Rozbor textu – Epos o Gilgamešovi


Rozbor textu – výňatek z díla Epos o Gilgamešovi

Autor: neznámý

Název dílu: Epos o Gilgamešovi

Lit. Druh: Epika – z řeckého „epikos“ – výpravný, dějový, je literární druh zahrnující výpravnou literaturu prozaickou i veršovanou. Zpravidla se člení podle rozsahu na velkou, střední a malou.

Lit. Žánr: Epos  – rozsáhlé veršovaná vyprávění, zaznamenané mýty, popřípadě významné události v životě určitého národa, činy mimořádných osobností, spousta postav, děj je spletitý, rozvíjí se volna, bývá doplněn rozsáhlými popisy.

Děj textu: Gilgameš truchlí nad smrtí svého přítele Enkidua a přemýšlí o smrti.

Slohové postupy: vyprávěcí, úvahový

Slovní zásoba: bohatá, spisovná

Jazykové zvláštnosti: slovesa jsou často na konci, neb (protože)

Děj celého díla: Gilgameš (ze dvou třetin bůh a z jedné třetiny člověk) je tyranský panovník nutící své poddané k těžké práci na stavbě hradeb města. Obyvatelé žádají bohy o pomoc. Ti sešlou na zem polodivokého člověka Enkidua, který má Gilgameše přemoci. Původně protivníci se však stanou přáteli a vykonají mnoho hrdinských činů. Enkidu umírá v důsledku prokletí bohyně Ištar a Gilgameš, který se bojí smrti, vydává na cestu k nalezení nesmrtelnosti. Bez úspěchu se vrací do města Uruk a poznává, že hradby, které dal vybudovat, jsou dílem, který ho činí velikým a nesmrtelným.

Postavy: Gilgameš – summerský král (1/3 člověk a 2/3 bůh), silný válečník, odvážný, statečný. Enkidu – vytvořen bohy, aby Gilgameše zabil (trest za krutovládu), po boji – přítel Gilgameše, silný bojovník, odvážný, statečný, zvířecí rysy.

Prostor: Uruk – Epos začíná i končí, setkají se tu poprvé Gilgameš s Enkidem, porazí zde nebesého býka seslaného bohyní Ištar. Step – zde původně žije Enkidu, přes ni několikrát hrdinové cestují a sem se uchýlí na nějaký čas Gilgameš, když truchlí nad smrtí svého věrného přítele. sídlo Uta-napištima – žije zde Uta-napištim se svojí manželkou, přijede sem Gilgameš požádat o radu, jak se stát nesmrtelným.

Čas: za vlády Gilgameše (asi 26. století př. n. l.) Text je zřejmě z prostřední části nebo něco málo po středu díla, jelikož výňatek je o truchlení Gilgameše nad smrtí Enkidua. Před tím je popsání krutosti Gilgameše, rozhodnutí bohů o trestu na Gigameše (vytvoření Enkidua), seznámení Gilgameše s Ekiduem a později jejich hrdinské činy. Po výňatku je Gilgamešovo rozhodnutí vydat se na cestu najít podstatu nesmrtelnosti, samotná cesta, selhání a uvědomění nesmrtelnosti z jiného úhlu pohledu.

Vypravěč je er-formický, monolog ve 3. osobě, je vševědoucí, staví se do role nezaujatého pozorovatele (popisuje, nezasahuje do děje, má odstup vůči příběhu a prožitkům postav) chronologická kompozice – dodržuje důsledně časovou posloupnost.

Charakteristika doby: 2. tisíciletí př. n. l. - chaotické období, četné konflikty mezi jednotlivými státy. Kolem roku 2000 př. n. l. začalo soupeření mezi Asyřany a Babyloňany. U nás – doba bronzová. Dílo bylo inspirováno lidovou slovesností.

Dílo inspirovalo: Bible (potopa), Bohuslava Martinů (oratorium Gilgameš)Přidal: redlionking 3. 6. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 443
Zhlédnuto: 19231 krát