Slovíčka

Série slovíček Byliny volně rostoucí v přírodě

(Latina)

Alliaria petiolata – česnáček lékařský -
Cytisus scoparius – janovec metlatý -
Epilobium hirsutum – vrbovka chlupatá -
Aconitum callibotryon – oměj šalamounek -
Aconitum lycoctonum – oměj vlčí mor -
Actaea spicata – samorostík klasnatý -
Adonis aestivalis – hlaváček letní -
Adonis vernalis – hlaváček jarní -
Aegopodium podagraria – bršlice kozí noha -
Agrimonia eupatoria – řepík lékařský -
Alchemilla vulgaris – kontryhel obecný -
Alyssum alyssoides – tařice kališní -
Alyssum montanum – tařice horská -
Anemone narcissifrora – sasanka narcisokvětá -
Anemone nemorosa – sasanka hajní -
Anemone ranunculoides – sasanka prykyřníkovitá -
Anemone sylvestris – sasanka lesní -
Anthyllis vulneraria – úročník bolhoj -
Aphanes arvensis – nepatrnec rolní -
Aquilegia vulgaris – orlíček obecný -
Arabidopsis thaliana – huseníček rolní -
Armoracia rusticana – křen selský -
Aruncus vulgaris – udatna lesní -
Astragalus glycyphyllos – kozinec sladkolistý -
Aurinia saxatilis – tařice skalní -
Barbarea vulgaris – barborka obecná -
Batrachium aquatile – lakušník vodní -
Batrachium fluitans – lakušník vzplývavý -
Berteroa incana – šedivka šedá -
Caltha palustris – blatouch bahenní -
Camelina microcarpa – lnička drobnoplodá -
Capsella bursa-pastoris – kokoška pastuší tobolka -
Cardamine amara – řeřišnice hořká -
Cardamine pratensis – řeřišnice luční -
Cardaminopsis arenosa – řeřišničník písečný -
Cardaminopsis halleri – řeřišničník Hallerův -
Cardaria draba – vesnovka obecná -
Carum carvi – kmín kořenný -
Circaea lutetiana – čarovník pařížský -
Clematis recta – plamének přímý -
Clematis vitalba – plamének plotní -
Consolida regalis – ostrožka stračka -
Corydalis cava – dymnivka dutá -
Cytisus nigricans – čilimník černající -
Delphinium elatum – stračka vyvýšená -
Dentaria bulbifera – kyčelnice cibulkonosá -
Dentaria enneaphyllos – kyčelnice devítilistá -
Drosera rotundifolia – rosnatka okrouhlolistá -
Epilobium angustifolium – vrbovka úzkolistá -
Epilobium montanum – vrbovka horská -
Erodium cicutarium – pumpava obecná -
Erophila verna – osívka jarní -
Erysimum cheiranthoides – trýzel malokvětý -
Ficaria verna – orsej jarní -
Filipendula ulmaria – tužebník jilmový -
Filipendula vulgaris – tužebník obecný -
Fragaria moschata – jahodník truskavec -
Fragaria vesca – jahodník obecný -
Fragaria viridis – jahodník trávnice -
Fumaria officinalis – zemědým lékařský -
Genista germanica – kručinka německá -
Genista tinctoria – kručinka barvířská -
Geranium palustre – kakost bahenní -
Geranium pratense – kakost luční -
Geranium pusillum – kakost maličký -
Geranium pyrenaicum – kakost pyrenejský -
Geranium robertianum – kakost smrdutý -
Geranium sanguineum – kakost krvavý -
Geum montanum – kuklík horský -
Geum rivale - kuklík potoční
Geum urbanum – kuklík městský -
Helianthemum nummularium – devaterník penízkovitý -
Hepatica nobilis – jaterník podléška -
Hesperis matronalis – večernice vonná -
Hypericum hirsutum – třezalka chlupatá -
Hypericum humifusum – třezalka rozprostřená -
Hypericum montanum – třezalka horská -
Hypericum perforatum – třezalka tečkovaná -
Chamaecytisus ratisbonensis – čilimník řezenský -
Chelidonium majus – vlaštovičník větší -
Chrysosplenium alternifolium – mokrýš střídavolistý -
Impatiens noli-tangere – netýkavka nedůtklivá -
Impatiens parviflora – netýkavka malokvětá -
Jovibarba globifera – netřesk výběžkatý -
Lathyrus niger – hrachor černý -
Lathyrus pratensis – hrachor luční -
Lathyrus sylvestris – hrachor lesní -
Lathyrus tuberosus – hrachor hlíznatý -
Lathyrus vernus – hrachor lecha -
Lavatera thuringiaca – slézovec durinský -
Lepidium campestre – řeřicha chlumní -
Lepidium ruderale – řeřicha rumní -
Linum austriacum – len rakouský -
Linum catharticum – len počistivý -
Linum usitatissimum – len setý -
