic - nihilistický
niche - místečko; nika; výklenek
niches - niky; výklenky
nil - nula
nimbi - dešťový oblak
nimble - hbitý; mrštný; čilý; čiperný
nimbleness - hbitost; čilost
nimbler - čipera
nimbly - čile
nimbus - nimbus; svatozář
nincompoop - blbeček; nekňuba; trouba
nine - devítka; devět
nine lives - devět životů
nine times - devětkrát
ninefold - devateronásobný
ninepence - druh mince
ninepin - kuželka
ninepins - kuželky
nines - devítky
nineteen - devatenáct
nineteens - devatenáctky
nineteenth - devatenáctý
nineties - devadesátá léta
ninetieth - devadesátý
ninety - devadesát
ninety-four - devadesát čtyři
ninety-nine - devadesát devět
ninny - blbec
ninth - devátý
niobium - niob
nip - uštípnout; špetka
nipped - odštípnutý; štípl
nipper - klepeto; kluk; mrně; uličnice; uličník
nippers - skřipec
nipping - štiplavý
nipple - bradavka; dudlík; prsní bradavka
nipples - prsní bradavky
nippy - kousavý; svižný
nirvana - nirvána
nisi - nemající konečnou podobu; prozatimní
nit - hnida; trouba; vůl
niter - ledek
nitid - lesklý
nitpicking - hnidopišství
nitrate - dusičnan; nitrát
nitrates - dusičnany
nitration - nitrace
nitre - ledek
nitric - ledkový
nitric acid - kyselina dusičná
nitride - nitrid; nitridovat
nitrification - nitrifikace
nitrify - nitrifikovat
nitrile - nitril
nitrite - dusitan
nitrobenzene - nitrobenzen
nitrocellulose - nitrocelulóza
nitrogen - dusík
nitrogen cycle - koloběh dusíku
nitrogen fixation - fixace dusíku
nitrogenous - dusíkový
nitroglycerin - nitroglycerin
nitrous - dusitý
nitrous acid - kyselina dusitá
nitty-gritty - podrobnosti
nitwit - hlupák; pitomec; trouba
nitwitted - přitroublý; zabedněný
nix - nic
no - kdepak; ne; nijaký; nikoli; nikoliv; žádná; žádný
no fewer - neméně
no hard feelings - nic ve zlém
no less - neméně
no longer - už ne
no matter - bez ohledu; na tom nezáleží; nevadí
no more - už ne; už nikdy; už víckrát ne
no more of it - basta
no one - nikdo
no way - nikterak; nikudy
no-account - bezvýznamný
no-frills - věcný
no-go - selhání
no-load - naprázdno
no-nonsense - vážný
no-one - nikdo
no-trump - bez trumfů
no-win - bez šance na vítězství
no. - č.
nob - šiška
nobble - podmazat; podplatit
nobelium - nobelium
nobility - aristokracie; urozenost; šlechta
noble - urozený; ušlechtilý; vznešený; šlechtic; šlechtický
noble metal - ušlechtilý kov; vzácný kov
nobleman - šlechtic
noblemen - šlechtici
nobleness - ušlechtilost
noblesse oblige - výsadní postavení
noblest - nejvznešenější
noblewoman - šlechtična
nobly - ušlechtile
nobody - nikdo; nikoho
nocent - vinen
noctambulation - náměsíčnost
noctambulism - náměsíčnost
noctiluca - svítilka
nocturnal - noční
nocturnally - nočně
nocturne - nokturno
nod - kývat; přikývnout; přikývnutí; přitakání
nodal - uzlový
noddle - kývat; pokyvovat; vrtět
noddy - trouba
node - uzel; uzlina; uzlový bod
nodulated - uzlinatý
nodule - uzlina; uzlík
nodules - uzliny
nodulose - uzlinkatý
noel - koleda; vánoce
noes - ne
noetic - neotický
nog - dřevěný kolík; kolík; špalík
noggin - kebule
nohow - vůbec
noise - hlomoz; hluk; hlučnost; hřmot; kravál; lomoz; povykovat; rámus; zvuk; šum
noise level - hladina hluku; úroveň hluku
noise meter - hlukoměr
noiseless - bezhlučný; bezšumový; nehlučný
noiselessly - potichu
noiselessness - bezhlučnost; nehlučnost
noisier - hlučnější
noisiest - nejhlučnější
noisily - hlučně
noisiness - hlučnost
noisome - nechutný; odporný; škodlivý
noisomeness - nechutnost; odpornost
noisy - hlučný
nom de guerre - pseudonym; umělecké jméno
nomad - kočovník; kočovný; nomád
nomadic - kočovný
nomenclator - nomenklátor
nomenclature - nomenklatura; názvosloví
nominal - jmenný; jmenovitý; nepatrný; nominální
nominal national product - nominální národní produkt
nominal value - jmenovitá hodnota; nominální hodnota
nominalism - nominalismus
nominalistic - nominalistický
nominally - jmenovitě; nominálně
nominate - jmenovat; nominovat; ustanovit
nominated - nominovaný
nominating - jmenovací
nomination - jmenování; nominace
nominations - nominace
nominative - nominativ
nominee - kandidát
nomogram - nomogram
nomothetic - zákonodárný
non - ne
non compos mentis - nepříčetný
non-aggression - neútočení
non-aligned - neutrální
non-alignment - neangažovanost
non-appearance - nedostavení se
non-attendance - neúčast
non-availability - nedostupnost
non-believer - nevěřící
non-belligerency - válečný stav
non-Catholic - nekatolický
non-combatant - civilista; nebojující příslušník vojska
non-committal - nic neříkající; vyhýbavý
non-compliance - nevyhovění
non-contact - bezkontaktní
non-content - osoba hlasující proti návrhu
non-contentious - nesporný
non-controversial - nekontroverzní
non-dazzling - antireflexní
non-destructive - neničivý
non-durable goods - zboží krátkodobé spotřeby
non-essential - nepodstatný
non-event - neúspěch
non-existent - neexistující
non-ferrous - neželezný
non-fiction - literatura faktu
non-human - nelidský
non-interest-bearing - bezúročná půjčka; nezúročitelný
non-interference - nevměšování se; nezasahování
non-intervention - nezasahování
non-interventionist - neintervencionista
non-invasive - nevyžadující narušení kůže
non-ionic - neionogenní
non-linear - nelineární
non-linearity - nelineárnost
non-member - nečlen
non-metallic - nekovový
non-nuclear - beznukleární
non-observance - nedodržení
non-participation - neúčast
non-partisan - nestranný
non-party - bezpartijní; nestranický
non-payment - neplacení
non-physical - nehmotný
non-political - nepolitický
non-productive - neproduktivní
non-profit - neziskový
non-profit-making - neziskový
non-proliferation - nešíření
non-resident - nerezident
non-resistance - neodporování
non-sexual - bezpohlavní
non-slip - neklouzavý
non-smoker - nekuřák
non-specialist - neprofesionál
non-specific - neurčitý
non-standard - nestandardní
non-starter - neúspěšný člověk
non-stick - teflonový
non-stop - bez zastávky; nepřetržitý
non-taxable - nezdanitelný
non-technical - netechnický
non-toxic - netoxický
non-transferable - nepřenosný
non-uniform - nestejnorodý
non-urgent - nenaléhavé
non-user - neuživatelský
non-verbal - mimoverbální
non-violence - nenásilí
non-violent - nenásilný
non-white - barevný člověk
nonacceptance - nepřijetí
nonage - nezletilost
nonaggression - neútočení
nonaggression pact - smlouva o neútočení
nonagon - devítiúhelník
nonalcoholic - nealkoholický
nonaligned - neutrální
nonalignment - neangažovanost
nonappearance - nedostavení se
nonassignable - nepřevoditelný
nonatomic - bezatomový
nonattendance - absence; neúčast
nonavailability - nedostupnost
nonbeliever - nevěřící
nonbelligerency - válečný stav
nonbelligerent - neválčící
nonbreakable - nerozbitný
nonce - příležitostný
nonclassical - neklasický
noncombatant - civilista; nebojující příslušník vojska
noncommercial - nekomerční
noncommittal - nic neříkající; vyhýbavý
noncompliance - nevyhovění
nonconducting - nevodivý
nonconductor - nevodič
noncontent - osoba hlasující proti návrhu
noncontentious - nesporný
noncontributory - nepřispívající
nonconvertible - nekonvertibilní
noncorrosive - nekorodující
noncritical - nekritický
nondelivery - nedoručitelnost
nondescript - nepopsatelný
nondetachable - neoddělitelný
nondrinker - abstinent
none - ani jeden; nikdo; žádný
noneffective - nevýkonný
nonelastic - nepružný
nonelective - nevolený
nonentity - nebytí
nonessential - nepodstatný
nonesuch - jedinečný
nonetheless - nicméně
nonexclusive - neexkluzivní
nonexistent - neexistující
nonfeasance - opominutí; zanedbání povinností
nonferrous - neželezný
nonfiction - literatura faktu; nebeletristický
nonflammable - nehořlavý
nonflowering - nekvetoucí
nongovernmental - nevládní
nongranular - nezrnitý
nonhuman - nelidský
nonchalance - nonšalance
nonchalant - nonšalantní
nonchalantly - nonšalantně
nonimmune - neimunní
noninterference - nevměšování se; nezasahování
nonintervention - neintervence; nevměšování; nezasahování
noninterventionist - neintervencionista
noninvasive - nevyžadující narušení kůže
nonionic - neionický
nonlinear - nelineární
nonmaterial - nehmotný; nemateriální
nonmember - nečlen
nonmetal - nekov
nonmetallic - nekovový
nonmilitary - nevojenský
nonmoral - nemorální
nonnegative - nezáporný
nonnuclear - beznukleární
nonobservance - nedodržení
nonoccurence - neobjevení se
nonofficial - neoficiální; neúřední
nonparametric - neparametrický
nonpareil - nedostižný; neporovnatelný; nesrovnatelný
nonpartisan - nestranný
nonparty - bezpartijní; nestranický
nonpayment - neplacení
nonperformance - nevykonání
nonperson - nikdo
nonphysical - nehmotný
nonplus - rozpaky; slepá ulička
nonpoisonous - nejedovatý
nonpolitical - apolitický; nepolitický
nonpracticing - necvičící
nonprocedural - neprocedurální
nonproductive - neproduktivní
nonprofessional - neprofesionální
nonprofit - nevýdělečný; neziskový
nonproliferation - nešíření
nonpunishable - beztrestný
nonrecognition - neuznání
nonrecurring - jednorázový
nonrefundable - nerefundovatelný
nonresident - nerezident
nonresistance - neodporování
nonreturnable - nevratný
nonreversible - nereverzibilní; nevratný
nonscientific - nevědecký
nonsense - hloupost; nesmysl; nesmyslnost; nesmysly; pitomost; pitomosti
nonsensical - nesmyslný
nonsexual - bezpohlavní
nonscheduled - nepravidelný
nonskid - neklouzavý; protiskluzový; protismykový
nonslip - neklouzavý
nonsmoker - nekuřák
nonsmoking - nekuřácký
nonspecialist - neodborník; neprofesionál
nonspecific - nespecifický; neurčitý
nonstandard - nestandardní
nonstarter - nestartující; neúspěšný člověk
nonstick - teflonový
nonstop - bez zastávky; nepřetržitý; nonstop
nonsuch - jedinečný; unikát
nonswimmer - neplavec
nontaxable - nezdanitelný
nontechnical - netechnický
nonterminals - neterminály
nontoxic - nejedovatý; netoxický
nontraditional - netradiční
nontransferable - nepřenosný
nonunion - nepatřící do unie
nonuser - neuživatelský
nonverbal - mimoslovní; mimoverbální; neslovesný; neverbální
nonviolence - nenásilí
nonviolent - nenásilný
nonvolatile - netěkavý
nonwhite - barevný člověk
nonzero - nenulový
noodle - hlupák; nudle
noodles - nudle
nook - kout; koutek; zákoutí
noon - poledne
noonday - poledne
noontide - poledne; zenit
noose - oběsit; oprátka; smyčka
nope - ne
nor - ani
noradrenalin - noradrenalin
noradrenaline - druh hormonu; noradrenalin
nordic - nordický; skandinávský
norm - norma
normal - běžný; normála; normální; obyčejný; přirozený
normal erosion - normální eroze
normal position - klidová poloha
normalcy - normální stav
normalisable - normalizovatelný
normalisation - normalizace
normalise - normalizovat
normalised - normalizovaný
normaliser - normalizátor
normality - normalita; normálnost
normalizable - normalizovatelný
normalization - normalizace
normalize - normalizovat
normalized - normalizovaný
normalizer - normalizátor
normalizing - normalizace; normalizování; normalizující
normally - normálně
norman - normanský; normanďan; normanština; severský; seveřan
normative - normativní
normothermia - normotermie
norms - normy
north - sever; severní
north pole - severní pól
north-east - severovýchod
north-easterly - severovýchodní
north-eastern - severovýchodní
north-eastward - severovýchodně
north-north-east - severoseverovýchod
north-south - severovýchod
north-west - severozápad
north-westerly - severozápadní
north-western - severozápadní
northeast - severovýchod; severovýchodní
northeaster - severovýchodní vítr
northeasterly - severovýchodní
northeastern - severovýchodní
northeastward - severovýchodně
norther - severák
northerly - severní; severně
northern - severní
northern lights - polární záře
northernmost - nejsevernější
northmen - seveřané
northward - na sever; severní; severně
northwest - severozápad; severozápadní
northwesterly - severozápadní
northwestern - severozápadní
nose - nos; příď; rypák; čenich; čumák; špička
nose out - vyslídit; vyčenichat
nose-dive - let střemhlav
nosebag - obročnice
nosebleed - krvácení z nosu
nosed - nosatý
nosedive - letět střemhlav
nosegay - kytička
noseless - beznosý
nosepiece - hubice
nosepipe - hubice
nosey - nosatý; páchnoucí
nosier - dotěrnější; všetečnější
nosily - dotěrně
nosiness - dotěrnost
nosing - zaoblená hrana
nosological - nosologický
nosology - nosologie
nostalgia - nostalgie; stesk
nostalgic - nostalgický
nostalgically - nostalgicky
nostril - nosní dírka; nozdra
nostrils - chřípí; nozdry
nostrum - všelék
nosy - nosatý; voňavý
not - ne; nikoli
not at all - nikterak; vůbec ne
not binding - nezávazný
not far from - nedaleko
not guilty - bez viny; nevinen; nevinný
not half bad - docela dobrý; docela slušný
not least - neposlední
not long - nedlouho
not long ago - nedávno
not once - nejednou
not only - nejen; nejenom
not to be - nebýt
not to speak - nemluvit
not until - teprve
not valid - neplatný
not very - nepříliš
not worthwhile - nestát za to
not yet - ještě ne
not-for-profit - nevýdělečný
notable - pozoruhodný; vynikající; význačný
notables - honorace
notably - pozoruhodně
notarial - notářský
notary - notář
notary public - notář
notation - notace; poznámky; zápis; záznam
notational - zapisující
note - bankovka; lístek; melodie; nota; nóta; poznamenat; poznámka; směnka; tón; zpráva
note issue - emise bankovek
note of hand - dlužní úpis
note paper - dopisní papír
note payable - dlužná směnka
notebook - diář; notebook; notes; poznámkový blok; zápisník
notebook computer - notebook
notebooks - zápisníky
notecase - náprsní taška
noted - významný; zaznamenal
notepad - poznámkový blok
notepaper - dopisní papír
notes - poznámky
noteworthy - pozoruhodný
nothing - nic
nothing at all - pranic
nothingness - marnost; nicota; nicotnost; prázdnota
notch - vrub; zářez
notching - vrubování
notice - cedule; návěští; oznámení; povšimnout si; povšimnutí; recenze; upozornění; výpověď; všimnout si; zah
notice board - nástěnka; vývěsní tabule
noticeable - pozoruhodný
noticeably - pozoruhodně
noticeboard - nástěnka
noticeboards - nástěnky; vývěsky
noticed - zaznamenaný; zpozoroval
notifiable - mající ohlašovací povinnost
notification - ohlášení; oznámení; upozornění; uvědomění; vyrozumění
notifier - ohlašovatel
notifiers - ohlašovatelé
notify - avizovat; ohlásit; oznámit; uvědomit
noting - poznamenává
notion - dojem; pojem; ponětí; potucha; představa
notional - pomyslný
notionally - hypoteticky
notions - galanterie
notorious - notorický; proslulý; známý
notoriously - notoricky
notwithstanding - nicméně
nought - nula
noughts - nuly
noumenon - noumen
noun - podstatné jméno
nourish - dodávat živiny; živit
nourished - živený
nourishing - výživný
nourishment - potrava; strava; výživa
nous - chytrost; intelekt; rozum
nouveau - nový
nouveau riche - zbohatlík
nouveaux riches - zbohatlíci
nouvelle cuisine - lehká kuchyně
nova - nova
novae - nova
novation - obnovení smlouvy
novel - nebývalý; neobvyklý; neotřelý; román
novelette - novela
novelist - romanopisec
novella - novela
novels - romány
novelties - novinky
novelty - novinka; novost
novena - devítidenní zbožnost; novéna
novice - novicka; nováček; začátečník
novitiate - novic; noviciát
novocaine - novokain
now - hned; nuže; nyní; právě; teď
now and again - chvílemi; časem
now and then - chvílemi; občas
nowaday - dnešní
nowadays - dnes; nyní; v dnešní době
noway - nijak ne; vůbec ne
nowhere - nikam; nikde
nowise - nijak; nikterak
noxious - škodlivý
noxious agent - škodlivina
noxiously - škodlivě
noxiousness - škodlivost
nozzle - hubice; hubička; tryska
nth - n-tý
nu -
nub - jádro; podstata
nubbin - nevyvinutý klas kukuřice
nubby - připomínající uzlíky
nubile - vyspělá žena
nuclear - atomový; jaderný; nukleární
nuclear energy - jaderná energie
nuclear fission - jaderné štěpení; štěpení jádra
nuclear fusion - jaderná syntéza; syntéza jader
nuclear chemistry - jaderná chemie
nuclear physics - jaderná fyzika; nukleární fyzika
nuclear reaction - jaderná reakce; nukleární reakce
nuclear reactor - jaderný reaktor
nuclear rocket - nukleární raketa
nuclear submarine - atomová ponorka
nuclear warhead - jaderná hlavice
nuclear weapon - jaderná zbraň
nuclear winter - nukleární zima
nuclease - nukleáza
nucleated - mající jádro
nuclei - jádra
nucleic - nukleový
nucleic acid - nukleová kyselina
nucleole - jadérko
nucleolus - jadérko
nucleon - nukleon
nucleonics - jaderná fyzika; nukleonika; nukleární fyzika
nucleoside - nukleosid
nucleotide - nukleotid
nucleotides - nukleotidy
nucleus - jádro
nuclide - nuklid
nude - holý; nahota; naháč; nahý; obnažený
nudge - dloubnout; pošťouchnutí; pošťuchovat; šťouchnutí
nudged - postrčený
nudism - nudismus
nudist - nudista; nudistický
nudists - nudisté
nudity - malířský akt; nahota
nugatory - bezcenný; nicotný
nugget - hrudka; valoun
nuisance - nepříjemnost; nepřístojnost; obtíž; obtěžování
nuke - atomovka
null - neplatný; nicotný; nulový; prázdný
null and void - neplatný
null set - nulová množina
nulled - vynulovaný
nullification - anulování
nullify - anulovat; zrušit
nullity - neplatnost
numb - necitlivý; ochromit; otupělý; strnulý; zkřehlý; znecitlivělý; ztrnulý; ztuhlý
number - množství; očíslovat; počet; spočítat; číslice; číslo; číslovat; číslovka
number cruncher - superpočítač
number of - řada
number one - číslo jedna
number system - číselná soustava
number two - dvojka
numbered - číslovaný
numberer - očíslovaný
numbering - číslování
numberless - nespočetný; nesčetný
numberplate - SPZ; státní poznávací značka
numbers - čísla
numbingly - necitlivě
numbly - ochromeně
numbness - otupělost; otupění
numbs - ochromuje
numbskull - zabedněnec
numerable - spočitatelný
numeral - číselný; číslice; číslovka
numerals - číslice; číslovky
numerate - číslovat
numeration - počítání; vyčíslení; číslování
numerator - čitatel
numeric - číselný
numerical - číselný
numerical coefficient - číselný koeficient
numerical value - číselná hodnota
numerically - číselně
numerology - numerologie
numerous - nesčetný; četný
numerously - početný
numinous - nadpřirozený; posvátný
numismatics - numizmatika
numismatist - numizmatik
numismatology - numizmatika
numskull - hlupák; trouba
nun - jeptiška; řeholnice; řádová sestra
nuncio - nuncius
nunnery - ženský klášter
nuptial - snubní; svatební
nurse - chůva; kojná; ošetřovat; ošetřovatelka; sestřička; zdravotní sestra
nurseling - kojenec
nursemaid - chůva; vychovatelka
nurseries - dětský pokoj
nursery - jesle
nursery rhyme - dětská říkanka
nursery school - mateřská škola; mateřská školka
nurserymen - zahradník
nursing - kojení; kojící; ošetřování
nursling - kojenec
nurturant - pečovatelský
nurture - potrava; pěstovat; vychovat; živit
nurtured - pěstovaný
nut - matice; matka; ořech; oříšek; oříškový
nutant - dolů visící
nutation - kývání; nekontrolované kývání; nutace
nutbrown - oříškový
nutcase - cvok
nutcracker - louskáček
nutcrackers - louskáček; louskáčky
nuthouse - cvokhaus
nutmeat - jádro ořechu
nutmeg - muškát; muškátový ořech; muškátový oříšek
nutpick - nástroj na ořechy
nutria - nutrie
nutrient - živina
nutrients - živiny
nutriment - strava
nutrition - výživa
nutritional - vyživovací
nutritionally - výživně
nutritionist - odborník na výživu
nutritious - výživný
nutritiously - výživně
nutritiousness - výživnost
nutritive - výživný
nuts - ořechy; praštěný; zcvoklý
nutshell - skořápka
nutter - cvok
nuttier - uhozenější
nutty - lahodný; oříškový; praštěný
nuzzle - rýt; čenichat
nuzzled - lísal se; tiskl se
nuzzler - lísal
nyctalopia - nyktalopie
nyctophobia - nyktofobie
nylon - nylon
nylons - nylonky; silonky
nymph - nymfa; rusalka; víla
nymphomania - nymfomanie
nymphomaniac - nymfomanický; nymfomanka
oaf - blbeček; nemehlo; spratek
oafish - hulvátský
oafishness - hrubé chování
oak - dub; dubový
oak apple - duběnka
oak forest - dubina
oak tree - dub
oaken - dubový
oaklet - doubek
oakling - doubek
oaks - duby
oakum - cucky; koudel
oar - veslo
oars - veslař
oarsman - veslař
oarsmen - veslaři
oarswoman - veslařka
oases - oázy
oasis - oáza
oast - sušárna; sušárna např. na chmel
oat - oves
oat flakes - ovesné vločky
oatcake - ovesná placka
oaten - ovesný
oath - klení; kletba; nadávka; přísaha; zaklení
oaths - přísahy; zaklení
oatmeal - ovesná kaše; ovesná mouka; ovesné vločky
oats - oves
ob - vykrást
obbligato - obligátní
obduracy - tvrdohlavost; umíněnost
obdurate - neoblomný; nepoddajný; tvrdý; zavilý
obedience - podřízenost; poslušnost; věřící
obedient - poslušný
obediently - poslušně
obeisance - hold; pocta; podrobení se; poklona; pukrle; úcta; úklona
obelisk - obelisk
obese - obtloustlý; obézní; otylý; tělnatý
obesity - obezita; otylost; tloušťka
obey - podrobit se; podrobovat se; podřídit se; poslechnout; poslouchat; uposlechnout; řídit se čím
obeyed - uposlechnutý
obeying - poslouchající; uposlechnutí
obeys - poslouchá na slovo
obfuscate - otupit; poplést; zatemnit; zmást
obfuscated - popletl; zatemnil; zmatený; zmátl
obfuscation - zatemnění; zatemňování; zmatení pojmů
obfuscatory - zatemněný
obituaries - nekrologové
obituary - labutí píseň; nekrolog; parte; posmrtný; smuteční; úmrtní oznámení
obituary notice - parte
object - cíl; namítat; objekt; protestovat; předmět; věc; záměr; účel
object lesson - názorná lekce
objected - namítal
objectification - objektivizace
objectify - objektivizovat; zhmotnit
objecting - namítání; protestování
objection - chyba; nesouhlas; námitka; odpor; protest; protestování; reklamace; vada
objectionable - budící námitky; nechutný; nepříjemný; nevyhovující; nežádoucí; problematický; sporný; vadný
objectionableness - nepřijatelnost
objectionably - nepřijatelně
objections - námitky
objective - cíl; cílový; názorný; objektiv; objektivní; plán; předmětný; předmětový; předmětový pád; reálný; vně
objectively - objektivně
objectiveness - nestrannost; objektivnost
objectives - cíle; záměry
objectivity - nestrannost; objektivnost; reálnost
objectless - bez určitého cíle
objector - oponent; protivník
objectors - odpůrci; oponenti; protivníci
objects - objekty
objurgate - hubovat; kárat; ostře odsuzovat; peskovat
objurgation - hubování; kárání; plísnění; pokárání; vyhubování; vyplísnění
oblate - zploštěný
oblation - oblace; obětina; oběť
obligate - povinný; uložit za povinnost; zavázat
obligation - břímě; dluhopis; laskavost; nutkavost; obligace; povinnost; revers; závazek; úpis
obligations - závazky
obligato - obligátní
obligatorily - povinně; závazně
obligatory - povinný; závazný
oblige - být zavázán; donucovat; donutit; nutit; prokázat laskavost; přinutit; přispět k zábavě; vyhovět; váz
obliged - být zavázán; donucen; zavázaný; zavázán
obliger - dlužník
obliges - přinucuje; ukládá; zavazuje
obliging - laskavý; ochotný; úslužný
obligingly - laskavě; ochotně
obligingness - ochota
oblique - kosý; křivý; nakloněný; nepřímý; postranní; scestný; zvrhlý; záludný; šikmý
oblique angle - kosý úhel
oblique case - nepřímý pád
obliquely - nepřímo; šikmo
obliqueness - šikmost
obliquity - nejasnost; nepřímost; zvrácenost
obliterate - smazat; vyhladit; vymazat; zaškrtat; znečitelnit
obliterated - vyhlazený
obliteration - vyhlazení; vymazání
oblivion - zapomenutí; zapomnění
oblivious - nedávající pozor; nehledící; zapomínající
obliviousness - nevšímavost
oblong - obdélník; obdélníkový
obloquy - hanoba; pomluva
obnoxious - neoblíbený; nepříjemný; odporný; protivný
obnoxiously - nepřístojně
obnoxiousness - nepřístojnost
oboe - hoboj
oboist - hobojista
obscene - neslušný; obscénní; oplzlý
obscenely - obscénně; oplzle; sprostě
obscenities - nemravnosti
obscenity - necudnost; nemravnost; obscénnost; oplzlost
obscurant - zpátečnický
obscurantism - tmářství
obscurantist - tmář; tmářský
obscuration - zastínění; zatemnění; zatmění
obscure - nejasný; nesrozumitelný; nevysvětlitelný; neznámý; nezřetelný; skrytý; skrýt; temný; tmavý; učinit n
obscured - zahalený; zakrytý
obscurely - temně
obscureness - obskurnost
obscurer - temnější
obscurest - nejtemnější
obscuring - zamlžující; zatemňující
obscurity - nejasnost; neznámost; záhadnost
obsequies - pohřební obřad
obsequious - podlézavý; servilní
obsequiously - podlézavě
obsequiousness - podlézavost
observability - pozorovatelnost
observable - pozorovatelný
observably - pozorovatelně
observance - dodržování; pozorování; zachovávání
observant - dodržující; pozorný; všímavý; zachovávající
observation - poznámka; pozorování; připomínka; všímavost
observation tower - rozhledna
observational - pozorovací
observationally - zkoumavě
observations - pozorování
observatory - hvězdárna; observatoř
observe - dodržet; poznamenat; pozorovat; sledovat; všímat si; zpozorovat
observed - pozoroval; pozorovaný; pozorován
observer - pozorovatel
observers - pozorovatelé
observes - pozoruje
observing - pozorování; pozorující; sledující
observingly - pozorně
obsess - posednout
obsessed - posedlý
obsession - posedlost
obsessional - obsedantní
obsessive - posedlý
obsessively - nutkavě
obsessiveness - nutkavost
obsidian - obsidián
obsolescence - zastaralost; zastarávání
obsolescent - zastarávající
obsolete - nemoderní; obsolentní; překonaný; zastaralý
obsoleteness - zastaralost
obstacle - překážka
obstacles - překážky
obstetric - porodnický
obstetrician - porodník
obstetrics - porodnictví
obstinacy - tvrdohlavost; tvrdošíjnost; umíněnost
obstinate - svéhlavý; tvrdohlavý; tvrdošíjný; umíněný; zatvrzelý
obstinately - paličatě
obstreperous - divoký; hlučný; neukázněný
obstreperousness - hlučnost
obstruct - překážet; zablokovat; zatarasit
obstructed - zablokoval; zatarasil
obstructing - blokování; překážení
obstruction - překážka
obstructionism - obstrukcionismus; obstrukční politika
obstructionist - obstrukčník
obstructive - obstruktivní; obstrukční; překážející
obstructively - obstrukčně
obstructiveness - překážení
obtain - dostat; dostávat; obdržet; získat; získávat
obtainable - dosažitelný; k dostání
obtained - obdržel; obdržen; obdržený; získán
obtaining - obdržení; získání
obtainment - dosažení
obtains - dostává; získává
obtrude - vnucovat; vnucovat se
obtrusion - vnucování; vtírání
obtrusive - vlezlý; vtíravý
obtrusiveness - vlezlost
obtund - znecitlivit
obturate - ucpat; zacpat
obturator - uzávěr; zátka
obtuse - hloupý; omezený; tupý; tupý úhel
obtuse angle - tupý úhel
obtuse triangle - tupoúhlý trojúhelník
obtusely - hloupě
obtuseness - tupost
obverse - protiklad; protějšek
obviate - odstranit; vyhnout se; zabránit; zamezit
obviated - odstranil; odstraněný; zabránil; zamezil
obviating - zabraňující
obvious - jasný; jasně viditelný; nápadný; okatý; očividný; samozřejmý; zjevný; zřejmý; zřetelný
obviously - zjevně; zřejmě
obviousness - patrnost; zjevnost; zřetelnost
occasion - příležitost; příčina; vhodná doba; způsobit; záminka
occasional - občasný; příležitostný
occasionally - občas; příležitostně; časem
occasioned - vyvolal; způsobil
occasions - příležitosti
occidental - stylem západní
occipital - okcipitální; týlní
occlude - okludovat
occlusion - okluze; skus
occult - okultní; skrytý
occultism - okultismus; okultizmus
occultist - okultista
occupancy - držba; držení; nastěhování; obsazení; obydlení
occupant - nájemník; okupant
occupants - nájemníci
occupation - okupace; okupování; povolání; zaměstnání
occupational - pracovní; zaměstnanecký
occupationally - zaměstnanecky
occupations - zaměstnání
occupied - obsazeno; obsazený
occupier - nájemce
occupies - zabírá místo
occupy - obsadit; obsazovat; okupovat; zabrat; zaujmout; zaujímat
occupying - zaměstnávající; zaměstnávání
occur - napadnout; naskytnout se; nastat; objevit se; přihodit se
occurred - nastal; objevil se; vyskytl se
occurrence - případ; událost; výskyt
occurrences - události; výskyty
occurring - objevující se; vyskytující se
occurs - nastane; objevuje se
ocean - oceán
ocean-going - zaoceánský
oceanfront - přímořský pás
oceangoing - zaoceánský
oceanic - oceánský
oceanographer - oceánograf
oceanographic - oceánografický
oceanography - oceánografie
oceanology - oceánologie
oceans - oceány
ocelot - ocelot
oct - osmičkový; říjen
octad - skupina osmi
octagon - osmihran; osmiúhelník
octagonal - osmihranný; osmiúhlý
octahedral - osmistěnný
octahedron - osmistěn
octal - osmičkový
octal notation - oktalový zápis
octane - oktan; oktanový
octane number - oktanové číslo
octanol - oktanol
octant - oktant
octave - oktáva; oktávový
octavo - rozměr knihy; rozměr stránky
octet - oktet; okteto; skupina osmi hudebníků
octets - okteta
octogenarian - osmdesátník
octopod - chobotnice
octopus - chobotnice
octopuses - chobotnice
octosyllabic - osmislabičný
octosyllable - osmislabičný
octroi - akcíz; výběrčí daně
octuple - osminásobek; osminásobný
ocular - okulár; oční
oculist - oční lékař
odd - divný; lichý; neobsazený; neobvyklý; nepravidelný; náhodný; ojedinělý; podivný; příležitostný; různý
oddball - podivín
odder - neobvyklejší
oddest - nejneobvyklejší
oddities - výstřednosti; zvláštnosti
oddity - podivnost; výstřednost
oddly - podivně; zvláštně
oddments - harampádí; zbytky
oddness - podivnost; podivínství
odds - šance
odds and ends - drobnosti; maličkosti
odds-on - pravděpodobný
ode - óda
odious - odporný; protivný
odiously - hnusně
odiousness - ohavnost; protivnost
odium - opovržení
odometer - počitadlo kilometrů
odontoglossum - odontoglosum
odontology - odontologie
odor - vůně; zápach
odoriferous - aromatický; voňavý
odorous - aromatický; vonný; voňavý
odorousness - vonnost
odour - aroma; pach; vůně
odourless - bez vůně; bez zápachu; nevonící
odynophagia - odynofagie
odyssey - odysea
oecumenical - ekumenický
oedema - edém
oenology - enologie
oenophile - znalec vín
oesophagus - jícen
oestradiol - estradiol
oestrogen - estrogen
oestrus - chtíč
oeuvre - životní dílo
of - na; od; vyjádření druhého pádu; z; ze
of a number of - počtu
of an old - starého
of both - obou
of course - ovšem; pochopitelně; přirozeně; samozřejmě
of each of - každého
of meaning - významu
of my - mojí; mého
of no force - nezávazný
of others - ostatních
of our - naší
of science - vědní
of shares - akciový; akcií
of such - takové; takových
of the day - dne
of the process - procesu
of the state - státu
of the three - tří
of the year - roku
of these - těchto
of your - vašeho; vaší
off - pryč; vypnuto; vypnutý; z; ze
off and on - tu a tam
off duty - mimo službu
off guard - neobezřelý
off the record - mimo zápis; neoficiálně; neúřední
off-beat - neobvyklý
off-centre - excentrický
off-drive - zahrání míče v kriketu
off-key - rozladěný
off-licence - prodej lihovin přes ulici
off-limits - zakázaný
off-line - mimo síť; nepřipojený na síť
off-load - vykládat náklad
off-peak - mimošpičkový
off-piste - mimo sjezdovku
off-road - terénní
off-screen - mimo plátno
off-season - mimo sezónu
off-spring - sekundární částice
off-stage - v zákulisí; za scénou
off-the-cuff - bez přípravy
off-the-rack - konfekční
off-the-record - neoficiální
off-white - našedlý; šedobílý
offal - vnitřnosti
offbeat - neobvyklý
offcuts - odřezky
offence - delikt; porušení; provinění; přestupek; urážka
offences - přestupky; přečiny; urážky
offend - poranit; ublížit; urazit; urážet
offended - dotčený; pohoršený; uražený
offender - delikvent; pachatel; viník
offenders - pachatelé; provinilci
offending - pohoršující; problematický; urážející
offends - uráží
offense - přestupek; trestný čin; urážka; útok
offensive - ofenziva; ofenzivní; urážlivý; výbojný; útok; útočný
offensively - urážlivě
offensiveness - nechutnost; nepřístojnost
offer - nabídka; nabídnout; nabídnutí; nabízet; návrh; poskytnout; poskytovat
offer resistance - klást odpor
offered - nabídl; nabídnutý; nabízený
offering - emise akcií; nabídka; oběť
offerings - nabídky; obětované oběti
offers - nabídky; nabízí
offertory - obětování
offhand - bez obalu; bez okolků; bez přípravy; improvizovaný; ledabylý; nedbalý; nepřipravený; okamžitě; pohot
offhandedly - bryskně
office - funkce; kancelář; kancelářský; ministerstvo; ordinace; úřad; úřadovna
office staff - personál kanceláře
officeholder - státní úředník
officer - důstojník; policista; referent; úředník
officers - důstojníci; příslušníci; úředníci
offices - kanceláře
official - oficiální; úřední; úředník
official act - úřední jednání
official journey - služební cesta
official language - úřední jazyk
official secret - úřední tajemství
officialdom - byrokracie
officially - oficiálně
officialness - oficiálnost
officials - úředníci
officiant - duchovní; kněz
officiate - celebrovat; konat obřad
officious - vlezlý; všetečný
officiously - všetečně
officiousness - všetečnost
offing - obzor
offish - nepřístupný
offline - offline
offload - vykládat náklad; vyložit
offprint - zvláštní otisk
offscreen - mimo plátno
offset - kompenzace; kompenzovat; nahradit; odnož; ofset; ofsetový tisk; vykompenzovat; vynahradit; vyrovnat;
offset printing - ofsetový tisk
offsets - odnože; ofsety; výhonky
offshoot - odnož; výhonek
offshore - pobřežní
offside - ofsajd; postavení mimo hru
offspring - potomci; potomek; potomstvo
offstage - mimo scénu; v zákulisí; za scénou
offtake - odběr; odtok
often - často; častý
oftentimes - častokrát
ogive - gotický oblouk; lomený oblouk
ogle - vrhat zamilované pohledy
ogre - obr
oh - ach; jé; ách!; ó!
