Řecko-perské války

Řekové se s Peršany potkali tak, že při první kolonizaci pronikli do Malé Asie, kam ovšem z východu pronikli právě Peršané. V 6. století př.n.l Peršané ovládly řecké státy v Malé Asii a založili maloasijskou satrapii, kde hlavním městem byla Sardy. Koncem 6. století perský velekrál Dárjos I. začal výboje do Evropy, kde ho ale porazili Skythové, a tak úspěšně pronikl do Severního Řecka a ovládl Makedonii, čímž vnikla evropská satrapie. Roku 499 př.n.l povstala iónská města (v čele město Miléthos). Povstalci požádali o vojenskou pomoc Spartu a Atény. Atény poslaly loďstvo, Sparta nic. Povstalci pak dobili Sardy. Povstání se rozšířilo i na Kypr. Peršané nakonec získali převahu a zvítězili. Účast Atén byla roku 492 př.n.l záminkou pro Dárjose I. k dalšímu tažení. Vyslal pěchotu a loďstvo do Řecka a to byla hlavní příčina a začátek řecko-perských válek. Náhlá bouře však zničila loďstvo u mysu Althosu, útok se odložil a Atéňané získali čas pro postavení armády. Roku 490 př.n.l Peršané opět útočí, ale Sparta s Athénami se domluví na pomoci. V čele athénské armády stojí stratég Miltiádes, který rozhodne o nečekaném útoku u Marathonu. Peršany porazí ještě před příchodem Sparty. V Persii i v Řecku vypukli vnitřní spory a boje se musely přerušit. koncem 5. století př.n.l vládne v Aténách Themistokles, který zřídí silné loďstvo a tím poskytne práci pro théty (nejchudší svobodní obyvatelé v Athénách). Roku 480 př.n.l zahájil perský král Xerxes I. tažení proti Řecku. Spojenci s Peršany se staly řecké státy z Malé Asie a i některé z Řecka. Peršané měli tímpádem ze začátku přesilu. Roku 480 př.n.l se také uskutečnila bitva u Thermopyl. V čele spartské armády stál Leonidas. Jeden Řek zradil a Peršané průsmyk obešli. Všichni Sparťané v bitvě zabiti a peršané táhli do Athén. Athény všek byly včas vyklizeny a Peršané měli vztek. Roku 480 př.n.l se ještě uskutečnila bitva u Salamis (námořní bitva). Athéňané mají kvalitní loďstvo (menší a obratnější) a tímpádem zvítězí. Roku 479 př.n.l v bitvě u Plataiai Sparťané porazili Peršany. Ustupující Peršany pronásledovali Athéňané a porazili je téhož roku u mysu Mykalé zbytky perského loďstva. Athéňané založili Athénský námořní spolek, který byl proti Peršanům. Bitva proti Persku pokračuje. Hlavním Athénským stratégem Kimón. V 50. létech 5. století př.n.l bylo tažení do Egypta, kde Řekové byli poraženi, ale na Kypru vyhráli. Roku 449 př.n.l končí řecko-perské války. Vítězi se stali Řekové a Peršané mají zákaz plavby po Egejském moři.Přidal: Bernasekklara 19. 6. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 420
Zhlédnuto: 2511 krát