Lotus corniculatus – štírovník růžkatý -
Lunaria rediviva – měsíčnice vytrvalá -
Lupinus polyphyllus – lupina mnoholistá -
Lythrum salicaria – kyprej vrbice -
Malva moschata – sléz pižmový -
Malva neglecta – sléz přehlížený -
Malva pusilla – sléz nizounký -
Malva sylvestris – sléz lesní -
Medicago falcata – tolice srpovitá -
Medicago lupulina – tolice dětelová -
Medicago sativa – tolice vojtěška -
Melilotus albus – komonice bílá -
Melilotus officinalis – komonice lékařská -
Neslia paniculata – řepinka latnatá -
Nigella arvensis – černucha rolní -
Nuphar luteum - stulík žlutý
Nymphaea alba – leknín bílý -
Oenothera biennis – pupalka dvouletá -
Onobrychis viciifolia – vičenec ligrus -
Ononis spinosa – jehlice trnitá -
Oxalis acetosella – šťavel kyselý -
Oxalis stricta – šťavel tuhý -
Oxytropis pilosa – vlnice chlupatá -
Papaver argemone – mák polní -
Papaver rhoeas – mák vlčí -
Parnassia palustris – tolije bahenní -
Pisum sativum – hrách setý -
Polygala chamaebuxus – zimostrázek alpský -
Polygala vulgaris – vítod obecný -
Potentilla alba – mochna bílá -
Potentilla anserina – mochna husí -
Potentilla arenaria – mochna písečná -
Potentilla argentea – mochna stříbrná -
Potentilla aurea – mochna zlatá -
Potentilla erecta – mochna nátržník -
Potentilla heptaphylla – mochna sedmilistá -
Potentilla palustris - mochna (zábělník) bahenní
Potentilla recta – mochna přímá -
Potentilla tabernaemontani – mochna jarní -
Potetilla reptans – mochna plazivá -
Pulsatilla alpina – koniklec alpínský -
Pulsatilla pratensis – koniklec luční -
Ranunculus aconitifolius – pryskyřník omějolistý -
Ranunculus acris – pryskyřník prudký -
Ranunculus arvensis – pryskyřník rolní -
Ranunculus auricomus – pryskyřník zlatožlutý -
Ranunculus bubosus – pryskyřník hlíznatý -
Ranunculus flammula – pryskyřník plamének -
Ranunculus lanuginosus – pryskyřník kosmatý -
Ranunculus lingua – pryskyřník velký -
Ranunculus repens – pryskyřník plazivý -
Ranunculus sceleratus – pryskyřník lítý -
Raphanus raphanistrum – ohnice obecná -
Reseda lutea – rýt žlutý -
Rhodiola rosea – rozchodnice růžová -
Rorippa amphibia – rukev obojživelná -
Rorippa palustris – rukev bažinná -
Rorippa sylvestris – rukev obecná -
Sanguisorba minor - krvavec menší
Sanguisorba officinalis – krvavec toten -
Saxifraga granulata – lomikámen zrnatý -
Saxifraga paniculata – lomikámen vždyživý -
Securigera varia – čičorka pestrá -
Sedum acre – rozchodník ostrý -
Sedum album – rozchodník bílý -
Sedum maximum – rozchodník velký -
Sedum sexangulare – rozchodník šestiřadý -
Sinapis arvensis – hořčice polní -
Sisymbrium officinale – hulevník lékařský -
Tetragonolobus maritimus – ledenec přímořský -
Thalictrum aquilegiifolium – žluťucha orlíčkolistá -
Thalictrum flavum – žluťucha žlutá -
Thalictrum minus – žluťucha menší -
Thlaspi arvense – penízek rolní -
Thlaspi perfoliatum – penízek prorostlý -
Trifolium alpestre – jetel alpínský -
Trifolium arvense - jetel rolní
Trifolium aureum – jetel zlatý -
Trifolium campestre - jetel ladní
Trifolium dubium - jetel pochybný
Trifolium hybridum – jetel zvrhlý -
Trifolium medium – jetel prostřední -
Trifolium montanum - jetel horský
Trifolium pratense – jetel luční -
Trifolium repens – jetel plazivý -
Trifolium spadiceum – jetel kaštanový -
Trollius altissimus – upolín evropský -
Turritis glabra – strmobýl obecný -
Vicia angustifolia – vikev úzkolistá -
Vicia cracca – vikev ptačí -
Vicia hirsuta – vikev chlupatá -
Vicia sepium – vikev plotní -
Vicia sylvatica – vikev lesní -
Vicia tetrasperma – vikevčtyřsemenná -
Vicia villosa – vikev huňatá -
Viola arvensis – violka rolní -
Viola canina – violka psí -
Viola hirta – violka srstnatá -
Viola lutea – violka žlutá -
Viola odorata – violka vonná -
Viola palustris – violka bahenní -
Viola reichenbachiana – violka lesní -
Viola riviniana – violka Rivinova -
Viola tricolor – violka trojbarevná -