Nikita Sergejevič Chruščov

Nikita Sergejevič Chruščov se narodil 17. 1884 a zemřel roku 1971. Během svého života zastával posty- prvního tajemníka ÚV-KSSS (1953-1964) a premiera (1958-1964). Pocházel z rolnické rodiny. Během občanské války v Rusku sloužil v Rudé armádě. Vystudoval dělnickou fakultu a pustil se do kariery v straně. Vystoupil s myšlnekou "agrokomplexů" (venkovská tovární sídla- která však přijata nebyla. Významná událost v jeho životě byla smrt Stalina (1953). Na své cestě k moci se zbavil šéfa bezpečnosti Beriji, čímž se dostal do funkce prvního tajemníka ÚV-KSSS, pak už se jen zbavil neschopného Malenkova, kterého nahradil spolehlivým a přátelsky nakloněným Bulganinem. Začal s politikou "tání"- uvolnění politicko-vojenské sitace ve východním bloku, i přes tuto politiku tvrdě potlačil povstání v Maďarsku. V zahraniční politice uplatňoval politiku koexistence- kapitalismus a komunismus vedle sebe mohou existovat. Dostal se však do konfliktu s čínou. Za jeho vlády byla tzv. karibská krize nebo došlo k postavení berlínské zdi. 1964 byl Chruščov zbaven moci (zasloužili se o to přední komunisté, protože se začali bát jeho reforem). Na místo prvního tajemníka ÚV-KSSS nastoupil Brežněv, který veškeré pokusy o reformy zastavil. CHruščov je ve světě vnímán pozitivně-snažil se totiž o reformy a kritizoval StalinaPřidal: sirZak 7. 10. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 195
Zhlédnuto: 2580 krát