Válka o španělské dědictví

Válka o španělské dědictví
•    Karel II. (1665) už od mladí špatný zdravotní stav, Španělsko – kolonie v Americe, Karibiku, Španělsko, Milánsko, Neapolsko, Sicílie, Sardinie, Jižní Nizozemí, Lucembursko a Baleáry
•    Ludvík XIV. - žena španělská infantka (korunní princezna). Leopold I. (příbuzný)
•    Ludvík i Vilém Oranžský chtějí problém řešit jednáním (vyčerpanost 9-letou válkou)
-    1698 první dohoda o rozdělení dědictví – králem se stane Josef Ferdinand, bavorský princ, 1699 ale umírá, dohoda padá
-    1699 druhá dohoda, císařův druhý syn Karel (Španělsko, Jižní Nizozemí, kolonie), francouzský dauphin Ludvík  (území v Itálii) X odpor Ludvíka (snaha o území v Itálii) a španělská aristokracie (nedělit říši vůbec)
•    1. 11. 1700 umírá Karel II. –  dle závěti trůn dostane Filip z Anjou, vnuk Ludvíka XIV. (vliv španělské šlechty=udržet celou říši pomocí velmoci, Filip se musí zříci nároků na francouzský trůn), velice pozitivní ohlas ve Francii
-    odpor Leopolda I.Viléma Oranžského (Filip V. ihned začal sledovat obchodní politiku, výhodnou pro Francii=ohrožení námořních velmocí), Filip se nezřekl nároku na francouzský trůn a Ludvík porušil mír z Rijswijku (když zemřel Jakub II. v exilu, Ludvík odvolal své uznání Viléma III. Oranžského anglickým králem a prosazoval nároky Jakuba III., syna Jakuba II.)
•    1701 smlouva z Haagu – Velká Aliance (císař, VB, Nizozemí=oddělit Fr. a Š. trůn, Jižní Nizozemí a Itálie císaři, omezit obchodní výhody pro Francii ze strany Š.)
-    1702 umřel  Vilém III. