Slovíčka

Série slovíček Stálezelené dřeviny

(Latina)

Actostaphylos uva-ursi - medvědice lékařská
Andromeda polyfolia - kyhanka syvolistá
Berberis gagnepainii - dřišťál Gagnepainův
Berberis julianae - dřišťál Juliin
Berberis verruculosa - dřišťál bradavičnatý
Buxus microphylla - zimostráz drobnolistý
Buxus sempervirens - zimostráz obecný
Caluna vugaris - vřes obecný
Cotoneaster dammeri - skalník Damerův
Cotoneaster microphyllus - skalník drobnolistý
Cotoneaster salicifolius - skalník vrbolistý
Cotoneaster x waterreri - skalník Waterrův
Daphne cneorum - lýkovec vonný
Erica carnea - vřesovec pleťový
Erica cinerea - vřesovec popelavý
Euonymus fortunei - brslen Fortunův
Gaultheria procumbens - líbavka poléhavá
Hebe ochracea - hebe Armstrongovo
Ilex aquifolium - cesmína ostrolistá
Ilex cerenata - cesmína vroubkovaná
Ilex opaca - cesmína americká
Ilex x meserveae - cesmína meserveové
Kalmia latifolia - kalmie širokolistá
Ledum balustre - rojovník bahenní
Leucothoe fontanensiana - leukotoe Fontanensova
Lonicera nitida - zimolez lesklý
Lonicera pileata - zimolez kloboukatý
Mahonia aquifolia - mahonie cesmínolistá
Mahonia repens - mahonie plazivá
Pachysandra terminalis - pachysandra klasnatá
Paxistima myrsinites - paxistima myrtovitá
Pieris japonica - pieris japonský
Prunus laurocerasus - bobkovišeň lékařská
Pyracantha coccinea - hlohyně šarlatová
Rhododendron catawbiense - pěništník americký
Rhododendron cavcasicum - pěništník kavkazský
Rhododendron x hybridum - pěništník zkřížený
Ruscus auleatus - listnatec ostnitý
Vaccinium myrtillus - brusnice borůvka
Vaccinium vitis-idaea - brusinka obecná
Viburnum davidii - kalina Davidova
Viburnum pragense - kalina pražská
Viburnum rhytidophyllum - kalina vrásčitolistá
Vinca major - barvínek větší
Vinca minor - barvínek menší