ohm - ohm
ohmic - ohmický; ohmový
ohmmeter - ohmmetr
ochre - okr; okrový
oil - mazat; nafta; naolejovat; olej; olejovat; olejový; ropa
oil paint - olejová barva; olejový nátěr
oil painting - olejomalba
oil pressure - tlak oleje
oil tanker - tanková loď
oil-bearing - naftonosný; roponosný
oil-field - naftové pole
oil-fired - naftový; vytápěný olejem
oil-paint - olejová barva; olejový nátěr
oil-painting - olejomalba
oil-tanker - tanková loď
oilcan - olejnička
oilcloth - voskové plátno
oiled - namazaný; naolejovaný
oiler - olejnička
oilfield - ložisko ropy; naftové pole; ropné pole
oilfields - ložiska ropy; ropná pole
oiliness - olejnatost
oilman - olejář
oilmen - naftaři; olejáři
oils - oleje
oilseed - olejnaté semeno
oilskin - gumák; voskované plátno
oily - olejnatý; olejový
ointment - mast
okapi - okapi
okay - dobrá; dobře; fajn; schválit; souhlas
okra - okra
old - stará; starý
old age - staroba; starobní
old age pension - starobní důchod
old boy - kamarád
old fashioned - staromódní
old geezer - dědek
old gold - tmavě žlutá barva
old hand - mazák; zkušený člověk
old lady - matka
old maid - stará panna
old man - kmet; stařec
old timer - veterán
old times - staré časy
old woman - stará
old-age - starobní
old-fashioned - staromódní
old-fashionedness - staromódnost
old-gold - tmavě žlutá barva
old-maidish - staropanenský
old-style - zastaralý
old-time - starodávný
old-timer - stařík; veterán
old-world - týkající se dávné Evropy
olden - dávný
older - starší
oldest - nejstarší
oldie - stará píseň; starý film
oldies - staré písně
oldish - postarší
oldster - starouš; stařík
oldstyle - zastaralý
oldy - stařík
oleaceous - olejovitý
oleaginous - olejnatý; olejovitý; olejový; sladký
oleander - oleandr
olecranon - olekranon
olefin - olefin
olefine - olefín
olein - olein
oleomargarine - oleomargarín
olfaction - čich; čichání
olfactory - olfaktorický; čichový
olibanum - kadidlo
oligarch - oligarch
oligarchic - oligarchický
oligarchical - oligarchický
oligarchy - oligarchie
oligodactyly - oligadaktilie
oligophrenia - oligofrenie
oligopolistic - oligopolní
oligopoly - oligopol
oligospermia - oligospermie
olive - oliva; olivová barva; olivové barvy; olivový
olive branch - olivová ratolest
olive green - olivově zelený
olive oil - olivový olej
olive tree - olivovník
olives - olivy
olivine - olivín
ology - věda
olympic - olympijský
olympics - olympiáda
om - posvátná slabika
omarthritis - omartritida
ombrometer - dešťometr; dešťoměr; ombrometr
ombudsman - ombudsman
ombudsmen - ombudsmanové
omega - omega
omelet - omeleta; palačinka
omelette - omeleta
omen - osudové znamení; předzvěst
omens - předzvěst
omentum - omentum
omicron - omikron
ominous - hrozivý; zlověstný
omissible - pominutelný
omission - opomenutí; opominutí; přehlédnutí; vynechání
omissions - vynechání
omit - opominout; vynechat
omits - opomíjí
omitted - opomenul; vynechal; vynechaný
omitting - opomíjející; opomíjení; vynechávající; vynechávání
omnibus - autobus; sborník
omnidirectional - všesměrový
omnipotence - všemocnost; všemohoucnost
omnipotent - všemocný; všemohoucí
omnipresent - všudypřítomný
omniscience - vševědoucnost
omniscient - vševědoucí
omnivorous - všežravý
omophagia - omofagie
omphalocele - omfalokéla
on - na; na programu; při; u; v; ve
on account of - kvůli
on all fours - po čtyřech
on approval - na zkoušku
on behalf of - jménem
on board - na palubě
on call - bez výpovědi; okamžitě
on demand - na požádání
on fire - hořící; v ohni
on foot - pěšky
on good terms - v dobrých vztazích
on occasion - příležitostně
on probation - na zkoušku
on purpose - schválně
on schedule - v termínu; ve lhůtě
on the contrary - naopak
on the dot - absolutně přesně; na chlup přesně
on the fly - za letu
on the go - v pohybu
on the left - nalevo; vlevo
on the loose - na volné noze; neukázněný
on the market - na trh
on the move - v pohybu
on the other hand - naproti tomu; zato
on the other side - na druhé straně
on the right - napravo; vpravo
on the side - na straně
on the sly - pokradmu
on the spot - ihned; na místě; okamžitě; přímo na místě
on the table - na stole
on the way - cestou
on the whole - celkem
on time - přesně; včas
on trial - na zkoušku
on way - cestou
on-board - palubní
on-off - přerušovaný; spínač mající dvě pozice
on-screen - filmový; jsoucí na obrazovce; televizní
on-site - místní
on-stage - na scéně
on-the-job training - školení při práci
onanism - masturbace
onboard - palubní
once - jedenkrát; jednou; kdysi
once again - ještě jednou
once and for all - jednou provždy
once for all - definitivně
once in a while - jednou za čas
once more - ještě jednou; zase; znovu
once upon a time - kdysi
once-over - zběžný pohled
oncogene - mající karcinogenní vliv
oncologist - onkolog
oncology - onkologie
oncoming - blížící se; nadcházející
one - jeden; jediný; jedna; jednička; jedno; jednotka; kdosi; někdo
one after another - jeden po druhém; za sebou
one and only - jediný
one another - jeden druhého; navzájem
one at a time - jeden po druhém
one by one - jeden po druhém; jeden za druhým; po jednom
one more - ještě jeden
one shot - jednorázový; neperiodický
one-click - na jedno kliknutí
one-component - jednosložkový
one-dimensional - jednorozměrný
one-horse - malý a nedůležitý
one-legged - jednonohý
one-man - individuální; samostatný
one-off - jednorázový
one-piece - jednodílný
one-pole - jednopólový
one-shot - jednorázový; neperiodický
one-sided - jednostranný; nerovný
one-sidedly - jednostranně
one-sidedness - jednostrannost
one-stage - jednostupňový
one-step - druh tance; jednostupňový
one-time - bývalý
one-to-one - vzájemný
one-track - specializovaný
one-track vehicle - jednostopé vozidlo
one-upmanship - snaha trumfnout kolegy
one-way - jednosměrný
one-way street - jednosměrná ulice
oneness - jedinečnost; jednota; jednotnost; ojedinělost
onerous - obtížný; onerózní; tíživý; těžký
ones - jednoho
oneself - se; sebe; sám
ongoing - pokračující
onion - cibule; cibulový
onions - cibule
onionshaped - cibulovitý
online - online
onlooker - divák
only - až; jediný; jen; jenom; jenomže; jenže; pouze; teprve
only child - jedináček
only thing - jediné
only when - jen když
onomatopoeia - onomatopoie; zvukomalba
onomatopoeic - zvukomalebný
onrush - nápor
onscreen - filmový; jsoucí na obrazovce; televizní
onset - počátek; začátek
onshore - pevninský; suchozemský
onside - ne v ofsajdu
onslaught - nápor; útok
onstage - jevištní; na scéně
onto - na
ontogenesis - ontogeneze
ontogenetic - ontogenetický
ontogeny - ontogeneze; vývoj jedince
ontological - ontologický
ontologically - ontologicky
ontology - ontologie
onus - břemeno; povinnost
onward - kupředu; vpřed
onwards - dopředu; dál; kupředu; na; směrem; vpřed
onymous - neanonymní
onyx - onyx
oocyte - oocyt
oodles - spousta
oogenesis - ovogeneze
ooh - ó
oolitic - oolitický
oomph - šmrnc
oops - aj!; hopla!
ooze - bahno; bláto; kal; stékat
oozed - prosakoval; stékal; vytékal
oozing - vytékání
opacification - zakalení
opacity - neprůsvitnost
opal - opál
opalescence - opalescence
opalescent - opalizující; zářící
opaline - opálový
opals - opály
opaque - matný; neprůhledný; neprůsvitný
opaqueness - neprůhlednost
open - nechráněný; nekrytý; odhalit; odkrýt; otevírat; otevřeno; otevřený; otevřít; otvírat; rozevřít; upří
open account - nezaplacený účet; otevřený účet
open air - pod širým nebem; venku
open and shut - jednoznačný; vyložený
open circuit - otevřený obvod
open credit - otevřený úvěr
open fire - zahájit palbu
open inflation - zjevná inflace
open interval - otevřený interval
open market operations - operace na volném trhu
open sandwich - obložený chlebíček
open secret - veřejné tajemství
open space - prostranství
open system - otevřený systém
open up - odhalit; odkrýt; otevřít; uvolnit; zpřístupnit
open-air - pod širým nebem; venku
open-and-shut - jednoznačný
open-cut mining - povrchové dobývání
open-ended - časově neomezený
open-eyed - bdělý; s otevřenýma očima
open-handed - štědrý
open-handedness - štědrost
open-minded - nepředpojatý; objektivní; vnímavý
open-mindedness - nezaujatost
open-mouthed - s otevřenými ústy; udivený
open-plan - budova mající velké místnosti
open-side - část hřiště na rugby
opencast - povrchový
opened - otevřel; otevřené; otevřený
opener - otvírač; otvírák
openhanded - štědrý
openhandedness - štědrost
opening - mezera; mýtina; otevírací; otevření; otvor; otvírací; paseka; příležitost; volné místo; zahajovací;
openings - zahájení
openly - otevřeně; upřímně
openmindedness - nezaujatost
openmouthed - s otevřenými ústy; udivený
openness - otevřenost; upřímnost
opens - otevírá; otevře
openside - část hřiště na rugby
opera - opera
opera glasses - kukátko
operable - operabilní; operovatelný
operand - operand
operands - operandy
operas - opery
operate - běžet; fungovat; obsluhovat; operovat; ovládat; pracovat; provozovat; spravovat; účinkovat
operated - obsluhovaný; ovládaný; provozovaný; spravovaný; řízený
operates - operuje; řídí
operatic - operní
operating - operační; operování; provozní
operating cost - provozní náklady
operating costs - provozní náklady
operating cycle - pracovní cyklus
operating instructions - návod k použití
operating mode - druh provozu
operating room - operační sál
operating system - operační systém
operating time - doba provozu
operation - fungování; funkce; obsluha; operace; ovládání; postup; proces; provozování; působení; činnost; řízen
operation code - operační kód
operation time - pracovní doba; provozní doba
operational - funkční; operační; provozní
operationally - provozně
operations - operace
operative - operativní
operatives - tajní agenti
operator - operatér; operátor; spojovatelka; telefonista; telefonistka
operators - operátoři
operculum - operkulum; příklopka; skřele; víčko
operetta - opereta
ophthalmic - optický
ophthalmologist - oftalmolog; oční lékař
ophthalmology - oční lékařství
ophthalmoscope - oftalmoskop
opiate - opiát
opiates - opiáty
opine - vyjádřit
opinion - mínění; náhled; názor; posudek; přesvědčení; smýšlení; stanovisko; vyjádření; úsudek
opinionated - tvrdohlavý
opinionative - neústupný
opinions - názory
opioid - opiový
opisthorchiasis - opistorchiáza
opium - opium
opossum - vačice
opponency - oponentura
opponent - oponent; protivník; soupeř
opponents - oponenti; protihráči; soupeři
opportune - příhodný; vhodný
opportunely - příhodně; vhodně
opportunism - oportunismus
opportunist - oportunista
opportunistic - oportunistický
opportunistically - oportunisticky
opportunities - příležitosti
opportunity - možnost; příležitost
oppose - odporovat; oponovat; postavit se proti; vzdorovat; čelit
opposed - odporoval; oponoval; protilehlý
opposes - oponuje
opposing - antagonistický
opposite - naproti; opak; opačný; opoziční; proti; protichůdný; protiklad; protilehlý; protějšek; protější; zce
opposite direction - opačný směr; protisměr
opposite number - kolega
oppositely - protilehle
opposites - opaky; protějšky
opposition - odpor; opozice
oppositional - odporující
oppress - deptat; utiskovat; utlačovat
oppressed - utiskovaný; utlačovaný
oppressing - utiskování; utlačování
oppression - potlačování; tíseň; utlačování; útisk
oppressive - depresivní; dusný; represivní; tvrdý; tyranský; tíživý; utiskující; utlačující
oppressively - dusně
oppressiveness - utlačovanost
oppressor - utlačovatel
oppressors - utlačovatelé
opprobrious - hanebný; hanlivý; ostudný
opprobrium - hanba; potupa; tvrdá kritika
oppugn - bojovat; vyvracet
ops - operace; vojenské operace
opsonin - opsonin
opt - volit; vybrat si
opt-out - nevykonání; odstupní
optative - optativ
opted - vybraný
optic - optický
optic axis - optická osa
optical - optický
optical fiber - optické vlákno
optical glass - optické sklo
optical scanner - optický skener
optician - optik
optics - optika
optima - optimum
optimal - nejvýhodnější; optimální
optimality - optimalita
optimally - optimálně
optimisation - optimalizace
optimise - optimalizovat
optimised - optimalizovaný
optimiser - optimalizovatel
optimising - optimalizování; optimalizující
optimism - optimismus
optimist - optimista
optimistic - optimistický
optimistically - optimisticky
optimization - optimalizace
optimize - optimalizovat
optimized - optimalizovaný
optimizer - optimalizovatel; optimizátor
optimizing - optimalizace; optimalizující
optimum - optimum; optimální
opting - rozhodování; vybírání
option - možnost; opce
optional - doplňkový; fakultativní; nepovinný; volitelný; výběrový
optionality - volitelnost
optionally - volitelně
options - volby
optoelectronic - optoelektronický
optometrist - optometrik
optometry - optometrie
opulence - hojnost; nadbytek
opulent - zámožný
opus - opus
or - anebo; nebo; neboli; respektive; či
or else - anebo; jinak
or more precisely - respektive
oracle - orákulum; věštec; věštírna
oracular - záhadný
orache - lebeda
oral - orální; ústní; ústní zkouška
oral agreement - ústní dohoda
oral cavity - ústní dutina
oral contract - ústní dohoda; ústní smlouva
orally - ústně
orang-utan - orangutan
orange - oranžový; pomeranč; pomerančový
orange juice - pomerančový džus
orange peel - pomerančová kůra
orange tree - pomerančovník
orangeade - oranžáda
orangery - skleník
oranges - pomeranče
orangutan - orangutan
orangutang - orangutan
oration - smuteční projev
orator - řečník
oratorical - řečnický
oratorio - oratorium
oratory - oratorium; oratoř; řečnické umění
orb - koule
orbicular - okrouhlý
orbit - dráha; obíhat; oběžná dráha
orbital - oběžný; okružní; orbit; orbital; orbitální
orbiter - družice; raketoplán; umělá družice
orbiting - obíhající; obíhání
orbits - oběžné dráhy; orbity
orca - kosatka
ordain - určit; ustanovit; vysvětit
ordained - nařízený; vysvětlený
ordeal - utrpení
order - druh; nařídit; nařízení; objednat; objednávat; objednávka; poručit; poručit si; posloupnost; postup;
order book - kniha objednávek
order code - operační kód
order form - formulář objednávky; objednací lístek; tiskopis objednávky
order party - objednatel
ordered - nařízený; objednaný
ordering - objednávání; organizace; uspořádání; řazení
orderings - uspořádání
orderless - nepořádný
orderliness - uspořádanost
orderly - pořádný; spořádaně; ukázněný; ukázněně; upravený; uspořádaný; řádný
orders - objednávky; příkazy; zakázky
ordinal - pořadový; řádový
ordinal number - pořadové číslo; řadová číslovka
ordinance - rozhodnutí; vyhláška
ordinances - nařízení; vyhlášky
ordinands - svěřenci
ordinarily - běžně; normálně; obvykle; zpravidla
ordinariness - obyčejnost; průměrnost
ordinary - běžný; normální; obvyklý; obyčejný; pravomocný; průměrný; všední
ordinary care - běžná péče; řádná péče
ordinary shares - kmenové akcie
ordination - vysvěcení
ordnance - arzenál
ordure - hnůj; výkaly
ore - ruda
oregano - oregano
organ - orgán; varhany; ústrojí
organ loft - kruchta
organ-loft - kruchta
organdie - organdy
organic - organický; ústrojný
organic law - ústava
organisable - organizovatelný
organisation - organizace
organisational - organizační
organisationally - organizačně
organisations - organizace
organise - organizovat
organised - organizovaný
organiser - organizátor
organisers - organizátoři
organising - organizování
organism - organismus
organisms - organismy
organist - varhaník
organization - organizace; organizování; uspořádání
organization chart - organizační schéma; schéma organizace
organizational - organizační
organizationally - organizačně
organizations - organizace
organize - organizovat; srovnat; uspořádat; utřídit
organized - organizovaný; organizován
organized crime - organizovaný zločin
organizer - organizátor; pořadatel; zřizovatel
organizers - organizátoři; pořadatelé
organizes - organizuje; pořádá
organizing - organizační; organizování; organizující
organogenesis - organogeneze
organometallic - organokovový
organophosphate - organofosfát
organs - orgány
organza - druh tkaniny; organtýn
orgasm - orgasmus
orgasmic - orgazmický
orgiastic - orgiastický
orgies - orgie
orgy - orgie
orchard - sad
orchards - sady
orchestra - orchestr
orchestral - orchestrální
orchestras - orchestry
orchestrate - organizovat
orchestrated - zorganizovaný
orchestration - instrumentace; orchestrace
orchestrator - skladatel hudby orchestru
orchestrina - orchestrion
orchestrion - orchestrion
orchid - orchidea; orchidej
orchidalgia - orchidalgie
orchids - orchideje
orchitis - zánět varlat
oriel - arkýř
oriel window - arkýř
orient - orient; orientovat; orientální
oriental - orientální
orientalism - orientalismus; orientální
orientalist - orientalista
orientate - orientovat; směřovat
orientated - orientovaný; zaměřený
orientation - orientace
orientations - orientace
oriented - orientovaný; směřující
orifice - otvor
origami - origami
origin - počátek; původ; vznik
original - originál; originální; původní; výchozí; zdrojový
originality - originalita
originally - původně
originals - originály
originate - vytvořit; vyvolat; vzniknout
originate in - pocházet z
originated - vytvořený; vyvolaný; vzniklý; zrozený
originates - vyvolává; vzniká
originating - vytvářející; vyvolávající
origination - původ; stanovení původu
originator - původce; tvůrce
originators - původci
origins - počátky; původy
oriole - žluva
orion - orion
orison - modlitba
ormolu - pozlátko; z pozlaceného kovu
ornament - ornament; ozdoba
ornamental - ornamentální; ozdobný
ornamentalism - ornamentalismus
ornamentation - výzdoba; zdobení
ornate - ozdobený
ornately - ozdobeně; ozdobně
ornithine - ornithin
ornithological - ornitologický
ornithologist - ornitolog
ornithology - ornitologie
ornithopter - křídelník; ornitoptéra
orographic - orografický
orography - orografie
oroide - oroid
orology - orologie
orotundity - zvučnost
orphan - sirotek
orphanage - sirotčinec
orphaned - osiřelý
orphanhood - osiřelost
orphans - sirotci
orrery - planetostroj
orris - druh rostliny
orthoclase - ortoklas
orthodontia - ortodontie
orthodontist - ortodoncista
orthodox - ortodoxní; pravověrný
orthodoxy - ortodoxie; pravověrnost
orthoepical - ortoepický
orthoepy - ortoepie
orthognathous - ortognantní
orthogonal - kolmý; ortogonální
orthogonality - ortogonalita
orthogonally - ortogonálně
orthographic - ortografický; pravopisný
orthographical - ortografický
orthographically - ortograficky
orthography - ortografie; pravopis
orthochromatic - ortochromatický
orthonormal - ortonormální
orthopaedic - ortopedický
orthopedical - ortopedický
orthophosphate - orthofosforečnan
orthorhombic - kosočtverečný; rombický
oryx - přímorožec
os frontale - kost čelní
os hyoideum - jazylka
os nasale - kost nosní
os palatinum - kost patrová
os sphenoidale - kost klínová
os zygomaticum - kost jařmová
oscillate - kmitat; oscilovat
oscillating - kmitání; oscilování; oscilující
oscillation - kmitání; kolísání; oscilace
oscillations - kmitání; oscilace
oscillator - oscilátor
oscillatory - oscilační
oscillogram - oscilogram
oscillograph - oscilograf
oscilloscope - osciloskop
oscilloscopic - osciloskopický
osculate - líbat; pusinkovat
osculating - oskulační
osculation - líbání
osier - vrbový prut
osmium - osmium
osmose - osmóza
osmosis - osmóza
osmotic - osmotický
osmotic pressure - osmotický tlak
osmous - osmiový
osprey - orlovec říční
osseous - kostní; kostěný
ossification - kostnatění
ossify - osifikovat; zkostnatět
ossuary - kostnice
ostensible - předstíraný; zdánlivý
ostensibly - zdánlivě; údajně
ostentation - okázalost
ostentatious - okázalý
ostentatiously - okázale
osteoarthritis - osteoartritida
osteoblast - osteoblast
osteopath - osteopat
osteopathy - osteopatie
osteoporosis - osteoporóza
osteotomy - protětí kosti
ostler - podkoní
ostracise - vyloučit ze společnosti
ostracised - vyloučený ze společnosti
ostracism - ostrakismus
ostracize - vyloučit ze společnosti; vyobcovat
ostrich - pštros; pštrosí
ostriches - pštrosi
otalgia - bolest ucha
other - další; druhý; jiný; opačný; ostatní
other than - jiný než
other way round - opačně
otherness - rozdílnost
others - další; jiní
otherwise - jinak
otherworldly - na věčnosti
otic - ušní
otiose - bezúčelný; nečinný; planý; zbytečný
otitis - ortitida
otoganglion - otoganglion
otology - ušní lékařství
otoscope - otoskop
otter - vydra
otters - vydry
ottoman - otoman; podnožka; pohovka
ought - by měl; bys měl; měl bych
ought to - měl by
ouch - au
ounce - unce
ounces - unce
our - naše; naši; náš
ours - náš
ourselves - my sami; sebe
oust - odstranit; vyhnat
ousted - vyhnal; vyhnaný
ouster - vyhoštěnec; vyhoštění
out - aut; mimo; pryč; ven; venku; vně; vypnutý
out and out - naprostý; skrz naskrz
out of - z; ze
out of breath - bez dechu; udýchaný; zadýchaný
out of context - vytržený z kontextu
out of control - neovladatelně
out of curiosity - ze zvědavosti
out of fashion - nemoderní; vyšlý z módy
out of hand - přímo z ruky
out of luck - nemající štěstí
out of order - mimo provoz; nefungující; v nepořádku
out of place - nemístný; nepříhodný; nevhodný
out of range - mimo dostřel; mimo rozsah
out of reach - mimo dosah; nedosažitelný
out of service - mimo provoz
out of sight - z dohledu
out of stock - vyprodaný; vyprodáno
out of the blue - z čista jasna
out of the question - vyloučeno!
out of whack - rozbitý; v nepořádku
out of work - bez práce; bez zaměstnání; nezaměstnaný
out-and-out - skrz naskrz
out-of-court - mimosoudní
out-of-date - zastaralý
out-of-door - venkovní
out-of-pocket - placený z vlastní kapsy
out-of-the-way - bizarní; neobvyklý; odlehlý; zapadlý; zastrčený; zvláštní
out-of-town - venkovský
out-tray - box na dopisy k odeslání
out-turn - celková výroba; výtěžek
outage - výpadek
outargue - přehádat
outback - vnitrozemí Austrálie
outbalance - převažovat; převážit
outbid - nabídnout více; trumfnutý
outboard - přívěsný např. motor
outbound - odchozí
outbreak - propuknutí; vypuknutí; výbuch
outbreaks - propuknutí
outbuilding - přístavba; přístavek
outburst - erupce; propuknutí; vypuknutí; vzplanutí; výbuch
outcast - vyděděnec; vyvrhel
outcaste - vyloučený
outclass - deklasovat; předstihnout; předčit; převyšovat; zastínit
outcome - výsledek; závěr
outcomes - výsledky; závěry
outcrop - výchoz
outcry - bouře hněvu; pobouření; protest; výkřik
outdated - zastaralý
outdistance - předběhnout; předhonit; předstihnout
outdo - předstihnout; předčit; překonat
outdone - překonaný
outdoor - konaný venku; nezastřešený; venkovní
outdoor museum - skanzen
outdoors - venku
outer - externí; venkovní; vnější; zevnější
outer ear - vnější ucho
outer space - kosmos; meziplanetární prost; vesmír
outermost - nejzevnější
outfall - odtok; ústí řeky
outfield - část hřiště
outfight - předčit v boji
outfit - oděv; vybavení; vybavit; výstroj
outfits - oblečení; vybavení; úbory
outfitter - obchodník s konfekcí
outflank - obklíčit
outflow - odliv; výtok
outfox - přechytračit
outgo - nadejít
outgoing - odcházející; vycházející
outgoings - režie; výdaje
outgrew - vyrostl
outgrow - vyrůst
outgrown - přerostl
outgrowth - následek; výrůstek
outguess - odhadnout
outhouse - kůlna; latrína
outing - vycházka
outlander - cizák
outlandish - exotický; výstřední; zastrčený; zvláštní
outlast - přečkat
outlaw - bandita; psanec; vyhnanec; zločinec; štvanec
outlawed - nezákonný
outlawry - protizákonnost; vyhoštění; vypovězení
outlaws - psanci
outlay - vydání
outlet - otvor; prodejna; výpust; výtok
outlets - prodejny; ventily; vývody
outlier - outsider
outline - hranice; kontura; naskicovat; nastínit; naznačit; načrtnout; nárys; nástin; náčrt; obrys; osnova; př
outlined - načrtnut; obtažen
outlines - obrysy
outlining - načrtávání
outlive - přežít
outlived - přežil
outlook - náhled; názor; rozhled; vyhlídka; výhled
outlying - odlehlý; vzdálený
outmanoeuvre - přechytračit; vymanévrovat
outmatch - předčit
outmoded - nemoderní; zastaralý
outmost - nejkrajnější; nejokrajovější; nejzevnější
outnumber - převýšit počtem; přečíslit
outnumbered - přečíslený
outpace - předstihnout
outpatient - ambulantní pacient
outperform - překonat
outplacement - uvedení zaměstnance do firmy
outplay - hrát lépe
outpost - pobočka; stanoviště; základna
outpouring - výlev
outpourings - citové výlevy
outprice - vyřadit někoho v cenové konkurenci
output - celková výroba; objem výroby; produkce; produkt; výkon; výroba; výsledek; výstup; výstupní; výtěžek
output file - výstupní soubor
output signal - výstupní signál
outputs - produkty; výstupy
outputting - produkující
outrage - pobouřit; urážka; znásilnit
outraged - pobouřený; rozhořčený
outrageous - hrubý; nemravný; ostudný; přehnaný; urážlivý
outrageously - ohavně; strašně
outran - předběhl; předstihl
outreach - přesáhnout
outride - předjet
outrider - koňská eskorta; motocyklová eskorta
outrigger - krakorec; vahadlo
outright - otevřený; přímý; rovnou; upřímný; úplně
outrun - předběhnout; předstihnout
outs - odhaluje
outset - začátek
outshine - zastínit
outshone - zastínil
outside - exteriér; externí; mimo; ven; venek; venkovní; venku; vně; vnějšek; vnější; vnější strana; zevnější
outside of - vnější část
outsider - outsider
outsiders - outsideři
outsize - nadměrný; nadměrně veliký; obrovský
outsized - nadměrně velký
outskirt - okraj
outskirts - okolí; okraj města; předměstí
outsmart - přelstít
outsold - prodával více než ostatní
outsource - zadávat subdodavatelské zakázky
outsources - zadává subdodavatelské zakázky
outsourcing - metoda zadávání subdodavatelských závazků; využívání subdodavatelských vztahů
outspoken - otevřený; upřímný
outspokenly - upřímně
outspokenness - upřímnost
outspread - roztažený
outstanding - vyjímečný; vynikající
outstanding balance - nezaplacený zůstatek
outstanding debt - pohledávka
outstandingly - pozoruhodně; výborně
outstation - zapadákov
outstations - zapadákovy
outstay - zůstat příliš dlouho
outstretch - napnout; rozpřáhnout; roztáhnout
outstretched - natažený
outstrip - předběhnout; předhonit; předstihnout; předčit
outturn - celková výroba; výtěžek
outvie - předstihnout
outvote - přehlasovat
outvoted - přehlasovaný
outward - viditelný; vně; vnější; zřejmý
outwardly - navenek; zevně
outwardness - vnějškovost
outwards - navenek
outwear - přetrvat; setřít; smazat
outweigh - převážit; vyvažovat; vyvážit
outweighed - převážený
outweighs - převažuje
outwit - přechytračit; přelstít
outwith - vně
outwork - část opevnění
outworn - zastaralý
ouzel - kos černý
ova - ova; vajíčko
oval - ovál
ovarian - ovariální; vaječníkový
ovaries - vaječníky
ovary - ovarium; semeník; vaječník
ovation - ovace
oven - pec; trouba
oven-ready food - polotovar
ovenproof - žáruvzdorný
ovens - trouby
ovenware - ohnivzdorné nádobí; žáruvzdorná hmota
over - lomeno; nad; po; přes; příliš
over here - sem
over the edge - přes okraj
over there - tamhle
over-abundance - nadbytek
over-emotional - příliš citový
over-large - příliš velký
over-production - nadvýroba
over-the-counter - přepážkový
over-the-top - více než obvykle; více než se očekávalo
overabundance - nadbytek
overact - přehrát; přehrát např. roli; přehánět
overacting - hraní v afektu
overactive - nadměrně činný
overactivity - hyperaktivita
overage - nad věkovou hranicí
overall - celkem; celkový; celkově; kombinéza
overalls - montérky
overarch - klenout
overawe - zastrašit
overbalance - převážit
overbear - přemoci; zdolat
overbearing - arogantní; drzý; nejdůležitější; panovačný; převažující; zpupný
overbid - přeplatit
overblown - příliš nafouknutý; zveličený
overboard - přes palubu
overbook - rezervovat více než je kapacita
overbore - přemohl; zdolal
overborne - vyvyšovat se
overbuild - příliš stavět; zastavět
overburden - přetížit
overbuy - nadměrně nakupovat
overcame - překonal
overcapacity - zbytečně velká kapacita
overcast - zataženo
overcautious - opatrnický
overcoat - kabát; zimník
overcome - překonat; zdolat
overcomes - překoná
overcoming - překonání
overcompensate - překompenzovat
overcomplexity - přílišná složitost
overconfidence - přílišná důvěra
overconfident - příliš sebejistý
overcook - převařit; rozvařit
overcritical - příliš kritický
overcrowd - přecpat; přeplnit
overcrowded - přeplněný
overcrowding - přelidnění
overcurious - příliš zvědavý
overdevelop - převyvolat
overdid - přehnal
overdo - přehnat; přehánět
overdo it - přehnat to
overdone - přehnaný; převařený
overdose - předávkování
overdraft - debetní saldo; přečerpání; přečerpání účtu
overdraw - předisponovat; překreslit; překročit; přečerpat
overdrawn - přečerpaný
overdress - fintit se
overdrive - rychloběh
overdue - nezaplacený; opožděný; promlčený; zpožděný
overeat - přejídat se; přejíst se
overeating - přejídající se
overemotional - příliš citový
overemphasis - přílišný důraz
overemphasise - příliš zdůrazňovat
overemphasize - příliš zdůrazňovat
overenthusiastic - příliš nadšený
overestimate - nadhodnotit; přecenit; přeceňovat
overestimated - nadhodnocený
overestimation - nadhodnocení
overexcite - nadmíru vzrušit; předráždit
overexcited - př™ebuzený
overexert - přepínat se
overexertion - přepínání; přílišná námaha
overexploitation - drancování
overexpose - přeexponovat
overexposure - přeexponování; přeexpozice
overfatigue - vyčerpanost; vyčerpat
overfed - překrmený
overfeed - přecpávat; překrmit; překrmovat
overfill - přeplnit
overflow - přeplnění; přetečení; přetékat
overflowed - přeplněný
overflowing - přelití; přelévání; přeplnění; přetečení; přetékání
overflown - přeletěl
overflows - přetéká
overfly - přeletět
overfull - přeplněný
overgeneralize - příliš zobecnit
overgraze - vypást
overgrew - přerostl
overground - nadzemní; povrchový; pozemní
overgrow - přerůst
overgrown - přerostlý
overgrowth - nadměrný růst
overhand - držený shora; shora; vrchní
overhang - přesahovat; převis
overhanging - převislý
overhaul - generálka; generální oprava; prohlédnout; přepracovat; přepracování; přezkoušení; renovace; revidova
overhauled - přepracovaný
overhead - horní; nad hlavou; nadzemní; nástropní; režie; režijní; stropní; visutý; vrchní
overhead costs - režijní náklady
overhead expenses - režijní náklady
overheads - režie; režijní náklady
overhear - zaslechnout
overheard - zaslechl; zaslechnutý
overheat - přehřát
overheated - přehřátý
overheating - přehřívání
overheating of an economy - přehřátí ekonomiky
overhung - přečnívající; přečníval; visel
overcharge - předražit
overcharging - předražování
overindulgence - přílišná shovívavost
overindulgent - příliš benevolentní
overjoy - uchvátit
overjoyed - rozradostněný
overkill - přemíra
overladen - přetížený
overlaid - pokrytý; překrytý
overlain - spočíval
overland - pozemní
overlap - překrytí; překrýt; překrývat; překrývat se; překrývání
overlapping - překrytí; přesahování; přesahující; přečnívající
overlaps - pokrývá; překrývá; přesahy; přečnívá
overlarge - předimenzovaný
overlay - nátěr; pokrytí; potah; překrytí
overlaying - překrývání
overleaf - na druhé straně
overleap - přeskočit
overlie - ležet na něčem; zalehnout
overload - přetížení; přetížit; zahlcení; zahltit
overloaded - přetížený
overloading - přetížení
overlong - příliš dlouhý
overlook - nedbat; přehlédnout
overlooked - přehlédnutý
overlooking - přehlédnutí; přečnívající
overlord - suverén; vrchní pán
overly - moc; příliš; tuze
overmanning - příliš zaměstnanců
overmantel - ozdoba na krbové římse
overmaster - ovládnout
overmodest - příliš skromný
overmuch - příliš
overnight - celonoční; noční; náhlý; přes noc
overoptimistic - příliš optimistický
overpaid - přeplacený
overpass - nadjezd
overpay - přeplatit; přeplácet
overpayment - přeplatek
overplay - přehrávat; přehánět
overplus - přebytek
overpopulate - přelidnit
overpopulation - přelidněnost; přelidnění
overpower - přemoci; zdolat
overpowered - přemohl
overpowering - neodolatelný
overpraise - přechválit
overpressure - přetlak
overprice - předražit
overpriced - předražený
overprint - přetisk
overprinted - přetištěný
overprinting - přetisk
overproduce - nadprodukovat
overproduction - nadprodukce; nadvýroba
overran - zabraný; zamořený; zamořil; zaplavený; zaplavil
overrate - nadhodnotit; přecenit
overrated - nadhodnocený; přeceněný
overreact - přehnaně reagovat
overreacting - přehnané reakce
overreach - přehánět
overrefined - přejemnělý
overridden - potlačený
override - anulovat; potlačit; přejít na manuální ovládání; schvátit
overrides - potlačuje
overriding - hlavní; nezvratný; prvořadý; předefinování
overripe - přezrálý
overrode - potlačil
overrule - zamítnout
overruled - zamítnutý
overruling - zamítající
overrun - obsadit; zabrat
overs - kriketové směny
oversampling - převzorkování
oversaw - dohlížel; dohlížet
oversea - zámořský; zámoří
overseas - zaoceánský; zámořský
oversee - dohlížet
overseen - dohlížel
overseer - dohlížitel; dozorce; dozorčí
oversensitive - přecitlivělý
oversensitiveness - přecitlivělost
oversensitivity - přecitlivělost
oversew - prošít
oversexed - posedlý sexem; přeerotizovaný
overshadow - zastínit
overshadowed - zastíněný
overshoe - galoše; přezůvka
overshoot - překročit
overshooting - přestřelování
overshot - minul; překročil; přestřelil; přečerpal
oversight - přehlédnutí
oversimplification - přílišné zjednodušení
oversimplified - příliš zjednodušený
oversimplify - přílišně zjednodušovat
oversize - nadměrná velikost; nadměrný; nadnormální
oversized - nadměrný; nadnormální; přerostlý
oversleep - zaspat
overslept - zaspal
oversolicitous - přepečlivý
overspend - příliš utrácet
overspent - překročil rozpočet
overspill - přebytek; přelidnění
overspread - rozprostřít
overstate - přehánět
overstated - přehnaný; zveličený
overstatement - nadsázka; přehánění; zveličování
overstating - zveličování
overstay - překročit
overstep - překročit
overstepped - překročený; překročil
overstrain - přepětí
overstress - přepětí; vyzdvihovat
overstretch - přetáhnout
overstrung - vystresovaný
overstuff - přecpat; přeplácat
oversubscribe - objednat více než je nabízeno
oversubtle - velice jemný
oversupply - nadbytek; nadprodukce
overt - otevřený; veřejný; zjevný
overtake - předběhnout; předhonit; předjet; předstihnout
overtaken - předjetý; předstižený
overtaker - předjíždějící; předjíždějící řidič
overtaking - předjetí; předjíždění
overtax - nadměrně zatěžovat daněmi
overthrew - svrhl
overthrow - svrhnout; svržení
overthrown - přemožený; zdolaný
overtime - přesčas; přesčasový
overtire - příliš unavit
overtly - otevřeně
overtness - zjevnost; zřetelnost
overtones - nádechy; náznaky
overtook - předjel
overtop - převyšovat
overtrump - přetrumfnout; trumfnout
overture - předehra
overtures - předehry
overturn - překotit; převrácení; převrátit; převrátit se; zvrátit
overturned - převrácený
overvaluation - nadhodnocení
overvaluation of a currency - nadhodnocení měny
overvalue - nadhodnotit; přecenit
overvalued - nadhodnotil; přecenil; přeceněný
overview - přehled
overweening - arogantní; drzý; samolibý
overweight - nadměrná hmotnost; nadváha; obézní; otylý
overwhelm - přemoci; uchvátit; zaplavit; zdolat; zdrtit
overwhelmed - ohromený; přemožený
