Slovíčka

Série slovíček En Francais 1A

(Francouzština)

allô! - haló!
assez - dost
aujourd'hui - dnes
avec - s
avoir - mít
blond - světlovlasý
bon - dobrý
bonne - dobrá
brun - světlovlasý
content,e - spokojený
dans - v, na, do
déjà - již, už
demain - zítra
depuis - od
dimanche - neděle
elle a - ona má
enrhumé - nachlazený, nastydlý
faire - dělat
faux, fausse - nesprávný, chybný
grand,e - velký
grave - těžký
gros, grosse - velký, tlustý
il a - on má
ils sont - oni jsou
j'ai - já mám
je fais - já dělám
jeudi - čtvrtek
jusqu'à - až do
l'angine - angína
l'après-midi - odpoledne
la gorge - hrdlo, krk
la mère - matka
la père - otec
la semaine - týden
la soeur - sestra
la tête - hlava
le cours - hodina, kurz
le frère - bratr
le jardin - zahrada
le jour - den
le matin - ráno, dopoledne
les frères et soeurs - sourozenci
les parents - rodiče
lundi - pondělí
mais - ale
mal - špatně
malade - nemocný
maman - maminka
mardi - úterý
mercredi - středa
mince - štíhlý
nous sommes - my jsme
on s'amuse - bavíme se
ou, ou bien - nebo
papa - tatínek
parce que - protože
petit,e - malý
peut-être - možná,snad
plaisanter - žertovat
pourquoi - proč
quand - kdy
s'amuser - bavit se
samedi - sobota
seulement - jen, jenom, pouze
tiens! - hele, podívej se
très - velmi
triste - smutný
tu as - ty máš
tu fais - ty děláš
un peu - trochu
vendredi - pátek
voici - zde je, jsou, tady je ,jsou
voilà - tam je, tam jsou
vous êtes - vy jste