Slovíčka

Série slovíček Moderní učenice NJ

(Němčina)

abgekochtes wasser - svařená voda
braun werden - opálit se
brechen - zvracet
brennen - hořet
e Abreise - odjezd
e Haut - kůže
e Türkei - Turecko
e Verstopfung - zácpa
e Vorsicht - opatrnost
e Wanderung - túra
essen - jíst
gebraten - upečený
gekocht - uvařený
gelten - platit
geschält - oloupaný
gestern - včera
halten - držet
heiß - horký
hören auf - poslechnout koho
kriegen - dostat
leiden an etwas - trpět čím
letzte - poslední
nass - mokrý
nass werden - zmoknout
notwendig - nutný
r Durchfall - průjem
r Eiswürfel - kostka ledu
r Hals - krk
r Magen - žaludek
r Schmerz - bolest
r Sonnenbrand - úpal
r Umschlag - obklad
regnen - pršet
roh - syrový
s Eis - zmrzlina
s Fieber - horečka
s Fleisch - maso
s Medikament - lék
s obst - ovoce
schälen - oloupat
sich erkälten - nachladit se
sich hinlegen - lehnout si
sich sonnen - opalovat se
sich vorstellen - představovat si
täglich - denní
trocken - suchý
vergessen etwas - zapomenout nač
verschreiben - předepsat
verstehen - rozumět
wehtun - bolet