overwhelming - drtivý; naprostý; ohromný; zdrcující
overwhelmingly - nesmírně; ohromně
overwinter - přezimovat
overwork - přepracování; přesčas
overworked - přepracovaný
overwrite - přepsat
overwrites - přepisuje
overwriting - přepisování
overwritten - přepsaný
overwrote - přepsal
overwrought - přepracovaný
overzealous - příliš horlivý
oviduct - vejcovod
oviferous - vejcovodný
oviform - vejčitý
ovine - ovčí
oviparous - vejcorodý
ovoid - vejcovitý
ovular - týkající se vajíčka
ovulation - ovulace
ovule - vajíčko
ovum - vajíčko
ow - au
owe - dlužit
owed - dlužil; vlastněný
owes - dluží
owing - dlužen; dlužení; dlužit; dlužný; nezaplacený
owl - sova; sýček; výr
owlet - sovička
owlish - soví
owls - sovy
own - vlastnit; vlastní
own up - doznat; přiznat se k
owned - vlastněný
owner - držitel; majitel; vlastník
owner-occupied - vlastnický
owner-occupier - obyvatel vlastního domu
owners - majitelé; vlastníci
ownership - vlastnictví
owning - vlastnící
owns - vlastní
ox - tur; vůl
oxalate - oxalát
oxalic - šťavelový
oxalis - šťavel
oxbow - chomout
oxen - voli; volové
oxid - oxid
oxidant - okysličovadlo; oxidant
oxidase - oxidáza
oxidate - okysličit; okysličovat; oxidovat
oxidation - oxidace
oxidative - okysličující; oxidační
oxide - kysličník; oxid
oxides - oxidy
oxidise - okysličit; oxidovat
oxidised - okysličil; oxidoval
oxidizable - oxidovatelný
oxidization - rezivění
oxidize - okysličit; okysličovat; oxidovat
oxidized - okysličil; oxidoval
oxidizer - okysličovadlo
oxidizers - oxidační činidla
oxidizing - okysličování; okysličující; oxidační; oxidování; oxidující
oxidoreduction - oxidoredukce
oxime - oxim
oximeter - oximetr
oxiran - oxiran
oxlip - prvosenka vyšší
oxtail - hovězí oháňka; oháňka
oxter - podpaží
oxygen - kyslík
oxygen debt - kyslíkový dluh
oxygen mask - kyslíková maska
oxygen tent - kyslíkový stan
oxygenate - okysličit; okysličovat
oxygenated - okysličený
oxygenating - okysličování
oxygenation - okysličení; oxygenace
oxygenize - okysličovat
oxyhaemoglobin - oxyhemoglobin
oxymoron - oxymorón
oxytocin - oxytocin
oyster - ústřice
oystercatcher - druh ptáka
oysters - ústřice
ozokerite - ozokerit
ozone - ozon; ozón; ozónový
ozone hole - ozonová díra
ozone layer - ozonová vrstva
ozonide - ozonid
ozonize - ozonizovat
ozonosphere - ozonosféra
p.T. - tělovýchova
pa - taťka
pabulum - jídlo
pace - chod; chodit; chůze; krok; kráčet; rychlost; tempo; určovat tempo
pacemaker - kardiostimulátor; kdo udává krok; vodič
paceman - rychlý nadhazovač
paces - kroky; tempa
pacesetter - kdo udává tempo
pacey - mrštný
pacific - mírumilovný; pokojný
pacification - pacifikace; sjednání míru; zklidnění
pacificist - pacifista
pacified - uklidněný
pacifier - cumel; dudlík; šidítko
pacifism - pacifismus
pacifist - pacifista
pacifistic - pacifistický
pacify - uklidnit
pacifying - uklidňující
pack - balit; balík; balíček; banda; dav; nacpat; namačkat; našlapat; ranec; sbalit; sbalit se; smečka; stá
pack animal - soumar
pack up - sbalit
package - balení; balit; balík; balíček; kontejner; programový balík; sada; sada programů; zabalit
packaged - balený; obalený
packaging - balení; obal výrobku
packed - zabalený
packer - balič; majitel konzervárny
packet - balík; balíček; paket
packet boat - poštovní loď
packets - balíčky; pakety
packhorse - nákladní kůň; soumar
packing - balení; sada
packs - balí; balíčky; bedny; smečky
packsack - batoh; ruksak
packsaddle - soumarské sedlo
packthread - motouz
pact - dohoda; pakt; smlouva
pad - blok; bříško; podložit; podložka; poduška; polštář; poznámkový list; vatovat; vycpat; vycpávat; vycp
padded - polštářovaný; vycpaný; čalouněný
padding - vycpání; vycpávka
paddle - brouzdat; brouzdat se; lopatka; pádlo; pádlovat
paddle wheel - lopatkové kolo
paddlefish - veslonos
paddles - pádla; pádluje
paddlewheel - koleso
paddling - pádlování
paddock - ohrazené pastvisko
paddy - vztek; zlost
padlock - visací zámek
padre - kaplan; kurát
pads - chrániče; podložky; polštářky; vložky; vycpávky
paean - chvalozpěv; hymnus; paján
paederast - pederast
paediatric - pediatrický
paediatrician - dětský lékař
paediatrics - dětské lékařství
paedophile - pedofil
paedophilia - pedofilie
paella - španělské jídlo z rýže
pagan - neznaboh; pohan; pohanský
paganism - pohanství
page - list; očíslovat stránky; páže; strana; stránka
page number - číslo stránky
page printer - stránková tiskárna
pageant - okázalost
pageantry - nádhera
pageboy - poslíček
paged - stránkovaný
pageful - plná strana knihy
pager - pager
pages - strany; stránky
paginate - stránkovat
pagination - stránkování
paging - stránkování
pagoda - pagoda
pachyderm - tlustokožec
paid - placený; zaplaceno; zaplacený; zaplatil
paid holidays - placená dovolená
paid-in capital - vložený kapitál
paid-on - záloha
paid-up - zaplacený předem
pail - džber; kbelík; vědro
paillasse - slamník
pain - bolest; bolesti; bolet; problém
pained - dotčený
painful - bolavý; bolestivý; bolestný; namáhavý; obtížný; trapný
painfully - bolestivě
painkillers - analgetika
painless - bezbolestný
painlessly - bezbolestně
painlessness - bezbolestnost
pains - bolesti
painstaking - přičinlivý; usilovný
painstakingly - horlivě; pilně; snaživě
paint - barva; lak; líčidlo; líčit; malovat; natírat; nátěr; popisovat; vymalovat; zobrazit
paint the town red - roztočit to; vyhodit si z kopýtka
paintbox - skříňka s barvami
paintbrush - štětec
painted - malovaný
painter - lakýrník; malíř; natěrač
painters - malíři
painting - malba; malování; malířství; natírání; obraz
paintings - malby
paintress - malířka
paintwork - malba; nátěr
pair - dvojice; dvojspřeží; pár; párový
pair of scissors - nůžky
pair of tongs - kleště
pair off - spárovat
pairing - párování
pairs - dvojice
paisley - kašmír
pajamas - pyžamo
pal - kamarád; partner
palace - palác
palaces - paláce
paladin - bojovník za přesvědčení; ochránce
palaeolithic - paleolitický
palaeontological - paleontologický
palaeontologist - paleontolog
palaeontology - paleontologie
palanquin - palankýn
palatability - chutnost
palatable - chutný; přijatelný; stravitelný
palatal - palatála; palatální; patrový
palatalize - palatalizovat
palate - patro
palatial - luxusní; palácový
palatinate - palatynát
palatine - úředník ve starém římě
palaver - dohadování; komplikace; lichocení; nepříjemnosti; pochlebování; tlachání; žvanění
pale - blednout; bledý; bledě; kůl; lať; mdlý; plot; pobledlý; světlý; tyčka; vybledlý; vyblednout; zbledno
pale blue - bleděmodrý
paleface - běloch
palely - bledě
paleness - bledost
paleontologist - paleontolog
paleontology - paleontologie
paler - bledší
pales - bledne
palest - nejslabší; nejsvětlejší
palette - paleta
palette knife - malířská stěrka; stěrka; špachtle
palfrey - jezdecký kůň
palimpsest - druh rukopisu; palimpsest
palindrome - palindrom
palindromic - palindromický
paling - plot
palingenetic - palingenetický
palisade - palisáda
palish - pobledlý
pall - korunovační plášť; omrzet; plášť; příkrov
palladium - palladium
pallbearer - pohřební zřízenec
pallet - paleta; pryčna; slamník; záklopka
palletization - paletizace
pallets - palety
palliasse - slamník
palliate - utišit; zmírnit
palliation - utišení
palliative - paliativní; paliativum
pallid - bledý
pallidness - bledost
pallor - bledost; pobledlost
palm - dlaň; palma; podstrčit
palm tree - palma
palmar - dlaňový
palmer - poutník
palmetto - palmeto
palms - palmy
palmtop - palmtop; počítač do dlaně
palmy - palmový; skvělý; triumfální; vítězný
palomino - plemeno koně
palpability - hmatatelnost
palpable - hmatný; zřejmý
palpably - patrně; zřejmě
palpation - pohmat
palpitate - bušit; bušit např. srdce; pulsovat; tepat; tlouci
palpitation - bušení; tlukot
pals - kamarádi
palsied - ochrnutý; ochromený
palsy - obrna; ochrnutí; paralýza
palter - přít se; smlouvat; vykrucovat se
paltriness - bezcennost; ubohost
paltry - mizerný; nicotný
paludal - bahenní
pampa - pampa
pamper - hýčkat; rozmazlovat
pampering - rozmazlování; rozmazlující
pamphlet - brožura; leták; pamflet
pamphleteer - pamfletista; pisatel letáků
pamphlets - brožury; letáky
pan - kastrol; mísa; pekáč; pánev
pan off - proplachovat
pan out - mít úspěch; vyjít
panacea - všelék
panache - elegance; švih
pancake - lívanec; omeleta; palačinka
pancakes - lívance; palačinky
pancreas - pankreas; slinivka; slinivka břišní
pancreatic - pankreatický; týkající se slinivky
pancreatin - pankreatin
panda - panda
pandemic - pandemický
pandemonium - chaos; peklo; vřava
pander - kuplíř; napomáhač
pane - okenní sklo; okenní tabule; tabule skla; výplň
panegyric - chvalozpěv; oslavný
panegyrist - velebitel
panel - deska; grémium; panel; plát; porota; přístrojová deska; výbor; výplň; čelní deska
panel truck - malé dodávkové auto
paneling - obložení
panelist - účastník diskuse
panelled - obložené; obložené např. stěny
panelling - obložení; panelování
panellist - účastník diskuse
panencephalitis - panencefalitida
panes - okenní tabulky
pang - bolest
pangolin - druh afrického savce; luskoun krátkoocasý
panhandle - žebrat
panhandler - žebrák
panchromatic - panchromatický
panic - fofr; panický; panika
panic-stricken - vyděšený
panicked - zazmatkoval; zpanikařil
panicking - panikaření
panicky - zpanikařený
panicle - lata
panjandrum - potentát
panlogism - panlogismus
panned - setřel; setřený
pannier - vyztužení
pannikin - pohárek
panning - panorámování
panoply - krása; paleta
panoptic - univerzální
panopticon - věznice
panorama - celkový pohled; panoráma
panoramic - panoramatický
pans - pánve
pansies - macešky; teplouši
pansy - maceška; vulgárně homosexuál
pant - funět; hekat; supění; supět; těžce oddychovat; vzdychat
pantaloons - mrkváče
pantechnicon - stěhovací vůz
pantheism - mnohobožství; panteizmus
pantheist - panteista
pantheistic - panteistický
pantheon - panteon
panther - levhart; panter; pardál
panties - kalhotky
pantile - druh střešní tašky; vlnovka
panting - těžké dýchání
pantograph - pantograf
pantomime - němohra; pantomima
pantomimic - pantomimický
pantomimist - pantomim
pantry - spíž
pants - dlouhé kalhoty; kalhotky; kalhoty; spodky; trenýrky
pantsuit - kalhotový kostým
panty hose - punčocháče
pantyhose - punčochové kalhoty; punčocháče
panzer - německý tank; obrněný vůz; pancéřový
pap - kaše; kašička
papa - tatínek; taťka
papacy - papežství
papal - papežský
paparazzi - fotoreportéři
paparazzo - fotoreportér
papaverine - papaverin
papaw - papája
papaya - papája
paper - dokument; dokumenty; esej; list; listina; noviny; papír; papírový; publikace; studie; vytapetovat
paper currency - oběživo; papírové peníze
paper gold - papírové zlato
paper money - bankovky; papírové peníze
paper-thin - tenký jako papír
paperback - brožovaná kniha; brožovaný; brožura
paperboy - kamelot
paperclip - sponka
paperer - tapetář
papergirl - kamelotka
paperhanger - tapetář
paperhanging - tapety
paperknife - nůž na dopisy
paperless - bezpapírový; elektronická např. administrativa
papers - doklady; papíry
paperweight - těžítko
paperwork - administrativa; kancelářská práce; papírování; úřadování
papery - papírovitý; podobný papíru; tenoučký a suchý
papilla - bradavka; papila
papillae - bradavky; papilla; papily
papillary - bradavkovitý
papist - papeženec; zastánce papežství
pappy - kašovitý
paprika - paprika; paprikový
papyri - papyrus; papyry
papyrology - papyrologie
papyrus - papyrus
par - normál; par; průměr; rovnováha
par excellence - vyloženě
par value - měnová parita; paritní hodnota
para - para; parašutista
parable - parabola; přirovnání
parables - podobenství; přirovnání; příměry
parabola - parabola
parabolic - parabolický
parabolic mirror - parabolické zrcadlo
paraboloid - paraboloid
paracetamol - lék proti horečce; lék tišící bolest; paracetamol
parade - paráda; průvod; přehlídka
paradigm - paradigma; příklad; vzor
paradigmatic - pradigmatický; vzorový
paradigms - paradigmata; příklady; vzory
parading - pochodování
paradisaic - rajský
paradisaical - rajský
paradise - ráj
paradisiac - rajský
paradisiacal - rajský
paradisial - rajský
paradox - paradox
paradoxical - paradoxní
paraffin - parafin; petrolej
paragliding - létání na padákovém kluzáku
paragon - ideál; příklad; vzor
paragons - vzory
paragraph - odstavec; paragraf
parachute - padák
parachuting - parašutismus; parašutistika
parachutist - parašutista; parašutistický; výsadkář
parakeet - druh papouška
paraldehyde - paraldehyd
paralinguistic - paralingvistika
parallax - paralaxa; parallax
parallel - analogický; obdoba; paralela; paralelní; rovnoběžka; rovnoběžný; simultánní; souběžný
parallel bars - bradla
parallel circuit - paralelní obvod
parallel operation - paralelní operace
parallel port - paralelní port; paralelní rozhraní
parallel processing - paralelní zpracování
parallelepiped - hranol
parallelism - podobnost; rovnoběžnost; souběžnost
parallelize - paralelně umístit
parallelized - paralelně umístěné
parallelogram - rovnoběžník
parallels - obdoby; paralely; rovnoběžky
paralyse - ochromit; paralyzovat
paralysed - ochromený; paralyzovaný
paralysis - obrna; ochrnutí; paralýza
paralytic - paralytický
paralytically - paralyticky
paralyze - ochrnout; ochromit; paralyzovat
paralyzed - ochrnul; ochrnutý; ochromil; omráčený; paralyzoval; potlačil; strnul; zeslabil; zneškodnil
paramagnetic - paramagnetický
paramagnetism - paramagnetizmus
paramecium - trepka
paramedic - zdravotník
paramedical - nemocniční
parameter - parametr
parameterize - vyjádřit v parametrech
parameters - parametry
parametric - parametrický
parametrically - parametricky
parametrisation - parametrizace
parametrise - vyjádřit v parametrech
parametrization - parametrizace
parametrize - vyjádřit v parametrech
parametron - parametron
paramilitaries - polovojenští příslušníci
paramilitary - polovojenský
paramount - hlavní; nejdůležitější; nejvyšší; prvořadý; rozhodující; svrchovaný; vrcholný; výsostný
paramountcy - nadvláda; prvořadost
paramour - milenec; milenka
paranoia - paranoia
paranoiac - paranoický
paranoid - paranoidní; paranoik; paranoička
paranormal - paranormální
parapet - nízká zídka; parapet
paraphernalia - výbava; výstroj
paraphrase - parafrázovat; převyprávět
paraphrased - parafrázovaný; převyprávěný
paraphrasing - převyprávění
paraphrastic - parafrastický
paraphysis - parafyza
paraplegia - paraplegie
paraplegic - paraplegický
paraprofessional - poloprofesionál; poloprofesionální
parapsychologist - parapsycholog
parapsychology - parapsychologie
paraquat - druh herbicidu; herbicid
parasite - cizopasník; parazit
parasites - paraziti
parasitic - cizopasný; parazitický; parazitní; příživnický
parasitical - cizopasný; parazitický
parasitism - parazitizmus; příživnictví
parasitologist - parazitolog
parasitology - parazitologie
parasol - slunečník
paratroop - výsadkářský
paratrooper - výsadkář
paratroops - výsadkové oddíly
parboil - předvařit
parcel - balík; balíček
parcel out - parcelovat
parcel post - balíková pošta
parcelling - rozdělit
parcels - balíky; parcely; pozemky
pardon - milost; odpustit; omluvit; pardon; prominout
pardonable - omluvitelný; prominutelný
pardoner - odpustkář
pare - krájet; loupat; okrájet; oloupat; ostříhat; stříhat
pare off - odkrojit
paregoric - uklidňující lék
parenchyma - parenchym
parent - mateřský; matka; otec; předek; původce; rodič; zdroj
parent-in-law - tchyně; tchán
parentage - původ; rod
parental - rodičovský
parenteral - mimostřevní
parenthesis - kulatá závorka; vsuvka; závorka
parenthesise - závorkovat
parenthesised - závorkoval; závorkovaný
parenthesize - udělat vsuvku
parenthetic - týkající se závorek; vsunutý
parenthetical - parentetický; vsunutý
parenthood - rodičovství
parentless - bez rodičů; jsoucí bez rodičů
parents - rodiče
parents-in-law - tchán a tchyně
parer - struhadlo; škrabka
paresis - paréza
parget - nahazovat; omítat; omítka
pargeting - štukatura
parhelion - parhelium
parch - opražit; pražit; vyprahnout; vysušit
parched - vyprahlý; vysušený
parchment - pergamen
pari-mutuel - systém sázek
pariah - pária; vyvrhel
parietal - lebeční
parietal bone - kost lebeční
parietal lobe - mozkový lalok
paring - frézování; slupka
parish - farnost; farní; okrsek
parish church - farní kostel
parishes - farnosti
parishioner - farník
parity - parita; rovnocennost
parity bit - paritní bit
parity check - kontrola parity
park - obora; park; parkovat; parkoviště; parkový; přírodní park; přírodní rezervace; sad; zaparkovat
parka - druh sportovní bundy
parked - zaparkovaný
parking - parkovací; parkoviště; parkování
parking brake - parkovací brzda
parking garage - parkovací garáž
parking lot - parkoviště
parking meter - parkovací hodiny
parking place - parkoviště
parking space - parkovací místo; parkovací prostor; parkoviště
parkland - rezervace
parks - parkuje; parky
parkway - alej
parlance - hantýrka; způsob řeči
parlay - nová sázka; použít přednosti k získání výhody; znovu vsadit výhru
parley - vyjednávat; vyjednávání
parliament - parlament; sněm
parliamentarian - parlamentář; poslanec parlamentu
parliamentary - parlamentní; parlamentární
parlor - salon
parlour - hovorna; přijímací pokoj
parlourmaid - služebná
parodies - parodie; paroduje
parodontosis - parodontóza
parody - parodie; výsměch
parochial - farní; omezený
parochialism - omezenost
parochiality - provinciálnost
parole - podmíněné propuštění
parolee - podmínečně propuštěn
parotid - příušní
parotid gland - žláza příušnice
parotitis - zánět příušní žlázy
paroxysm - nával; záchvat
parquet - parkety
parquetry - parketová podlaha
parricidal - otcovražedný
parricide - otcovražda
parrot - papoušek; papouškovat
parrots - papoušci
parry - odvrátit
parse - rozebrat; syntakticky rozebrat; udělat rozbor
parsec - parsek
parsecs - parseky
parsed - rozebraný
parser - syntaktický analyzátor
parses - rozebírá
parsimonious - lakomý; skoupý; šetrný
parsimony - skrblictví
parsing - rozebírání; syntaktická analýza
parsley - petržel
parsnip - pastiňák
parsnips - pastiňáky
parson - duchovní; pastor
parsonage - fara
part - díl; dílčí; dělit; epizoda; kousek; kus; oddělit; part; partie; podíl; role; rozejít se; rozlišovat;
part payment - splátka
part proprietor - spolumajitel
part with - přenechat; rozloučit se s
part-exchange - částečný protiúčet
part-owner - spolumajitel; spoluvlastník
part-proprietor - spolumajitel
part-song - druh vícehlasé písně
part-time - na částečný úvazek
part-way - v půli cesty
partake - jíst
partake in - podílet se na
partaken - najedl se
partaker - spoluúčastník
parted - oddělený; rozdělený; rozštěpený
parterre - přízemí
parthenogenesis - partenogeneze; pertenogeneze; samobřeznost
partial - neúplný; částečný
partial derivative - parciální derivace
partiality - zaujatost
partially - částečně
participant - podílející se; spoluúčastník; účastnící se; účastník
participants - účastníci
participate - participovat; spoluúčastnit; zúčastnit; zúčastnit se; účastnit se
participated - podílel; zúčastnil
participating - podílející se
participation - podíl; součinnost; zapojení; účast; účastenství; účastnictví
participative - participativní; účastenský
participator - účastník
participial - příslovečný
participle - participium; přechodník; příčestí
particle - částečka; částice
particular - detail; individuální; jednotlivý; konkrétní; mimořádný; partikulární; podrobnost; podrobný; přesný;
particularise - konkretizovat; specifikovat
particularised - detailní; podrobný
particularism - oddanost zvláštním zájmům; partikularismus; partikularizmus
particularity - preciznost; zvláštnost
particularize - konkretizovat; specifikovat
particularly - obzvláště; obzvlášť; zejména; zvláště; zvlášť
particulars - detaily; podrobnosti
particulate - jsoucí z částic
parties - politické strany; skupiny; strany; večírky
parting - dělení; oddělování; pěšinka; rozchod; rozloučení
partisan - fanatický; partyzán; přívrženec; stoupenec
partisans - partyzáni
partisanship - partyzánství; slepá oddanost; záškodnictví
partite - dělený
partition - oddíl; přepážka; příčka; rozdělení; segment; sekce
partition off - rozdělit
partitioned - rozdělený; segmentovaný
partitioning - rozkládání
partitions - oddíly; úseky
partitive - partitivní
partizan - partyzán
partly - jednak; zčásti; částečně
partner - družka; partner; podílník; společník
partnership - partnerství; společenství; spolupráce; spoluúčast
partook - podílel; pojedl; popil; zúčastňoval
partridge - koroptev
parts - součástky; části
partsong - druh vícehlasé písně
parturition - porod
partway - v půli cesty; částečně
party - mejdan; strana; večírek
party line - skupinová přípojka; společná přípojka
party spirit - stranictví
party-goer - návštěvník večírků
partygoer - návštěvník večírků
parvenu - povýšenec; zbohatlík
pas - přednost
pascal - jednotka tlaku; pascal; programovací jazyk Pascal
pasha - paša
paschal - velikonoční
pasqueflower - koniklec
pass - minout; míjet; plynout; podat; podání; projít; průkazka; přejet; přejít; přenechat; ubíhat; uplynout
pass away - pominout; zemřít; zesnout
pass by - jít kolem; míjet; obejít
pass off - probíhat; udát se
pass on - postoupit; předat
pass over - pominout
pass through - prodělávat; projet; projít přes; projít skrz; projíždět; proskok; protažení se; zakusit; zažívat
pass up - opomenout
pass-fail - bud anebo
passable - sjízdný
passably - ucházejícím způsobem
passage - chodba; pasáž; plavba; průchod; průjezd; přechod; přejezd
passages - průchody
passageway - průchod; průjezd
passbook - bankovní knížka; vkladní knížka
passe - vyšlý z módy
passe-partout - pasparta
passed - minulý; pošel; prošel; uplynulý
passenger - cestující; osobní; pasažér
passenger car - osobní vozidlo
passenger pigeon - holub stěhovavý
passenger traffic - osobní doprava
passenger train - osobní vlak
passengers - cestující; pasažéři
passer - míjející osoba
passer-by - kolemjdoucí; mimojdoucí
passerine - vrabec
passers-by - kolemjdoucí
passes - míjí; plyne; prochází; projíždí; přechází
passim - uvození citace
passing - chvilkový; míjení; pomíjivý; povrchní; přechodný; přelétavý; zběžný
passing machine - pasírka
passion - chtíč; nadšení; náruživost; rozkoš; vášeň; zanícení; zaujetí
passionate - nadšený; náruživý; prudký; vášnivý; zanícený
passionately - vášnivě
passionateness - nadšení; vášnivost
passionflower - mučenka
passionless - frigidní; nevášnivý
passions - vášně
passivate - pasivovat
passive - pasivní; trpný
passive voice - trpný rod
passively - pasivně
passivity - pasivita
passkey - paklíč; univerzální klíč
passover - pascha
passport - cestovní pas; pas; pasový
passport control - pasová kontrola
passports - pasy
password - heslo
passwords - hesla
past - bývalý; dřívější; kolem; mimo; minulost; minulá doba; minulý; okolo; po; právě uplynulý; předcházejí
pasta - těstoviny
paste - lepidlo; lepit; maz; nalepit; pasta; pojivo; přilepit; vložit
pasteboard - kartónový papír; lepenka
pasted - přilepený; přitmelený
pastel - pastel; pastelový
paster - slepovací stroj
pastern - spěnka
pastes - těstoviny
pasteurisation - pasterizace
pasteurization - pasterizace
pasteurize - pasterizovat
pasteurizer - pasterizátor
pasties - ozdoby
pastiche - napodobenina; pastiš
pastil - tableta
pastille - pastilka; tableta
pastime - kratochvíle; zábava
pastimes - zábavy
pastiness - těstovitost
pasting - lepení; potření; přilepení; slepování
pastis - druh likéru; pastis
pastness - minulost
pastor - pastor
pastoral - pastýřský
pastorale - pastorela
pastoralism - pastevectví
pastorate - duchovenstvo; pastorství
pastorship - pastorství
pastrami - druh uzeného masa; pastrami
pastries - moučníky; těsta
pastry - jemné pečivo; lístkové těsto; pečivo
pastry cook - cukrář; moučníkář
pastry-cook - cukrář; moučníkář
pastrycook - cukrář; moučníkář
pasturage - pastevectví; pastvina
pasture - pastva; pastvina; pást
pastured - pásl
pastureland - pastvina
pasty - bledý; kašovitý; mazlavý; paštika; piroh
pat - plesknutí; pohladit; popleskat; poplácat; poplácání; zaťukat; zaťukání
pat on the back - poplácání po zádech
pate - temeno
patella - čéška
paten - miska na hostie; paténa
patent - dostat patent; jasný; patent; patrný; výsada; zjevný; zřejmý
patent infringement - porušení patentu
patent law - patentové právo
patent medicine - značkový lék
patent office - patentový úřad
patent proprietor - vlastník patentu
patentable - patentovatelný
patented - patentovaný
patenter - držitel patentu; majitel patentu
patenting - patentování
patently - jasně; zřejmě
patents - patenty
pater - tatík
paternal - otcovský
paternalism - paternalismus
paternalist - paternalistický
paternalistic - paternalistický
paternally - otcovsky
paternity - otcovství
paternity suit - žaloba o určení otcovství
paternoster - Otčenáš; modlitba; paternoster
path - cesta; cestička; pěšina; stezka; trajektorie; trasa
pathetic - dojemný; patetický; smutný; ubohý; úpěnlivý; žalostný
pathetically - dojemně; trapně; uboze
pathfinder - pionýr; průkopník; stopař
pathless - neschůdný
pathname - cesta k souboru
pathogen - patogen
pathogenesis - patogeneze
pathogenic - choroboplodný; patogenní
pathologic - patologický
pathological - chorobný; patologický
pathologically - chorobně; patologicky
pathologist - patolog
pathology - patologie
pathos - dojímavost; patos
paths - pěšiny; stezky
pathway - cesta; dráha; pěšina; stezka
pathways - pěšiny
patch - flastr; flek; skvrna; vyspravit; zacpat; zaplátovat; záhon; záplata; záplatovat
patchable - záplatovatelný
patchcord - propojovací šňůra
patched - záplatovaný
patches - náplasti; záplatuje; záplaty
patchily - skvrnitě
patchiness - skvrnitost; záplatovanost
patching - záplatování
patchwork - mozaika; slátanina
patchy - nespolehlivý; skvrnitý; záplatovaný
patience - strpení; trpělivost; vytrvalost
patient - nemocný; pacient; pacientka; trpělivý
patiently - trpělivě
patients - pacienti
patina - měděnka; patina
patination - pokrytí měděnkou
patio - nádvoří
patisserie - cukrárna
patois - dialekt; nářečí; žargon
patriarch - patriarcha
patriarchal - patriarchální
patriarchate - patriarchát
patriarchy - patriarchát
patrician - patricij; šlechtic
patricide - otcovražda
patrick - patrik
patrilineal - patrilineární
patrimonial - dědický
patrimony - církevní majetek; dědictví; dědičný majetek; dědičný statek; rodinný majetek
patriot - patriot; vlastenec
patriotic - patriotický; vlastenecký
patriotism - patriotismus; vlastenectví
patriots - patrioti; vlastenci
patristic - patristický
patrol - hlídka; hlídkovat; strážný; střežit
patrol car - policejní vůz
patrolling - hlídající
patrolman - pochůzkář; strážník
patrolmen - strážníci
patron - mecenáš; patron
patronage - ochrana; protekce; záštita
patroness - mecenáška; sponzorka
patronisation - nadržování; patronizace
patronise - podporovat
patronised - podporovaný
patronising - povýšený
patronisingly - povýšeně
patronize - podporovat
patronized - podporoval
patronizing - podporování
patronizingly - povýšeně
patronymic - patronymický
patroon - patronátní pán
pats - poklepává; poplácává
patsy - bačkora; bábovka
patted - poplácal
patten - dřevák
patter - capat; pleskat
pattern - model; obrazec; předloha; schéma; struktura; vzor; vzorec; vzorek; šablona
patterned - vzorkovaný
patternless - bez vzoru
patterns - vzory
patting - poklepávající
patty - pirožka; plněné pečivo
paucity - malé množství; malý počet; nedostatek
paunch - bachor; pupek
paunchy - břichatý
pauper - chudák
pauperism - chudoba; nouze
pauperize - ožebračit; zbídačit
paupers - chudáci
pause - oddech; odmlka; pauza; pauzovat; počkat; přestat; přestávka; ustat; zastavit se
pauses - zastavuje se
pausing - odmlka; odmlčení; zaváhání
pavage - dlažba
pave - dláždit; vydláždit
pave the way - razit cestu
paved - dlážděný; vydlážděný
pavement - chodník; dlažba
pavements - chodníky
pavilion - pavilon; velký stan
paving - dlažba; dláždění
paving stone - dlažební kámen
paviour - dlaždič
paw - packa; pracka; tlapa
pawl - zarážka; západka
pawn - dát do zástavy; pěšec; zastavit; zástava
pawnbroker - majitel zastavárny; zastavárník
pawnbroking - zastavárna
pawnshop - zastavárna
pawpaw - papája
paws - tlapky
pax - polibek míru při mši
pay - doplatit; mzda; plat; platit; výplata; výplatní; zaplatit
pay a compliment - složit poklonu
pay a visit - navštívit
pay attention - dávejte pozor
pay back - oplatit; splatit
pay by cheque - platit šekem
pay cash - platit hotově; v hotovosti
pay down - platit hotově; složit peníze hotově
pay for - pykat za
pay interest - vynášet úrok
pay off - doplatit; splatit; vyplatit
pay out - proplatit; vyplatit; vyplácet
pay phone - telefonní budka
pay television - placená televize
pay up - doplatek; splatit
pay-off - výnos; výtěžek
pay-roll - výplatní listina
payable - splatný; vyplatitelný; výnosný
payback - splatnost
payday - výplata; výplatní den
payee - příjemce; příjemce platby
payer - plátce
payers - plátci
paying - placení; vyplácející; výhodný; výnosný
payload - užitečné zatížení
paymaster - pokladník
payment - platba; platební; výplata; úplata
payment card - platební karta
payment order - platební příkaz
payments - platby
payoff - odměna; odstupné; vyplacení; výnos; výtěžek
payola - úplatek
payor - plátce
payout - platba; vyplacení; vyplatit; výnos; výplata
payphone - veřejný telefon
payroll - mzdy; výplata; výplatní listina
payroll period - mzdové
pays - platí
pea - hrách; hrášek
pea-green - hráškově zelený
peace - klid; mír; mírový; pokoj; pokojnost; smír; vyrovnanost
peace of mind - duševní klid
peace offering - smírčí oběť
peace pipe - dýmka míru
peace treaty - mírová smlouva
peace-loving - mírumilovný
peaceable - klidný; mírumilovný; pokojný
peaceably - mírumilovně
peaceful - klidný; mírový; mírumilovný; pokojný
peacefully - mírově; mírumilovný
peacekeeper - mírový dozorčí
peacekeeping - dozorčí
peacemaker - usmiřovatel
peacemaking - mírotvorný
peacetime - mír; období míru
peacock - nadutec; náfuka; páv
peafowl - páv; pávice
peahen - pávice
peach - broskev; donášet; udat; žalovat
peaches - broskve
peachy - broskvový; skvělý
peak - hora; horní bod; hrot; hřeben; maximum; maximální; nejvyšší bod; temeno; vrch; vrchol; vrcholek; vrc
peaked - se štítkem
peaks - vrcholy
peaky - mající vrcholky; neduživý; pobledlý
peal - hlahol; hlaholit; rachot; rachotit; vyzvánění; vyzvánět; zvonit; zvonění
peanut - arašíd; arašídový; burský ořech; burský oříšek; burák; bídný; cvrček; k ničemu; mizerný; podzemnice
peanut oil - podzemnicový olej
peanuts - arašídy
pear - hrušeň; hruška
pear tree - hrušeň
pear-tree - hruška
pearl - lovit perly; perla; perleť; perlička; perlový
pearl diver - lovec perel
pearl oyster - perlorodka
pearled - perleťový
pearlite - perlit
pearls - perly
pearly - perlový
pears - hrušky
peas - hrách; hrášek
peasant - rolník; sedlák; venkovan; zemědělec
peasantry - rolnictvo; venkované
peasants - rolníci
peasecod - hrachový lusk
peat - rašelina
peat moss - rašeliník
peatbog - rašeliniště
peatland - oblast rašelinné půdy
peaty - rašelinný
peavey - obracecí hák
pebble - kamínek; křemínek; křišťál; oblázek; oblázkový štěrk; polodrahokam; posypat oblázky; sypat oblázky;
pebbles - oblázky; valounky
pebbly - oblázkový
pecan - pekan; pekanový ořech
peccadillo - hříšek
peccant - hřešící; hříšný; zkažený
peccary - pekari páskovaný
peck - dutá míra; klovat; zobat
pecker - penis
peckish - hladový; vyhládlý
pectic - pektinový
pectin - pektin
pectinate - hřebenovitý
pectoral - hrudní; prsní
pectoralis - prsní sval
peculate - zpronevěřit
peculation - zpronevěra
peculator - defraudant
peculiar - osobitý; podivný; specifický; vlastní; výstřední; zvláštní
peculiarities - zvláštnosti
peculiarity - zvláštnost
peculiarly - nezvykle
pecuniary - peněžní
pedagogic - pedagogický
pedagogical - pedagogický
pedagogue - pedagog; vychovatel
pedagogy - pedagogika; vychovatelství
pedal - pedál; šlapka
pedalling - šlapání; šlapání pedálů
pedals - pedály
pedant - pedant
pedantic - pedantský
pedantical - pedantický; pedantský
pedantry - pedantství
pedants - pedanti; puntičkáři
peddle - prodávat po domech; rozšiřovat
peddler - podomní prodejce
peddling - malicherný; nicotný; překupnictví
pedestal - piedestal; podstavec
pedestrian - chodec; pěšák; pěší
pedestrian bridge - most pro pěší
pedestrian crossing - přechod pro chodce
pedestrianisation - týkající s chodců
pedestrianised - pěší
pedestrianize - přeměnit v pěší zónu
pedestrians - chodci
pediatric - pediatrický
pediatrician - pediatr
pediatrics - pediatrie
pediatrist - dětský lékař
pedicab - rikša
pedicure - pedikúra
pedicurist - pedikér; pedikérka
pedigree - plemenný; původ; rodokmen
pediment - trojúhelníkový štít
pedlar - podomní obchodník
pedogenesis - pedogeneze
pedology - pedologie; půdoznalství
pedometer - krokoměr
peduncle - květní stopka
pee - močit; čurat
peeing - močení
peek - pokukovat
peek-a-boo - dělání kuk
peekaboo - dělání kuk; hra na schovávanou
peel - kůra; loupat; loupat se; oloupat; slupka
peel off - odloupnout
peeled - nahatý; oloupaný
peeled barley - kroupy
peeler - škrabka
peeling - loupání; odlupování
peelings - slupky
peen - pěchovat; vyklepávat
peening - vyklepávání
peep - koukat; kouknout; kradmý pohled; nahlédnout; nakouknout; podívat; pokukovat; pípat; pípnutí; pípání;
peep-show - podívaná
peeper - pípálek; pípátko
peephole - kukátko; průzor; špehýrka
peepshow - kukátko
peer - civět; vykouknout; zírat; čučet
peerage - šlechta
peered - mžoural; zíral
peeress - peerka
peering - zírání
peerless - jedinečný
peers - zírá; šlechta
peeve - naštvat
peevish - mrzutý; nevrlý
peevishly - mrzutě; nervózně; nevrle; podrážděně
peevishness - podrážděnost
peewee - skrček
peewit - čejka
peg - flok; háček; hřeb; kolík; protéza; upevnit; věšák; čep
peg a currency to USD - zavěsit měnu na americký dolar
peg down - připevnit
pegasus - pegas
pegging - stabilizace; vykolíkování
pegleg - protéza
pegs - kolíky; věšáčky
pejoration - pohana
pejorative - hanlivý; pejorativní
pejoratively - hanlivě
pekan - kuna rybářská; pekan
peke - pekinéz
pelage - srst
pelagic - mořský; pelagický
pelf - mamon
pelican - pelikán
pelicans - pelikáni
peliosis - pelióza
pell-mell - nahodile; páté přes deváté; rychle a zmateně
pellet - brok; kulička; kulka; střela; tabletka
pelleting - granulování
pelletizing - peletizace
pellets - broky; kuličky
pellicle - blána; pelikula
pellucid - průhledný; průsvitný; průzračný
pelmet - garnýž
pelota - pelota
pelt - házet; kožešina; kožka; upalovat
peltate - štítnatý
pelvic - pánevní
pelvis - pánev
pemmican - sušené maso s tukem
pen - kotec; pero; psát perem
pen name - pseudonym
pen-and-ink - psaný perem
pen-friend - přítel na dopisování
pen-name - pseudonym
penal - trestní; trestný
penal code - trestní zákoník
penal law - trestní zákon
penalise - penalizovat; pokutovat
penalised - penalizovaný; potrestaný
penalization - pokutování; potrestání
penalize - penalizovat; pokutovat; potrestat
penalties - penalty; pokuty; tresty
