Řecko, Malta, Kypr

Řecko Rozloha:131 957 km2 Hlavní město:Athény -parlamentní republika -10 krajů počet obyvatel:10,5 mil (80obyv./km2 jazyk:novořečtina měna:Euro Povrch: Řecko zaujímá jih Balkánského poloostrova a je otevřeno na jih k Egejskému moři. Asi pětinu státního území tvoří v tomto moři roztroušené ostrovy. Před západním pobřežím leží Jonské ostrovy, z nich nejznámější Korfu (řecky Kerkyra) a Ithaka.. V Egejském moři se rozkládají další. Největší ostrov Kréta leží na jihu Egejského moře. Jižní okraj pevniny tvoří poloostrov Peloponnésos. Téměř polovinu řecké pevniny pokrývají většinou zalesněná pohoří. Na západě je horské pásmo Pindos rovnoběžné s pobřežím, na východě se vypíná nejvyšší řecké pohoří Olymp (2 911m). Ve středním Řecku je obklopena horami úrodná nížina Thelásie. Také Peloponnésos a četné ostrovy jsou hornaté. Jednotlivé nížiny při řekách se vyskytují jen na pobřežích. Vodstvo: na severu větší řeky v létě vysychají střední část: Korintský, Argolský a Soluňský záliv okrajová moře: Egejské, Jónské, Krétské Podnebí: Ve vnitrozemských horách panuje středoevropské podnebí, v ostatních částech země je středomořské klima. léto je na pobřeží suché a horké, zima mírná a deštivá. V horách na severu je zima ostrá a léto poměrně mírné. Na jihu Řecka dosahují teploty v letních měsících často dost vysokých hodnost (až 45 stupňů celsia) Obyvatelstvo: Zhruba 95% obyvatelstva jsou Řekové. Menšiny tvoří Makedonci, Turci a Bulhaři, kteří žijí hlavně na severu, a Romové. 98% obyvatel patří k řecké ortodoxní církví, která je církví státní, 2% jsou muslimové. 58% žije ve městech s více jak 10 000 obyvateli. V aglomeraci Athéna Pirea žije téměř celá třetina obyvatel státu. Venkov trpí vystěhovalectvím. Průměrné příjmy Řeků patří k nejvyšším v Evropě. Zdravotnictví a sociální systém mají být podporovány novými hosdářsko-politickými opatřeními. Nerostné suroviny: hnědé uhlí, mramor, bauxit, pyritchrom, zinek, olovo a železná ruda Střediska: Letiště Soluň a Irákleio, Zemědělství: základ ekonomiky rostlinná výroba - obilí, víno, tabák, bavlna, cukrová řepa, melouny, fíky, ořechy, ovoce, zelenina živočišná výroba - dobytek, ovce, kozy, včely vývoz produktů Průmysl: Potravinářský, textilní, hutnictví železa a chemický Turistický ruch: Řecko má rozvinutý cizinecký a turistický ruch. Jeho starobylá kultura a mediteránní podnebí přitahují každoročně přes sedm miliónů turistů. Jonské, Trhacké ostrovy, Dodekanésos a Kréta jsou pro pobyt na dovolenou nejoblíbenější. Řecko je už dlouho cílem cestujících se zájmem o klasické vzdělání. Slavná místa antické Hellady jsou Athény a Akropolí, Théby, Delfy, Korint a Olympia. O byzantském děditctví svědčí ortodoxní mnišská republika na hoře Athos na poloostrově Chalkidiky a zajímavý komplex klášterů Meteora. Oblasti zimních sportů jsou na Parnasu a na Olympu. Zajímavosti: SLAVNÉ OSOBY: Hippokratés-lékař Homér-básník Platón-filozof Pythágoras-filozof Maria Callasová–operní pěvkyně Spyridon Louis-atlet, vítěz maratonu 1896 SLAVNÁ MÍSTA: LEPTOKARIA-dům olympských bohů, na úpatí nejvyšší hory Řecka - Olympu CHALKIDIKI–poloostrov tvaru ruky se třemi prsty SOLUŇ-chrámy byzantské architektury a malířství METEORA-skalní kláštery ELLÁDA-území staré Hellády, kolébka kultury a civilizace MYKÉNY-název dle Mykénského hradu, vybudovány kopulové hroby(Atreova pokladnice) DELFY-svatyně, naleziště vykopávek, kruhový Tholos v zimě je plus jedna hodina, od konce března do konce září plus dvě hodiny Malta Rozloha:316 km2 Hlavní město:Valletta -republika -6 okresů počet obyvatel:374 000 mil (1 183obyv./km2) jazyk:malténština, angličtina měna:Euro Povrch: Ostrovní republika ve Středozemním moři sestává se z hlavního ostrova Matly a vedlejších ostrovů Gozo a Comino-vápencových plošin bez hor a řek, které jsou zbytkem pevninského mostu existujícího před milióny let mezi Itálií a severní Afrikou. Původní bohatá vegetace již padla za oběť stavbě lodí. Vodstvo: téměř žádné řeky ani říčky jeden zdroj vody- Středozemní moře v domácnostech použití odsolené vody Podnebí: Malta má mediteránní podnebí s celoročně mírnými teplotami vzduchu a vody. Ve Vallettě je průměrná teplota v lednu 13 stupňů celsia, v červenci 26 stupňů celsia. Obyvatelstvo: 96% obyvatelstva jsou