Slovíčka

Série slovíček En Francais 1A

(Francouzština)

adorer - zbožňovat
aimer - mít rád
aimer faire - rád něco dělat
beaucoup - mnoho
bien - dobře
elle veut - ona chce
entre - mezi, pojď dále
entrer - vstoupit
entrez - pojďte dále
excuse-moi - omluv mě
excuser - omluvit
cher - drahý
chère - drahá
il veut - on chce
imaginer - představit si
je veux - já chci
joli - hezký
l'âge - věk
l'an - rok
l'animal - zvíře
l'anniversaire - narozeniny
l'enfant - dítě
l'enfant unique - jedináček
l'ingenéur - inženýr
l'ordinateur - počítač
la calculatrice - kalkulačka
la carte de voeux - přáníčko
la carte postale - pohlednice
la cousine - sestřenice
la grand-mère - babička
la chance - štěstí
la place - místo
la radio - rádio
la souris - myš
la tortue - želva
la vidéocassette - videokazeta
la visite - návštěva
la-famille - rodina
le cochon d'inde - morče
le collège - francouzská škola
le cousin - bratranec
le grand-père - dědeček
le chat - kočka
le chien - pes
le lapin - králík
le lycée - francouzská střední škola
le nom - jméno
le poisson rouge - zlatá rybička
le prénom - křestní jméno
le professeur - profesor
le prroquet - papoušek
le serpent - had
les animaux - zvířata
les grands-parents - prarodiče
nombreuse - početná
nombreux - početný
quelques - několik
souhaiter - přát si
tu veux - ty chceš
vouloir - chtít