penalty - penalta; penále; pokuta; trest
penance - pokání
pence - pence
pencil - tužka; štěteček
pencil sharpener - ořezávátko
pend - nechat nerozhodnuté; odložit rozhodnutí
pendant - přívěsek; závěs
pendent - visící
pending - nevyřešený; nevyřízený; očekávaný; zahájený
pendulous - visící
pendulum - kyvadlo
pendulum clock - kyvadlové hodiny
peneplain - parovina
penetrability - pronikavost; proniknutelnost; propustnost
penetrable - proniknutelný
penetrate - infiltrovat; penetrovat; prolnout; prolínat; pronikat; proniknout; prostoupit; prostupovat; vniknout
penetrated - pronikl; vnikl
penetrating - pronikající; pronikavý
penetratingly - pronikavě
penetration - infiltrace; penetrace; proniknutí; pronikání; prostoupení; vpád
penetrative - pronikavý
penetrator - pronikač
penguin - tučňák
penguins - tučňáci
penchant - sklon; záliba
penicillin - penicilin
penile - penisový
peninsula - poloostrov
peninsular - poloostrovní
penis - penis; pyj; úd
penises - penisy
penitence - kajícnost; lítost; pokání
penitent - kajícník; kajícný; kající
penitential - kajícný
penitentiary - káznice; trestnice; vězení; věznice
penitently - kajícně
penknife - kapesní nůž
penman - krasopisec; písař
penmanship - rukopis; spisovatelství
pennant - praporek; praporeček
penned - napsal; ohrazený
pennies - pence
penniless - chudý
penning - štět
pennon - praporeček; vlaječka
penny - cent; maličkost; pence; peníze
penny ante - druh pokeru
penny pincher - držgrešle
pennyweight - jednotka váhy
pennyworth - v ceně jedné penny
penology - penologie
penpusher - úředníček
pens - pera
pension - důchod; penze
pension fund - penzijní fond
pension off - penzionovat; poslat do důchodu
pensionable - důchodový
pensionary - důchodce; důchodový; penzijní; penzista
pensioner - důchodce; penzista
pensioners - důchodci
pensions - důchody; penze
pensive - snivý; zamyšlený; zádumčivý
pensively - zamyšleně
pensiveness - zamyšlenost
pent - sevřený; uzavřený
pent-up - stísněný
pentacle - pentagram
pentad - pětice
pentagon - pentagon; pětiúhelník
pentagonal - pětiúhelníkový
pentagram - pentagram
pentachlorophenol - pentachlorfenol
pentamerous - pětičetný; pětičlenný
pentameter - pentametr; pětistopý verš
pentane - pentan
pentangle - pentagram
pentasyllabic - pětislabičný
pentathlete - pětibojař
pentathlon - pětiboj
pentatonic - pentatonický; pětitónový
pentecostal - striktně dodržující Bibli
penthouse - kůlna; přístřešek; přístřešky; střešní byt
pentode - pentoda
pentoxide - pentoxid
penultimate - předposlední
penultimately - předposledně
penumbra - polostín
penumbral - polostínový
penurious - chudý; lakomý; skoupý
penury - bída; nouze
peon - zemědělský dělník
peonage - nucená práce
peonies - pivoňky
peony - pivoňka
people - lid; lidi; lidé; národ; osídlit
peoples - lidí
pep - elán; verva
pep talk - povzbuzující projev
peperoni - pepperoni
pepper - opepřit; paprika; pepř; pepřit
pepper pot - pepřenka
pepper-and-salt - pepř a sůl
peppercorn - zrnko pepře
pepperiness - peprnost
peppermint - máta peprná
peppers - koření pepřem; pepře
peppery - peprný; pikantní
pepsin - pepsin
peptic - peptický
peptide - peptid
peptone - pepton
per - na; po; pomocí; skrz; za
per annum - ročně
per capita - na hlavu
per capita income - příjem na hlavu
per cent - procent; procento; setina
per diem - denně; za den
per head - na hlavu; na jednotlivce
per mille - promile
per post - poštou
per rail - drahou
per year - ročně
peradventure - možná; snad
perambulate - obcházet; procházet; procházet se; projít
perambulation - obchůzka; procházka
perambulator - dětský kočárek
percale - perkál
perceivable - pochopitelný
perceive - chápat; pochopit; uvědomit si; vnímat
perceived - chápaný; pochopený; vnímaný
perceiver - uvědomující si osoba
perceives - uvědomuje; vnímá
perceiving - chápání; vnímání
percent - procento
percentage - procentní; procentní sazba; procento
percentages - podíly; procenta
percentile - percentil
percept - vjem
perceptibility - patrnost; postřehnutelnost
perceptible - citelný; postřehnutelný; pozorovatelný; vnímatelný; znatelný; zřetelný
perceptibly - zřetelně
perception - bystrost; dojem; pojem; postřeh; vnímavost; vnímání
perceptional - percepční
perceptions - vjemy
perceptive - bystrý; vnímavý
perceptively - vnímavě
perceptiveness - vnímání
perceptivity - vnímavost
perceptual - vnímavostní; vnímavostní, percepční, perceptuální
percipient - chápavý; vnímavý
percolate - cedit; prosakovat
percolation - filtrování; perkolace
percolator - kávovar
percuss - proklepat; vyšetřit poklepem
percussion - bicí
percussion instrument - bicí nástroj
percussionist - bubeník
percussive - perkusní
percutaneous - perkutánní; pronikající kůží
perdition - peklo; zatracení; zkáza; zničení; záhuba
perdurable - trvanlivý
peregrination - cestování; putování
peregrine - stěhovavý
peremptorily - rezolutně
peremptoriness - rezolutnost
peremptory - rezolutní
perennial - stálý; trvalý; víceletý; věčný
perennially - stále; trvale
perestroika - přestavba
perfect - bezvadný; dokonalý; perfektní; přesný
perfect competition - dokonalá konkurence; volná
perfect gas - ideální plyn
perfected - zdokonalený
perfectibility - blížení se k dokonalosti
perfection - dokonalost; perfekce; perfektnost; zdokonalování
perfectionism - perfekcionismus; perfekcionizmus
perfectionist - perfekcionista
perfective - zdokonalující
perfective verb - dokonavé sloveso
perfectly - dokonale
perfectness - dokonalost
perfidious - proradný; věrolomný; zrádný
perfidiousness - proradnost
perfidy - bezcharakternost; podlost; proradnost; věrolomnost; zrada
perfoliate - prorostlý
perforate - děrovat; perforovat; prorazit; provrtat
perforated - perforovaný
perforation - děrování; perforace
perforations - děrování; perforace
perforce - chtě nechtě; z nutnosti
perform - hrát; konat; provádět; provést; předvádět; předvést; splnit; vykonat; vystoupit; vystupovat; účinkov
performable - splnitelný; vykonatelný
performance - provedení; představení; výkon; výkonnost; výtvor; čin
performances - výkony
performed - provedený; provedl; vykonaný
performer - umělec; výkonný; účinkující
performers - představitelé; umělci; účinkující
performing - provádění; vykonávající; účinkování
performs - koná; provádí; vykonává
perfume - naparfémovat; parfemovat; parfém; parfémový; voňavka
perfumed - navoněný; parfémovaný
perfumer - voňavkář
perfumery - parfumerie; voňavky; voňavkářství
perfumes - voňavky
perfunctorily - formálně; povrchně
perfunctory - bez zájmu; letmý; netečný; povrchní; zběžný
perfusion - perfůze; zalití
pergola - pergola
perhaps - možná; snad
perch - bidlo; bidélko
perchance - možná; snad
perched - posazený; usazený
perchlorate - chloristan
peri - kráska
pericarditis - zánět osrdečníku
pericardium - perikard
pericarp - oplodí
periclase - kysličník hořečnatý
periclinal - periklinální
pericope - perikopa
peridot - peridot
perigee - perigeum
periglacial - periglaciální
perihelia - přísluní
perihelion - přísluní
peril - nebezpečí; riziko
perilous - nebezpečný; riskantní
perilously - nebezpečně
perils - rizika
perimeter - obvod
perinatal - porodový
perineal - hrázový; perineální
perineum - hráz mezi pochvou a konečníkem
period - doba; dobový; epocha; etapa; interval; lhůta; menstruace; měsíčky; období; perioda; tečka; údobí
period of time - perioda
periodic - periodický; pravidelný
periodical - magazín; periodický; časopis
periodically - periodicky; pravidelně
periodicals - časopisy
periodicity - periodicita; periodičnost; pravidelnost
periodization - periodizace
periodontal - dásňový; periodontální
periods - období; periody
periosteum - okostice
peripatetic - kočovný; potulný
peripeteia - peripetie
peripetia - peripetie
peripheral - okrajový; periferní
peripheral device - periferní zařízení
peripherally - okrajově
peripherals - periferie; periferní zařízení
periphery - obvod
periphrases - opisy
periphrasis - opis; perifráze
periphrastic - opisný; perifrastický
periscope - periskop
perish - hynout; uhynout; zahynout; zaniknout
perishable - kazící se; netrvanlivý; pomíjivý; zkazitelné
perished - rozpadlý; zahynul; zanikl
peristalsis - peristaltika
peristaltic - peristaltický
peristaltic wave - peristaltická vlna
peristyle - peristyl; sloupořadí
peritoneal - peritoneální; pobřišnicový
peritoneum - podbřišnice
peritonitis - peritonitida; zánět podbřišnice
periwig - paruka
periwinkle - brčál
perjure - křivě přísahat
perjured - křivě přísahat
perjurer - křivopřísežník
perjury - křivá přísaha
perk - bublat; naparovat se; nést hlavu vzhůru; nést se; oživit; oživnout; vypínat se; vystrojit; vystrojit
perk up - oživnout; povzbudit; rozveselit se; vylepšit; zvednout náladu
perkily - energicky
perks - výhody
perky - energický
perm - naondulovat; trvalá
permanence - konstantnost
permanency - konstantnost; trvalost
permanent - nepřetržitý; neustálý; permanentní; stálý; trvalý; ustavičný
permanent condition - trvalý stav
permanent magnet - permanentní magnet
permanently - permanentně; trvale
permanganate - hypermangan; manganistan
permeability - permeabilita; prodyšnost; propustnost
permeable - propustný
permeate - pronikat; prosakovat; prostupovat
permeated - prostoupený
permeating - prostupující
permeation - pronikání; prostupování
permissibility - dovolení
permissible - přípustný
permission - dovolení; povolení; svolení
permissions - dovolení
permissive - tolerantní
permissiveness - shovívavost; tolerantnost
permit - dovolit; povolení; povolit; propustka; připustit; svolení
permits - umožňuje
permitted - dovolil
permitting - dovolující; povolující; připouštějící
permittivity - permitivita
permutation - permutace
permutations - permutace
permute - obměňovat
permuted - obměňovaný; permutovaný
pernicious - destruktivní; zhoubný; škodlivý
perniciousness - zhoubnost; škodlivost
pernickety - pedantský; puntičkářský
peroration - závěr řeči
peroxidase - peroxidáza
peroxide - peroxid
peroxoborate - peroxoboritan
perpendicular - kolmice; kolmý; svislice; svislý
perpendicularity - kolmost
perpendicularly - svisle
perpetrate - dopustit se; spáchat
perpetrated - spáchaný
perpetration - spáchání
perpetrator - pachatel
perpetrators - pachatelé
perpetual - permanentní; trvalý
perpetually - permanentně; trvale
perpetuate - zvěčnit
perpetuated - zachráněný
perpetuates - zachraňuje
perpetuating - zachraňující
perpetuation - záchrana
perpetuity - věčnost
perplex - poplést; uvést do rozpaků; zmást
perplexed - zmatený
perplexedly - popleteně
perplexing - matoucí; nepochopitelný
perplexity - rozpaky; zmatek
perquisite - požitek; požitky
perron - terasa; venkovní schody
perry - hruškový mošt
persecute - otravovat; perzekuovat; pronásledovat
persecuted - pronásledovaný
persecuting - obtěžování; perzekuce; potírání; pronásledování
persecution - perzekuce; potírání; pronásledování
persecutor - pronásledovatel
perseverance - lpění; trvání; vytrvalost; úpornost
persevere - setrvat; vytrvat; zůstat
persevered - setrval; vytrval; zůstal
persevering - vytrvalý
perseveringly - vytrvale
persian - perský; peršan; perština
persimmon - tomel
persist - přetrvávat; setrvat; setrvávat; vytrvat; vytrvávat
persist in - setrvat na; vytrvat na
persisted - setrval; vytrval
persistence - perzistence; setrvání; stálost; trvání; vytrvalost; vytrvání; úpornost
persistency - umíněnost; vytrvalost
persistent - neodbytný; neustálý; perzistentní; trvalý; vytrvalý
persistently - neustále; stále; trvale; vytrvale
persisting - přetrvávající
persists - setrvává; vytrvává
person - jedinec; jednotlivec; osoba; postava; role; člověk
person-to-person - druh telefonního hovoru; z očí do očí
persona - osobnost
personable - pohledný
personae - osobnost
personage - osobnost
personal - individuální; osobní; personální
personal computer - osobní počítač
personal consumption expenditure - výdaje na osobní spotřebu
personal data - nacionálie; personálie
personal effects - osobní majetek; osobní věci; svršky
personal income - osobní příjem
personal loan - osobní půjčka
personal property - osobní majetek
personal savings - osobní úspory
personalisation - perzonifikování
personalised - ztělesňovaný
personalities - osobnosti
personality - charakter; nátura; osobitost; osobnost
personalization - personalizace
personalize - personifikovat; zosobňovat; ztělesňovat
personalized - ztělesňovaný
personally - osobně
personalty - movité vlastnictví; movitý majetek; osobní majetek; osobní vlastnictví
personate - představovat; ztělesnit
personation - ztělesnění
personification - perzonifikace; zosobnění; ztělesnění
personify - personifikovat; zosobnit; zosobňovat; ztělesnit
personnel - mužstvo; osazenstvo; osádka; personál; posádka; pracovníci; zaměstnanci
personnel department - osobní oddělení
personnel manager - personalista
persons - osoby
perspective - perspektiva; perspektivní; pohled; stanovisko; výhledový
perspectives - perspektivy
perspex - plexisklo
perspicacious - bystrý
perspicacity - bystrost; pronikavost; prozíravost
perspicuity - zřetelnost
perspicuous - jasný; srozumitelný; zřetelný
perspicuously - srozumitelně
perspiration - pot
perspire - potit; potit se
perspiring - potící se
persuadable - přemluvitelný
persuade - namluvit; přemluvit; přesvědčit; přesvědčovat
persuaded - přemlouval; přesvědčený; přesvědčoval; utvrzený
persuades - navádí; přemlouvá; přesvědčuje
persuading - přemlouvání; přesvědčování; přesvědčuje; přesvědčující
persuasion - přemlouvání; přesvědčení
persuasive - přesvědčivý; přesvědčovací; přesvědčující
persuasively - přesvědčivě; vemlouvavě
persuasiveness - přesvědčování
persulphide - polysulfid
pert - drzý; smělý; troufalý
pertain - náležet; patřit; přináležet; příslušet; týkat se
pertaining - příslušející
pertains - náleží; přísluší
pertinacious - neústupný; tvrdošíjný
pertinaciously - neústupně; tvrdošíjně
pertinacity - tvrdošíjnost; vytrvalost
pertinence - příhodnost; příslušnost
pertinency - příhodnost; vhodnost
pertinent - patřičný; příslušný; souvisící; trefný; vhodný; vztahující se
pertinently - příhodně
pertly - troufale
pertness - troufalost
perturb - znepokojovat
perturbation - odchylka; perturbace; zmatek
perturbed - zmatený; zneklidněný
pertussis - černý kašel
peruke - paruka
perusal - pročtení
peruse - prostudovat; pročíst
perused - pročtený
peruvian - peruánský
pervade - pronikat; prostoupit; rozšířit se
pervaded - pronikal; prostupoval
pervading - pronikající; prostupující
pervasion - proniknutí
pervasive - pronikavý
pervasiveness - pronikavost; všudypřítomnost
perverse - perverzní; zatvrzelý; zvrácený; úchylný
perverseness - perverznost; zvrácenost
perversion - překroucení; překrucování; zvrácenost; úchylnost
perversions - zvrhlosti
perversity - perverze; zvrhlost; zvrácenost
perversive - perverzní; úchylný
pervert - odpadlík; převrátit; svést; zkazit; zvrhlík
perverted - perverzní; zvrhlý
perverts - kazí; narušuje; zneužívá
pervious - proniknutelný; propustný; prostupný
peseta - peseta
pesky - hnusný; otravný
peso - peso
pessary - pesar
pessimal - dostatečný k přežití
pessimism - pesimismus; skepse
pessimist - pesimista
pessimistic - pesimistický; skeptik
pessimistically - pesimisticky
pest - mor; škodlivý; škodlivý hmyz; škůdce; škůdci
pester - trápit
pestered - utrápený; uštvaný
pesticide - pesticid
pesticides - pesticidy
pestiferous - obtížný; zhoubný
pestilence - mor
pestilent - otravný
pestilential - infekční; nakažlivý; obtížný; zhoubný
pestle - palička hmoždíře; rozmělňovat; tlouk; tlouček; tlukadlo
pesto - pesto
pests - mory
pet - domácí zvíře; hýčkat; laskat; mazlíček; mazánek; miláček; ochočený; zvířecí mazlíček
petal - okvětní lístek; plátek
petard - petarda; třaskavka; zařízení s výbušninou na bourání zdí
petcock - odvzdušňovací ventil
peter - vulgárně penis
peter out - jít do ztracena; vytrácet se; ztrácet se
pethidine - druh analgetika
petiole - řapík
petit jury - malá porota
petite - drobná; drobný; drobounký
petition - petice; žádost
petitioner - žalobce
petrel - druh mořského ptáka
petri - Petriho miska; miska na pěstování bakterií
petri dish - petriho miska
petrifaction - zkamenění
petrification - petrifikace; zkamenění
petrified - zkamenělý
petrify - proměnit v kámen; ztuhnout
petrographer - petrograf
petrographic - petrografický
petrographical - petrografický
petrochemical - petrochemický
petrochemicals - petrochemikálie; výrobky petrochemie
petrol - benzín; benzínový
petrol engine - zážehový motor
petrol pump - benzinová pumpa
petrol station - benzinová pumpa; čerpací stanice
petrol tank - nádrž na benzin; palivová nádrž
petrolatum - vazelína z ropy
petroleum - nafta; petrolej; ropa
petroleum jelly - vazelína
petroleum refinery - rafinerie ropy
petrological - petrologický
petrologist - petrolog
petrology - petrologie
pets - domácí zvířata; mazlíčci; miláčci
petted - hýčkaný
petticoat - spodnička
pettier - drobnější
pettifog - hádat se o slovíčka
pettifogger - pedant
pettifogging - malicherný
pettiness - banalita; drobnost
pettish - nevrlý
pettishly - podrážděně
pettishness - mrzutost; náladovost; rozmarnost
petty - drobný; malicherný; malý; triviální
petty cash - drobná hotovost
petty officer - poddůstojník
petulance - nedůtklivost; nevrlost; podrážděnost
petulant - nedůtklivý; nevrlý
petunia - petunie; petúnie
pew - lavice
pewit - čejka
pews - lavice
pewter - cín
pfennig - fenik
pH - pH
phage - bakteriofág; fág
phagocyte - fagocyt
phalanges - falangy
phalanx - falanga; rojnice; šik
phallic - falický
phallus - pyj
phanerophyte - fanerofyt
phantasm - přelud; vidina
phantasmagoric - fantasmagorický
phantasy - fantazie; představa
phantom - fantom; fantóm; přelud; přízrak; zdánlivý; zjevení
pharaoh - faraon
pharisaic - pokrytecký
pharisaical - farizejský; pokrytecký
pharisee - farizej
pharmaceutic - farmaceutický
pharmaceutical - farmaceutický
pharmaceuticals - léky; léčiva
pharmaceutics - farmacie; lékárnictví
pharmacist - farmaceut; lékárník
pharmacokinetics - farmakokinetika
pharmacologic - farmakologický
pharmacological - farmakologický
pharmacologist - farmakolog
pharmacology - farmakologie
pharmacopoeia - farmakopéa; lékopis
pharmacotherapy - farmakoterapie
pharmacy - farmacie; lékárna
pharos - maják
pharyngeal - hltanový
pharyngitis - faryngitida; zánět hltanu
pharynx - farynx; hltan
phase - etapa; fáze; fázovat; stadium
phase angle - fázový úhel
phase modulation - fázová modulace
phase space - fázový prostor
phased - odstupňovaný; postupný; rozdělený do fází
phaseout - postupné vyřazení z činnosti
phaser - fázovač
phasing - fázování
phasor - fázor
pheasant - bažant
pheasantry - bažantnice
phellem - korek
phenacetin - fenacetin
phenmetrazine - fenmetrazin
phenobarbital - fenobarbital
phenocopy - fenokopie
phenol - fenol
phenolic - fenoplast
phenolic resin - fenolová pryskyřice
phenology - fenologie
phenolphthalein - fenolftalein
phenomena - divy; fenomén; fenomény; jev; jevy; úkaz; úkazy
phenomenal - fenomenální
phenomenally - fenomenálně; mimořádně
phenomenism - fenomenalismus
phenomenological - fenomenologický
phenomenologically - fenomenologicky
phenomenology - fenomenologie
phenomenon - fenomén; jev; úkaz
phenotype - fenotyp
phenotypic - fenotypický
phentolamine - fentolamin
phenyl - fenyl
phenylalanine - fenylalanin
phenylamine - fenylamin
phenylbutazone - fenylbutazon
pheromone - feromon; feromonový
phew - uf
phi -
phial - ampulka
philander - flirtovat; koketovat
philanderer - holkař; proutník; sukničkář; záletník
philanthrophy - filantropie
philanthropic - dobročinný
philanthropist - filantrop; lidumil
philanthropists - filantropové
philanthropy - dobročinnost; filantropický
philatelic - filatelistický
philatelist - filatelista
philately - filatelie
philharmonic - filharmonický
philhellenic - filhelénský
philippic - filipika
philippine - filipínský
philistine - ignorant; nevzdělanec
philistinism - přízemnost
phillumeny - filumenie
philodendron - filodendron
philogyny - láska k ženám; záliba v ženách
philological - filologický
philologist - filolog
philology - filologie
philosopher - filozof
philosophers - filozofové
philosophic - filozofický
philosophical - filozofický
philosophically - filozoficky
philosophies - filozofie
philosophise - filozofovat
philosophising - filozofování
philosophize - filozofovat; rozumovat
philosophized - filozofoval; rozumoval
philosophy - filozofie
philter - nápoj lásky
philtre - nápoj lásky
phlebitis - flebitida; zánět žil
phlebotomize - otevřít žílu
phlebotomy - flebotomie
phlegm - hlen
phlegmatic - flegmatický; lhostejný; netečný
phlegmatically - flegmaticky; netečně
phlegmy - hlenový
phloem - floém; lýko
phlogiston - domnělá součást hořlavých látek
phlox - druh rostliny; flox
phobia - fobie; strach
phobic - fóbický; panický
phoebe - druh hmyzožravého ptáka
phoenician - fénický
phoenix - fénix
phon - fón
phone - telefon; telefonní; telefonovat; volat; zatelefonovat
phone book - telefonní seznam
phone booth - telefonní budka
phone box - telefonní budka
phone call - telefonní hovor
phone company - telefonní společnost
phone line - telefonní linka
phone number - telefonní číslo
phone system - telefonní systém
phone-in - pořad s telefonickou účastí diváků
phonebook - telefonní seznam
phoned - telefonoval; zavolal
phoneme - foném
phonemic - fonematický; fonémický
phonemically - fonémicky
phonendoscope - fonendoskop
phones - telefonuje; telefony
phonetic - fonetický; hlasový
phonetically - foneticky
phonetician - fonetik
phoneticist - fonetik
phonetics - fonetika
phoney - falzifikát; padělaný; padělek; předstíraný
phonic - fonetický
phoniness - faleš
phoning - telefonování
phonograph - fonograf; gramofon
phonographic - fonografický
phonolite - fonolit
phonologic - fonologický
phonological - fonologický
phonologically - fonologicky
phonologist - fonolog
phonology - fonologie
phonon - fonon
phony - falešný; padělaný; podezřelý
phosgene - fosgen
phosphatase - fosfatáza
phosphate - fosforečnan; fosfát; fosfátový
phosphatic - fosforečný; fosfornatý
phosphatide - fosfatid
phosphide - fosfid
phosphite - fosforitan
phospholipids - fosfolipidy
phosphor - fosfor; luminofor
phosphoresce - fosforeskovat
phosphorescence - fosforescence; světélkování
phosphorescent - fosforeskující
phosphoric - fosforový
phosphorite - fosforit
phosphorous - obsahující fosfor
phosphorus - fosfor
phosphoryl - fosforyl
phosphorylation - fosforylace
photo - foto; fotografie
photocathode - fotokatoda
photocell - fotonka; fotočlánek
photocomposition - fotosazba
photocopied - okopírovaný
photocopier - kopírka; kopírovací stroj
photocopies - fotokopie
photocopy - fotokopie
photocopying - fotokopírování
photodegradation - fotodegradace
photodetector - fotodetektor
photodiode - fotodioda
photoelectric - fotoelektrický
photoelectric cell - fotoelektrický článe
photoelectrically - fotoelektricky
photoelectricity - fotoelektřina
photoelectron - fotoelektron
photoemission - fotoemise
photogenic - fotogenický
photogrammetry - fotogrammetrie
photograph - fotka; fotografie; fotografovat; vyfotografovat
photographed - fotografovaný
photographer - fotograf
photographers - fotografové
photographic - fotografický
photographic paper - fotografický papír
photographic plate - fotografická deska
photographically - fotograficky
photographing - fotografování; fotografující
photographs - fotografie; snímky
photography - fotografické umění; fotografie; fotografování
photogravure - fotogravura
photochemical - fotochemický
photochemically - fotochemicky
photochemistry - fotochemie
photojournalist - novinový fotograf
photolithography - fotolitografie
photolysis - chemický rozklad světlem; fotolýza
photolytic - fotolytický
photometer - fotometr
photometric - fotometrický
photometrically - fotometricky
photometry - fotometrie
photomicrograph - mikrofotografie; mikrografie
photomontage - fotomontáž
photomultiplier - fotonásobič
photon - foton
photons - fotony
photoperiodism - fotoperiodismus
photoreceptor - fotoreceptor
photoresistor - fotorezistor
photos - fotky; fotografie
photosensitive - citlivý na světlo; fotocitlivý; fotosenzitivní
photosensitivity - citlivost na světlo
photosphere - fotosféra
photosynthesis - fotosyntéza
photosynthetic - fotosyntetický
photosynthetically - fotosynteticky
phototherapy - fototerapie
phototransistor - fototranzistor
phototropism - fototropismus
phototypesetter - fotosázecí stroj
phototypesetting - fotosazba
photovoltaic - fotonapěťový; fotovoltaický
phrasal - frázový
phrase - formulovat; fráze; rčení; slogan; slovní spojení; úsloví
phrasebook - kniha používaných výrazů
phrased - formuloval; formulovaný; frázoval; vyjádřený
phraseological - frazeologický
phraseology - frazeologie; výrazivo
phrases - fráze
phrasing - frázování; vyjadřování
phreatic - freatický; týkající se podzemní vody
phrenetic - frenetický
phrenic - brániční
phrenological - frenologický
phrenologically - frenologicky
phrenologist - frenolog
phrenology - frenologie
phthisis - souchotiny; tuberkulóza
phyla - kmen; phyllum
phylactery - amulet
phylogenetic - fylogenetický
phylogeny - fylogeneze
phylum - kmen
physic - léčení; medicína
physical - fyzický; fyzikální; hmotný; tělesný
physical exercises - tělocvik
physical training - tělocvik; tělovýchova
physicality - fyzičnost; tělesnost
physically - fyzicky
physician - lékař
physicist - fyzik
physicists - fyzici
physics - fyzika
physics laboratory - fyzikální laboratoř
physiocracy - fyziokratismus
physiognomy - fyziognomie; výraz tváře
physiographic - fyziografický
physiography - fyzická geografie
physiological - fyziologický
physiologically - fyziologicky
physiologist - fyziolog
physiology - fyziologie
physiotherapist - fyzioterapeut
physiotherapy - fyzioterapie
physique - postava; stavba těla
physostigmine - fysostigmin
phytocoenosis - fytocenóza
phytopathology - fytopatologie
phytoplankton - fytoplankton
phytotechnics - fytotechnika
phytotoxicity - fytotoxicita
pi -
piaffe - zvolna klusat
pianism - klavírní umění
pianissimo - pianissimo
pianist - klavírista; klavíristka; pianista
pianistic - pianistický
pianists - klavíristé; pianisté
piano - klavír; piano
pianoforte - piano
pianos - klavíry
piazza - náměstí; tržiště
pic - fotka; obrázek
pica - pika; typografická míra
picador - pikador
picaninny - černoušek
picaresque - pikareskní
picayune - šesták
piccalilli - kořeněná zelenina
piccaninny - černoušek
piccolo - pikola
pick - krumpáč; očesat; sbírat; sebrat; sklízet; trsátko; vybrat; vybrat si; vybírat; vzít; zobat; zvolit s
pick at - dobírat si; ďoubat
pick holes in - kritizovat
pick off - odstřelovat
pick on - dobírat si; mít spadeno
pick out - rozpoznat; vybrat; zvolit si
pick over - přebrat
pick up - zvednout
pick-axe - krumpáč
pick-me-up - posilující prostředek
pick-up - pickup; polododávka
pickax - krumpáč
pickaxe - krumpáč
picked - vybraný; zvolený
picker - krumpáč; špice
pickerel - malá štika
picket - demonstrant; kolík; kůl; tyčka
picket fence - tyčkový plot
picketing - stávkování
pickets - stávky
picking - vybírání
pickle - marináda; nakládaná zelenina
pickled - marinovaný; nalitý; opilý
pickles - naložená zelenina
pickling - moření; nakládání
picklock - paklíč
pickpocket - kapesní zloděj; kapsář
picks - sbírá; vybírá
pickup - pickup; polododávka; přenoska; převodník; snímač
pickup truck - pickup
picky - mlsný; náročný; vybíravý
picnic - piknik
picnicker - účastník pikniku
picnicking - bytí na pikniku
picosecond - pikosekunda
picric acid - kyselina pikrová
pics - obrázky
pictogram - obrazový znak
pictograph - piktogram
pictographic - obrázkový; piktografický
pictorial - obrázkový
pictorially - ilustrovaně; obrazově
picture - fotografie; malba; obraz; obrázek; popsat; snímek; vyobrazení; vyobrazit; zobrazení; zobrazit; zobra
picture book - obrázková kniha
picture card - pohlednice
picture element - obrazový prvek
picture gallery - obrazárna
picture postcard - pohlednice
picture tube - obrazovka; televizní obrazovka
picture writing - hieroglyfy; obrázkové písmo
picture-phone - videotelefon
picture-postcard - pohlednice
picture-writing - hieroglyfy; obrázkové písmo
pictured - vyobrazený
pictures - obrazy; obrázky
picturesque - barvitý; malebný; pitoreskní
picturesquely - barvitě; malebně; pitoreskně
picturesqueness - malebnost
pidgin - lámaný jazyk
pie - buchta; koláč
pie chart - kruhový diagram
pie-eyed - opilý
piebald - grošovaný; strakatý
piece - díl; figura; figurka; kousek; kus; sestavit; skladba; součást; část
piece goods - kusové zboží
piece of knowledge - poznatek
piece of luggage - zavazadlo
piece of news - zpráva
piecemeal - postupný
pieces - kousky
piecewise - po částech
piecework - úkolová práce
piecing - vysprávka
pied - pestrý; strakatý
pier - molo; přístavní hráz
pierce - děrovat; probodnout; proniknout; propíchnout; prorazit; provrtat
pierced - propíchnutý
piercer - průbojník
piercing - bodavý; děrování; ostrý; probíjející; probíjení; pronikavý; prorážející
piercingly - ostře; pronikavě
piers - mola
pies - koláče
pietistical - pietistický
piety - pieta; zbožnost
piezoceramic - piezokeramický
piezoelectric - piezoelektrický
piezoelectricity - piezoelektřina
piezometer - piezometr
piffle - kecat; nesmysl; nesmysly; tlachy; žvanit; žvást
piffling - malicherný
pig - chlemtat; prase; svině; vepř; čuně; žrout
pig iron - surové železo
pig-headed - paličatý; svéhlavý; tvrdohlavý
pig-sticker - osoba lovící divočáka kopím
pigeon - holub
pigeon breast - ptačí hruď
pigeon-hole - holubník; roztřídit
pigeonhole - rozškatulkovat; zařadit
pigeons - holubi
piggery - prasečinec; vepřín
piggish - hltavý; nenasytný; prasečí
piggy - prasátko; čuník
piggy bank - prasátko
piggyback - využít
pigheaded - paličatý; svéhlavý; tvrdohlavý; umíněný
piglet - sele; selátko; čuně
pigment - pigment
pigmentation - pigment; pigmentování; zbarvení
pigments - pigmenty
pigmy - trpaslík
pigpen - chlívek; vepřín
pigs - prasata; vepři
pigskin - vepřovice
pigsticker - osoba lovící divočáka kopím
pigsty - chlívek
pigswill - pomyje; šlichta
pigtail - cop
pigtails - copy; copánky
pigweed - laskavec
pika - druh králíka
pike - bodec; hrot; kopí; píka; štika
pikeman - voják s kopím
pikemen - vojáci s kopím
piker - skrblík
pikes - kopí; píky; štiky
pikestaff - násada kopí
pilaf - pilaf
pilaff - pilaf
pilaster - pilastr; výstupek ve stěně
pilau - pilaf
pile - fůra; halda; hromada; hromadit; kupa; kůl; nahromadit; nakupit; skládka; sloup; složit; stoh
pile driver - beranidlo
pile up - nahromadit; navrstvit; navršit; skládat; složit na hromadu
pile-up - hromadná havárie
piled - nahromaděný; nakupený
piles - haldy; hemeroidy; hemoroidy; hromady; pilíře
pileup - hromadná havárie; velká bouračka
pilfer - ukrást; vykrádat zásilky
pilferage - rozkrádání
pilferer - zlodějíček
pilgrim - poutník
pilgrimage - pouť ke svatému místu; putovat; putování
pilchard - sardinka
pilchards - sardinky
piling - hromadění; kupení; pilíře
pill - pilulka; tabletka
pillage - drancovat; drancování; loupení; loupit; plenit; plenění; vydrancovat; vyloupit; vyplenit
pillaged - drancoval; loupil; plenil; plundroval; vydrancoval; vyloupil; vyplenil; vyplundroval
pillager - plenitel
pillaging - drancování; drancující
pillar - pilíř; sloup
pillar of salt - solný sloup
pillar-box - poštovní schránka
pillars - pilíře; sloupy
pillbox - krabička na tablety
pillion - tandem
pillock - idiot
pillory - pranýř; pranýřovat
pillow - poduška; polštář
pillowcase - povlak na polštář
pillows - polštáře
pillowy - polštářový
pills - pilulky
pilose - chlupatý; srstnatý
pilot - lodivod; pilot; pilotní; pilotovat; pokusný
pilot light - kontrolka
pilot project - zkušební projekt
piloting - pilotující; pilotáž
pilotless - bezpilotní
pilots - piloti
pilous - ochlupený
pilsner - světlé české pivo
pimelitis - pimelitida
pimento - nové koření
pimiento - nové koření
pimp - kuplíř; pasák
pimpernel - druh rostliny
pimping - kuplířství
pimple - pupínek; uher
pimply - uhrovitý
pin - hřeb; jehlice; kolík; pin; připíchnout; přišpendlit; svorník; závlačka; čep; špendlík
pin down - přimět; připíchnout
pin up - připíchnout
pin-up - plakát fotografie modelky; připíchnout špendlíkem
pinafore - zástěra
pinball - pinbal
pince-nez - cvikr
pincer - klepeto
pincers - kleště; štípací kleště; štípačky
pincushion - jehelníček
pine - borovice; borový; pinie; sosna
pine away - hynout; trápit se
pine cone - borovicová šiška
pine tar - smrkový dehet
pine tree - borovice
pine wood - bor
pine-cone - borová šiška
pineal body - šišinka
pineapple - ananas; ananasový; ruční granát
pinecone - borová šiška
ping - cinknout; cinknutí; zasvištění
ping-pong - stolní tenis
pinhead - hlupák; špendlíková hlavička
pinhole - dírka
pinch - stisknutí; ukrást; uštípnout; špetka; štípat; štípnout; štípnutí; ždibec
pinch-hit - zaskočit za
pinch-hitter - náhradník
pinchbeck - falešný; nepravý; tombak
pinched - vyzáblý
pincher - štípač
pinchhitter - náhradník
pinching - štípající; štípavý; štípání
pining - chřadnutí; prahnutí
pinion - křídlo ptáka; ocasní pero; ostříhat křídla ptáka; pastorek; spoutat ruce
pink - levičácký; levičák; ozdobně dírkovat; probodnout; propíchnout; píchnout; růžový
pink slip - vyhazov
pinker - růžovější
pinkie - mazlíček
pinkish - narůžovělý
pinkness - růžovost
pinko - socialista
pinky - malíček
pinnacle - ananas; vrchol
pinnate - zpeřený
pinnated - zpeřený
pinnatifid - zpeřený
pinned - přišpendlený
pinning - připevňování špendlíky
pinocle - binokl
pinon - borovice mexická
pinpoint - detailní; identifikovat; označit; určit; vypíchnout; zdůraznit
pinprick - krůpěj potu
pins - sponky; špendlíky
pins and needles - mravenčení
pinstripe - úzký proužek
pint - pinta
pint-sized - drobný
pinto - skvrnitý kůň
pinto bean - fazole strakatá
pints - pinty
pinup - fotografie modelky; plakát
pinwheel - větrník
pinyon - borovice
pion - elementární částice; pion
pioneer - pionýr; průkopník
pioneered - razil cestu
pioneering - průkopnický
pioneers - pionýři; průkopníci
pious - pobožný; zbožný
piously - zbožně
piousness - pobožnost
pip - jádro; pecka
pipe - dýmka; fajfka; lulka; olemovat; pištět; potrubí; píšťala; roura; sopouch; trubička; trubka
pipe down - sklapnout; ztichnout
pipe drainage - trubková drenáž
piped - trubkový; vedený potrubím
pipeline - plynovod; potrubí; ropovod
pipelines - potrubí
pipelining - proudové zpracování
piper - dudák
piperidine - piperidin
pipes - dudy; roury; trubky
pipette - pipeta
pipework - potrubí
piping - potrubí
pipit - druh zpěvného ptáka
pippin - odrůda jablek
pipsqueak - nicka; nula
piquancy - pikantnost
piquant - dráždivý; pikantní
pique - uraženost
piqued - uražený
piquet - piket
piracy - pirátství
piranha - piraňa
pirate - korzár; loupežník; odcizit; pirát; uloupit
pirated - pirátský; ukradený
pirates - piráti
piratical - pirátský
pirating - nelegální kopírování
pirogue - piroga
pirouette - pirueta
pirozhki - pirožky
piscatory - rybářský
piscivorous - rybožravý
pish - fuj!