Malťané kromě toho se tu nachází malá britská obec. Malta patří mezi země s nejhustějším osídlením na světě. V téměř výhradně katolické zemi je rozvod zakázán zákonem. Nerostné suroviny: Bezvýznamné pouze pískovcové stěny Zemědělství: zelenina – rajčata, melouny, květák ovoce – broskve, jahody, citrusy brambory, květiny, tabák a pšenice chov vepřů Střediska: Birkirkara, Qormi, Mosta, Sliema, Hamrun, Rabat Průmysl: Strojírenský, textilní, oděvní, výroba krajek a turistický ruch Turistický ruch: Střediskem cizineckého ruchu je hlavní město se Starým městem, pevností St. Elmo, paláci a kostely. Mnoho turistů láká středověké staré město Medina. Na rozdíl od Malty je zelený ostrov Gozo téměř nedotčen. Zachovali se tu megalitické temply a malebné rybářské vesnice, mezi nimi krásné odlehlé zálivy ke koupání. 2,75 km2 malý skalnatými ostrov Como je svými skalnatými zálivy pravým rájem pro potápěče. Zajímavosti: Národní muzeum "Auberge de Provence" obsahuje významné sbírky dějin a umění maltských archeologů (starověké hrnčířské umění, figurky, kamennné nářadí a ozdoby z maltskych chrámu z doby kamenné a z jiných prehistorických nalezišť) Muzeum umění- z 18. století, obsahuje kresby, sochy a nábytek z doby řádu johanitů Katedrála St. John's- věnovaná svatému Janovi, původně klášterní kostel řádu rytířů, nejvýznamnější památka ostrova postavena mezi lety 1573 a 1577 Zbrojní komora Zbrojní sál maltézských rytířů Palác velkých mistrů Vládní palác, dokončen v roce 1570, fresky zobrazují epizody z dějin řádu johanitů Kypr Rozloha:9 251 km2 Hlavní město:Nikosia -parlamentní republika -dva diskrity počet obyvatel:775 000 mil (84obyv./km2) jazyk:řečtina, turečtina (oba úřední) angličtina měna:kiperská libra Povrch: Třetí největší ostrov ve Středozemí poblíž pobřeží Malé Asie leží ve strategické poloze mizi Evropou, Asií a Afrikou. Jižní část ostrova prostupuje pohoří Troodos (olympos 1 953 m). Nížina Messaria ve vnitrozemí je na severní pobřeží omezena pohořím Kyrenia. Vodstvo: Odlesňování ostrova po celá staletí mělo velmi negativní vliv na odvodňovací systém a dostupnost zdrojů vody během celého roku. Síť zimních řek pramení v pohoří Troodos a teče na všechny světové strany. Řeky Yialias a Pedheios, což je nejdelší řeka ostrova v celkové délce 96 km, tečou na východ přes nížinu Mesaoria na pláž Ammochostos. Řeka Serraghis teče na sever přes rovinu Morphy. Všechny řeky jsou v letním období suché. Pro zachycení vody a její použití pro zavlažování farem je vybudován velký počet přehrad a kanálů. Podnebí: Na Kypru vládne mediteránní podnebí se suchým a velmi horkým létem, zimi bývají mírné a deštivé. průměrné teploty se pohybují mezi 10 stupni celsia v lednu a 29 stupni celsia v červenci. Obyvatelstvo: Největší podíl obyvatelstva tvoří 78 % kyperských Řeků žijících z 99,5% v řecké části ostrova. Tureckých Kypřanů je pouze 18 %, žijí z 98,7% v turecké (severní) části ostrova. 78% Kypřanů jsou řecko-ortodoxního vyznání, 18 % sunnitší muslimové. Nerostné suroviny: pyrit, měď, chrom, azbest Zemědělství: Víno, citrusy, raná zelenina, brambory, pšenice, tabák a olivy Střediska: Přípstavy Limassol, Larnaca, Famagusta, Kyrenia Průmysl: Potravinářský, oděvnický, obuvnický a výroba cementu námořní loďstvo Turistický ruch: K četným atrakcím patří staré město v Nikosii. Z byzantské doby pocházejí hojné kostely v pohoří Ttroodos. Oblíbená mořská koupaliště jsou Limassol a Larnaka. Zajímavosti: Kypr je třetí největší ostrov Středozemního moře. Bývá rovněž nazýván ostrovem slunce. Ostrov se může pochlubit více než 300 slunečnými dny v roce. Na ostrově Kypr se jezdí po levé straně silnice. Silniční ukazatele jsou dvojjazyčné, řecké a anglické, na severu ostrova jsou v turečtině. Již třetím rokem Kypr rekordně předčil všechny normy Evropské unie týkající se čistoty vody a pláží. Přestože je Kypr malá země, má dost kulturního dědictví. Kdekoli budete cestovat naleznete antické památky a místa, kostely a kláštery ložiska tichým svědkem více než 9 000 let od civilizace a historie. Kypr stojí na křižovatce Afriky, Asie a Evropy, a to je dobře promíchaná exotika – což se odrazilo na Kypru 'kulturní historiePřidal: klicad 30. 11. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1197
Zhlédnuto: 2688 krát