Slovíčka

Série slovíček Sprechen Sie Deutsch 2 - Lektion 7

(Němčina)

Also los! - Tak jdeme!
an das Wunder glauben - věřit v zázrak
aushalten - vydržet
betrunken - opilý, opile
dumpf - tupý, tupě
e Fahne - prapor
e Hauptfigur - hlavní postava
erkennen jemanden an etwas - (roz)poznat někoho podle něčeho
erwidern - odpovědět
geheilt - vyléčený, uzdravený
heilen - vyléčit se
heilen jemanden - (vy)léčit někoho
herankommen - přijít blíž, příblížit se
herrlich - nádherný(ě)¨
kindisch - dětinský
leiden an etwas - trpět něčím
mit einem Schlage - rázem, najednou
nach dem Ersten Weltkrieg - po první světové válce
Pat leidet an Tuberkulose. - Pat trpí tuberkulózou.
r Aperitif - aperitiv
r Humor - humor
r Italiener - Ital
r Kamerad - kamarád
r Krieg - válka
r Seemann - námořník
r Schlitten - sáňky
r Spaßvogel - vtipálek, šprýmař
s Ding - věc
s Sanatorium - sanatorium
s Wunder - zázrak
scheinen - svítit
schieben jemanden irgendwohin - strkat někoho někam
schwanken - potácet se, vrávorat
sonnig - slunečný(o)
taumeln - potácet se či vrávorat
tot - mrtvý
uralt - prastarý, velmi starý
vergangen - minulý,uplynulý
versinken - propadnout se, ponořit se
verzweifelt - zoufalý(e)
wehen - vanout, vát
weshalb - proč
Wiener Walzer - vídeňský valčík
winken - mávat