pismire - mravenec
piss - chcanky; chcát; moč; močit
pissed - naštvaný
pisses - močí
pistachio - pistácie
piste - sjezdovka
pistil - pestík
pistillate - pestíkový
pistol - pistole; revolver
pistoleer - pistolník
pistols - pistole
piston - píst
piston ring - pístní kroužek
piston rod - ojnice; pístnice
pit - díra; důl; jáma; past; peklo; propast; šachta
pit-a-pat - bušení; tepat; tepání; ťuk ťuk
piteous - dojímavý
piteously - žalostně
piteousness - dojímavost
pitfall - léčka; past
pitfalls - nástrahy
pith - dužina; dřeň; mícha
pithead - vstup do dolu
pithily - obsažně
pithiness - hutnost; jadrnost; obsažnost; říznost
pithy - jadrný; pregnantní
pitch - asfalt; dehet; hodit; hřiště; intenzita; mrštit; pryskyřice; smůla; stupeň; výška
pitch-and-toss - hra s mincemi
pitch-dark - černý jako noc
pitchblende - smolinec
pitched - skloněný
pitched battle - pravidelná bitva
pitcher - amfora; džbán; džbánek; nadhazovač
pitches - intenzity
pitchfork - vidle
pitching - nadhazování
pitchman - stánkař
pitiable - politováníhodný; žalostný
pitiably - žalostně
pitiful - soucitný; žalostný
pitifully - žalostně
pitiless - bezcitný; nelítostný; nemilosrdný
pitilessly - nemilosrdně
pitman - havíř; horník; šachtař
piton - horolezecká skoba
pits - díry; jámy
pittance - almužna
pitter-patter - cupitání; cupot
pituitary - hypofýza; podvěsek mozkový
pity - litovat; politovat; škoda
pityingly - lítostivě
pivot - osa otáčení; otáčet; pivot; točit; vřeteno; ústřední bod; čep
pivotal - klíčový
pix - fotky
pixel - obrazový bod; pixel
pixels - pixely
pixie - skřítek
pixy - skřítek
pizza - pizza
pizzas - pizzy
pizzeria - picérie; pizzerie
pizzicato - pizzicato
placable - usmiřitelný
placard - plakát; poutač; transparent
placate - usmířit
placating - usmiřování
placatory - uklidňující
place - atmosféra; bydliště; místo; náměstí; plocha; položit; postavení; postavit; pozice; prostor; prostran
place concrete - betonovat
place kick - kop z místa
place name - místní jméno
place of birth - rodiště
place of business - místo podnikání
place of destination - místo určení
place of origin - místo původu
place of residence - bydliště
place of work - pracoviště
placeable - umístitelný
placebo - placebo
placed - umístil; umístěný
placemen - lidé dosazení do funkcí
placement - rozmístění; umístění
placements - umístění
placenta - placenta
placentae - placenta
placental - týkající se placenty
placer - rýžoviště
places - místa; umisťuje
placid - flegmatický; klidný; mírný; nerušený; poklidný; spokojený; tichý
placidity - klidnost; tichost
placidly - klidně; tiše
placing - umisťování; umísťující
plage - pláž
plagiarise - napodobovat
plagiarised - napodobovaný
plagiarism - plagiát; plagiátorství
plagiarist - plagiátor
plagiarize - napodobovat; opisovat
plagiary - plagiátor
plagioclase - plagioklas
plagioclastic - plagioklasový
plague - epidemie; mor; nákaza; pohroma; rána; soužení; soužit; trápit; zamořit; záplava
plagued - soužený; sužoval; zamořený
plaguy - nepříjemný; otravný; prokletý
plaice - platejs; platýs
plaid - pléd; přehoz
plain - jednoduchý; nevýrazný; obyčejný; planina; prostý; rovina; srozumitelný; všední; zřejmý; zřetelný
plain chocolate - hořká čokoláda
plain-spoken - srozumitelně sdělený
plainclothes - v civilním oblečení
plainclothes man - tajný policista
plainer - jednodušší; obyčejnější
plainest - nejobyčejnější; nejprostší; nejvšednější
plainchant - druh kostelního zpěvu
plainly - jasně; zřejmě; zřetelně
plainness - nevzhlednost; prostost; zřetelnost
plains - pláně
plainsong - liturgický kostelní zpěv
plainspoken - srozumitelně sdělený
plaint - nářek; žal
plaintext - nešifrovaný text
plaintiff - navrhovatel; žalobce
plaintive - žalostný
plaintively - plačtivě; žalostně
plait - plést; splést
plan - chystat; hodlat; naplánovat; nárys; návrh; plán; plánovat; projekt; projektovat; půdorys; rozvrh; zá
planar - rovinný
planarian - ploštěnka
plane - hladítko; hoblovat; hoblík; letadlo; plachtit; plocha; plochý; rovina; uhladit; urovnat; vyrovnat
plane angle - rovinný úhel
plane geometry - rovinná geometrie
plane tree - platan
planed - hoblovaný; srovnaný; urovnaný
planeload - plné letadlo
planer - hoblovka
planes - hoblíky; letadla; plochy; roviny
planet - oběžnice; planeta
planet wheel - planetové kolo
planetarium - planetárium
planetary - planetární
planetoid - planetka
planetologist - planetolog
planetology - planetologie
planets - planety
plangency - hutnost
plangent - sytý např. zvuk
planimeter - planimetr
planimetric - planimetrický; polohopisný
planing - hoblování
plank - deska; prkno; prkénko
plankton - plankton
planktonic - planktonový
planless - bezplánovitý
planned - plánoval; plánovaný
planned economy - plánované hospodářství
planner - plánovač; projektant
planners - plánovače; projektanti
planning - plánování; plánující
planoconvex - ploskovypuklý
plans - plánuje; plány
plant - agregát; aparatura; dílna; kytka; nasadit; osázet; podnik; provoz; provozovna; pěstovat; rostlina; r
plant and equipment - budovy a zařízení
plant capacity - kapacita závodu
plant formation - rostlinná formace
plant louse - mšice
plant protection - ochrana rostlin
plantain - jitrocel
plantar - chodidlový
plantation - plantáž
plantations - plantáže
planted - pěstovaný
planter - květináč; plantážník; pěstitel; sadař
planting - pěstování; setba; sázení
plants - elektrárny; pěstuje; rostliny; továrny; zasazuje; závody
plantsman - pěstitel rostlin
plaque - plaketa
plash - cákat; šplouchat
plasm - plazma
plasma - plazma; plazmový
plasmatic - plazmatický
plasmic - plazmový
plasmid - prstenec DNA
plasmolysis - plazmolýza
plaster - náplast
plaster of Paris - sádra
plasterboard - sádrokarton; sádrová lepenka
plastered - přilepený
plasterer - štukatér
plastering - omítka; omítání
plasterwork - omítání
plastic - igelit; igelitový; nepřirozený; plast; plastická hmota; plastický; plastika; plastikový; plastový; u
plastic material - plast
plasticine - plastelína
plasticity - plasticita; tvárnost
plasticize - učinit plastickým
plasticizer - plastifikátor; změkčovadlo
plastics - plasty
plastid - plastid
plat - malý pozemek; zmapovat
plate - deska; miska; plech; plát; podnos; pokrýt pláty; tabule; talíř; tác
plate glass - zrcadlové sklo
plateau - náhorní plošina; náhorní rovina; plató; rovina
plateaux - náhorní plošina; plató; rovina
plated - oplechovaný; plátovaný
plateful - talířové množství
platelayer - traťový dělník
platelet - krevní destička
platen - deska tiskového stroje; válec psacího stroje
plates - pláty
platform - nástupiště; peron; platforma; plošina; pódium; stupínek
platforms - platformy; plošiny; podstavce; rampy; tribuny
plating - opancéřování; oplechování; pokovování
platinum - platina
platitude - banalita; plochost; samozřejmost
platitudinous - frázovitý; otřelý; otřepaný
platonic - platonický
platonism - platonismus
platoon - četa
platter - podnos; tác
platy - deskovitý
platypus - ptakopysk
plaudit - aplaus; potlesk
plaudits - potlesk
plausibility - hodnověrnost; pravděpodobnost; věrohodnost
plausible - pravděpodobný; přijatelný; věrohodný
plausibly - přijatelně; věrohodně
play - divadelní hra; dovádět; drama; hra; hrát; hrát si; hříčka; laškovat; pohrávat si; sehrát; skotačit;
play back - přehrát
play down - bagatelizovat; snižovat význam
play fair - hrát poctivou hru; hrát poctivě; hrát slušně; jednat poctivě; jednat slušně; jednat čestně
play false - podvádět
play games - hrát si
play on words - slovní hříčka
play second fiddle - hrát druhé housle
play the field - běhat za holkama
play the fool - dělat se hloupým
play up - zveličovat
play with fire - zahrávat si s ohněm
play-act - hrát divadlo
play-off - play-off
playa - občas zaplavovaná písková plošina
playability - hratelnost
playable - hratelný
playact - hrát divadlo
playback - playback; reprodukce
playbill - divadelní plakát
playboy - playboy
played - hraný; hrál
played out - obnošený; opotřebovaný
player - herec; hráč; přehrávač
player piano - mechanický klavír
player-manager - manažer hráčů
players - hráči
playfellow - parťák
playful - dovádivý; hravý; humorný; laškovný; rozpustilý; žertovný
playfully - hravě
playfulness - hravost; rozpustilost
playgoer - návštěvník divadla
playground - hřiště
playgroup - hřiště
playhouse - domeček
playing - hrací; hrající; hraní
playing cards - hrací karty
playing field - hřiště
playmate - kamarád; spoluhráč
playoff - play-off; playoff
playoffs - zápasy o titul
playpen - dětská ohrádka
playroom - dětský pokoj; herna
playsuit - dupačky
plaything - hračka; hříčka
playtime - volno; čas hry
playwright - autor divadelní hry; dramatik
plaza - náměstí; tržiště
plea - námitka; obhajoba u soudu; odpověď obžalovaného; omluva; prosba; záminka
plead - hájit; hájit se; obhajovat; omlouvat se; prosit; přiznat se; soudit se; vymlouvat se; žádat
pleaded - doznal; prosil; přiznal
pleader - obhájce
pleading - naléhavý; prosebný; úpěnlivý
pleadingly - úpěnlivě
pleas - obhajuje; žádosti
pleasance - potěšení
pleasant - milý; pěkný; příjemný; sympatický
pleasanter - příjemnější; přívětivější
pleasantest - nejmilejší; nejpříjemnější
pleasantly - mile; pěkně; příjemně
pleasantness - příjemnost
pleasantries - poklony
pleasantry - legrácka; vtip; žert
please - líbit se; potěšit; prosím; prosím vás; těšit
pleased - potěšený; spokojený
pleases - prosí; těší
pleasing - atraktivní; milý; příjemný; půvabný
pleasingly - příjemně
pleasurable - příjemný
pleasurably - příjemně
pleasure - potěšení; požitek; radost; rozkoš
pleasures - potěšení; radosti
pleat - plisovat; záhyb
plebeian - obyčejný; plebejec; plebejský
plebiscit - hlasování; plebiscit
plebiscite - lidové hlasování; plebiscit; referendum
plectrum - trsátko
pled - prosil
pledge - ručení; slib; slíbit; zavázat se; záruka; zástava; závazek
pledged - slíbený; zastavený
pledgee - zástavní věřitel
pledger - dlužník; ručitel; zástavce
plenary - plenární
plenipotentiary - zplnomocněnec
plenitude - absolutnost; hojnost; plnost
plenteous - hojný
plenteously - hojně
plentiful - bohatý; hojný; plodný; početný; úrodný
plentifully - hojně
plentitude - plnost
plenty - hodně; hojnost; množství; spousta
plenum - plénum
pleomorphism - mnohotvarost
plesiosaur - plesiosaurus
plesiosaurus - plesiosaurus
pleura - pohrudnice
pleural - pohrudniční
pleurisy - pleuritida; zánět pohrudnice
plexiglass - plexisklo
plexus - plexus; svazek cév nebo nervů
pliability - ohebnost; pružnost
pliable - ochotný; ohebný
pliant - měkký; plastický; poddajný; přizpůsobivý; tvárný; vláčný
plica - vráska; záhyb
pliers - kleště
plight - brynda; nepříjemná situace; přísahat; vážná situace
plimsolls - tenisky
plinth - podstavec; sokl
plod - trmácet
plodding - udřený
ploddingly - lopotně; namáhavě
plonk - dunět; žuchnout
plop - žbluňknutí
plosive - výbuchová souhláska
plot - intrika; intrikovat; komplot; mapovat; parcela; pikle; pleticha; pozemek; spiknutí; zápletka
plots - parcely
plotted - plánovaný
plotter - kreslič; souřadnicový zapisovač; spiklenec
plotters - plottery
plotting - parcelace; parcelování; rozměřování; rozparcelování; vyhodnocování
plough - brázdit; orat; pluh; rozrýt; shrnovač; vyhodit od zkoušky; zorat
ploughed - zoraný
ploughing - orba; orání
ploughland - ornice; orná půda
ploughman - oráč
ploughmen - oráč
ploughs - pluhy
ploughshare - radlice
plover - čejka
plow - brázdit; orat; pluh; pluhový; shrnovač
plowing - orba
plowman - oráč
plowshare - radlice
ploy - trik
ploys - triky
pluck - droby; oškubat; trhat; trhnout; trhnutí; utrhnout; vytrhat; vytrhávat; škubat; škubnout; škubnutí
pluck at - škubat
plucked - drnkací; odvážný; oškubaný; vytažený
pluckiest - nejstatečnější
pluckiness - odvážnost
plucking - otrhávání; oškubávání
plucky - odvážný; statečný
plug - banánek; hmoždinka; přípojka; reklama; ucpat; ucpávka; utěsnit; zacpat; zástrčka; zásuvka; zátka
plug away - pachtit se
plug in - zastrčit; zasunout
plug into - zastrčit; zasunout
plugged - ucpaný; zazátkovaný
plugging - ucpání
plughole - díra na špunt; odtok např. umyvadla
plugs - propaguje; ucpává; zapojuje
plum - bluma; slíva; švestka
plum brandy - slivovice
plum tree - švestka
plumage - opeření
plumb - olovnice; svislý; zaplombovat
plumbago - grafit; olověná ruda; tuha
plumber - instalatér
plumbing - instalatérství; kanalizace; klempířství; potrubí
plumbous - olovnatý
plume - chocholka; pero; peří
plummet - letět; sletět; spadnout; zřítit se; řítit se
plummy - snobský; švestkový
plumose - opeřený
plump - boubelatý; bouchnout; bouchnutí; buclatý; hejno; krmit; kyprý; oplývající; plnoštíhlý; skupinka; vyh
plump out - nafouknout; ztloustnout
plumper - buclatější
plumpness - baculatost; plnoštíhlost; zaoblenost
plums - švestky
plumy - opeřený; pernatý
plunder - drancovat; drancování; kořist; loupit; lup; plenit; plenění; pustošit; rabovat; rabování; ukořistit;
plundered - vyloupený; vyloupil
plunderer - plenitel
plunge - pád; strčit; vrazit
plunged - vrhnul se
plunger - razník; spekulátor
plunges - klesá; padá; vrhá se
plunging - hluboký; pístové čerpání; ve tvaru V
plunk - praštit; udeřit; zabrnkání
pluperfect - předminulý
plural - množné číslo; pluralitní; plurál
pluralisation - pluralizace
pluralise - vyjádřit v množném čísle
pluralism - pluralismus
pluralist - pluralista; pluralitní
pluralistic - pluralistický; pluralitní
plurality - pluralita; rozmanitost
pluralize - vyjádřit v množném čísle
plurals - množná čísla; plurály
plus - a; kladný; plus
plus sign - znaménko plus
plush - luxusní; lážový; plyš; plyšový; přepychový
plushy - luxusní; přepychový
plutocracy - plutokracie
plutocrat - plutokrat
plutocratic - plutokratický
plutonium - plutoniový; plutonium
pluvial - dešťový
pluviometer - srážkoměr
ply - dýha; vnucovat; vrstva; vrstva např. papíru; zásobovat
plywood - překližka
pneumatic - pneumatický; vzduchový
pneumatic drill - pneumatická sbíječka
pneumatic hammer - pneumatické kladivo
pneumatic tyre - pneumatika
pneumatophore - dýchací kořen; vzdušný kořen
pneumoconiosis - pneumokonióza
pneumonia - pneumonie; zápal plic
pneumothorax - pneumotorax
poach - krást; pytlačit; vařit
poacher - pytlák
poaching - pytlačení; pytláctví
pock - neštovice
pocket - kapesní; kapsa; potlačit; přivlastnit si; vak
pocket book - zápisník
pocket calculator - kapesní kalkulačka
pocket dictionary - kapesní slovník
pocket edition - kapesní vydání
pocket knife - kapesní nůž
pocket lamp - kapesní svítilna
pocket money - kapesné
pocket-book - zápisník
pocket-knife - kapesní nůž
pocket-money - kapesné
pocket-size - kapesní
pocketbook - zápisník
pocketed - přivlastnil; ukradl
pocketful - množství kapsy
pocketknife - kapesní nůž; zavírací nůž
pockets - kapsy
pockmarked - poďobaný
pod - lusk; shluk; tobolka; tvořit lusky
podgy - podsaditý
podium - pódium
pods - lusky
podzol - podzol
poem - báseň
poems - básně
poesy - báseň
poet - básník
poet laureate - dvorní básník
poetess - básnířka
poetic - básnický; poetický
poetical - básnický
poetically - poeticky
poeticism - básnický výraz
poetics - poetika
poetism - poetismus
poetry - básnictví; poezie
poets - básníci
pogo - hračka na poskakování
pogrom - masakr
pochard - kachna chocholatá
poignancy - dojímavost; hluboký smutek; ostrost
poignant - bolestný; dojímavý; hluboce dojímavý; naléhavý; ostrý; palčivý; pikantní; pronikavý; výstižný
poignantly - bolestně
poikilothermic - studenokrevný
poind - zabavit
point - bod; detail; hrot; moment; namířit; okamžik; označit; pointa; poukazovat; smysl; směřovat; tečka; uk
point man - předák hlídky
point of reference - vztažný bod
point of view - hledisko; perspektiva; stanovisko
point out - upozornit
point up - zvýraznit
point-blank - rovnou; upřímný; upřímně
point-of-sale - místo prodeje
point-to-point - od bodu k bodu
pointed - cílený; lomený; mířící; namířený; ostrý; poukázal; zahrocený; zamířil; zašpičatělý; špičatý
pointedly - jízlivě; trefně; špičatě
pointer - směrník; ukazatel
pointers - ukazatele
pointillist - pointilista
pointing - míření; směřování; směřující k; ukazování
pointless - marný; nesmyslný; zbytečný
pointlessly - bezúčelně; marně; nesmyslně
pointlessness - bezúčelnost; zbytečnost
points - body
pointsman - výhybkář
pointy - špičatý
poise - postoj; rovnováha; vyrovnanost; vyvážit
poised - vyvážený; vyvážil
poison - jed; mor; otrava; otrávit; zhouba
poison ivy - škumpa jedovatá
poisoned - otrávený
poisoner - travič
poisoning - intoxikace; otrava
poisonous - jedovatý; toxický
poisonous snake - jedovatý had
poisons - jedy
poke - dloubnout; hrabat; hrabat se; rýpnout; rýpnutí; strkat; vrazit; šťouchnout; šťouchnutí; šťourat; šťo
poke at - píchat
poke into - rýpat do; strčit do
poke out - vydloubnout; vypíchnout
poked - postrčený; rýpnutý
poker - poker
poker-faced - neproniknutelný; nevyzpytatelný
pokes - popichuje; sťouchá
poking - postrkování
poky - mizerný
pol - zkratka politik
polar - polární; protichůdný
polar cap - polární čepička
polar circle - polární kruh
polarimeter - polarimetr
polarimetry - polarimetrie
polarisation - polarizace
polarise - polarizovat
polarised - polarizovaný
polarity - polarita
polarization - polarizace
polarize - polarizovat
polarized - polarizovaný
polarizer - polarizátor
polarizing - polarizující; polarizující se
polarogram - polarogram
polarograph - polarograf
polarographic - polarografický
polarography - polarografie
pole - bidlo; hůlka; kůl; oj; pól; sloup; stožár; točna; tyč
pole jump - skok o tyči
pole star - polárka; severka
pole vault - skok o tyči
pole vaulter - skokan o tyči
pole-jump - skok o tyči
pole-star - polárka
pole-vaulter - skokan o tyči
poleaxe - bitevní sekera
polecat - tchoř
polemic - polemický; polemika
polemical - polemický
polemicist - polemik
polemics - polemiky
polemist - polemik
polemize - polemizovat
polenta - italský pokrm
poles - póly; stožáry; tyče
polestar - polárka; severka
poleward - směrem k pólu
police - chránit; dohlížet; kontrolovat; policejní; policejní sbor; policie; policisté
police dog - policejní pes
police officer - policejní důstojník; policejní úředník
police squad - policejní oddíl
police state - policejní stát
police station - policejní stanice
policeman - policista; strážník
policemen - policisté
policewoman - policistka
policewomen - policistka
policies - politiky; zásady
policing - dohlížení; kontrola
policy - firemní politika; firemní postup; firemní taktika; pojistka; pojistná smlouva; politika; postup; str
policyholder - pojištěnec
policymaker - politický činitel; politik
polio - dětská obrna; obrna
poliomyelitis - dětská obrna; obrna
poliovirus - virus dětské obrny
polish - cídit; lesk; leštidlo; leštit; leštěnka; leštění; nablýskat; uhladit; vyleštit; vyčistit; zjemnit
polish off - zbaštit
polished - leštěný; uhlazený
polisher - leštič
polishing - leštění
politburo - politbyro
polite - elegantní; kultivovaný; slušný; ušlechtilý; zdvořilý
politely - zdvořile
politeness - slušnost; zdvořilost
politer - slušnější
politesse - galantnost; slušnost; uhlazenost; zdvořilost
politest - nejzdvořilejší
politic - prozíravý
political - politický
political arena - politická aréna
political party - politická strana
political prisoner - politický vězeň
political science - politická věda
politically - politicky
politician - politik
politicians - politici; politikové
politicisation - zpolitizování
politicise - politizovat
politicization - zpolitizování
politicize - politizovat
politicking - politikaření
politico - politik
politics - politika; politologie
polity - politické zřízení
polka - polka
polka dot - puntíkový vzor
poll - anketa; hlasovat; hlasování; průzkum; volby; volit
poll tax - daň z hlavy
pollack - druh tresky
pollard - otruby
polled - hlasoval
pollen - pel; pyl
pollinate - opylit
pollinated - opylený
pollination - opylení
pollinator - opylovač
polling - hlasování; volby
polling booth - hlasovací box
polling day - den voleb
polling station - volební místnost
pollock - treska
polls - hlasuje
pollsters - dotazovatel
pollutant - znečišťující látka; škodlivina
pollutants - znečišťující látky; škodliviny
pollute - poskvrnit; zhanobit; zkalit; znesvětit; zneuctít; znečistit
polluted - znečištěný
polluter - znečišťovatel
polluting - znečišťující
pollution - poluce; poskvrnění; zneuctění; znečištění; znečišťování
polo - pólo
polo shirt - sportovní košile
polo-neck - rolák
polonaise - polonéza
polonium - polonium
poltergeist - poltergeist
poltroon - zbabělec
poltroonery - slabošství; zbabělost
polyacrylonitrile - polyakrylonitril
polyamide - polyamid
polyandrous - polyandrický
polyandry - mnohomužství
polyanthus - prvosenka
polyatomic - víceatomový
polycarbonate - polykarbonát
polycondensate - polykondenzát
polycrystalline - polykrystalický
polycyclic - polycyklický
polydactyl - mnohoprstý
polydactyly - polydaktylie
polyelectrolyte - polyelektrolyt
polyester - polyester
polyethylene - polyetylén; polyetylénový
polygamous - polygamní
polygamy - mnohoženství
polygenetic - polygenetický
polyglot - vícejazyčný
polygon - mnohoúhelník; polygon
polygonal - mnohoúhelníkový; polygonální
polygons - mnohoúhelníky
polygraph - detektor lži
polygraphic - polygrafický
polygyny - mnohoženství; polygamie
polyhedra - mnohostěn
polyhedral - mnohostěnný
polyhedron - mnohostěn
polychromatic - mnohobarevný; polychromatický
polychrome - barevný
polychromic - mnohobarevný
polychromy - polychromie
polyimide - polyimid
polymath - vševěd
polymer - polymer
polymerase - polymeráza
polymeric - polymerní
polymerisation - polymerizace
polymerization - polymerace; polymerizace
polymerize - polymerizovat; polymerovat
polymerized - polymerovaný
polymers - polymery
polymorphic - mnohotvárný; polymorfní
polymorphism - mnohotvarost; polymorfie; polymorfizmus
polymorphous - mnohotvarý
polynomial - mnohočlen; polynom; polynomický
polynomials - mnohočleny; polynomy
polyose - polyóza
polyp - polyp
polypeptide - polypeptid
polypetalous - mnohoplátečný
polyphagous - polyfágní
polyphase - mnohofázový; vícefázový
polyphonic - polyfonní
polyphony - polyfonie
polypi - nádory
polypropylene - polypropylen
polypus - nádor
polypuses - nádory
polysaccharide - polysacharid
polystyrene - polystyren
polysyllabic - mnohoslabičný
polytechnic - polytechnický; polytechnika
polytechnics - polytechnika
polytheism - mnohobožství
polytheist - polyteista
polytheistic - polyteistický
polythene - igelit; polyetylen
polyunsaturated - polynenasycený
polyurethane - polyuretan
polyvinyl - polyvinil; polyvinyl
polyvinyl alcohol - polyvinylalkohol
polyvinyl chloride - polyvinylchlorid
polyzoan - mechovka
pom - Anglán; špicl
pom-pom - bambule
pomace - ovocné výlisky; rozdrcené ovoce
pomade - pomáda
pomatum - pomáda
pomegranate - granátové jablko
pomelo - grapefruit
pommel - rozsocha; část rukojetě meče; část sedla koně
pommy - anglán
pomological - pomologický
pomology - pomologie
pomp - pompa
pompadour - druh účesu
pompano - mořská ryba
pompon - bambule
pomposity - okázalost; pompéznost
pompous - nabubřelý; nafoukaný; pompézní
pompously - nafoukaně
pompousness - nafoukanost
pond - rybník; rybníček
ponder - hloubat; přemítat; přemýšlet; rozvažovat; uvažovat
ponderable - materiální; vážitelný; zvažitelný
pondered - přemýšlel; uvažoval
pondering - hloubavý
ponderous - nemotorný; těžkopádný
ponderously - nemotorně; těžkopádně
ponderousness - nudnost
ponds - rybníky
pong - zápach
poncho - pončo
ponies - poníci
pontiff - papež
pontifical - papežský; pontifikální
pontificalia - pontifikálie
pontificate - pontifikát; poučovat
pontificated - poučoval; poučovaný
pontificating - poučující
pontification - kázání
pontoon - ponton
pony - kolibří; malý; miniaturní; pony; poník
pony tail - ohon
pony up - zaplatit
ponytail - cop; druh dámského účesu
poo - kakat; lejno
poodle - pudl
poof - vulgárně homosexuál
pooh - fuj
pooh-pooh - bagatelizovat
pooch - psisko; špulit rty
pool - bazén; fond; jezírko; kaluž; louže; nádrž; rezerva; rybník; rybníček; syndikát; tůň; zásoba
pooled - sdílel
pooling - shromažďující
pools - bazény
poolside - okolí bazénu
poop - lodní záď; záď
pooped - utahaný
poor - bídný; chabý; chatrný; chudina; chudák; chudí; chudý; hubený; mizerný; nebohý; nemajetný; nevalný; n
poor man - chudák
poor thing - chudáček
poor work habits - špatné pracovní návyky
poor wretch - nebožák
poorer - chudší
poorest - nejchudší
poorhouse - chudobinec
poorly - chabě; mizerně; slabý; uboze; špatně
poorness - chudoba
pop - bouchnout; populární; puknutí; vybouchnout
pop art - pop-art
pop in - přijít náhle do; stavit se; vklouznout do
pop off - umřít
pop the question - požádat o ruku
pop up - vynořit se
pop-up - neočekávaně se objevit
popcorn - pražená kukuřice
pope - papež
popgun - bouchačka; dětská bouchačka; vzduchovka
popish - katolický; papežský
poplar - topol
poplar tree - topol
poplin - popelín
poppa - taťka
popped - bouchnutý; prasknutý
popper - patentní knoflík
poppers - patentní knoflíky
poppet - drahoušek; miláček
poppies - vlčí máky
popping - odprýskávání; praskání
poppy - mák; vlčí mák
poppy head - makovice
poppy seed - mák
poppycock - nesmysl
poppyhead - makovice
pops - praská
populace - chátra; lid; populace
popular - lidový; oblíbený; populární
popularisation - popularizace
popularise - popularizovat
popularised - popularizovaný
popularity - obliba; oblíbenost; popularita
popularization - popularizace
popularize - popularizovat
popularized - popularizoval
popularly - populárně; všeobecně
populate - osídlit; osídlovat; zalidnit
populated - obydlený; osídlený; zalidněný
population - obyvatelstvo; populace
populations - populace
populism - populismus
populist - populista
populistic - populistický
populous - lidnatý
porcelain - porcelán
porcine - prasečí
porcupine - dikobraz
pore - pór
porch - krytý vchod; pavlač; přístřešek; veranda
poring - zírání
pork - vepřové; vepřové maso; vepřový
pork sausage - jaternice
porker - krmné prase
porky - vepřový; vypasený
porn - porno; pornografie
porno - porno
pornographer - autor pornografie
pornographic - pornografický
pornography - pornografie
porny - pornografický
porosity - poréznost; pórovitost
porous - pórovitý
porousness - poréznost; pórovitost
porphyrin - porfyrin
porphyritic - porfyrický
porphyry - druh nerostu; porfyr
porpoise - sviňucha
porridge - kaše; ovesná kaše
porringer - miska; šálek
port - letiště; přístav; přístavní; útočiště
port of entry - celní přístav
portability - přenosnost
portable - přenosný
portable telephone - mobil
portables - přenosná zařízení
portage - dopravné
portal - brána; portál; vchod; vjezd
portcullis - padací mříž
ported - portovaný
portend - věštit
portent - předzvěst
portentous - nabubřelý; okázalý
portentously - pompézně
porter - portýr; vrátný
porterage - transport
porterhouse - hospoda
porters - nosiči; vrátní; zřízenci
portfolio - portfolio; portfólio; sestava aktiv v držbě; zásoba cenných papírů
porthole - okénko; světlík
portico - portikus; sloupová předsíň; sloupoví
porting - portování; přenášení
portion - díl; kus; podíl; porce; část
portion out - podělit
portions - díly; porce; části
portliness - statnost
portly - korpulentní; tělnatý
portmanteau - příruční kufr
portrait - podobizna; portrét
portraitist - portrétista
portraits - portréty
portraiture - portrét; portrétování
portray - portrétovat; vykreslit; vylíčit
portrayal - portrét; vykreslení; vylíčení
portrayed - vykreslený; zobrazený; zobrazil; ztělesněný
portraying - vykreslování
portrays - vykresluje
ports - přístavy
pose - postoj; pozice; póza; pózovat; představovat; zaujmout postoj; znamenat
posed - pózoval
poser - hlavolam; pozér; pózista
poses - pózuje; znamená
poseur - pozér
posh - elegantní; módní; nastrojit se; nóbl
posing - pózování
posit - předpokládat
position - poloha; postavení; postoj; pozice; rozmístění; situace; stanovisko; stanoviště; umístit; umístění; z
positionable - umístitelný
positional - poziční
positionally - pozičně
positioned - umístěný
positioning - nastavení; rozmisťování; umisťující; umístění
positions - pozice
positive - klad; kladný; pozitiv; pozitivní; příznivý
positively - pozitivně
positiveness - kladnost
positivism - positivismus; pozitivismus
positivist - pozitivista
positivity - kladnost; kladně; pozitivně
positron - pozitron
posse - dav; policejní oddíl
possess - mít; ovládat; ovládnout; posednout; vlastnit
possessed - ovládaný; posedlý
possesses - ovládá; vlastní
possessing - ovládání; vlastnící; vlastnění
possession - držba; držení; majetek; posedlost; vlastnictví
possessions - majetky; vlastnictví
possessive - chtivý; lačný; majetkový; sobecký; vlastnický
possessively - majetnicky
possessor - držitel; majitel; vlastník
possibilities - možnosti
possibility - možnost
possible - možno; možný; pravděpodobný
possibly - eventuálně; možná; snad; třeba
possum - vačice
post - místo; odeslat; polepit plakáty; poslat; post; pozice; pošta; sloup; sloupek; stanoviště
post chaise - dostavník
post meridiem - odpoledne; večer
post office - pošta; poštovní úřad
post office box - poštovní přihrádka
post woman - pošťačka
post-card - dopisnice
post-haste - urychleně
post-mortem - pitva; posmrtný; posmrtně
post-natal - postnatální
post-office - pošta
post-operative - pooperační; postoperační
post-operatively - pooperačně
post-production - postprodukce; úprava filmového materiálu
post-war - poválečný
postage - poštovné
postal - poštovní
postal card - pohlednice
postalevolar - postalveolární
postbag - brašna listonoše
postbox - poštovní schránka
postcard - dopisnice; pohlednice
postcards - pohlednice
postcode - PSč
postcodes - PSč
postcondition - následná podmínka
postdate - postdatovat
postdoctoral - postgraduální
posted - poslaný; posláno; zasláno
poster - plakát
posterior - pozdější
posterity - potomci
posters - plakáty
postgraduate - postgraduální; postgraduální student
postgraduates - postgraduální studenti
posthumous - pohrobek; posmrtný
posthumous child - pohrobek
posthumously - posmrtně
postilion - postilión
posting - odeslání; zaúčtování
postlude - dohra
postman - listonoš; pošťák
postmark - poštovní razítko
postmaster - poštmistr; přednosta
postmasters - poštmistři
postmen - listonoši
postmeridian - odpolední
postmistress - poštmistrová
postmodern - postmoderní
postmodernism - postmodernizmus
postmodernist - postmodernista
postmortem - pitevní; pitva; posmrtní; posmrtný; posmrtně
postnasal - umístěný za nosem
postnatal - postnatální
postnuptial - posvatební
postoperative - pooperační; postoperativní; postoperační
postoperatively - pooperačně
postpaid - poštovné zdarma
postpone - odkládat; odložit; odročit; odsunout
postponed - odložený
postponement - odklad; odročení
postponing - odkládání; odložení
postprandial - jsoucí po jídle
postprocessor - postprocesor
postproduction - úprava filmového materiálu
posts - odesílá; posílá; zasílá
postscript - dodatek; dovětek; postskript; postskriptum; poznámka na konci
postulant - uchazeč
postulate - postulát; požadovat; předpoklad; předpokládat; vyžadovat
postulated - požadovaný
postulates - postuláty; požadavky
postulating - požadující; stanovující; žádající
postulation - deklarování samozřejmého
postural - postojový; posturální
posture - postavit; postoj; pozice; póza; situace; umístění
posturing - pózování
postwar - poválečný
postwoman - listonoška
posy - kytička
pot - hrnec; hrnek; konvice; kotlík; kovový džbánek; květináč; marihuana; sklenice
pot roast - dušené maso
pot shot - výstřel zblízka
pot-bellied - břichatý
pot-belly - pupkáč
pot-hunter - lovec trofejí; lovec zvěře
pot-pourri - směs vonných látek; všehochuť
pot-shot - výstřel bez míření; výstřel zblízka
potable - pitný
potage - hustá polévka
potash - potaš
potassic - draselný
potassium - draselný; draslík
potassium nitrate - dusičnan draselný
potation - pití
potato - brambor; brambora; bramborový
potato pancake - bramborák
potato puree - bramborová kaše
potato salad - bramborový salát
potato soup - bramborová polévka
potatoes - brambory
potbellied - břichatý
potbelly - pupek; pupkáč; tlusťoch
potboy - pikolík; číšník
potencies - mohutnosti; potence
potency - potence; vliv
potent - mocný; potentní; pádný; přesvědčivý; silný; účinný
potentate - mocnář; potentát
potential - eventuální; možný; potencionální; potenciál; potenciální
potentialities - možnosti
potentiality - potenciál; schopnost
potentially - potenciálně
potentials - potenciály
potentiate - umocnit
potentiation - potenciace
potentiometer - potenciometr
potently - mocně; potentně; vlivně
potful - plný hrnec
pothead - silný kuřák trávy
pother - hřmot; lomoz; rámus
pothole - jáma; výmol
potholer - speleolog
pothunter - lovec trofejí; lovec zvěře
potion - lektvar
potman - číšník
potpie - druh masitého pokrmu
potpourri - směsice
pots - hrnce
potsherd - střep
potshot - výstřel bez míření; výstřel zblízka
pottage - hustá polévka
potted - konzervovaný; stručný
potter - hrnčíř
potteries - hrnčírny; keramické výrobky
pottering - toulání
pottery - hrnčířské zboží; hrnčířství; keramika; porcelán
potting - zalití do formy
potty - nočník; nočníček; praštěný
pouffe - sedátko; taburet
pouch - pytlík; váček
pouched marmot - sysel
pouches - pytlíky; váčky
poulterer - drůbežárna; drůbežář
poultice - léčivý obklad; obklad
poultry - drůbež; drůbeží
poultry farm - drůbežárna
pounce - dráp; pařát; uchvátit
pounced - sápal se; uchvátil
pouncing - smirkový
pound - bušit; bít; dupat; dusat; garáž; libra; rozdrtit; rozmlátit; úschovna
pound at - bouchat
pound cake - piškot
pound sterling - libra šterlinků
pound up - zavřít do ohrady
poundage - poplatek za libru váhy
pounder - drtič
pounding - bušení; bušící; tlukot; tlučení
pounds - libry; ohrady; útulky
pour - lít; nalít; proudit; sypat; vylít
pour out - nalévat; vylít
pourable - schopný nalití
pourboire - spropitné; tuzér
poured - lil
pourer - odlévač; slévač
pouring - lití; nalévání; vylévání
pout - našpulení rtů; trucovat; špulit; špulit rty; špulit ústa
pouter - voláč
pouting - ušklíbání
poverty - bída; chudoba; nedostatek; nouze
poverty-stricken - chudobný; ubohý
powder - moučka; prach; prášek; pudr; pudrovat; rozdrtit na prach
powder puff - pudrovátko
powder room - dámská toaleta
powdered - práškový; sušený
powdered milk - sušené mléko
powderiness - prachovost
powderize - rozmělnit
powderpuff - pudrovátko
powdery - prachový; práškový
power - energie; moc; mocnina; mocnost; pravomoc; proud; síla; velmoc; výkon
power consumer - elektrospotřebič
power factor - účiník
power industry - energetika
power line - elektrické vedení; elektrovod
power of attorney - prokura; zmocňovací listina
power plant - elektrárna
power play - přesilovka
power station - elektrárna
power steering - servořízení; řízení s posilovačem
power supply - zdroj proudu
power user - pokročilý uživatel
power-station - elektrárna
powered - napájený; poháněný; umocněný; zapnutý
powerful - mocný; mohutný; schopný; silný; talentovaný; vlivný; výkonný
powerfully - intenzivně; mohutně; výkonně
powerhouse - elektrárna; motor
powering - pohánění
powerless - bezmocný
powerlessness - bezmocnost
powers - pravomoci; síly
pox - neštovice
practicability - proveditelnost
practicable - použitelný; proveditelný; vykonavatelný
practicableness - použitelnost
practical - praktický
practicalities - praktičnosti
practicality - praktičnost
practically - prakticky; skoro; téměř
practicals - praktické zkoušky; praktika
practice - cvičení; cvičný; nácvik; postup; praktika; praktikovat; praxe; zvyk
practiced - vycvičený
practices - pokyny; praktiky; směrnice
practician - praktický lékař; praktik; profesionál
practise - cvičit; nacvičovat; praktikovat; procvičit; procvičovat; provozovat; provádět; trénovat; vycvičit; v
practised - konán; praktikoval; provozoval; provozovaný; vykonával
practises - cvičí
practising - cvičící; praktikování; praktikující; vykonávající
practitioner - praktik
practitioners - doktoři
pragmatic - pragmatický; věcný
pragmatical - pragmatický
pragmatically - pragmaticky
pragmatics - pragmatika
pragmatism - pragmatismus
pragmatist - pragmatik
prairie - prérie
prairie dog - psoun stepní
praise - chvála; chválit; pochvala; uznávat; velebit; vychvalovat
praised - chválený; pochválený; velebený
praiseful - chvályhodný; pochvalný
praises - chválí
praiseworthy - chvalitebný; chvályhodný
praising - chválení; chvályhodný; chválící
praline - druh sladkosti
pram - kočárek
prance - poskakovat
pranced - poskakoval
prancer - poskakující osoba
prank - šprým; žert
prankish - darebácký; šprýmovný; žertovný
pranks - žerty
prankster - vtipálek
prat - hlupák
prate - kecat; vykecat; vyžvanit; žvanit; žvást
prater - brepta; žvanil
pratfall - nabití si zadku
prattle - žvanit
prattled - tlachal; žvanil
prattler - žvanící osoba; žvatlal
prattling - tlachání; žvanění
prawn - garnát; granátové ovoce; kreveta
pray - modlit se; prosit
pray for - modlit se za; prosit o
pray to - modlit se k
prayed - modlil
prayer - modlení; modlitba; prosba; prosebník
prayer book - modlitební kniha
prayer-book - modlitební kniha
prayerbook - kniha s modlitbami
prayerful - pobožný
prayerfully - zbožně
prayers - modlitby
praying - modlení
pre-adolescent - předpubertální
pre-date - odehrát se dříve; předcházet něco
pre-election - předběžná volba; předvolební
pre-eminence - vynikání; výtečnost
pre-eminent - vynikající
pre-eminently - především
pre-empt - předejít; zabránit
pre-emption - preventivní akce
pre-emptive - preemptivní
pre-emptively - preemptivně
pre-exist - existovat před něčím
pre-flight - předletový
pre-ignition - předčasné zapálení
pre-industrial - předprůmyslové
pre-packaged - předvařený
pre-print - předběžný tisk
pre-process - předběžně zpracovat
pre-processor - preprocesor
pre-prototype - předprototyp
pre-pubescent - předpubertální
pre-requisite - předpoklad
pre-set - předvolit
pre-school - předškolní
pre-tax - nezdaněný
pre-war - předválečný
preadolescent - předpubertální
preach - dělat kázání; hlásat; kázat; mluvit veřejně; zvěstovat
preached - kázal
preacher - kazatel
preachers - kazatelé
preaching - kázání
preachment - kázání
preallocate - předem rozmístit
preallocated - předem rozmístil; předem rozmístěný
preamble - preambule; úvod
preamp - předzesilovač
preamplifier - předzesilovač
prearrange - předem dohodnout; předpřipravit
prearranged - předem dohodl; předem dohodnutý
prebend - prebenda
prebendary - prebendář
precalculate - předkalkulovat
precalculation - předběžná kalkulace; předkalkulace
precapitalist - předkapitalistický
precarious - nejistý; prekérní; vratký
precariously - prekérně
precariousness - ošidnost; prekérnost
precatory - prosebný
precaution - obezřetnost; opatrnost; opatření; prevence; předběžné opatření
precautionary - preventivní
precautions - opatření; výstrahy
precede - mít přednost; předcházet; předeslat; uvést
preceded - předcházel
precedence - nadřazenost; priorita; přednost
precedent - obdobný případ z minulosti; precedens
precedential - precedenční
precedents - precedenty
precedes - předchází
preceding - předchozí; předcházející; předešlý
precept - poučka; předpis; zásada
preceptive - nařizovací
preceptor - instruktor; preceptor; učitel
precess - precesně se pohybovat; způsobit precesi
precession - precese
precinct - okrsek
precious - drahocenný; drahý; vzácný; zlatíčko
precious metal - cenný kov; drahý kov
precious stone - drahokam
preciously - cenně; vzácně
preciousness - neocenitelnost; vzácnost
precipice - propast; sráz; svah
precipitable - srážlivý
precipitance - kvap; spěch
precipitancy - kvap; překotnost; spěch; ukvapenost
precipitant - srážedlo
precipitate - překotný; sedlina; shodit; srazit; sraženina; srázný; srážet; ukvapený; urychlit; usazenina; usazova
precipitated - sražený
precipitately - ukvapeně
precipitation - precipitace; srážení; srážka; srážky; ukvapenost; vylučování; zbrklost
precipitous - náhlý; překotný; srázný; strmý
precipitously - náhle; prudce
precis - shrnutí argumentů
precise - přesný
precisely - přesně
preciseness - preciznost
precision - přesnost
precision mechanics - jemná mechanika
preclinical - předklinický
preclude - předem zamezit; vyloučit; znemožnit
precluded - předem zamezil; vyloučený; vyloučil; znemožnil
precludes - znemožňuje
preclusion - prekluze; vyloučení; zabránění; zamezení
preclusive - vylučující
precocious - předčasný; předčasně vyspělý
precociously - předčasně vyspěle
