Slovíčka

Série slovíček Sprechen Sie Deutsch 1 - Lektion 10

(Němčina)

ablegen - složit, vykonat (zkoušku)
an das Abitur selbst denken - myslet na samotnou maturitu
andere Pläne - jiné plány
Angst vor Prüfungen haben - mít strach ze zkoušek
auf jeden Fall - v každém případě
bestehen etw. - obstát při něčem, vykonat něco (zkoušku)
damals - tehdy, tenkrát
Dann heirate ich eine Schauspielerin. - Potom se ožením s herečkou.
das Abitur am Gymnasium machen - maturovat na gymnáziu
Das Gehalt stimmt. - Plat je dobrý.
den ganzen Tag in der Bank sitzen - sedět celý den v bance
Die Arbeitszeit ist in Ordnung. - Pracovní doba je dobrá.
die Aufnahmeprüfung an die Universität - přijímací zkouška na univerzitu
die Prüfungen in Biologie, Geschichte und Deutsch - zkoušky z biologie, dějepisu a němčiny
Dnes se tomu musím smát. - Heute muss ich darüber lachen.
e Angst vor etwas - strach z něčeho
e Aufnahmeprüfung - přijímací zkouška
e Bank - banka
e Bankangestellte - bankovní úřednice
e Friseuse - kadeřnice
e Geschichte - dějepis, historka
e Grundschule - základní škola
e Klasse - třída
e Schauspielerin - herečka
e Sprache - řeč, jazyk
e Universität - univerzita
e Verantwortung - odpovědnost
e Welt - svět
e Zahl - číslo
e Zukunft - budoucnost
eine Drei in Mathematik - trojka z matematiky
entscheiden - rozhodnout, rozhodovat
erwarten - očekávat
Hatte ich solche Berufswünsche wie Feuerwehrmann. - Jsem si přál být požárníkem.
heiraten - oženit se, vdát
Ich kam am 23. 5. 1982 auf die Welt. - Narodil jsem se 23. 5. 1982.
Im Abitur kann mir überhaupt nichts passieren. - Při maturitě se mi nemůže vůbec nic stát.
jemand - někdo
kennen lernen etw. - poznat, poznávat něco, seznámit se s někým
lachen über etw. - smát se něčemu
lang - dlouhý
niemals - nikdy
niemand - nikdo
Niemand kann für mich entscheiden. - Nikdo za mě nemůže rozhodnout.
nichts - nic
passieren - přihodit se, stát se
r Astronaut - kosmonaut
r Detektiv - detektiv
r Diplomat - diplomat
r Dompteur - krotitel
r Feuerwehrmann - požárník
r Korrespondent - dopisovatel, zpravodaj
r Lebenslauf - životopis
r Mensch - člověk
r Plan - plán
r Polizist - policista
r Tennisprofi - tenista-profesionál
r Wunsch - přání
r Zirkus - cirkus
s Fach - předmět výuky, obor
s Fotomodell - fotomodel(ka)
s Gehalt - plat
s Gymnasium - gymnázium
s Leben - život
s Studium - studium
s Thema - téma, námět
s Tier - zvíře
selbst - sám, sama, samo
sogar - dokonce
Überstunden machen - pracovat přes čas
verdienen - vydělat, vydělávat
viel besser - mnohem lepší
viel Verantwortung - hodně zodpovědnosti
Vielleicht mache ich also mein Hobby zum Beruf. - Možná si tedy z koníčka udělám povolání.
wenig Zeit für die Familie - málo času na rodinu
werden - stát se(čím)
Wie jedes Kind... - Jako každé dítě...
Wie viel Bänke gibt es in deiner Klasse? - Kolik lavic je ve tvé třídě?
Wie viel Banken gibt es in der Schweiz? - Kolik bank je ve Švýcarsku?
wichtig - důležitý, důležitě
zuerst - nejprve, nejdříve
zurück - zpět, zpátky
zwar - sice
zwei Jahre lang - po dva roky