Slovíčka

Série slovíček Headway-intermediate

(Angličtina)

ambitious - ctižádostivý
annoyed - naštvaný
calm - klidný
confident - vyrovnaný
definite - určené
generous - štědrý
cheerful - veselý
impatient - netrpělivý
mean - zlý
mood - nálada
notice - všimnout si
patient - trpělivý
put off - odložit
reason - důvod
reliable - odpovědný
reserved - zdrženlivý
self-confident - sebevědomí
selfish - sobecký
sensitive - citlivý
shy - plachý
sincere - upřímný
suddenly - náhle