precociousness - předčasná vyspělost
precocity - předčasnost; předčasná znalost
precognition - jasnozřivost
precognitive - jasnovidný
precompute - předzpracovat výpočtem
preconceive - usoudit
preconception - předsudek
preconceptions - předsudky
precondition - předpoklad
precook - předvařit
precooked - předvařený
precursor - předchůdce
precursors - předchůdci
predacious - dravý
predate - být starší; lovit; odehrát se dříve; předcházet; předcházet něco
predation - predace
predator - dravec; predátor
predators - dravci
predatory - dravý
predatory animal - dravé zvíře
predecease - zemřít dříve
predecessor - předchůdce; předek
predecessors - předchůdce
predeclared - vestavěný
predefine - předefinovat
predefined - předdefinovaný; předdeklarovaný
predestinate - předurčený; předurčit; předurčovat
predestination - předurčení
predestine - předurčit
predestined - předurčený
predetermination - předurčení
predetermine - předurčit
predetermined - předurčený
predicament - dilema; nesnáz
predicate - predikát; predikátový; přídomek; tvrdit; tvrzení; výrok; založit
predicates - predikáty
predication - tvrzení
predicative - predikativní
predict - předpovídat; předpovědět; předvídat
predictability - předvídatelnost
predictable - očekávaný; předpověditelný; předvidatelný; předvídatelný
predictably - předvídatelně
predicted - předpovídal; předpovězen; předpovězený
predicting - předpovídající
prediction - prognóza; proroctví; předpověď
predictions - předpovědi
predictive - prorocký
predictor - prediktor; prognostik; předpovídatel
predicts - předvídá
predigest - předžvýkat
predilection - slabost; záliba
predispose - predisponovat; učinit náchylným
predisposed - náchylný
predisposition - náchylnost; predispozice
predominance - nadvláda; přesila; převaha
predominant - dominantní; hlavní; převládající; převážný; rozhodující; vládnoucí; řídící
predominantly - převážně
predominate - mít převahu; převládat
predominated - převládal
preelection - předběžná volba; předvolební
preeminence - vynikání; výtečnost
preeminent - vynikající
preempt - předejít; zabránit
preemption - přednostní
preemptive - preventivní
preemptively - preemptivně
preen - uhladit; urovnat
preexist - existovat před něčím
preexisting - předcházející
prefab - hovorově panelový dům; montovaný; prefabrikovaný
prefabricate - prefabrikovat; předvyrobit
prefabricated - prefabrikovaný; stavebnicový
prefabrication - prefabrikace; předvýroba
preface - předmluva; úvod
prefacing - zahajování
prefatory - sloužící jako předmluva
prefect - prefekt
prefectural - prefekturní
prefecture - prefektura
prefer - dát přednost; dávat přednost; favorizovat; mít raději; preferovat; upřednostňovat
preferable - lepší; vhodnější
preferably - nejraději; raději; radši
preference - preference; přednost; volba; výběr; zvýhodnění
preference share - prioritní akcie
preferences - možnosti; přednosti; volby
preferential - preferenční; přednostní
preferentially - přednostně
preferment - povýšení
preferred - preferovaný; prioritní; přednostní
preferred stock - prioritní akcie; přednostní akcie
preferring - preferování
prefers - preferuje
prefigure - předznamenat
prefix - prefix; předpona
prefixed - s předponou
prefixes - předpony
prefixing - prefixování
preflight - předletový
preform - předlisovat
pregnancies - těhotenství
pregnancy - těhotenství
pregnant - gravidní; plný; plodný; pregnantní; těhotná; těhotný
preheat - předehřát; rozehřát
prehensile - chápavý např. ocas
prehension - chápavost
prehistoric - pravěký; prehistorický; předpotopní
prehistory - pravěk; prehistorie
preignition - předčasné zapálení
preindustrial - předprůmyslové
preinitialize - předinicializovat
prejudge - předem odsoudit
prejudged - předem odsoudil
prejudice - podjatost; prejudice; předpojatost; předsudek; zaujatost; zaujetí
prejudiced - předpojatý; zaujatý
prejudices - předsudky
prejudicial - předpojatý
prejudicing - ovlivňování
prelacy - prelátství
prelate - prelát
prelature - prelatura
preliminaries - předběžné kroky; přípravné jednání
preliminarily - předběžně
preliminary - předběžný; předběžně; přípravný; vstupní; úvodní
preliterate - předliterární
preloaded - předpjatý
prelude - preludium; předehra
premarital - předsvatební
premature - nezralý; předčasný; ukvapený
prematurely - předčasně; ukvapeně
prematureness - unáhlenost
prematurity - předčasná zralost
premeditate - promyslet; uvážit
premeditated - promyšlený; záměrný; úkladný
premeditation - promyšlenost; úkladnost
premenstrual - předmenstruální
premier - premiér
premiere - premiéra
premiership - období vlády premiéra
premise - premisa; premise; předpoklad
premises - areál; budova; dům s pozemkem; předpoklady
premiss - předpoklad
premium - náhrada; odměna; pojistné; prémie
premiums - odměny; prémie; přídavky
premolar - druh zubu; premolár
premonition - předtucha; zlá předtucha
premonitory - varovný; výstražný
prenatal - prenatální
preoccupation - bezmyšlenkovitost; hlavní zájem; předpojatost; roztržitost; zaujatost
preoccupied - ponořený; zahloubaný; zamyšlený; zaujatý
preoccupy - upoutat pozornost; zcela upoutat pozornost
preoperative - předoperační
prep - domácí úkoly; přípravka; přípravný
prepaid - předplacený
preparation - preparace; preparování; preparát; připravování; příprava; přípravek; přípravy
preparations - přípravky; přípravy
preparative - přípravný
preparatory - přípravný
prepare - chystat; nachystat; přichystat; připravit; připravovat; uchystat
prepare for - chystat se na; připravit se
prepared - hotový; připravoval
preparedness - připravenost
preparer - připravovač
preparing - připravení; připravování; připravující
prepay - předplatit
prepayment - placení předem; předplatné
prepense - záměrný; úmyslný
preponderance - převaha
preponderant - převládající; převážný
preponderantly - převážně
preponderate - převažovat; převládat
preposition - předložka
prepositional - předložkový
prepositions - předložky
prepossess - inspirovat
prepossessing - přitažlivý
prepossession - předsudek
preposterous - absurdní; nesmyslný
preposterously - absurdně; směšně
preprint - předběžný tisk
preprocess - předběžně zpracovat
preprocessor - preprocesor
prepubescent - předpubertální
prepuce - předkožka
preregistration - předběžná registrace; předzápis
prerequisite - náležitost; předpoklad
prerogative - privilegium; privilegovaný; přednost; přednostní právo; výsada; výsadní; výsadní právo
presage - předzvěst; znamení
presbyopia - presbyopie
presbyter - presbyter
presbyterian - presbyteriánský
presbytery - fara; presbytář
prescience - jasnovidnost; jasnozřivost
prescribe - nařídit; předepsat; stanovit
prescribed - předepsaný
prescribes - předepisuje
prescribing - předepisující
prescript - nařízení; předpis
prescription - lékařský předpis; předpis; recept; vydržení
prescriptions - předpisy; receptura
prescriptive - nařizující
prescriptively - normativně
preselect - předvolit
presence - prezence; přítomnost; vzezření; zevnějšek
presence of mind - duchapřítomnost
present - dar; darovat; dosavadní; dárek; nynější; poskytovat; prezentovat; představit; přítomen; přítomnost;
present tense - přítomný čas
present value - současná hodnota
present-day - moderní; nynější; současný
presentable - pohledný; reprezentativní; reprezentační
presentation - podání; prezentace; představení; předvedení; předvádění; reklama; uvedení
presentational - představující; předvádějící
presentations - prezentace
presented - představoval; uvedený; uváděný
presenter - konferenciér
presentiment - předtucha
presenting - moderující; poskytující; prezentující; uvádějící
presently - aktuálně; brzy; momentálně; nyní; v současné době
presentment - podání; představení; předvedení
presents - dárky; představuje; uvádí
preservable - uchovatelný
preservation - uchování; udržení; zachování
preservative - konzervační; ochranný
preservatives - prezervativy
preserve - chránit; hájemství; hájit; marmeláda; rezervace; uchovat; udržovat; zachovat; zachránit; zavařenina
preserved - uchovaný; udržovaný; zabezpečený; zachovaný
preserver - konzervátor; ochranář; restaurátor
preserves - chrání; udržuje; zabezpečuje; zachovává
preserving - konzervování; udržující; zachovávající
preset - předvolba; předvolit
presets - přednastavuje
preshrunk - předsrážený
preschool - předškolní
preside - předsedat
presided - předsedal
presidency - prezidentství; předsednictví
president - president; prezident; předseda
presidential - presidentský; prezidentský
presidents - prezidenti
presidentship - prezidentství
presidio - pevnost
presidium - prezidium; prezídium; předsednictvo
presort - předem roztřídit; předtřídit
press - lis; lisovat; mandlovat; novináři; přitisknout; přitlačit; rekvizice; stisknout; stlačit; svírat; ti
press agent - tiskový mluvčí
press box - novinářská lóže
press button - tlačítko
press center - tiskové středisko
press conference - tisková konference
press down - stlačit; zatlačit
press on - nutit; urgovat
press out - vymáčknout
press release - prohlášení pro tisk; tisková zpráva
press-up - klik
pressed - stlačený
presser - lis
presses - tiskne; vtiskuje
pressing - lisování; naléhavý; výlisek
pressingly - naléhavě; neodkladně
pressman - novinář; žurnalista
pressmen - novináři
pressure - lisování; nátlak; přítlak; stisk; tisknutí; tlak; tlačení
pressure cooker - tlakový hrnec
pressure decrease - pokles tlaku
pressure drop - pokles tlaku
pressure gage - manometr; tlakoměr
pressure gauge - tlakoměr
pressure group - nátlaková skupina
pressure line - tlakové potrubí
pressure loss - pokles tlaku; ztráta tlaku
pressures - tlaky
pressurise - nutit
pressurised - přetlaková
pressurize - dělat nátlak
pressurized - tlakový
prestidigitator - iluzionista
prestidigitatorial - iluzionistický
prestige - prestiž
prestigious - prestižní; renomovaný
presto - presto
presumable - očekávaný; pravděpodobný
presumably - patrně; podle všeho; pravděpodobně
presume - předpokládat
presumed - předpokládaný
presumes - předpokládá
presuming - domýšlivý; předpokládání
presumption - domněnka; odhad; presumpce; předpoklad
presumptive - předpokládaný
presumptive rights - předpokládaná práva
presumptively - pravděpodobně
presumptuous - arogantní; neskromný; troufalý
presumptuously - troufale
presumptuousness - troufalost
presuppose - domnívat se; předpokládat
presupposed - očekával; předpokládal
presupposition - předpoklad
presymptomatic - presymptomatický
pretax - před zdaněním
preteen - nedospělý
pretence - přetvářka
pretend - hrát si na; odvážit se; předstírat; přetvařovat se; troufnout si; tvářit se
pretended - hraný
pretender - uchazeč; žadatel
pretending - předstírající
pretends - předstírá
pretense - předstírání; záminka
pretension - aspirace; domýšlivost
pretensions - samolibosti
pretentious - honosný; okázalý
pretentiously - honosně; okázale
pretentiousness - okázalost; snobství
preterit - preteritální
preterite - minulý čas; préteritum
preterition - opomenutí
pretermission - opomenutí; přerušení
pretermit - přerušit; vynechat
preternatural - nadpřirozený
preternaturally - nadpřirozeně
pretest - předběžná zkouška
pretext - předstíraný důvod; uvádět jako záminku; vymlouvat se; výmluva; záminka
pretreated - předběžně upravený
pretreatment - předzpracování
prettier - hezčí
prettiest - nejhezčí
prettily - pěkně
prettiness - krása; půvab
pretty - hezký; pěkný; půvabný; značný
pretty boy - fešák
pretzel - preclík
pretzels - preclíky
prevail - přemluvit; převládat; převládnout; triumfovat; zvítězit
prevailed - převládl; převládnul
prevailing - běžný; panující; převažující; převládající
prevailing prices - dané ceny
prevailing wind - převládající vítr
prevails - převládá; vítězí
prevalence - prevalence; rozmach
prevalent - běžný; obvyklý; převládající; rozšířený
prevalently - obvykle
prevaricate - kličkovat; vykrucovat se
prevaricated - vykrucovat se
prevarication - vytáčka
prevent - bránit; předcházet; předejít; zabránit; zamezit
preventable - zbytečný
preventative - preventivní
prevented - předešel; zabráněný
preventing - zabraňování
prevention - prevence; předcházení
preventive - preventivní; profylaktický
prevents - zabraňuje
preview - náhled
previewer - divák předpremiéry
previewers - diváci předpremiéry
previewing - předpremiéra; shlédnutí před uvedením
previews - předpremiéry
previous - předchozí; předešlý
previously - dříve; předtím; ukvapeně; unáhleně
prevision - předpověď; předtucha; předzvěst
prewar - předválečný
prey - chytat; hlodat; kořist; lovit; oběť; odírat; okrádat; vysávat
priapic - falický; týkající se mužnosti
priapism - priapismus
price - cena; hodnota; ocenit; ohodnotit
price ceiling - cenový strop
price competition - cenová konkurence
price control - cenová kontrola; cenová regulace
price cut - snížení cen
price discrimination - cenová diskriminace
price fixing - stanovení cen
price floor - minimální cena
price freeze - zmrazení cen
price hike - prudké cenové zvýšení
price index - cenový index; cenový ukazatel
price level - cenová ladina
price list - ceník
price policy - cenová politika; cenové zásady
price range - cenové rozpětí
price reduction - snížení cen
price support - cenová podpora
price system - cenový systém
price tag - cenovka; cenová visačka; cenový štítek; visačka; visačka s cenou
price war - cenová válka
price-list - ceník
priced - mající určitou cenu; oceněný
priceless - k nezaplacení; neocenitelný; nesmírně cenný
prices - ceny
pricey - drahý
pricier - dražší
pricing - cena; cenový; ocenění; stanovení cen
pricing policy - cenová politika
prick - bodec; bodlina; bodnutí; hrot; hryzat; hryzání; osten; penis; probodnout; propichovat; propíchnout;
pricker - bodec
pricking - píchající; píchání
prickle - brnění; brnět
prickled - brněl
prickliness - bodlinatost; trnitost
prickly - pichlavý
prickly heat - potničky
pride - chlouba; domýšlivost; hrdost; nafoukanost; pýcha
pride oneself - pyšnit se
priest - duchovní; kněz; páter
priestess - kněžka
priesthood - kněžství
priestly - kněžský
priests - duchovní; kněží
prig - ješita; pedant; puritán
priggish - ješitný
priggishly - ješitně
priggishness - upjatost
prim - upjatý
prima - první; základní
prima ballerina - primabalerína
prima facie - jasný; zřejmý
primacy - převaha
primaeval - pradávný; prastarý; prehistorický; prvotní
primal - prvotní; původní
primaries - primární částice
primarily - primárně; v první řadě; zejména
primary - elementární; primární; první; prvotní; prvořadý; základní
primary election - primární volby
primary industry - primární odvětví
primary school - základní škola
primate - primát
primates - primáti
prime - hlavní; podbarvit; primární; první; prvotní; prvočíslo; začátek; základní
prime minister - premiér
prime number - prvočíslo
prime rate - prvotřídní sazba
prime time - hlavní vysílací čas; vysílaný v hlavním čase
prime-time - vysílaný v hlavním čase
primed - natřený základní barvou; odjištěný
primeness - prvořadost
primer - roznětka
primes - prvočísla
primeval - prastarý; prehistorický
priming - nanášení; připravující
primitive - primitivní; prvobytný
primitively - primitivně
primitiveness - primitivita; surovost
primitives - primitiva; základy
primitivism - primitivnost
primly - upjatě
primness - upjatost
primogeniture - prvorozenectví
primordial - prvotní; původní
primrose - petrklíč; prvosenka
primrose path - cesta rozkoše
primula - primulka; prvosenka
prince - kníže; princ
prince consort - královnin choť
princedom - knížectví
princeliness - nádhera
princely - královský
princes - princové
princess - kněžna; princezna
princesses - princezny
principal - hlavní; hlavní viník; jistina; nejdůležitější; principiální; zmocnitel; šéf
principality - knížectví
principally - hlavně; zejména
principals - principy
principle - podstata; poučka; princip; zásada
principles - principy; zásady
prink - naparádit
print - fotografie; kopie; otisk; otisknout; potisknout; potiskovat; tisk; tisknout; vtisknout; vtlačit; vyt
printable - tisknutelný
printed - tištěný
printed circuit - plošný obvod; plošný spoj
printed copy - výtisk
printed matter - tiskopis
printer - tiskař; tiskárna
printers - tiskárny
printing - polygrafie; potisk; tiskařství; tisknutí; tiskový
printing press - tiskařský lis
printing works - tiskárna
printing-office - tiskárna
printmaking - potisk
printout - tiskový výstup; výpis
printouts - protokoly; tisky; výstupy
prints - tiskne; tisky
prior - dřívější; probošt; předchozí; předcházející; přednostní; převor
prior to - dříve než; před
prioress - matka představená; převorka
priorities - priority
prioritisation - preferování
prioritise - preferovat
prioritize - preferovat; upřednostňovat
priority - priorita
priory - převorství
prise - cenit
prism - hranol; prizma
prismatic - prizmatický; spektrální
prison - vězení; vězeňský; věznice; žalář
prisoner - trestanec; vězeň; zajatec
prisoner of war - válečný zajatec
prisoners - vězni
prisons - věznice
prissy - příliš úzkostlivý
privacy - soukromí
private - důvěrný; neveřejný; privátní; přirození; soukromý; vojín
private enterprise - soukromé podnikání; soukromý podnik
private eye - soukromé očko; soukromý detektiv
private income - soukromý příjem
private investigator - soukromý detektiv
private parts - přirození
private property - soukromý majetek
private sector - soukromý sektor
private school - soukromá škola
private undertaking - soukromý podnik
private view - vernisáž
privateer - bukanýr; pirát
privately - neveřejně; privátně; soukromě
privates - genitálie; přirození
privation - degradování
privatisation - privatizace
privatised - privatizovaný
privatising - privatizování
privative - privativní
privatization - privatizace
privatize - privatizovat
privatized - privatizoval
privet - ptačí zob
privilege - privilegium; výhradní právo; výsada
privileged - privilegovaný
privileges - privilegia
privily - soukromě
privity - zasvěcenost
privy - latrína; skrytý; soukromý; tajný; zasvěcený; účastník
prize - cena; ideál; kořist; odměna; vážit si; výhra
prized - oceněný
prizefighter - profesionální boxer
prizer - odhadce
prizes - ceny
prizewinner - vítěz; výherce
prizewinning - odměněný cenou
pro - klad; pro; profesionální; prostitutka
pro rata - poměrným dílem
pro tem - dočasně
pro tempore - dočasně
pro-am - otevřený turnaj
pro-democracy - pro-demokratický
pro-choice - hnutí zastávající potrat
pro-life - proti interrupci
proactive - aktivnější
probabilist - probabilista
probabilistic - pravděpodobnostní
probabilistically - pravděpodobnostně
probabilities - pravděpodobnosti
probability - pravděpodobnost; šance
probable - pravděpodobný; pravděpodobně; předpokládaný
probably - asi; pravděpodobně
probate - soudní potvrzení
probation - podmíněné prominutí; zkouška; zkušební lhůta
probation officer - sociální kurátor
probationary - zkušební
probationer - praktikant
probative - důkazní; zkušební
probe - prošetřovat; průzkum; sonda; sondovat; sondování; sondáž; zjišťovat
probed - sondoval
probes - sondy; vyšetřuje sondou; zkoumá
probing - průzkum; sondování; testování; zkoumání; zkoušení
probity - poctivost
problem - potíž; problém; sporná otázka
problem bank - problémová banka
problematic - problematický
problematical - problematický
problematically - problematicky; sporně
problems - problematika; problémy
proboscidian - chobotnatec; chobotnatý
proboscis - chobot; hovorově velký nos
procaine - novokain
procedural - procedurální
procedure - obvyklý postup; postup; procedura; proces; činnost
procedures - procedury
proceed - pokračovat; postupovat; vyvíjet se
proceeded - pokračoval; postupoval
proceeding - jednání; kroky; opatření; pokračování; pokračující; postup; postupování; postupující; případný; výhl
proceedings - jednání
proceeds - výnos; výtěžek; zisk
process - běh; chod; pochod; postup; proces; průběh; vývoj; zpracovat; zpracování; zpracovávat; způsob
processable - zpracovatelný
processed - zpracoval; zpracovaný
processes - procesy
processing - zpracování
procession - procesí
processional - procesní
processor - procesor
processors - procesory
proclaim - dosvědčovat; prohlásit; proklamovat; provolat; veřejně oznámit; vyhlásit
proclaimed - prohlášený; vyhlášený
proclaiming - prohlašování
proclaims - prohlašuje; vyhlašuje
proclamation - prohlášení; proklamace
proclivity - náchylnost; sklon
proconsul - prokonzul
proconsular - prokonzulární
proconsulate - místodržitelství
procrastinate - odkládat; otálet
procrastination - otálení; váhání
procrastinator - váhavec
procreate - plodit
procreated - plodil
procreation - plození
procreative - plodný; rodící potomstvo
procreatory - ploditelský
proctitis - proktitida
proctor - osoba pověřená dozorem
proctorial - proktorský
proctorship - úřad proktora
proctoscope - rektoskop
procumbent - poléhavý
procurable - obstaratelný; opatřitelný
procuration - obstarání
procurator - prokurátor; zástupce
procure - dohodit; dosáhnout; obstarat; opatřit; pořídit; prosadit; sehnat; získat
procured - obstaral; obstaraný; získaný
procurement - dodání; zaopatření; zprostředkování; zásobování
procurer - kuplíř
procuress - kuplířka
prod - popíchnout; píchnutí
prodded - popíchl; popíchnutý
prodding - popichování
prodemocracy - prodemokratický
prodigal - marnotratník; rozmařilý
prodigality - marnotratnost
prodigally - marnotratně
prodigies - zázraky
prodigious - nesmírný; zázračný; úžasný
prodigiously - nesmírně
prodigy - fenomén; génius; zázrak; zázračné dítě
prodromal - prodromální
prodromic - prodromální
produce - inscenovat; produkovat; vyrobit; vyrábět; vytvořit; vytvářet; vyvolat; vyvolávat; zemědělské produkt
produced - produkoval; vytvářený
producer - producent; režisér; výrobce
producers - producenti
produces - produkuje; vytváří
producible - vyrobitelný; vytvořitelný
producing - produkování; produkující; vyrábějící; vyrábění; vytvářející
product - plod; produkt; součin; výrobek; výsledek
product life cycle - životní cyklus výrobku
production - dílo; inscenace; plod; produkce; tvorba; výroba; výrobní; výtvor
production costs - výrobní náklady
production possibility frontier - hranice produkčních možností
productions - produkce
productive - plodný; produktivní; výrobní
productively - produktivně
productiveness - výnosnost
productivity - produktivita; výkonnost
products - produkty; výrobky
proem - počátek; předmluva
prof - zkratka slova profesionální
profanation - profanace; znesvěcení; zneuctění
profane - bezbožný; profanovat; profánní; rouhavý
profanely - rouhavě
profaneness - rouhavost; světskost
profanity - rouhavost
profess - hlásit se; prohlašovat; provozovat; předstírat; tvrdit; vyznávat; říkat
professed - samozvaný
professedly - údajně
profession - povolání; profese; tvrzení; vyznání
professional - kvalifikovaný; odborník; odborný; profesionál; profesionální; stavovský
professionalisation - profesionalizace
professionalism - profesionalismus; profesionálnost
professionalization - profesionalizace
professionalize - profesionalizovat; zprofesionalizovat
professionalized - zprofesionalizovaný
professionally - profesionálně
professionals - profesionálové
professions - povolání; profese
professor - profesor; profesorka
professorial - naučný; provesorský
professors - profesoři
professorship - profesura
proffer - nabídnout
proffered - nabídnutý
proficiency - dovednost; zdatnost
proficient - zdatný
proficiently - dovedně
profile - bokorys; obrys; obrysový výkres; profil; profilovat; tvar
profiled - profilový
profiles - profily
profiling - profilování
profit - mít prospěch; profit; profitovat; profitovat z; prospívat; prospěch; užitek; výdělek; výnos; výtěžek
profit and loss account - výkaz zisků a ztrát
profit margin - marže
profit sharing - podíl na zisku; účast na zisku
profitability - rentabilita; ziskovost
profitable - blahodárný; lukrativní; prospěšný; rentabilní; užitečný; výnosný; ziskový
profitably - výnosně
profiteer - šmelinář
profiterole - druh pečiva
profitless - nevýnosný
profits - užitky; zisky
profligacy - marnotratnost
profligate - rozmařilý
profligately - marnotratně; rozmařile
proforma - jako formalita
profound - hluboký; pronikavý; silný
profounder - důmyslnější; intenzivnější; nesmírnější
profoundest - nejhlubší; nejpronikavější; nejsilnější
profoundly - hluboce; nesmírně
profundity - důkladnost; hloubka
profuse - mohutný; plýtvající; vydatný; štědrý
profusely - hojně; vydatně
profuseness - vydatnost
profusion - hojnost
progenitor - předchůdce; předek
progeniture - plození; potomstvo
progeny - potomci; potomstvo
progesterone - progesteron
prognoses - předpovědi
prognosis - prognóza; předpověď
prognostic - prognostický
prognosticate - předpovídat
prognostication - prognóza; předpověď
program - program; programovat; programový
program run - běh programu; chod programu
programmable - programovatelný
programmatic - programový
programme - pořad; program
programmed - naprogramovaný; programovaný
programmer - programátor
programmers - programátoři
programmes - pořady; programy
programming - programování
programs - programy
progress - pokrok; postup; postupovat; postupový; rozvoj; vývoj
progress bar - indikátor průběhu
progress in technology - technický pokrok
progressed - pokročilý; postupoval
progresses - postupuje
progressing - postupující; rozvíjející
progression - postup; progrese; vývoj
progressive - pokrokový; postupový; progresivní; progresivně; vzrůstající; zlepšující se
progressive tax - progresivní; progresivní zdanění
progressive taxation - progresivní zdanění
progressively - postupně; progresivně
progressiveness - pokrokovost; postupnost; progresivnost
progressivism - pokrokovost
prohibit - zakazovat; zakázat
prohibited - zakázaný; zakázáno
prohibiting - zamezování; zamezující
prohibition - prohibice; zákaz
prohibitionist - prohibicionista
prohibitions - zákazy
prohibitive - prohibitivní; přemrštěný; zakazující; znemožňující
prohibitively - prohibičně
prohibitory - prohibitivní; prohibiční
prohibits - zakazuje
project - navrhovat; návrh; plán; projekt; projektovat; promítat; promítnout; výzkumný úkol
projected - projektovaný; promítnutý
projectile - projektil; střela
projecting - navrhování; plánování; projektování
projection - projekce; promítnutí; promítání
projectionist - promítač
projections - projekce
projective - projektivní
projectively - projektivně
projectivity - projektivita
projector - projektor
projectors - projektory
projects - projekty
prolactin - druh hormonu; prolaktin
prolapse - prolaps; výhřez
prolate - protáhlý
proletarian - proletář; proletářský
proletarianization - proletarizace
proletariat - proletariát
proletariate - proletariát
proliferate - množit; množit se; rozrůstat se; rozšiřovat; šířit
proliferated - množil; rozšiřoval; šířil
proliferating - rozrůstající
proliferation - bujení; šíření
proliferative - bující; proliferační
prolific - hojný; plodný; produktivní
prolificacy - plodnost
prolifically - plodně; úrodně
prolix - zdlouhavý
prolixity - rozvláčnost
prolog - prolog
prologise - promluvit úvodem
prologize - promluvit úvodem
prologue - prolog; proslov; předehra
prologuise - promluvit úvodem
prologuize - promluvit úvodem
prolong - prodloužit; prolongovat
prolongation - prodloužení; prolongace; protáhnutí
prolonge - ruční tažné lano
prolonged - dlouhotrvající; prodloužený; prodlužovaný
prom - promenáda; školní ples
promenade - promenovat; promenáda
promenaded - promenoval
promenader - návštěvník promenády
promenading - promenování
promethium - promethium
prominence - papaláš; popředí; prominent; velké zvíře; vynikající postavení; vyčnělek; výběžek; výstupek; výtečno
prominent - markantní; nápadný; prominentní; přední; vynikající; význačný
prominently - markantně; nápadně; prominentně
promiscuity - promiskuita
promiscuous - promiskuitní
promiscuously - promiskuitně
promise - přislíbit; příslib; slib; slibovat; slíbit
promise the moon - slibovat hory doly
promised - slíbený; slíbil
promises - sliby
promising - slibný
promisingly - slibně
promissory - slibující
promissory note - dlužní úpis; vlastní směnka
promo - propagační
promontory - mys; předhoří; výběžek
promotable - propagovatelný
promote - podporovat; povýšit; propagovat; prosazovat
promoted - podporoval; povýšený; propagovaný; prosazovaný
promoter - podporovatel; pořadatel; promotor
promoters - pořadatelé
promotes - propaguje
promoting - povýšení; propagace; propagující
promotion - podporování; postup; povýšení; propagace; prosazování; reklama
promotional - propagační; reklamní
promotions - povýšení; propagace
promotive - podpůrný
prompt - okamžitý; pobídka; pobídnout; pohotový; prompt; promptní; připomínka
prompted - pobídnut; pobízel; pobízený
prompter - nápověda
prompting - pobízení
promptitude - pohotovost; pohotovost k akci; promptnost
promptly - ihned; okamžitě; pohotově
promptness - pohotovost
prompts - pobídky; připomínky
promulgate - promulgovat; vyhlásit
promulgated - oznámený; vyhlášený; zveřejněný
promulgation - promulgace; uveřejnění; vyhlášení
promulgator - šiřitel
prone - mající sklon; nakloněný; náchylný
proneness - dispozice; náklonnost
prong - bodec; vidle
pronghorn - vidloroh
pronominal - pronomiální; zájmenný
pronoun - zájmeno
pronounce - uznat; vyhlásit; vyslovit; vyslovovat
pronounce wrongly - ráčkovat
pronounceable - vyslovitelný
pronounced - vyložený; vyslovený
pronouncedly - vysloveně
pronouncement - prohlášení; projev
pronouncements - projevy
pronounces - uznává; vyhlašuje; vyslovuje
pronouncing - vyslovující
pronouns - zájmena
pronto - a rychle!; fofrem
pronunciation - výslovnost
proof - doklad; důkaz; korektura; nepropustný; nátisk; osvědčený; test; vyzkoušení; zkouška
proof-read - číst korekturu
proof-reader - čtenář korektury
proofing - zkoušení
proofread - korigovat; číst korekturu
proofreader - korektor; čtenář korektury
proofreading - kontrolní čtení; kontrolování; korigování
proofs - důkazy
prop - opora; opřít; podepřít; podpěra; stojka; vzpěra; zarážka
prop up - podpírat
propaganda - propagace; propaganda
propagandist - propagandista
propagandistic - propagandistický
propagandize - propagovat
propagate - propagovat; rozmnožovat
propagated - propagovaný
propagates - propaguje
propagating - propagující
propagation - propagace; šíření
propagator - propagátor
propane - propan
propanediol - propandiol
propanol - propylalkohol
propel - hnát; pohánět
propellant - pohon; pohonná látka
propelled - hnaný; poháněný
propellent - hnací
propeller - lodní šroub; vrtule
propelling - hnací
propene - propen; propylen
propensity - náchylnost; sklon; tendence; tíhnutí
proper - hodící se; korektní; náležitý; náležitě; patřičný; pořádný; vhodný; vyhovující; řádný
proper fraction - pravý zlomek
proper name - vlastní jméno osoby
properly - důkladně; náležitě; pořádně; správně; řádně
propertied - majetný
properties - nemovitosti; vlastnosti
property - jmění; majetek; vlastnictví; vlastnost
property rights - vlastnická práva
property tax - daň z majetku; dávka z majetku; majetková daň
prophecies - proroctví
prophecy - proroctví; věštba
prophesy - prorokovat; věštit
prophet - hlasatel; prorok; učitel; věštec
prophetess - prorokyně; věštkyně
prophetic - prorocký; věštecký
prophetical - prorocký
prophetically - prorocky
prophets - proroci
prophylactic - ochranný; profylaktický
prophylaxis - prevence; profylaxe
propinquity - blízkost; podobnost; příbuznost; spřízněnost
propionate - propionát
propitiate - usmířit
propitiation - smiřování; smír
propitiatory - smírčí; smířlivý
propitious - příhodný; příznivý; vhodný
propjet - turbovrtulový motor
propolis - propolis; včelí tmel
proponent - navrhovatel; zastánce
proponents - navrhovatelé; zastánci
proportion - dimenzovat; díl; podíl; poměr; procento; proporce; rozměr; úměra; úměrnost; část
proportionable - úměrný
proportional - poměrný; proporcionální; úměrný
proportional tax - proporcionální; proporcionální daň
proportionality - proporcionalita; přiměřenost
proportionally - proporcionálně; přiměřeně
proportionate - přiměřený; úměrný
proportionately - přiměřeně
proportions - proporce; rozměry
proposal - nabídka; návrh
proposals - nabídky; návrhy
propose - nabídnout; navrhnout; navrhovat; předložit
proposed - navrhoval; navrhovaný; navržený
proposer - navrhovatel
proposes - navrhuje
proposing - navržení
proposition - nabídka; nabídnutí; navrhnutí; nemravný návrh; návrh; poučka; tvrzení; výrok; věc; záležitost
propositional - výrokový
propositions - návrhy
propound - navrhnout; položit
propounded - předložil
propped - podepřel
propping - podpírání
proprietary - chráněný; majetnický; majitelský; majitelé; patentovaný; vlastnický; vlastnictví; vlastník
proprieties - dobré mravy
proprietor - majitel; vlastník
proprietorial - vlastnický
proprietorially - vlastnicky
proprietorship - vlastnictví
proprietress - držitelka; majitelka
propriety - korektnost; náležitost; příhodnost; slušnost; slušné chování; správnost; vhodnost; zdvořilost
proprioceptive - proprioceptivní
props - pilíře; podpěry; rekvizity
propulsion - pohon
propulsive - hnací; pohonný; propulzní
propyl - propyl
propylene - propen; propylen
propylene glycol - propylenglykol
propylene oxide - propylenoxid
prorate - poměrně rozdělit
prorogation - odročení
prorogue - odročit
pros - profesionálové
pros and cons - důvody pro a proti
prosaic - prozaický; všední
prosaically - všedně
proscenium - proscénium; předscéna
prosciutto - druh šunky
proscribe - proskribovat
proscription - proskripce; vypovědění
proscriptive - proskripční
prose - próza
prose-writer - prozaik
prosector - prosektor
prosecutable - soudně stíhatelný
prosecute - konat; pokračovat; pěstovat; soudně stíhat; soudně uplatňovat; soudně vymáhat; vést dále; vést žalob
prosecuted - soudně stíhaný; zažalovaný; žaloval; žalovaný
prosecuting - stíhání
prosecution - pokračování; prokuratura; provozování; soudní stíhání; trestní řízení; žaloba
prosecutor - prokurátor; žalobce
prosecutorial - týkající se žalobce
proselyte - novověrec
proselytise - obracet na víru
proselytism - novověrectví
proselytized - obracel na víru; obrácený na víru
prosencephalon - přední mozek
prosimian - poloopice
prosodic - prozodický
prosody - prozódie
prosopopoeia - zosobnění
prospect - finanční vyhlídka; možnost; rozhled; vyhlídka; výhled; šance
prospecting - průzkum
prospective - budoucí; eventuální; možný; perspektivní; prospektivní; případný
prospectively - případně
prospector - prospektor; zlatokop
prospects - perspektiva; perspektivy; vyhlídky
prospectus - prospekt
prospectuses - prospekty
prosper - prosperovat; vzkvétat
prosperity - blahobyt; prosperita
prosperous - prosperující; úspěšný
prosperously - prospěšně; úspěšně
prostaglandin - prostaglandin
prostate - prostata; předstojná žláza
prostate gland - prostata
prostatic - prostatický
prosthesis - protéza
prosthetic - protézní
prostitute - nevěstka; prostituka; prostituovat; prostitut; prostitutka
prostitutes - prostitutky
prostitution - prostituce
prostrate - přemoci; svalit
prostrated - přemohl; svalený; svalil; vyčerpal
prostration - vyčerpání; úpadek
prosy - nudný; rozvláčný; zdlouhavý
protactinium - protaktinium
protagonist - protagonista
protagonists - protagonisté; přívrženci; zastánci
protean - měnivý
protease - proteináza; určité druhy enzymů
protect - bránit; chránit; hájit; ochraňovat; ochránit
protected - chráněná; chráněný
protecting - chránící; ochraňující
protection - chránění; ochrana
protection of environment - ochrana životního prostředí
protection of st against st - chránění proti čemu; ochrana
protectionism - protekcionismus
protectionist - ochranářský; protekcionista
protective - bezpečnostní; chránící; ochranný
protective custody - ochranná vazba
protective tariff - ochranné clo; ochranný tarif
protectively - starostlivě
protectiveness - starostlivost
protector - ochránce
protectorate - protektorát
protectorship - protektorství
protects - chrání
protege - protekční osoba
protegee - protekční žena
protein - bílkovina; protein
proteinaceous - bílkovinný
proteinase - proteináza
proteins - bílkoviny; proteiny
protest - námitka; odmluva; protest; protestovat
protestant - protestantský
protestantism - protestantství
protestants - protestanti
protestation - protest
protested - protestoval
protesting - protestování; protestující
protestor - odpůrce; protestující
protestors - odpůrci
protests - protesty
prothetic - protetický
prothonotary - protonotář
protocol - protokol
protocols - protokoly
proton - proton
protoplasm - protoplasma; protoplazma
protoplasmic - protoplazmatický
protoplast - protoplast
prototype - prototyp
prototypes - prototypy
prototypical - prototypní; ukázkový
prototyping - prototypování
protozoa - prvoci; prvok
protozoan - prvok
protozoology - protozoologie
protozoon - prvok
protract - protahovat
protracted - prodloužený; protáhlý
protraction - natažení; prodlužování; průtahy
protractor - úhloměr
protrude - vypláznout; vystrčit; vystupovat; vysunout; vyčnívat; čnít
protruded - vyčníval
protruding - odstávající; vyčnívající
protrusion - výstupek; výčnělek
protrusive - vyčnívající
protuberance - protuberance; výrůstek
protuberant - vypouklý; vyčnívající
proud - domýšlivý; hrdý; povznesený; pyšný
prouder - pyšnější
proudest - nejhrdější; nejvíce hrdý
proudly - hrdě
provable - dokazatelný; prokazatelný
provably - prokazatelně
prove - dokazovat; dokázat; osvědčit se; ověřit; ověřovat; potvrdit; projevit se; prokázat; přezkoušet
prove oneself - předvést se
proved - dokázaný
proven - osvědčený; prokázaný
provenance - původ
provender - proviant; píce
provenience - provenience; původ
proverb - přísloví
proverbial - pověstný; příslovečný
proverbially - příslovečně
proverbs - přísloví
proves - dokazuje
providable - schopný být poskytnut
provide - dodat; dodávat; obstarat; opatřit; poskytnout; poskytovat; připravit; skýtat; stanovit; umožnit; vyb
provided - pod podmínkou; pokud; poskytl; poskytnutý; poskytovaný; za předpokladu
providence - prozřetelnost
provident - prozřetelný
providential - příhodný
providentially - šťastnou náhodou
provider - dodavatel; poskytovatel
provides - poskytuje
providing - poskytující
province - provincie
provinces - provincie
provincial - maloměstský; provinciální; venkovský
provincialism - provincialismus; provincializmus
proving - dokazující; zkoušení; zkouška; zkušební
proving ground - zkušební terén
provision - opatření; poskytnutí; ustanovení; zásobit
provisional - dočasný; provizorní
provisionally - dočasně; prozatímně
provisions - předpisy; zásoby
proviso - podmínka; výhrada
provisory - provizorní; prozatímní
provisos - podmínky
provitamin - provitamín
provocateur - provokatér
provocation - provokace
provocative - dráždivý; provokativní
provocatively - provokativně
provocativeness - dráždivost
provoke - dráždit; hecovat; provokovat; vyprovokovat; vyvolat; vyvolávat; vyzývat
provoked - provokovaný; vyprovokovaný
provokes - provokuje
provoking - provokující
provokingly - provokativně
provolone - druh uzeného sýra
provost - děkan; starosta
prow - příď; příď lodi
prowess - statečnost
prowl - být na lovu; chodit křížem krážem; krást se; lov; plížit se; potulovat se; slídit po; toulat se; číh
prowl car - hlídkový vůz
proximal - blízký; proximální
proximally - proximálně
proximate - nejbližší
proximity - blízkost; sousedství
proxy - náhradník; plná moc; prokurista; zastoupení; zastupování; zmocněnec; zplnomocnění
prude - prudérní člověk; puritán
prudence - chytrost; moudrost; prozíravost; rozvážnost
prudent - moudrý; opatrný; prozíravý; rozvážný
prudential - opatrnický
prudently - obezřetně; uvážlivě
prudery - pruderie
prudish - prudérní
prudishness - prudérnost
prune - blbec; omezit; prořezat; zmenšit
pruned - prořezaný
pruner - nůžky
pruning - prořezání; prořezávání
prurience - chlípnost; smilnost
pruriency - smilnost
prurient - chlípný; lascivní; smilný
pruritus - svědění
prussic acid - kyanovodíková kyseli
pry - posunout; pátrat; slídit; vrtat v; zdvihat
prying - slídivý; všetečný
psalm - žalm
psalmist - žalmista
psalmody - psalmodie
psalms - žalmy
psalter - žaltář
pseud - vejtaha
pseudo - falešný; lživý; nepravdivý; předstíraný; vymyšlený
pseudo- - pseudo
pseudocarp - pseudokarp
pseudocyesis - falešné těhotenství
pseudonym - pseudonym
pseudonymous - pseudonymní
pseudopod - pseudopod
pseudopodia - pseudopodie
pseudoscience - pavěda
pshaw - pcha!
