Sluneční elektrárny

Využití sluneční energie je buď přímé, nebo nepřímé.

Přímé

  • pro výrobu elektrické energie (Fotovoltaický článek)
  • v zemědělství (skleník)
  • zpracování užitkové vody (ohřev ale též desalinace a desinfekce),
  • vytápění,

Nepřímé

Nepřímo se sluneční energie v přírodě přeměňuje na:

  • potenciální energii vody (využívaná ve vodních elektrárnách),
  • kinetickou energii vzdušných mas (vítr)
  • chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv).

Elektrická energie

Elektrická energie se dá vyrobit pomocí ohniskových kolektorů, které soustředěním slunečních paprsků pomocí zrcadel na malou plochu umožní výrobu páry potřebnou k roztočení turbín. Obrovskou nevýhodou těchto slunečních elektráren je, že ke stavbě větší sluneční elektrárny tohoto typu o výkonu jen asi 500 MW je potřeba plocha přes 15 km2.

Na stejném principu fungují Sluneční pece, neboli Solární tavící pece, které teplo místo na zahřívání vody používají v laboratoři ke zkoumání látek za vysokých teplot. Pec je schopna dosahovat maximálních teplot okolo 3800 °C Při takovémto tavení nedochází ke znečišťování materiálu příměsemi, jako u jiných postupů.

Proto se více používá Solární panely, což je solární kolektor tvořený solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění světelnou energii v energii elektrickou.

Solární ohřev vody

Solární ohřev vody je jednoduchý princip, používaný k ohřevu vody za pomocí solárních kolektorů.

Při průchodu slunečních paprsků skleněným krytem kolektoru (bývá bezbarvý) jsou sluneční paprsky pohlcovány do absorbéru, to je množství černě natřených trubek vedle sebe, který se nachází uvnitř kolektoru. Právě na povrchu absorbéru jsou paprsky přeměňovány na tepelnou energii. Trubky jsou umístěny velice těsně u sebe, aby lépe šířily teplo. Sklo kolektorů neumožňuje odchod tepla prouděním do ovzduší, teplo se tedy absorbuje zpět do trubek. Poté už je proces velice jednoduchý. V trubkách je teplonosná kapalina, která se zahřívá a postupuje prouděním z absorbéru do jedné trubice vedoucí do výměníku, ve kterém se teplá voda uchovává pro další využití.

Zdroje:

http://cs.wikibooks.org/wiki/Energetick%C3%A9_zdroje_na%C5%A1%C3%AD_planety_a_jejich_vyu%C5%BEit%C3%AD#Slune.C4.8Dn.C3.AD_elektr.C3.A1rny

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slune%C4%8Dn%C3%AD_energie#Sol.C3.A1rn.C3.AD_ostrovy

Přidal: Tonda 9. 12. 2010
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 540
Zhlédnuto: 5118 krát