Slovíčka

Série slovíček Slovesné vazby

(Francouzština)

aider à - pomoci (něco udělat)
avoir à faire - mít na práci
avoir diffuculté(s) à - mít potíž(e) s
avoir envie de - mít chuť (něco udělat)
avoir l'occasion de - mít příležitost
passer le temps à - strávit čas
perdre le temps à - strávit čas
permettre de - dovolit
promettre de - slíbit
s'intéresser à - zajímat se o
s'occuper de - starat se o
se mettre à - pustit se do (něčeho)