< Předchozí referát Zpět na výpis látekVálka o španělské dědictvíDějepis

Nacionalismus

• u nás významný odborník na tuto tématiku-> Hroch, Řezník
• Národ jako takový reálně neexistuje-> není to komunita-> je jen pomyslná, neznáme se a jen si myslíme, že k sobě patříme
 • Proč vzniká nacionalismus v 19století-> Důležitý je v tom jazyk-> předtím se používal univerzální jazyk-> takže jedna z podmínek je přestání používání univerzálního jazyka-> 17století větší nástup národních jazyků, vzniká moderní stát- který potřebuje úřední jazyk- když to není latina, tak si musí vybrat jazyk, který se na jeho území nachází
• Vynález knihtisku sehrál důležitou roli, reformace-> překlad Bible do národních jazyků, přibývá lidí, kteří umí číst národní jazyk, ale neumí latinu • Čím víc se tiskne, tím víc se čte šíří se gramotnost-> tím víc můžete ty lidi zapojovat do té komunity-> musíte žít stejnými informacemi, aby vznikly národy- v 19století už masová media a většina lidí je gramotná, předtím taková situace nebyla
 • Další podmínka-> předtím je společnost přísně hierarchická-> proč by baron mluvil s sedlákem- dyť si přece nejsou rovni, v 17století národ = zemské stavy, ale tohle se bortí v 19století, lidé jsou si rovni
 • V 17století se odvozuje identita od náboženství, panství, panovníka
• Proměna společnosti- přesun do měst, ve kterých funguje společnost jinak, na vesnici znáte každého- ve městě ne-> zakládají se spolky-> touha někam patřit • Ideologické kořeny nacionalismu-> romantismus-> předtím ale ještě přispěje osvícenství-> má totiž zájem o historii a jazyk, ale osvícenství je univerzální-> romantismus je ale opak
• Pak se tvoří koncepty-> každý národ přispívá k lidství, každý národ má své poslání a takové hovadiny
 • Národ je to, že vytvoříme nějakou skupinu lidí na základě nějakého parametru, romantismu hodně kouká do historie a šíleně si ji idealizuje • Hroch-> existuje tolik nacionalismů, kolik existuje národů
• Dva typy národa->etnický nacionalismus> Češi, Němci X Francouzi, Američani, Britové-> politické národy, vznikají na základě osvícenství, třeba USA-> nemají společný jazyk, historii, kultura-> obvykle je stát a pak národ, naopak ten zaostalý nacionalismu- třeba Češi-> nejdřív národ a pak stát, politický národ může fungovat jen na základě občanské společnosti, u politického národa si taky můžeme vybrat-> když ho nechci, tak nejsem, ale třeba tady si vybrat nemůžeme, protože nám to vrozené-> etnický je tak víc omezující a radikálnější • Neustále je nutné národu opakovat, že jsme národ-> státní svátky, hokej-> rituály-> k udržení kultu, psychologická nutnost, třeba 11.listopadu-> kladení věnců na pomníky neznámých vojínů-> mohl to být kdokoliv z národa-> to je vyvrcholení toho, že jsme všichni národ-> v jiné kultuře se nikdy neuctíval nikdo neznámý a navíc k tomu padlý-> největší povinností je nechat si ustřelit hlavu kvůli národu
• Nacionalismus má tendenci být agresivní-> pak dochází i k tomu, že jediným smyslem existence národa je válka-> sociální darwinismus-> opora toho, ale je otázka, zda zvítězí vždy ten lepší, nebo tam pomřou jen ti nejlepší a zůstanou jen ti vcípáci, co nemohli ani do boje • Levice a pravice ve Francii se shodne jen na tom, že Němci jsou zlo
• Socialismus a nacionalismus nejde dohromady
• Socialisté ale nakonec jdou do války-> stát jim totiž předtím vyšel vstříc ohledně zlepšení podmínek pracující-> strach, že když půjdou proti státu, tak jim ty výhody vezmou
• Nacionalismus má několik fází-> 3fáze-> a) fáze učeneckého zájmu b) období národní agitace c) národ se stává záležitostí mas- agresivní nacionalismus • 1WW-> válka vyrýsovala ty národy, vítězství nacionalismu, národy si vytvořily svůj stát-> ale i absurdity-> ČSR-> historické hranice, místo etnických, pak po 2WW-> zase přesouvání národů, aby jim to pěkně vyšloPřidal: sirZak 8. 3. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 567
Zhlédnuto: 2323 krát
< Předchozí referát Zpět na výpis látekVálka o španělské dědictvíDějepis