Slovíčka

Série slovíček Sprechen Sie Deutsch 1 - Lektion 7

(Němčina)

ab und zu - čas od času, občas
als Gast - jako host
am Stadtrand von München - na okraji Mnichova
begrüßen - pozdravit, pozdravovat, (u)vítat
bestimmt - jistý/ě, určitý/ě
bleiben - zůstat, zůstávat
Der Name steht für unseren Musikstil. - Jméno charakterizuje náš hudební styl.
e Autorin - autorka
e Bewegung - pohyb
e Freizeit - volný čas
e Gruppe - skupina
e Hausarbeit - domácí práce
e Sängerin - zpěvačka
e Sendung - vysílání
eigentlich - vlastně
frei - volný/ě
freundlich - milý/e, přívětivý/ě
herzlich - srdečný/ě, upřímný/ě
Herzlich willkommen! - Srdečně (vás) vítáme!
Ich helfe ihr beim Einkaufen. - Pomáhám jí při nakupování.
kaum - sotva, stěží
klar - jasný/ě, ovšem
komponieren - komponovat, skládat
nett - milý/e, vlídný/ě
privat - soukromý/ě
Pro Woche geben wir vier Konzerte. - Týdně pořádáme čtyři koncerty.
r Applaus - potlesk, aplaus
r Besuch - návštěva
r Eintopf - Eintopf
r Erfolg - úspěch
r Moderator - moderátor
r Musiker - hudebník
r Sänger - zpěvák
r Sommer - léto
r Stadtrand - okraj města
r Star - filmová, divadelní hvězda
r Stil - styl
r Text - text
s Beispiel - příklad
s Fernsehstudio - televizní studio
s Glück - štěstí
s Häuschen - domek, domeček
s Kino - kino
s Konzert - koncert
schreiben - psát
singen - zpívat
unterwegs - na/po cestě, cestou
Viel Glück und Erfolg! - Hodně štěstí a úspěchů!
von allem etwas - ode všeho něco
waschen - prát, (u)mýt
wenig - málo
wenige Autos - málo aut
willkommen - vítaný