psi - psí
psittacosis - psitakóza
psora - prašivina; svrab
psoriasis - lupenka; psoriáza
psst - pšš!
psych - zkratka psychologie
psyche - duše; psýchy
psychedelia - psychedelický styl
psychedelic - psychedelický
psychiatric - psychiatrický; psychický
psychiatrical - psychiatrický
psychiatrist - psychiatr
psychiatrists - psychiatři
psychiatry - psychiatrie
psychic - duševní; psychický
psychical - psychický
psychically - psychologicky
psycho - psychopat
psychoactive - psychoaktivní
psychoanalyse - psychoanalyzovat; psychoanalýza
psychoanalysis - psychoanalýza
psychoanalyst - psychoanalytik
psychoanalytic - psychoanalytický
psychoanalyze - psychoanalyzovat
psychobiology - psychobiologie
psychogenic - psychogenní
psychokinesis - psychokinéza; telekineze
psychokinetic - psychokinetický
psycholinguistic - psycholingvistický
psychological - duševní; psychologický
psychologically - psychologicky
psychologies - psychologové
psychologist - psycholog
psychologists - psychologové
psychology - psychologie
psychometric - psychologický
psychometry - psychometrie
psychomotor - psychomotorický
psychopath - psychopat
psychopathic - psychopatický
psychopathology - psychopatologie
psychopathy - psychopatie
psychophysicist - psychofyzik
psychophysics - psychofyzika
psychophysiology - psychofyziologie
psychosis - psychóza
psychosocial - psychosociální
psychosomatic - psychosomatický
psychotherapeutic - psychoterapeutický
psychotherapist - psychoterapeut
psychotherapy - psychoterapie
psychotic - psychotický
psychotically - psychoticky
psychotropic - psychotropní
psychrometer - psychrometr
ptarmigan - bělokur
pterodactyl - ptakoještěr
pterosaur - ptakoještěr
ptomaine - druh jedu; ptomain
ptomaine poisoning - otrava jedem ptomain
pub - hospoda; hospůdka; hostinec; pivnice; výčep
pubertal - pubertální
puberty - puberta
pubescence - dospívání; ochlupení; puberta
pubescent - dospívající
pubic - stydký
pubic hair - ochlupení ohanbí
pubis - stydká kost
public - obecenstvo; publikum; státní; veřejnost; veřejný
public access - veřejný přístup
public auction - veřejná dražba
public authorities - veřejné úřady
public constructions - veřejné stavby
public corporation - veřejná korporace
public debt - státní dluh; veřejný dluh
public expenditure - veřejné výdaje
public funds - veřejné fondy
public health - zdravotnictví
public house - hostinec
public notice - vyhláška
public opinion - veřejné mínění
public ownership - veřejné vlastnictví
public property - veřejný majetek
public prosecutor - prokurátor; státní žalobce
public relations - styk s veřejností
public sale - aukce; dražba; veřejná dražba
public sector - státní sektor; veřejný sektor
public servant - státní zaměstnanec; státní úředník; veřejný zaměstnanec
public service - služba veřejnosti; veřejná služba; veřejné služby
public school - veřejná škola
public spending - veřejné výdaje
public transport - veřejná doprava
public utility - veřejné služby
publican - hostinský
publication - publikace; publikování; uveřejnění; vyhlášení; zveřejnění
publications - publikace
publicise - propagovat
publicised - propagovaný
publicising - propagování
publicist - publicista
publicity - reklama
publicize - propagovat
publicized - propagovaný
publicly - veřejně
publish - publikovat; uveřejnit; vydat; vydávat
publishable - publikovatelný; uveřejnitelný
published - publikoval; publikovaný; vydaný
publisher - nakladatel; nakladatelství; vydavatel
publishes - publikuje
publishing - publikování; uveřejnění; vydavatelství; vydávání
publishing house - nakladatelství
puce - hnědofialová; hnědofialový
puck - puk
pucker - vráska; zvrásnit; zvrásnění; záhyb
puckering - svraštění
pud - nákyp; pudink
pudding - moučník; nákyp; pudink
puddings - pudinky
puddle - jíl; kaluž; kalužina; louže; mazanina; pudlovat
puddler - pudlař
puddling - pudlování
pudenda - ohanbí
pudendum - externí genitílie
pudgy - zavalitý
puerile - dětinský
puerility - dětinskost; infantilnost
puerperal - puerperální
puff - bafat; bafání; dýmat; fouknout; nadýchnutá látka; odfukování; supět; vydechnout; vydechnutí
puff out - nadmout; nafouknout
puff pastry - křehké těsto; lístkové těsto
puff up - nafouknout
puffball - pýchavka
puffed - opuchlý; oteklý
puffer - kuřák; potahující osoba
puffery - dryáčnická reklama; volán
puffin - druh mořského ptáka
puffiness - oteklost
puffing - vyfukování; šlukování
puffy - oteklý
pug - hníst; jíl; mops
pug nose - tupý nos
pugilism - box; pěstní zápas
pugilist - boxer
pugilistic - boxerský
pugnacious - bojechtivý; bojovný; výbojný; útočný
pugnaciously - bojovně
pugnacity - výbojnost; útočnost
puissant - mocný
puke - dávit; zvracet
puking - zvracení
pukka - autentický; nefalšovaný; opravdový; pravý
pule - kňourat; vrnět
pulchritude - nádhera
pull - lok; přitažlivost; přitáhnout; tah; tahat; tažná síla; táhnout; táhnout za; táhnutí; vytahovat; vytá
pull a face - dělat grimasy; dělat posunky
pull at - škubat za
pull away - odtáhnout
pull back - stáhnout
pull down - strhnout; zbořit
pull in - vtáhnout; zatáhnout
pull out - vytrhat; vytrhnout; vytáhnout
pull over - přetáhnout; zajet
pull through - dostat se z; vyváznout
pull together - sebrat se; spojit síly; táhnout za jeden provaz; vzchopit se; vzmužit se
pull up - zastavit
pull-back - stáhnout zpět
pull-down - nasměrovat letadlo dolů; zbourat např. dům
pull-in - odpočívadlo
pull-out - stáhnout
pull-up - motorest
pullback - stáhnout zpět
pulldown - nasměrovat letadlo dolů; zbourat např. dům
pulled - natažený; tažený; vytažený
puller - stahovák; tahač; tahoun
pullet - kuře
pulley - kladka
pulling - tahání; táhnoucí; táhnutí; vlečení; vytáhnutí
pullout - stáhnout
pullover - pulovr; svetr
pulls - tahá
pullulate - rašit
pulmonary - plicní
pulp - buničina; celulóza; drť; dužina; dužnina; dřevovina; dřeň; kal; kaše; rmut; vláknina
pulpiness - dužinatost
pulpit - kazatelna
pulpwood - vláknité dřevo
pulpy - kašovitý; měkký
pulsar - pulsar; pulzar
pulsate - pulsovat; pulzovat; tepat
pulsated - pulzoval
pulsating - pulzující
pulsation - chvění; puls; pulsace; pulzace; pulzování; tep; tepání; tlukot; vibrace
pulse - puls
pulsed - pulsoval
pulses - pulsy; pulzuje
pulverisation - pulverizace
pulverise - pulverizovat; rozdrtit
pulverised - pulverizoval; rozdrcený; rozdrtil
pulverization - pulverizace
pulverize - pulverizovat; rozdrtit
pulverized - práškovitý; práškový; pulverizoval; rozdrcený; rozdrtil; rozemletý; rozprášený
pulverizing - rozmělňování
puma - puma
pumice - pemza
pumice stone - pemza
pummel - tlouci pěstmi
pump - hustilka; hustit; pumpa; pumpička; pumpovat; pumpování; vývěva; čerpadlo; čerpat
pump up - nahustit; napumpovat; pumpovat
pumped - napumpovaný
pumper - čerpač
pumpernickel - perník
pumping - pumpování; pumpující
pumping station - vodárna; čerpací stanice
pumping test - čerpací zkouška
pumpkin - dýně; tykev
pumps - pumpy
pun - hříčka; slovní hříčka; udusat; vtip
punctation - tečkovanost
punctilious - pedantický; puntičkářský
punctiliously - puntičkářsky
punctual - dochvilný; přesný
punctuality - dochvilnost; přesnost
punctually - dochvilně; přesně; včas
punctuate - kouskovat; přerušovat; zdůraznit
punctuated - přerušovaný
punctuation - interpunkce
punctuation mark - interpunkční znaménko
punctuational - interpunkční
puncture - díra; probití; propíchnout; propíchnutí
punctured - propíchnutý
punctures - propichuje
puncturing - průraz
pundit - učenec
punditry - učenost
pundits - učenci
pung - druh koňských sání
pungency - kousavost; ostrost; pichlavost; pikantnost; pronikavost
pungent - bodavý; kousavý; ostrý; palčivý; pichlavý; pronikavý; čpící; štiplavý
pungently - pronikavě např. chutnat
punch - děrovač; důlkovat; pony; praštit; propíchnout; průbojník; punč; razit; rána; udeřit; uhodit; úder
punch card - děrný štítek
punch in - vrazit
punch line - pointa
punchable - schopný být udeřen
punchbowl - mísa na nápoje
punchcard - děrný štítek
punched - děrovaný; udeřený; uhodil
punched card - děrný štítek
puncheon - průbojník; sloupek
puncher - boxer s tvrdými údery; děrovač; průbojník; ranař
punches - bouchá; děruje
punching - boxování; děrování; probíjení
punchline - pointa
punchy - poutavý
punish - potrestat; trestat
punishable - trestný
punished - potrestaný
punishes - trestá
punishing - trestající
punishment - potrestání; trest
punishments - tresty
punitive - kárný; trestný
punitively - trestně
punk - pankáč; punk
punnet - košík na ovoce
punning - dusání; pěchování
puns - pěchuje; slovní hříčky
punster - šprýmař
punt - loďka; pramice
punter - sázkař
punters - sázkaři
punting - odpichování
punts - pramice; sázky
puny - drobný; maličký; mrňavý; neduživý
pup - štěně
pupa - kukla
pupae - kukla
pupal - kuklení
pupil - panenka; pupila; zornice; žačka; žák; žákyně
pupillage - nezletilost
pupillary - pupilární
pupils - žáci
puppet - loutka; loutkový; marioneta; maňásek; panenka
puppet theatre - loutkové divadlo
puppeteer - loutkář
puppetry - loutkařství; loutkářství
puppy - hejsek; panák; štěně
puppy love - dětská láska
puppyhood - věk štěněte
puppyish - štěněčí
pups - štěňata
purblind - slabozraký
purdah - oděv Muslimek; parda
pure - naprostý; nefalšovaný; neporušený; neposkvrněný; nesmíšený; nevinný; nezkažený; neznečištěný; prostý
pure tone - čistý tón
pureblooded - čistokrevný
puree - kaše; pyré
purely - čistě
pureness - čistota
purer - čistší
purest - nejryzejší; nejčistší
purgation - očista; čištění
purgative - projímadlo; projímavý
purgatorial - očistcový; očistný
purgatory - očistec
purge - očista; očistit; očištění; projímadlo; projímat; pročistit; vyloučit; vymýtit; zbavit; čistka
purged - očištěný; zbavený
purges - očišťuje; zbavuje
purging - pročišťování; čištění
purchasable - prodejný
purchase - koupit; kup; kupní; kupovat; nakoupit; nakupovat; nákup; pořízení; zakoupit
purchase n - koupě
purchase price - kupní cena; nákupní cena
purchased - koupený; koupil; pořízený; zakoupený
purchaser - kupec; kupující; nákupčí; odběratel; zákazník
purchasers - kupující; nákupčí; zákazníci
purchases - nákupy; pořizuje
purchasing - kupní; nakupování; nákup; pořizování
purchasing agent - nákupčí
purchasing power - kupní síla
purchasing power of a currency - kupní sila měny
purchasing power parity - parita kupní síly
purification - očista; rafinace; čistění; čištění
purified - vyčištěný; čištěný
purifier - čistidlo; čistič
purify - očistit; rafinovat; vyčistit; čistit
purifying - čištění
purine - purin
purism - purismus
purist - purista
purists - puristé
puritan - puritán; puritánský
puritanic - puritánský
puritanical - puritánský
puritanism - puritánství
purity - cudnost; neposkvrněnost; ryzost; čirost; čistokrevnost; čistota
purl - pletací technika; překotit; smyčkování
purlieu - sousedství
purlin - vaznice
purloin - odcizit; ukrást; zcizit
purple - brunátný; fialový; nach; nachový; purpur; purpurový; zbarvit nachově; zrudnout; zčervenat
purplish - nafialovělý
purport - mít smysl; obsah; význam; zjevný smysl; znamenat; značit; záměr; účel
purported - domnělý; údajný
purportedly - údajně
purporting - prohlašování; zamýšlení
purports - prohlašuje; zamýšlí
purpose - cíl; smysl; záměr; účel
purpose-built - účelně postavený; účelový
purposeful - cílevědomý; odhodlaný; účelný
purposefully - záměrně
purposefulness - cílevědomost; rozhodnost
purposeless - bezúčelný; neúčelný
purposelessly - bezúčelně
purposely - naschvál; schválně; úmyslně
purposes - účely
purposive - racionální; účelný
purr - předení; příst; vrnění; vrnět
purse - kabelka; náprsní taška; peněženka; pokladna; tobolka
purser - pronásledovatel
pursuance - sledování
pursuant - na základě něčeho
pursue - hnát se; pronásledovat; provádět; pěstovat; sledovat; snažit se o; stíhat; usilovat; usilovat o; zab
pursued - pronásledovaný; sledoval; stíhaný
pursuer - pronásledovatel
pursuing - pronásledování; sledování; usilování
pursuit - honba; povolání; pronásledování; sledování; snaha o získání; stíhat; stíhání; věnování se; zaměstnán
pursuit plane - stíhačka
pursuits - pronásleduje; stíhá
pursy - dýchavičný; krátkodechý; zadýchávající se
purulence - hnis; hnisavost; hnisání
purulency - hnisavost; hnisání
purulent - hnisavý; purulentní
purvey - opatřit
purveyance - zásobování
purveyor - dodavatel; dvorní nákupčí; zásobitel; zásobovatel
purveyors - dodavatelé; zásobovatelé
purview - dosah; kompetence
pus - hnis
push - dotírat; nápor; obtěžovat; odstrčit; postrkovat; postrčení; prosadit; protlačit; stisknout; stlačit;
push ahead - prosadit; věnovat se něčemu
push around - sekýrovat
push aside - odstrčit; odsunout
push away - odstrčit; odtlačit
push back - odstrčit; odsunout
push button - tlačítko
push down - stisknout; stlačit
push forward - vystrčit
push in - vnucovat; vstrčit; vsunout
push off - odejít; odrazit; odsunout; vypadnout; zmizet
push on - pokračovat; razit si cestu
push out - vystrčit; vysunout
push through - protlačit
push up - vytlačit; vztlačit; zvednout
push-cart - kára; vozík
push-pull - dvojčinný
pushable - schopný být tlačen
pushbutton - tlačítko
pushed - tlačený; tlačil
pusher - posunovač; prodejce drog
pushes - tlačí
pushful - energický; neodbytný; podnikavý; průbojný; vlezlý
pushchair - kočárek
pushing - tlačení; tlačící
pushover - hračka
pushy - ctižádostivý; vlezlý
pusillanimity - bojácnost; ustrašenost; zbabělost
pusillanimous - bojácný; ustrašený
pusillanimously - ustrašeně
pusillanimousness - neodvážnost; ustrašenost; zbabělost
puss - kočička; kočka
pussy - kočička; micka; pochva; vagína; vulva; číča
pussy willow - kočička
pussycat - kočička
pussyfoot - přešlapovat na místě; tichošlápek; tiše našlapovat
pustular - uhrovitý
pustule - puchýřek; vřídek
put - dát; klást; oceňovat; položit; postavit; ukládat; umístit; uvalit; vkládat; vyjádřit; vysvětlit
put an end to - skoncovat; skoncovat s; skončit s; udělat přítrž
put aside - odkládat; odložit; odstavit; odsunout
put away - dát pryč; dát stranou; odklidit; odložit; odstavit; sklidit; spořit; šetřit
put back - oddálit; odložit
put down - napsat si; omezit; pokořit; položit; porazit; potlačit; snížit; uhasit; umlčet; utlačovat; zapsat si
put forward - pomáhat; předložit
put into practice - uskutečnit
put off - odkládat; odložit; odradit
put on - inscenovat; nasadit; obout; předstírat; zveličovat
put on airs - vytahovat se
put on weight - ztloustnout
put out - zhasit
put right - napravit
put through - propojit; prosadit; prostrčit
put to death - usmrtit
put to rest - dát stranou
put to shame - zahanbit
put to sleep - uložit ke spánku
put to the test - podrobit zkoušce
put together - dát dohromady; připravit; sestavit; složit; smontovat; zformovat; zhotovit
put under - uspat
put up - vyvěsit
put up resistance - klást odpor
put up with - nechat si líbit; snášet; snést
put-away - apetyt
put-on - bouda; podfuk
put-up - falešný; nastražený; smyšlený
putamen - pecka
putative - domnělý; zdánlivý; údajný
putatively - domněle
putrefaction - hniloba; rozklad
putrefactive - hnijící; hnilobný
putrefy - hnít
putrescence - hniloba; zahnívání
putrescent - hnijící; nahnilý
putrid - shnilý
putridity - shnilost
puts - dává
putsch - puč; převrat
putt - druh úderu v golfu
puttee - ovinovačka
putti - renesanční motiv dítěte
putting - dávání; umístnění; uvedení; vrhnutí
putting green - jamkoviště
putty - kyt; tmel
puzzle - hádanka; poplést; zmást; záhada
puzzle out - pochopit; porozumět; rozluštit; rozřešit
puzzled - zmatený
puzzlement - rozpaky; zmatek
puzzler - hlavolam
puzzles - skládačky
puzzling - záhadný
puzzlingly - záhadně
pycnometer - pyknometr
pygmy - trpaslík
pyjama - pyžamový
pyjamas - pyžamo
pylon - pylon; stožár
pylons - pylony; stožáry
pyloric - pylorický; vrátníkový
pyogenic - produkující hnis
pyracantha - druh trnitého stromu
pyramid - jehlan; pyramida
pyramidal - jehlanovitý; tvaru pyramidy
pyre - hranice
pyrethrum - kopretina
pyretic - horečkový; horečnatý
pyridine - pyridin
pyridoxine - pyridoxin
pyrimidine - pyrimidin
pyrite - pyrit
pyrites - pyrit
pyro - pyrogalol
pyrocatechol - pyrokatechol
pyroelectric - pyroelektrický
pyroelectricity - pyroelektřina
pyrogallic - pyrogalolový
pyrogallol - pyrogalol
pyrography - pyrotypie
pyrolatry - pyrolatrie
pyrolyse - pyrolyzovat
pyrolysis - pyrolýza
pyrolytic - pyrolytický
pyromania - pyromanie; žhářství
pyromaniac - pyroman; žhář
pyrometallurgy - pyrometalurgie
pyrometer - pyrometr; žároměr
pyrophoric - samovznětlivý
pyrophosphate - pyrofosforečnan
pyrotechnic - pyrotechnický
pyrotechnical - pyrotechnický
pyrotechnics - ohňostroj; pyrotechnika
pyrotechnist - pyrotechnik
pyrotechny - pyrotechnika
pyroxene - pyroxen
pyroxylin - pyroxylin
pyruvate - pyruvát
python - hroznýš; krajta
pythoness - věštkyně
pyx - ciborium; kalich na hostie
pyxie - druh věčnězelené křoviny
qua - nutnost; podmínka
quack - šarlatán; žvanit
quack-quack - kač kač; kačenka
quacked - kvákali; kvákl
quackery - šarlatánství
quacks - kváká
quad - čtverec; čtverčík; čtyřnásobný; čtyřúhelník; čtyřče
quadrangle - čtverhran; čtyřúhelník
quadrangular - obdélníkový; čtverhranný; čtyřhranný
quadrant - kvadrant
quadrantal - kvadrantový
quadrantic - kvadrantový
quadrat - kvadrát
quadrate - čtvercový
quadratic - kvadratický; čtvercový
quadratic equation - kvadratická rovnice
quadratically - kvadraticky
quadratics - druh matematické algebry
quadrature - kvadratura
quadrennia - čtyřletí
quadrennial - čtyřletní
quadrennium - čtyřletí
quadriceps - čtyřhlavý sval
quadrilateral - čtyřboký; čtyřstran; čtyřstranný; čtyřstěn; čtyřúhelník
quadrille - tanec čtverylka; čtverylka
quadrillion - kvadrilion
quadripartite - čtyřdílný
quadriplegia - ochrnutí
quadriplegic - ochrnutý
quadrivium - kvadrivium
quadrophonic - kvadrofonický
quadruped - čtvernohý; čtvernožec; čtyřnožec
quadrupedal - čtvernohý
quadruple - čtyřnásobek; čtyřnásobný
quadrupled - zečtyřnásobený; čtyřnásobený
quadruples - čtyřnásobky; čtyřčata
quadruplet - čtyřče
quadruplets - čtyřčata
quadruplex - čtyřnásobný
quadruplicate - čtyřnásobný
quadruplication - násobení čtyřmi
quadrupling - násobící čtyřmi
quadruply - čtyřnásobně
quadrupole - čtyřpól
quaff - lokat; pít zhluboka
quag - bažina; blata; slatina
quagmire - bažina; močál
quagmires - bažiny; močály
quahaug - druh jedlého mlže
quahog - druh jedlého mlže
quail - křepelka
quails - křepelky
quaint - kuriózní; podivný
quainter - malebnější
quaintly - starobyle
quaintness - starobylost
quake - chvět se; třást se; zemětřesení
quaked - otřesený
quaker - kvaker
quakers - osoba třesoucí se strachem
quakes - otřesy; zemětřesení
quaking - třesoucí se
quaky - chvějící se
qualifiable - kvalifikovatelný
qualification - kvalifikace; kvalifikační; odborná kvalifikace; omezení; předpoklad; schopnost; způsobilost
qualifications - kvalifikace
qualified - kvalifikovaný; způsobilý
qualifier - kandidát; kvalifikace; kvalifikátor; postupující
qualifiers - kandidáti; postupující
qualifies - kvalifikuje se
qualify - kvalifikovat; kvalifikovat se; ohodnotit; oprávnit; označit; podmínit; posoudit; stanovit; vymezit
qualifying - kvalifikační
qualitative - kvalitativní
qualitatively - kvalitativně
qualities - kvality; vlastnosti
quality - atribut; dovednost; jakost; kvalita; kvalitní; schopnost; stupeň; vlastnost; způsobilost
quality assurance - zajištění jakosti; zajištění kvality
qualm - nevolnost; pochybnost; slabost
qualmish - nesvůj
qualms - pochybnosti; rozpaky
quandaries - pochybnosti; zmatky
quandary - bezradnost; pochybnost; zmatek
quangos - nevládní organizace
quanta - kvanta
quantal - kvantový
quantifiable - kvantifikovatelný; měřitelný; vyčíslitelný
quantification - kvantifikace; vyčíslení
quantifications - vyčíslení
quantified - kvantifikovaný; vyčíslený
quantifier - kvantifikátor
quantifies - vyčísluje
quantify - kvantifikovat; vyčíslit
quantifying - kvantifikující; počítající; vyčíslení
quantile - kvantil
quantisation - kvantování
quantise - kvantovat
quantised - kvantovaný
quantitative - kvantitativní
quantitative analysis - kvantitativní analýza
quantitatively - kvantitativně
quantities - množství
quantity - kvantita; množství; počet
quantity discount - množstevní sleva
quantization - kvantování
quantize - kvantovat
quantized - kvantovaný
quantizes - kvantuje
quantizing - kvantující
quantum - kvantum; množství
quantum jump - velká změna
quantum leap - kvantový přechod
quantum mechanics - kvantová mechanika
quantum physics - kvantová fyzika
quantum theory - kvantová teorie
quarantine - karanténa
quarantined - pod karanténou
quarantining - v karanténě
quark - kvark
quarrel - hádat se; hádka; pohádat se; přít se; rozepře; rozpor; spor; svár
quarreled - vytýkaný; znesvářený
quarreler - hádající; rozhádanec
quarreling - hádání se
quarrelled - znesvářený
quarrelling - hádající se
quarrels - hádky
quarrelsome - hašteřivý; hádavý; svárlivý
quarrelsomeness - hádavost
quarried - dobývali; těžený
quarries - hádky; lomy
quarry - kořist; lom; lovná zvěř; oběť; těžit
quarrying - dobývání; dolování; těžba
quarrymen - dělníci v lomu; lamači kamene
quart - kvart; kvarta; čtvrtina galonu
quarter - bydlet; byt; kvartál; milost; rozdělit; rozčtvrtit; ubytovat; čtvrt; čtvrthodina; čtvrtina; čtvrtka;
quarter horse - druh závodního koně
quarter note - čtvrťová nota
quarter of an hour - čtvrthodina
quarter-final - čtvrtfinále
quarter-hour - čtvrthodina
quarterback - rozehrávač
quarterdeck - část horní paluby lodi
quartered - rozdělený na čtvrtiny; ubytovaný
quarterfinal - čtvrtfinále; čtvrtfinálový
quartering - kvartace; kvartování; čtvrcení; čtvrtící
quarterly - čtvrtletní; čtvrtletník
quartermaster - hodnost námořníka; ubytovatel
quarters - byt; obydlí; ubikace; čtvrtiny
quarterstaff - dlouhá tyč; dlouhá tyč jako zbraň; druh zbraně; obušek
quartet - kvartet; kvarteto
quartets - kvarteta
quartette - kvarteto
quartic - čtvrtého stupně
quartile - hodnota čtvrtiny
quarto - kvart; čtvrtina gallonu
quarts - kvarty; čtvrtiny gallonu
quartz - krystal; křemen
quartzite - křemenec
quasar - kvasar; kvazar
quasars - kvasary
quash - anulovat; potlačit; zastavit
quashed - potlačený
quashes - potlačuje
quashing - potlačující
quasi - kvazi; skoro
quatercentenary - čtyřsté výročí
quaternary - kvartér; kvartérní; čtvrtohorní; čtvrtohory; čtyřdílný
quaternion - čtveřice
quatrain - čtyřverší
quaver - chvění hlasu
quavered - třásl se
quavering - chvění hlasu
quavery - s chvějícím se hlasem
quay - přístaviště; přístavní hráz
quayside - nábřežní
queasily - s pocitem nevolnosti
queasiness - nevolnost
queasy - s pocitem nevolnosti
queen - dáma; královna
queen mother - královna matka
queen-size - rozměr postele
queen-sized - rozměr postele
queenly - královský
queens - královny
queer - divný; homosexuál; homosexuální; nesvůj; podivný
queerer - podivnější
queerest - nejpodivnější
queerly - podivně
queerness - podivnost
queers - homosexuálové
quell - potlačit; přemoct; zkrotit; zmírnit
quelled - potlačený; potlačil
quelling - potlačení
quench - potlačit; uhasit; ztlumit
quenchable - uhasitelný
quenched - uhašený
quencher - hasič
quenches - hasí
quenching - hašení
quenchless - neuhasitelný
queried - dotazovaný
queries - dotazy
quern - ruční mlýnek
querulous - plačtivý; reptavý; ufňukaný
querulously - hádavě
querulousness - hádavost
query - dotaz; otazník; otázka
querying - dotazující se
quest - hledání
quest after - pátrat po
quest for - pátrání po
quested - dlouho hledaný
quester - člen výpravy
questers - členové výpravy
questing - hledání
question - dotaz; klást otázky; námitka; otázka; pochybnost; pochybovat; problém; vyslýchat; vyšetřovat; věc
question mark - otazník
questionable - pochybný; problematický
questionably - sporně
questionaire - dotazník
questionary - dotazník
questioned - dotazovaný
questioner - tazatel
questioners - tazatelé
questioning - tázání
questioningly - tázavě
questionings - dotazování
questionnaire - dotazník
questionnaires - dotazníky
questions - otázky
quests - výpravy
quetzal - quetzal
queue - fronta; řada
queued - zařazený do fronty
queueing - zařazování do fronty
queues - fronty
queuing - řazení do front; řazení do fronty
qui vive - připravenost na akci
quibble - vytáčet se; vytáčka
quibbler - rýpal
quibbling - hašteřivý; malicherný
quick - bystrý; hbitý; rychlý; čilý
quick bread - druh chleba
quick-fire - rychlopalný
quick-freeze - rychle zmrazit
quick-froze - rychle zmrazený
quick-frozen - rychle zmrazený
quick-witted - bystrý
quick-wittedly - bystře
quicken - oživit; oživnout; urychlit; uspíšit; zrychlit
quickened - zrychlený
quickening - zrychlení; zrychlující
quickens - zrychluje
quicker - rychleji; rychlejší
quickest - nejrychleji; nejrychlejší
quickie - rychlovka
quicklime - pálené vápno
quickly - honem; rychle
quickness - rychlost
quicksand - plovoucí písek; pohyblivý písek; tekoucí písek
quicksilver - rtuť
quickstep - druh vojenského pochodu
quid - 100 pencí; libra
quid pro quo - protihodnota
quiddity - malichernost
quiesce - uklidnit; zklidnit
quiescence - nehybnost
quiescent - nehybný
quiescently - nehybně
quiet - klid; klidný; nehlučný; nerušený; pokojný; ticho; tichý; tišit; uklidnit; utišit; v klidu; ztichnout
quiet down - uklidnit; uklidnit se; utišit; utišit se; ztišit
quieted - ztišený
quieten - utišit
quietest - nejtišší
quieting - protihluková izolace
quietly - potichu; tiše
quietness - ticho; tichost
quiets - ztišuje
quietude - klid
quietus - eufemismus pro smrt; konec; kvitance; vyrovnání; zúčtování
quiff - patka z vlasů
quiche - nesladký koláč
quill - brk
quilt - deka; prošít; prošívaná pokrývka; prošívaná přikrývka; prošívat; sešít
quilted - prošívaný
quilter - prošívatel
quilting - prošívání
quilts - prošívá
quinary - pětičlenný
quince - druh asijského ovocného stromu; kdoule
quincentenary - výročí 500. let
quinine - chinin
quinone - chinon
quinquennial - pětiletí
quinsy - angína
quint - jedno z paterčat; kvinta; paterče
quintal - metrák
quintessence - kvintesence; ztělesnění
quintessential - ztělesněný
quintessentially - ztělesněně
quintet - kvintet; kvinteto
quintette - kvintet
quintic - rovnice pátého stupně
quintillion - kvintilion; trilion
quintuple - pětinásobný
quintuplet - jedno z paterčat; paterče
quip - vtip
quipster - vtipálek
quire - svazek 25 listů
quires - tiskové archy
quirk - manýra; výstřednost
quirkiness - výstřednost
quirks - výstřednosti
quirky - bizarní; nepředvídatelný; podivný; výstředný
quirt - jezdecký bič
quisling - zrádce
quit - odejít; opustit; přestat; ukončit; vystěhovat se
quitclaim - vzdát se nároku; vzdát se nároku např. u smlouvy
quite - docela; dost; dočista; naprosto; úplně
quittance - kvitance; odplata; stvrzenka
quitter - předčasně se vzdávající osoba
quitters - předčasně se vzdávající osoby
quitting - zastavení
quiver - chvění; chvět; chvět se; rozkmitat; toulec; třepetat; třesení; zachvění; zachvět se
quivering - chvějící se; chvění
quivery - třesoucí se
quixotic - donkichotský; nerealistický
quixotically - nerealisticky
quixotism - donkichotiáda; donkichotství
quiz - klást otázky; kvíz; vyptávat se
quiz program - kvizový pořad
quiz show - kvizový pořad
quizzed - zkoušený kvízem
quizzer - tazatel v kvízu
quizzes - dotazuje se v kvízu
quizzical - ironický; komický; posměšný
quizzically - tázavě; žertovně
quizzing - dotazující se
quod - basa; lapák
quoin - rohový kámen
quoit - hra házení kroužků na kolík
quoits - kroužky ze hry
quondam - bývalý
quonset - z vlnitého plechu
quorate - usnášeníschopný
quorum - dostatečně velké shromáždění členů
quota - kontingent; kvóta; příděl
quotability - citovatelnost
quotable - citovatelný; stojící za zmínku
quotas - kvóty
quotation - cenová nabídka; citace; citát; kótace; kótování; nabídka
quotation mark - uvozovka
quotation marks - uvozovky
quotations - citace; citáty
quote - citovat; citát; nabídnout; udat; uvést
quoted - citovaný
quotes - uvozovky
quotidian - obvyklý
quotient - kvocient
quotients - kvocienty
quoting - citování; citující
rabbet - drážka; drážkovat
rabbi - rabín
rabbinate - rabinát
rabbinic - rabínský
rabbinical - rabínský
rabbit - králičí; králík; padavka
rabbit hole - králičí nora
rabbit hutch - králíkárna
rabbiting - dlouhé tlachání; žvanění
rabbits - králíci
rabble - chátra; dav; lůza; sebranka; zástup
rabid - fanatický; vzteklý; vzteklý pes; vášnivý; zuřivý
rabidness - vzteklost; zuřivost
rabies - vzteklina
raccoon - mýval
raccoons - mývalové
race - dostih; plemeno; plémě; rasa; soutěž; závod; závodit
race condition - souběh
race course - dostihová dráha; závodní dráha
race horse - závodní kůň
race-course - dostihová dráha
racecard - dostihový program
racecourse - dostihová dráha; závodiště; závodní dráha
raced - závodil
racegoer - návštěvník dostihů
racehorse - dostihový kůň; závodní kůň
raceme - hrozen
racemic - hroznový
racemic acid - kyselina hroznová
racemose - hroznovitý
racer - závodník
racers - závodníci
races - dostihy; rasy; závody; závodí
racetrack - závodní dráha
racial - rasový
racial discrimination - rasová diskriminace
racial hatred - rasová nenávist
racialism - rasismus
racialist - rasista
racially - rasově
racing - běh o závod; dostihy; závodní; závodění
racism - rasismus
racist - rasista
racists - rasisté
rack - držák; police; polička; regál; skřipec; stojan; stojánek; věšák; česle
rack railway - ozubená dráha
racked - trápený
racket - hluk; hřmotit; pálka; raketa; rámus
racketeer - vyděrač
racketeers - vyděrači
rackets - rakety
rackety - hlučný
racking - napínání
racks - police; stojany
racon - radiomaják
racoon - mýval
racquet - pálka; raketa
racy - jadrný; osobitý; pikantní
radar - radar; radiolokátor
raddle - červený okr
radial - paprskovitý; radiální
radial engine - hvězdicový motor
radian - radián
radiance - oslnivost; zář; záře; záření
radiant - oslnivý; oslňující; radiant; rozzářený; zářivý; zářič; zářící
radiant energy - energie záření
radiant heat lamp - infrazářič
radiantly - rozzářeně
radiate - vyzařovat; zářit
radiated - ozařovaný; vyzařovaný
radiating - vyzařující
radiation - radiace; sálání; vyzařování; záření
radiation sickness - nemoc z ozáření
radiation therapy - radiační terapie
radiative - zářivý; zářící
radiator - radiátor; topné těleso; zářič
radiators - chladiče; radiátory
radical - důkladný; odmocnina; radikál; radikální; základní
radicalism - radikalizmus
radicalize - radikalizovat
radically - radikálně
radicals - radikálové
radices - odmocniny
radicle - kořínek
radii - poloměr; poloměry; rádius
radio - autorádio; radiopřijímač; rozhlas; rádio
radio beacon - rádiový maják
radio frequency - rádiová frekvence
radioactive - radioaktivní
radioactive waste - radioaktivní odpad
radioactivity - radioaktivita
radiobiology - radiobiologie
radiocarbon - radioaktivní uhlík
radiocommunication - radiokomunikace
radiogalaxy - rádiogalaxie
radiograph - radiograf; rentgenogram; rentgenový snímek
radiographer - rentgenolog
radiographic - radiografický; rentgenový
radiography - rentgenografie
radiochemistry - radiochemie
radioisotope - radioizotop
radiolocation - radiolokace
radiological - radiologický
radiologist - radiolog
radiology - radiologie
radiolysis - radiolýza
radiometer - radiometr
radiometric - radiometrický
radiometry - radiometrie
radiomicrometer - radiomikrometr
radionuclide - radioaktivní nuklid; radionuklid
radios - rádia
radiotelegram - radiogram; radiotelegram
radiotelegraphy - radiotelegrafie
radiotherapy - radioterapie
radish - ředkev; ředkvička
radium - radium; rádium
radius - akční rádius; dosah; poloměr; rádius
radius of curvature - poloměr zakřivení
radix - kořen; základ
radon - radon
raff - chátra; lůza
raffia - druh palmy; rafie
raffinose - rafinóza
raffish - zašlý; zpustlý
raffle - tombola
raft - nafukovací člun; prám; raft; vor
rafter - krokev; vorař
rafters - krokve
rafting - plavba raftem; plavba vorem; rafting
raftsman - vorař
rag - hadr; prachovka
raga - raga
ragamuffin - otrhanec
ragbag - směsice
rage - běsnit; hněv; nadšení; vztek; vášeň; zuřit; zuřivost
rage against - zuřit na
rage at - zuřit na
raged - zuřil
ragged - drsný; otrhaný; rozdrbaný; rozeklaný
raggedly - otrhaně
raggedness - otrhanost
raging - prudký; vzteklý; zuřivý; zuřící
raglan - raglán
ragout - ragú; ragů
rags - hadry
ragtag - chátra; lůza
ragtime - ragtime
ragtop - kabriolet
ragwort - přímětník
rachis - páteř
rachischisis - rachischíza
rachitic - rachitický
raid - nájezd; nálet; přepadení; razie; zátah; útok; šťára
raided - přepadl
raider - nájezdník
raiding - nájezdný; útočný
raids - nájezdy; vpády
rail - kolej; kolejnice; mantinel; ohradit; zábradlí
rail in - ohradit
rail off - oddělit plotem
railer - posměváček
railing - hrazení; ohrada; zábradlí
raillery - popichování; škádlení
railless - bezkolejový
railroad - železnice
railroader - železničář
railway - dráha; trať; železnice; železniční
railway line - železniční trať
railway network - železniční síť
railway station - nádraží; železniční stanice
railwayman - železničář
railwaymen - železničáři
railways - tratě; železnice
raiment - roucho
rain - dešťový; déšť; pršet
rain gage - srážkoměr
rain gauge - srážkoměr
rainbow - duha
rainbow trout - pstruh americký; pstruh duhový
raincloud - dešťový mrak
raincoat - nepromokavý; pláštěnka; plášť do deště
raindrop - dešťová kapka
rained - pršelo
rainfall - dešťové srážky; déšť
rainforest - deštný prales
raingauge - srážkoměr
rainier - deštivější
rainiest - nejdeštivější
raining - prší
rainless - bez deště; bezdeštný
rainmaker - přivolávač deště
rainproof - nepromokavý
rains - prší
rainstorm - liják
rainswept - zmoklý
rainwater - dešťová voda
rainy - deštivý
