< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Cesta Franca k mociNacionalismus jako zdroj konfliktů a krizí meziválečného a poválečného světaDějepis

VÁLKA A TOTALITNÍ STÁT – Raymond Aron

válka je považována demograficky zničující, za 1SV zemřelo 3,4% (celkově 7,7% i s nepřímými ztrátami) obyvatel Francie, 3% (8%) Německa, přitom nemoci a přírodní katastrofy zabily daleko více lidí, z demografického hlediska jsou války neefektivní – ztráty se nahradí, země rostou i za války, Francie měla ale před 1SV klesající porodnost a proto nesla následky dlouho, přesto nemají války 20. st. vliv na růst populace
- ekonomicky jsou války také zničující (ztráta trh, zahraničních investic, dluhy, inflace), přesto 10 let po 1SV dosáhla výroba předválečné úrovně, státy se obvykle extrémně zadlužily (jen malá část jde z daní, nejvíce 25% ve VB), nejvíce zadlužena Francie 150 miliard franků, velkou část válek hradí spojenci (dluhy se nevracely), např. v USA se 1 ani 2SV nedotkla obyvatel, příčinou je flexibilní průmysl (změny výroby, pozastavení výbory aut apod. dlouhodobých statků), válka financována ze zahraničních půjček, naopak Německé ztráty za 2SV (demograficky a materiálně, žádné město nepřežilo) vyřadily zemi na 20 let z velké politiky - nejvážnější důsledek válek je to, že rozkládají společnost, bolševismus a různé jiné směry existovaly už před válkou, 1SV jim ale otevřela cestu, kdyby 1916 zavládl mír, zřejmě by k revoluci 1917 nedošlo (Rusko se modernizovalo + příliv zahraničního kapitálu), stejné důsledky to mělo pro země SVE – nově vznikly a byla jim vnucena demokracie, krom čSR se všechny zhroutily, dále důsledky války na společnost ve vítězných státech (ihned navrátit situaci před válku v oblasti blahobytu) a poražených (nemožnost vojáků zapojit se do společnosti v Německu), společnost rozděluje bohatství nespravedlivě, za války se tato nespravedlnost stokrát znásobí (inflace, příděly, spekulace) + pád tradičních hodnot, radikalizace lidí, nereálné požadavky, za války už neválčí šlechta, válka se racionalizuje, státy se válkou extrémně centralizují - státy vedou generálové a průmyslníci (Luddendorf a Rathenau), vše je podřízeno válce – vznik totální války, vše pro stát a válku, požaduje se jednomyslnost, potlačuje se svoboda názoru ve prospěch kolektivního dobra, demokratické státy nevyužívají svého potenciálu a možností (USA měly 70 mil. tun oceli – stovky obrněných divizí, ale neměly žádnou), naopak totalitní využívají všeho i v době míru
- problém je, že vítězným demokraciím hrozí nákaza od totalitních systémů (studená válka a SSSR)Přidal: sirZak 10. 3. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 346
Zhlédnuto: 2071 krát
< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Cesta Franca k mociNacionalismus jako zdroj konfliktů a krizí meziválečného a poválečného světaDějepis