Slovíčka

Série slovíček Sprechen Sie Deutsch 1 - Lektion 6

(Němčina)

(un)angenehm - (ne)příjemný/ě
(un)glücklich - (ne)šťastný/ě
Aber da kann man nichts machen. - Ale to se nedá nic dělat.
Aber was kaufen wir nun für die Party? - Ale co my potom nakoupíme na ten večírek?
alle - všichni, všechny, všechna
allein - sám, sama, samo
Alles Gute. - Všechno nejlepší.
am Telefon - u telefonu
an der Kasse bezahlen - zaplatit u pokladny
anders - jinak
bezahlen - (za)platit
böse - zlý, zle
bringen - přinést, přinášet
denken - myslet (na něco)
Diese Party ist eben ein bisschen anders. - Tento večírek je prostě trochu jiný.
dieser - tento
dürfen - smět
e Apfelsine - pomeranč
e Banane - banán
e Diät - dieta
e Entscheidung - rozhodnutí
e Feier - oslava
e Flasche - láhev
e Hose - kalhoty
e Chips - brambůrky
e Lage - poloha
e Lebensmittel - potraviny
e Packung - balení, balíček
e Person - osoba
e Socke - ponožka
e Tasse - šálek
feiern - (o)slavit, oslavovat
Für acht Personen reicht das. - Osmi lidem to stačí.
gewöhnlich - obyčejný/ě, obvyklý/ě, běžný, zpravidla
grüßen - (po)zdravit
günstig - příznivý, výhodný/ě
heute Abend - dnes večer
Hm, schade Michael. - Hm, škoda Michaeli.
im Moment - nyní
in dreißig Minuten - za třicet minut
Ist in Ordnung. - V pořádku.
Ja, stimmt. - Ano, to je pravda.
jeder - každý
kaputt - rozbitý, zničený
können - moci, umět
krank - nemocný
Macht nichts. - Nevadí.
müssen - muset
r Apfel - jablko
r Bahnhof - nádraží
r Becher - pohár
r Einkauf - nákup
r Gast - host
r Pantoffel - pantofel
r Paprika - paprika
s Angebot - nabídka
s Auto - auto
s Einkaufen - nakupování
s Glas - sklenička, sklenice
s Schnitzel - řízek
Sei mir nicht böse! - Nezlob se na mě!
sofort - ihned, okamžitě
sollen - mít (povinnost)
sowieso - tak jako tak
vergessen - zapomenout, zapomínat (na něco)
Wie viel Kilo brauche ich? - Kolik kilo potřebuji?
wirklich - skutečný/ě, opavdový/ě
wollen - chtít
zehn Minuten danach - o deset minut později
zum Bahnhof bringen - dovézt na nádraží
zwei Pfund Paprika - jedno kilo papriky