raise - nadnášet; nadzdvihnout; napřímit; obstarat; opatřit; opatřit si; podnítit; postavit; povznést; povýš
raise up - nadzvednout
raised - vyvýšený; zvednutý; zvýšený; zvýšil
raiser - pěstitel
raises - pozvedává; shání; zvyšuje
raisin - hrozinka
raising - zvedání; zvýšení
raisins - hrozinky; rozinky
raj - panství; vláda
raja - rádža
rajah - rádža
rake - flamendr; hejsek; hrabat; hrábě; hřeblo; shrabovat; sklon; zhýralec; zpustlík; škrabka; škrabák
rake in - shrábnout
rake off - odhrabat; shrábnout
raking - hrabání
rakish - frajerský
rale - šelest
rallied - shromáždil
rallies - manifestace; sjednocuje
rally - manifestace; shromáždění; sraz
rallying - závody
ralph - zvracet
ram - beran; beranit; narazit; vrazit; zarazit
ram down - udusat; upěchovat; zarazit
ram home - udělat jasno
ramble - blouznit
rambled - blouznil; toulal se
rambler - tramp
rambling - nepravidelný; nesourodý; nesouvislý; nestálý; neucelený; neuspořádaný; toulavý
rambutan - rambutan
ramification - rozvětvení
ramifications - důsledky
ramified - rozvětvený
ramify - rozvětvit; rozvětvovat; rozvětvovat se; větvit
rammer - dusadlo
ramming - dusání; prorážení
ramp - rampa; zuřit; šikmá plocha
rampage - běsnit; běsnění; zuřit
rampaged - běsnil; zuřil
rampaging - běsnění; zuření
rampant - nespoutaný; nezkrotný
rampantly - divoce; nezkrotně
rampart - hradba; násep; val
ramps - nájezdy; rampy
ramrod - nabiják; napřímený; šéf
ramshackle - chatrný; zchátralý
ran - běžel; běželi
ran over - přejel
rancid - nechutný; zkažený; žluklý
rancidity - odpornost; žluklost
rancidness - žluklost
rancor - zášť
rancorous - zahořklý
rancour - nevraživost; zahořklost; zášť
randiness - chlípnost
random - nahodilý; náhodný
random access - přímý přístup
random sample - náhodný vzorek
random sampling - náhodné vybrání vzorků
random variable - náhodná proměnná
randomisation - náhodné rozdělování
randomise - generovat náhodná čísla; náhodně rozmístit
randomised - náhodně rozmístěný
randomize - náhodně rozdělit; tvořit náhodná čísla
randomized - náhodně rozdělil
randomly - náhodně
randomness - náhodnost
randy - chlípný; smyslný; vilný
rang - zvonil
range - akční rádius; dojezd; dolet; dosah; dostřel; horský hřeben; hřeben; mít dostřel; pastvina; pohoří; r
ranged - pokrýval; toulal
rangefinder - dálkoměr
rangeland - pastviny
ranger - správce obory
ranges - dosahy; intervaly; pásma; rejstříky; rozpětí; rozsahy; řady
ranging - dosahující; vytyčování
rangy - vytáhlý
ranch - ranč
ranching - farmaření
rank - hodnost; kategorie; postavení; pořadí; seřadit; sešikovat; uspořádat; řada; šik
rank and file - mužstvo
rank arrangement - řad
ranked - odstupňovaný; seřazený; uspořádaný; zařazený; řazený
ranker - řadový vojín
rankest - nejbujnější; nejhrubšího zrna
ranking - hodnocení
rankings - umístění
rankle - trápit
rankness - zapáchání
ranks - hodnosti; řady
ransack - prohrabat; vyplenit
ransacked - vyplenil; vypleněný
ransom - vykoupit; výkupné
rant - chvástavost; křičet
ranted - křičel
ranter - kazatel
ranting - chvástání; tiráda; vykřikování
rants - křičí
rap - klepnout; rap; úder
rap sheet - rejstřík trestů
rapacious - chamtivý; chtivý; dravý; hrabivý; lakotný; žravý
rapaciousness - lakota
rapacity - nenasytnost
rape - unést; znásilnit; znásilnění; únos; řepka
rape oil - řepkový olej
raped - znásilněný
rapes - znásilňuje
rapid - prudký; rychlý
rapid transit - rychlá doprava
rapid-fire - rychlopalný
rapidity - rapidnost; rychlost
rapidly - rapidně; rychle
rapidness - rychlost
rapier - kord; rapír
rapine - drancování; plenění
raping - znásilnění
rapist - násilník
rapists - násilníci
rapped - klepal
rappel - slanění
rapper - klepátko; rapper
rapping - klepající
rapport - vztah
rapporteur - zpravodaj
rapprochement - sblížení
raps - nárazy; údery
rapt - zahloubaný
raptor - dravec
rapture - vytržení
rapturous - nadšený
rapturously - nadšeně
rare - mimořádný; nedovařený; neobyčejný; ojedinělý; unikátní; ušlechtilý; vyjímečný; vzácný; výjimečný; zn
rarebit - roztavený sýr na krajíci
rarefaction - rozředění; zředění; ředění
rarefied - zředěný
rarefy - zjemnit; zředit
rarely - mimořádně; málokdy; vzácně; zřídka
rareness - neobvyklost; vzácnost; řídkost
rarer - vzácnější
raring - dychtivý
rarities - rarity; zvláštnosti
rarity - rarita; vzácnost; zvláštnost; řídkost
rascal - dareba; darebák; lotr; lump; neřád; ničema; rošťák; uličník
rascality - darebáctví; lumpárna
rascally - rošťácky
rash - liják; neuvážený; náhlý; prudce; prudký; příval; ukvapený; unáhlený; vyrážka; zbrkle; zbrklý
rasher - plátek např. slaniny
rashest - nejunáhlenější
rashly - neuváženě; prudce
rashness - nerozvážnost; prudkost; ukvapenost
rasp - rašple; rašplovat
raspberries - maliny
raspberry - malina; malinový
rasper - rašple; struhadlo
rasping - rašplování; skřehotání
raspy - chraplavý
raster - rastr
rat - dezertér; krysa; potkan; stávkokaz
rat race - dravá soutěž
rat-catcher - krysař
ratable - zdanitelný
rataplan - zabubnovat; zabubnování
ratatouille - druh zeleninového pokrmu
rate - cenit; hodnotit; klasifikovat; ocenit; odhadnout; ohodnotit; podíl; poměr; rychlost; sazba; tarif; t
rate book - sazebník
rate of exchange - přepočítávací kurz
rate of growth - tempo růstu
rate of increase - tempo růstu
rate of inflation - míra inflace
rate of return - míra výnosnosti; výnosová míra
rate of unemployment - míra nezaměstnanosti
rate schedule - sazebník
rate-cap - úrokový strop
rateability - úměrnost
rateable - zdanitelný
rated - ohodnocený
ratepayer - poplatník
rater - odhadce
rates - poměry; sazby
rather - docela; dost; dosti; poměrně; poněkud; raději; spíš; spíše; trochu
ratch - řehtačka
ratchet - ráčna; řehtačka
ratchet wheel - rohatka
ratification - potvrzení; ratifikace; schválení
ratified - podepsaný; potvrzený; ratifikovaný; schválený
ratify - ratifikovat
rating - hodnocení; nosnost; ohodnocení; zatížitelnost
ratings - hodnocení; tarify; technická data
ratio - míra; poměr; procento
ratiocinate - rozumovat; uvažovat
ratiocination - úsudek
ration - dávka; příděl
ration out - rozdělovat
rational - racionální; rozumný
rational number - racionální číslo
rationale - odůvodnění
rationalisation - racionalizace
rationalise - racionalizovat
rationalised - racionalizovaný
rationalism - racionalismus
rationalist - racionalista
rationalistic - racionalistický
rationality - racionalita
rationalization - racionalizace
rationalize - racionalizovat
rationalized - racionalizoval; racionalizovaný
rationalizing - racionalizační
rationally - logicky; racionálně; rozumně
rationed - přidělený
rationing - přidělování
rations - dávky; příděly
ratios - poměry
rats - krysy
rattan - ratanový nábytek; rákos
rattier - olezlejší; podrážděnější
rattle - chrastit; chrastítko; chrastění; chroptět; chřestit; chřestot; chřestítko; hrkat; lomozit; rachocení
rattlebrain - zabedněnec
rattled - rachotil; zachrastil; zarachotil
rattlepated - zabedněný
rattles - chřestí; rachotí
rattlesnake - chřestýš
rattletrap - rachotina
rattling - rachocení
rattly - chrastící; chřestivý
rattrap - past na krysy
ratty - nevrlý; rozladěný
raucous - chraptivý; chrčivý
raucously - chraplavě; chraptivě
raucousness - chraptivost
raunchy - vzrušující
ravage - pustošit
ravaged - vyplenil; zničil; zpustošený; zpustošil
rave - bláznit; běsnit; zuřit
raved - běsnil; zuřil
ravel - rozmotat; rozplést; rozvinutí; zamotat; zaplést
ravel out - rozmotat; rozplést
raven - hltat; krkavec; plenit; ukořistit
ravenous - dravý; hladový; vyhladovělý
ravenously - vyhladověle
raver - tančící na styl rave; zuřivec
ravine - rokle; strž
raving - blouznivý; blouznění; nepříčetný; zuřící
ravingly - nepříčetně
ravings - blouznění; šílení
ravioli - ravioli
ravish - prznit; uchvátit
ravisher - násilník
ravishing - okouzlující; úchvatný
ravishingly - úchvatně
ravishment - uchvácení; znásilnění
raw - hrubý; košilatý; nahatý; nekultivovaný; neobdělaný; neostřílený; nepokrytý; nerafinovaný; nevyhodnoc
raw data - prvotní data
raw material - surovina
raw materials - suroviny
raw water - surová voda
rawboned - kostnatý; vyzáblý
rawest - nejsurovější
rawhide - surová kůže
rawness - syrovost
ray - paprsek; rejnok; záblesk
ray of light - světelný paprsek
rayon - hedvábí; umělé hedvábí
raze - vyhladit; zbourat
razed - vyhladil
razor - břitva; žiletka
razor blade - žiletka
razorback - kanec; plejtvák
razors - břitvy
razzle - poprask
razzle-dazzle - poprask; vřava
razzmatazz - povyk
re - týká se
re-elected - znovuzvolený
re-election - opětovné zvolení
re-emerge - opětovně se objevit
re-emerged - opětovně se objevil
re-enactment - rekonstrukce
re-enter - znovu vstoupit
re-entrant - reentrantní; vydutý úhel; vícenásobně přístupný
re-entry - návrat
re-equip - nově vybavit
re-erect - znovu vystavět
re-establish - obnovit
re-establishment - znovuzřízení
re-evaluate - přehodnotit
re-evaluation - přehodnocení
re-examination - opětovné vyšetření
re-examine - znovu přezkoumat
re-examined - znovu přezkoumal; znovu přezkoušel
re-examining - přezkoumávání; znovu přezkoumávající
re-release - opětovně vydat
re-sign - znovu podepsat
reabbreviate - opětovně zestručnit
reabbreviated - opětovně zestručnil; opětovně zestručněný
reabsorb - zpětně vstřebat
reabsorption - resorpce; vstřebání
reacquire - opětovně získat
reacquired - opětovně získal; opětovně získaný
reacquisition - opětovné nabytí
react - reagovat
reactance - reaktance
reactant - reaktant
reacted - reagoval
reacting - reagování
reaction - odezva; odpověď; reakce
reaction time - doba reakce; reakční doba
reactionaries - reakcionáři
reactionary - reakcionář; reakcionářský; reakční; zpátečník
reactions - reakce
reactivate - reaktivovat
reactivated - reaktivovat
reactivation - reaktivace
reactive - reagující; reaktivní
reactivity - reaktivita
reactor - reaktor; tlumivka
reactors - reaktory
reacts - reaguje
read - předčítat; přečetl; přečten; přečíst; snímat; četl; čtěte; číst
read it over - prohlédnout si to
read-out - aktuální stav; údaj
readability - čitelnost
readable - čitelný; čtivý
reader - snímač; čtenář; čtenářka
readers - čtenáři
readership - čtenářská obec
readier - připravenější
readiest - nejpřipravenější
readily - snadno
readiness - připravenost
reading - hodnota; interpretace; naměřená hodnota; přednáška; snímání; výklad; četba; čtení
reading book - čítanka
reading desk - čtenářský pult
reading lamp - lampa na čtení
reading matter - četba
reading room - studovna; čítárna
reading-book - čítanka
reading-room - čítárna
readings - čtení
readjust - poupravit; přizpůsobit
readjustment - opětovné nastavení; přepracování
readmission - opětovné přijetí; opětovné připuštění; znovupřijetí
readout - aktuální stav; hodnota; údaj
reads - čte
ready - hotov; hotovost; hotové peníze; hotový; ochotný; pohotový; přichystat; připravený; připravit; rychlý
ready for - připraven
ready-made - kompletně připravený; zkompletovaný
reaffirm - ujistit; zdůraznit; znovu potvrdit; znovu ujistit
reaffirmation - opětovné ujištění; znovupotvrzení
reafforestation - zalesnění; znovuzalesnění
reagent - činidlo
reach - docílit; dojet; dojít; doletět; dorazit; dosahovat; dostat se; dosáhnout; sahat; sáhnout
reach into - dosahovat
reach out - natáhnout; natáhnout se; oslovovat
reachability - dosažitelnost; dostupnost
reachable - dosažitelný; dostupný
reached - dosahoval; dosažený; dosáhl
reacher - rozpěra
reaches - dosáhne
reaching - dosahující
real - fyzický; nemovitý; opravdový; pravdivý; pravý; přirozený; realitní; reálný; skutečný; upřímný
real consumption - reálná spotřeba
real estate - nemovitosti; realitní
real GDP - reálný hrubý národní produkt
real life - skutečně; v životě; ze života
real national product - reálný národní produkt
real property - nemovitosti
real time - skutečný čas
real value - reálná hodnota
real-life - skutečně; v životě; ze života
realign - přeskupení
realignment - přeladění; přeskupení
realisable - realizovatelný
realisation - realizace
realise - uvědomit si
realised - realizovaný
realises - realizuje
realising - realizování
realism - realismus; realizmus
realist - realista
realistic - realistický
realistically - realisticky
realities - reality; skutečnosti
reality - realita; skutečnost
realizable - uskutečnitelný
realization - realizace; uskutečnění
realize - pochopit; provést; realizovat; uskutečnit; uvědomit si
realized - realizovaný
realizes - realizuje; uskutečňuje
realizing - chápající; realizování; uskutečňování; uvědomování
reallocate - přerozdělit
reallocated - přerozdělený
reallocation - přerozdělení; realokace
really - doopravdy; opravdu; skutečně; vlastně
realm - doména; království; říše
realms - říše
realpolitik - reálná politika
realty - nemovitost
ream - kvanta; stoh; stohy
reamer - výstružník
reams - kvanta
reanalysis - statický přepočet
reanimate - oživit; reanimovat; vzkřísit
reanimated - oživený; oživil; vzkřísil; vzkříšený
reanimation - reanimace
reap - sklízet
reaper - sekačka; žací stroj
reaping - sklizeň; sklízející
reappear - znovu se objevit
reappearance - nový výskyt
reappeared - znovu se objevil
reappears - znovu se objevuje
reappoint - opětovně jmenovat; znovu dosadit
reappointment - opětovné jmenování
reappraisal - přehodnocení
reappraise - přehodnotit
reappraised - přehodnocený; přehodnotil; reklasifikovaný
rear - latrína; pěstovat; týl; týlový; vychovat; zadek; zadnice; zadní; záď
rear admiral - kontradmirál
rear end - zadní část vozidla
rear light - koncové světlo
rear part - zadní část
rear wheel - zadní kolo
rear-view - pohled zezadu
reared - vychovávaný
rearguard - zadní voj
rearing - vychovávání
rearm - přezbrojit
rearmament - znovuvyzbrojení
rearrange - přeskupit; přestavět
rearranged - předělaný; přeskupený; přeřadit
rearrangement - nové uspořádání; přeskupení
rearrangements - přestavění
rearview - pohled zezadu
rearward - dozadu
rearwards - nazpátek
reascend - znovu vystoupit
reason - důvod; intelekt; pohnutka; příčina; rozum; soudit; usuzovat
reasonable - pochopitelný; přiměřený; rozumný; soudný
reasonableness - rozumnost; soudnost
reasonably - celkem; poměrně; přiměřeně; rozumně
reasoned - logický; odůvodněný
reasoner - debatér
reasoning - argument; argumentace; dedukce; usuzování; úvaha
reasonless - bezdůvodný; nesmyslný
reasons - důvody
reassemble - opětovně složit
reassembled - opětovně složený; opětovně složil; opětovně smontovaný
reassembling - smontování
reassembly - opětovná montáž
reassert - znovu potvrdit
reassertion - opětovné uplatnění
reassess - opětovně ohodnotit; přehodnotit
reassessment - přehodnocení; přezkoumání
reassign - znovu určit
reassignment - opakované přiřazení
reassurance - ujištění; uklidnění
reassure - uklidnit
reassured - uklidněný
reassuring - uklidňující
reassuringly - konejšivě
reattach - znovupřipojit
reattachment - opětovné uchycení
reave - loupit
reawaken - připomenout si
rebate - rabat; sleva
rebel - povstalec; povstat; rebel; rebelovat; vzbouřenec
rebelling - vzpurný
rebellion - odboj; odvolání; povstání; revolta; vzbouření; vzpoura
rebellions - povstání; rebelie
rebellious - odbojný; povstalecký
rebelliously - vzpurně
rebelliousness - odbojnost; vzpurnost
rebels - rebelové
rebind - převázat; znovu svázat
rebirth - znovuzrození
reboil - převařit
rebook - opětovně zamluvit
reboot - restartovat
reborn - znovuzrozený
rebound - odraz; odskok; vzchopit se
rebuff - odmítnout; odmítnutí; odříct; zamítnout
rebuild - přestavět
rebuilding - přestavba
rebuilt - přestavěný
rebuke - kárat; kárání; napomenout; pokárat; pokárání; vytknout; vytýkat; výtka
rebuked - napomenul; napomenutý
rebus - hádanka; rébus
rebut - vyvrátit
rebuttable - vyvratitelný
rebuttal - vyvracení
recalcitrance - vzpurnost
recalcitrant - vzpurný
recalculating - přepočítávající
recalculation - přepočtení; rekalkulace
recalibrated - rekalibrovaný; znovu zkalibroval
recalibration - rekalibrace
recall - odvolat; odvolání; připomenout; vzpomenout; vzpomenout si; vzpomínat; vzpomínka; znovu vyvolat
recalled - odvolaný; odřeknutý
recalling - vzpomínání
recalls - odvolává; vzpomíná
recant - odvolat
recantation - odvolání; zřeknutí se
recap - rekapitulace; rekapitulovat
recapitalisation - rekapitalizace
recapitalization - rekapitalizace
recapitulate - rekapitulovat; shrnout
recapitulated - zrekapituloval
recapitulation - rekapitulace
recapture - opětovně obsadit; znovunabytí
recaptured - opětovně obsadil
recapturing - znovunabývající
recast - předělat; přepracovaný; přepracovat
recce - prozkoumat
recede - ustoupit; ustupovat; vzdalovat se
receipt - paragon; potvrzení; předpis; příjem; příjmový doklad; stvrzenka; účtenka
receipts - příjem; stvrzenky
receivable - nezaplacený; obdržitelný; pohledávka; zachytitelný
receive - dostat; obdržet; pobírat; přijmout; přijímat; příjmout
received - přijal; přijatý
receiver - přijímač; příjemce; sluchátko
receivers - přijímače
receivership - vnucená správa
receives - přijímá
receiving - přijímání; příjem
recency - nedávnost; novost
recension - recenze
recent - moderní; nedávný; poslední; současný
recently - nedávno; poslední dobou; v poslední době
receptacle - nádoba; zásuvka
reception - ohlas; přijetí; přivítání; recepce
reception clerk - recepční
receptionist - recepční
receptionists - recepční
receptive - chápavý; vnímavý
receptiveness - vnímavost
receptivity - vnímavost
receptor - receptor
recess - pauza; prohlubeň; přerušení; přestávka; výklenek; zákoutí; ústup
recession - hospodářský pokles; recese
recessional - recesní
recessionary - recesní
recessive - recesivní
recidivism - recidiva; recidivita
recidivist - recidivista
recipe - recept
recipes - recepty
recipient - adresát; příjemce; recipient
recipients - adresáti; příjemci
reciprocal - oboustranný; reciproční; vzájemný
reciprocality - vzájemnost
reciprocally - vzájemně
reciprocate - oplatit; opětovat
reciprocated - opětoval
reciprocating - opětující
reciprocation - oplácení; opětování; reciprocita
reciprocity - vzájemnost
recirculate - recirkulovat
recirculated - recirkuloval
recirculation - oběh; recirkulace
recision - anulování
recital - recitál
recitals - recitály
recitation - přednes; recitace
recitative - recitativ
recite - přednášet; recitovat
recited - přednášel; recitoval
reciter - recitátor
reciting - recitování
reckless - bezohledný; bezstarostný; ledabylý; nebezpečný; nedbalý
recklessly - ledabyle
recklessness - nedbalost; nezodpovědnost
reckon - myslit; odhadovat; počítat; spočítat
reckoned - počítaný; spočítaný
reckoner - počtář
reckoning - počítání; zúčtování
reckons - počítá
reclaim - kultivovat; napravit; obdělat; polepšit; regenerovat; reklamovat
reclaimable - reklamovatelný
reclaimed - regenerovaný; vyzvednutý; získaný
reclaimer - osoba požadující navrácení
reclaiming - znovuzískání
reclamation - reklamování; rekultivace; vymáhání; zúrodňování
reclassification - nové zařazení
reclassify - opětovně klasifikovat; přeřadit do jiné kategorie
recline - naklonit; položit; položit se; sklopit např. sedadlo
recliner - nastavitelné křeslo
recluse - poustevník; samotář
reclusive - samotářský
recode - překódovat
recoded - překódoval
recognisable - rozeznatelný; zjistitelný
recognisably - rozpoznatelně
recognise - poznat; rozpoznat; uznat; uznávat
recognised - rozpoznaný
recogniser - člověk schopný něco rozeznat
recognises - rozpoznává; zjišťuje
recognising - rozpoznávající
recognition - posouzení; poznání; rozpoznání; uznání; zjišťování; úsudek
recognizable - rozpoznatelný
recognizably - zřetelně
recognizance - kauce; slib
recognize - rozeznat; rozpoznat; uznat
recognized - rozpoznal; rozpoznaný
recognizer - rozpoznávající osoba; rozpoznávač
recognizes - rozpoznává
recognizing - rozpoznání
recoil - odraz; převinutí např. cívky
recoilless - bezzákluzný
recollect - uvědomit si
recollection - vzpomínka
recollections - vzpomínky
recolonization - nová kolonizace
recombination - rekombinace
recombine - opětovně zkombinovat; překombinovat
recombined - opětovně zkombinoval; překombinoval
recommence - obnovit
recommenced - znovu začít
recommencement - opětovné zahájení
recommend - doporučit; doporučovat
recommendation - doporučení; přímluva
recommendations - doporučení
recommended - doporučený
recommending - doporučující
recommends - doporučuje
recommit - vrátit návrh zákona
recompense - odměna; odměnit; odškodnění
recompensed - nahrazený; vynahrazený
recompilation - rekompilace
recompile - překompilovat; rekompilovat
recompiled - rekompilovaný
recompiling - rekompilování
recomputable - nevypočitatelný
recompute - přepočítat
recomputed - přepočítal; přepočítaný
reconcilable - slučitelný; srovnatelný
reconcile - smířit; smířit se; srovnat; urovnat
reconciliation - odsouhlasení; sladění; smír; smíření; srovnání
reconciling - smiřující
recondite - esoterický; nejasný; skrytý
recondition - opravit; vyladit
reconfigurable - překonfigurovatelný
reconfiguration - rekonfigurace
reconfigure - překonfigurovat; přenastavit
reconfigured - překonfigurovaný
reconfiguring - překonfigurování
reconnaissance - průzkum; rekognoskace
reconnect - znovu zapojit
reconnection - opětovné zapojení
reconnoitre - prozkoumat
reconquer - opětovně dobýt
reconquest - opětovně dobýt
reconsider - znovu uvážit; znovu zvážit
reconsideration - přehodnocení; přezkoumání; rozmyšlení
reconsidered - znovu promyšlený
reconsidering - znovu zvažující
reconstitute - rekonstituovat; reorganizovat
reconstituted - přeorganizovaný
reconstitution - rekonstituce; reorganizace
reconstruct - přestavět; rekonstruovat
reconstructed - rekonstruovaný
reconstruction - přestavba; rekonstrukce
recontribute - opětovně přispět
reconvene - opětovně se sejít
reconversion - zpětná přeměna
reconvert - změnit zpět
record - deska; doklad; evidence; nahrát; nahrávka; protokolovat; registrovat; rekord; rekordní; zapisovat; z
record player - gramofon
record-breaking - rekordní
record-holder - držitel rekordu
recordable - schopný zápisu
recorded - zaznamenaný
recorder - magnetofon; zapisovatel; zapisovač; zobcová flétna; záznamník
recorders - nahrávače; zapisovače
recording - nahrávka; nahrávání; zapisovací; zapisování; zaznamenávání; záznam
recordings - nahrávky
records - spisy; záznamy
recount - přepočíst; přepočítaný
recounting - vyprávění
recoup - kompenzovat
recouple - opětovně spojit
recourse - postih; východisko; útočiště
recover - dostat nazpátek; dostat zpět; nabýt vědomí; obnovit; regenerovat; uzdravit se; vymáhat; vzpamatovat
recoverability - návratnost
recoverable - dobytný; obnovitelný
recovered - obnovený; regenerovaný; rekuperovaný; uzdravený; zotavený
recoveries - zpětná nabytí
recovering - uzdravování; uzdravující; zotavování; zotavující
recovers - uzdravuje se; zotavuje se
recovery - náhrada; obnova; obnovení; oživení; regenerace; rekonvalescence; uzdravení; znovunabytí; zotavení
recreate - obnovit
recreated - obnovený
recreation - rekreace
recreation area - rekreační oblast
recreational - rekreační
recreational vehicle - obytný automobil
recreative - občerstvující; osvěžující; rekreační
recriminate - rekriminovat; vznést protiobvinění
recrimination - rekriminace; vzájemné obvinění
recriminative - rekriminační
recriminatory - rekriminační
recross - opětovně přejít; opětovně zkřížit
recrudesce - znovu se vyskytnout
recrudescence - opětovné propuknutí
recrudescent - opakující se
recruit - branec; naverbovat; nováček; rekrut; rekrutovat; verbovat
recruited - rekrutovaný
recruiter - náborář
recruiting - rekrutování
recruitment - nábor; odvádění; rekrutování; verbování
recruits - rekrutuje
recrystallisation - překrystalizování
recrystallization - rekrystalizace
recrystallize - rekrystalyzovat
recta - konečníky; rekta
rectal - konečníkový; rektální
rectangle - obdélník; pravoúhelník
rectangles - obdélníky
rectangular - obdélníkový; pravoúhlý
rectifiable - opravitelný
rectification - náprava
rectified - opravený; usměrněný
rectifier - usměrňovač
rectify - napravit; opravit
rectilinear - přímočarý
rectitude - poctivost; čestnost
recto - lícová stránka; přední stránka
rector - rektor
rectory - fara
rectum - konečník; rektum
recumbent - ležící
recuperate - zotavit se
recuperating - zotavující se
recuperation - rekuperace; zotavení
recuperative - regenerující; rekuperativní; rekuperační
recur - opakovat se; opakování; vracení; vracet se; znovu nastat
recurrence - opakování
recurrent - cyklický; opakující se; periodický; rekurentní
recurrently - rekurentně
recurring - opakovaný
recurs - opakovaně se vyskytuje; vrací
recursion - rekurze
recursive - rekurzivní
recursively - rekurzívně
recyclability - recyklovatelnost
recyclable - recyklovatelný
recycle - recyklovat
recycled - recyklovaný
recycles - recykluje
recycling - recyklace; recyklování; recyklující
red - rudý; zarudlý; červená; červený; červeň
red alert - červený poplach
red carpet - slavnostní uvítání
red cent - zlámaná grešle
red currant - červený rybíz
red deer - jelen lesní; srna
red herring - falešná stopa; uzenáč; uzený sleď
red hot - rozžhavený
red man - indián; rudoch
red maple - javor červený
red oak - dub červený
red pepper - paprika
red wine - červené víno
red-blooded - chrabrý; energický; mužný; silný
red-haired - rudovlasý
red-handed - dopaden při činu; při činu
red-headed - rusovlasý
red-hot - rozžhavený
red-letter - památný
red-letter day - památný den; svátek
redact - redigovat; vydávat; zredigovat
redaction - redakce; vydání
redactor - redaktor
redbird - hejl
redbreast - druh ptáka
redbrick - nově založená univerzita
redcap - nádražní nosič
redcurrant - červený rybíz
redden - načervenit; zrudnout
reddening - červenání
redder - červenější
reddest - nejčervenější
reddish - načervenalý
redeclaration - opětovné deklarování
redecorate - opětovně dekorovat
redecoration - opětovné vyzdobení
rededication - opětovné věnování
redeem - spasit; splatit; umořit
redeemable - splatitelný
redeemer - spasitel; vykupitel
redeeming - očišťující; vykupující; vyvažující
redeems - zachraňuje
redefine - předefinovat; znovu definovat
redefined - předefinovaný
redefines - předefinovává
redefining - předefinování
redefinition - předefinování
redeliver - znovu doručit
redelivery - opětovné doručení
redemption - amortizace; spasení; splacení; spása; umoření dluhu; vykoupení; vyplacení
redemption yield - výnos z umoření
redemptive - vykupitelský
redeploy - přesunout
redeployment - přesun; přeřazení
redeposit - znovu vložit
redeposition - změna úložiště
redesign - předělat; přepracování; přestavět; změna; znovunavržení
redesigned - předělaný; přestavěný
redevelop - opětovně vyvinout; přestavět
redevelopment - přestavba; sanace
redhead - rusovláska; zrzek
redheaded - rusovlasý; zrzavý
redial - znovu vytočit spojení
redirect - přesměrovat
redirecting - měnící směr; přesměrování
redirection - přesměrování
redirects - přesměrovává
rediscovered - znovuobjevený
rediscovery - znovuobjevení
redisplay - opětovně zobrazit
redistillation - redestilace
redistributable - opětovně distribuovatelný
redistribute - přerozdělit; přerozdělovat
redistributed - přerozdělený
redistributed wealth - přerozdělené bohatství
redistributing - přerozdělování
redistribution - přerozdělení; redistribuce
redistribution of income - přerozdělení; přerozdělování důchodu
redistributive - přerozdělující
redivide - nově rozdělit
redness - rudost; červenost
redo - předělat
redoing - předělání
redolence - vůně
redolent - vonící
redone - předělaný; přepracovaný
redouble - zdvojnásobit
redoubled - zdvojnásobil
redoubling - opětovné zdvojení
redoubt - pevnost; pevnůstka
redoubtable - obávaný; strašný
redound - přispět k něčemu
redox - oxidačně redukční
redraft - předělat; přepsat
redrafting - předělání
redraw - překreslit
redrawing - překreslení
redress - napravit; náprava
reds - komunisté; rudí; červené
redshift - rudý posun
redskin - Indián; indián; rudoch
reduce - omezit; přeměnit; převést; redukovat; snížit; zlevnit; zmenšit; zredukovat
reduce to tears - rozplakat
reduced - redukovaný; snížen; snížený
reducer - reduktor
reduces - omezuje; oslabuje; redukuje; snižuje; zkracuje
reducibility - redukovatelnost
reducible - redukovatelný; zredukovatelný
reducing - redukování
reductase - reduktáza
reduction - pokles; redukce; snížení; zmenšení
reductionism - redukcionismus
reductionist - redukcionista
reductions - omezení; redukce
reductive - zjednodušující
redundance - nadbytečnost; nadměrnost; přebytek; přebytečnost; redundance
redundancies - nadbytečnosti
redundancy - nadbytek; nadbytečnost
redundant - nadbytečný; zbytečný
redundantly - zbytečně
reduplicate - zdvojit; zdvojnásobit
reduplication - reduplikace
redwing - drozd cvrčala
redwood - sekvoj
reed - rákos; rákosí
reediness - ostrost
reeds - rákosy; šípy
reeducation - převýchova
reedy - rákosnatý
reef - skalisko; úskalí; útes
reefs - útesy
reek - puch; páchnout; zápach
reeks - páchne
reel - cívka; kotouč; motat; naviják; navíjet; navíječka; odvíjet; role; vrávorat; zavrávorat
reel off - odmotat; odvíjet; odříkat
reelection - opětovné zvolení
reeler - navíječka; převíječka
reeling - navíjení
reels - kotouče; navíjí
reemerged - opětovně se objevil
reemphasize - opětovně zdůraznit
reemphasized - opětovně zdůraznil
reenactment - opětovné uzákonění; rekonstrukce
reenter - znovu zadat data
reentrant - znovu vstupující
reerect - znovu vystavět
reestablish - obnovit; opětovně založit
reevaluate - opětovně ocenit; přehodnotit
reevaluated - opětovně ocenil; přehodnotil
reevaluation - přehodnocení
reeve - prostrkovat
reexamination - opětovné vyšetření
reexamine - přezkoušet
reexamined - přezkoušel; znovu přezkoumal; znovu přezkoušel
ref - reference; sudí
refashion - opětovně upravit
refection - občerstvení
refectory - refektář
refer - odvolávat se; poukázat
referable - někomu připsatelný
referee - arbitr; rozhodčí; soudce
refereed - soudcoval
refereeing - soudcování
referees - rozhodčí
reference - doporučení; narážka; odkaz; posudek; zmínka
referenced - doporučený; odkazovaný
references - doporučení; odkazy; odvolání
referencing - odkazující
referenda - referendum
referendum - referendum
referent - náhražka
referential - odkazový; referenční
referentially - vztažně
referral - odkázání
referrals - odkázání
referred - odkazovaný
referring - odkazování
refers - odkazuje; odvolává se
refile - přesměrovat
refiled - přesměrovaný
refill - doplnit; náplň
refillable - doplnitelný
refilling - doplnění
refills - opětovně naplňuje
refinance - refinancovat
refine - pročistit; rafinovat; zjemnit; zušlechťovat; čistit
refined - kultivovaný; rafinovaný; vytříbený; zbavený nečistot
refined sugar - rafinovaný cukr
refinement - jemné rozlišování; prohnanost; rafinace; rafinovanost; zjemnění; zkujňování; zušlechťování
refinements - zušelechtění
refiner - rafinér; zušlechťovač
refineries - rafinérie
refinery - rafinerie
refining - zušlechťování
refit - opravit; seřídit
reflation - oživení ekonomie; reflace
reflect - obrazit; obrážet; odrazit; odrážet; přemýšlet; zrcadlit
reflectance - odrazivost
reflected - odražený; odrážel; zrcadlený
reflecting - odrážející
reflection - odlesk; odraz; zrcadlení
reflectional - odrazový
reflections - odrazy
reflective - odrážející
reflectively - hloubavě; přemítavě
reflectiveness - odrazovost; přemýšlivost; schopnost odrážet světlo
reflectivity - odrazivost; odraznost; odrazovost
reflectometer - reflektometr
reflector - reflektor
reflects - odráží; reflektuje; zrcadlí
reflex - reflex
reflexes - orazy; reflexy
reflexion - odraz; přemítání; reflex; reflexe; zrcadlení
reflexive - reflexivní
reflexively - reflexivně
reflexiveness - reflexivnost
reflexivity - reflexivita
reflexology - reflexologie
refloat - přeflotovat; stáhnout z mělčiny
reflux - flegma; reflux; zpětný tok
reforest - zalesnit; znovu zalesnit
reforestation - opětovné zalesnění; zalesnění; zalesňování; znovuzalesnění
reform - napravit; reforma; reformovat
reform school - polepšovna
reformable - napravitelný
reformat - přeformátovat; přeformátování
reformation - reforma; reformace
reformative - nápravný; reformační
reformatory - polepšovna; reformátorský
reformatted - přeformátovaný
reformatting - přeformátování
reformed - reformovaný
reformer - reformátor
reforming - reformování; reformující
reformism - reformace; reformismus
reformist - reformista; reformistický
reforms - reformuje
reformulate - přeformulovat; reformulovat
reformulated - přeformuloval; přeformulovaný; reformuloval
reformulation - přeformulování
refract - lámat světlo
refractile - lomivý
refraction - lámání světla; refrakce
refractive - lomivý; refrakční
refractometer - refraktometr
refractor - dalekohled; refraktor
refractoriness - žáruvzdornost
refractory - nepoddajný; neústupný; ohnivzdorný; tvrdošíjný; vzpurný; žáruvzdorný
refrain - refrén; zdržet se
refrained - nevykonaný
refraining - nedělání
refrains - refrény
refreeze - opětovně zmrazit
refresh - obnovit; občerstvit; osvěžit
refreshable - občerstvitelný
refreshed - osvěžený; posilněný
refresher - drink; osvěžující nápoj
refresher course - opakovací kurs
refreshing - obnovující; osvěžující
refreshingly - roztomile; svěže
refreshment - občerstvení; osvěžení
refrigerant - chladivo; chladící; ochlazující; osvěžující nápoj
refrigerate - chladit; mrazit; ochladit
refrigerated - chladil; chlazený; uměle ochlazovaný
refrigerating - chladicí; chlazení
refrigeration - chladírna; chlazení; mrazení; ochlazování
refrigerator - chladnička; lednička; mraznička
refuel - doplnit palivo; natankovat
refueling - tankování
refuelling - tankování
refuge - hledat útočiště; ostrůvek; uchýlit se; úkryt; útočiště; útulek
refugee - emigrant; uprchlík
refugees - uprchlíci
refugium -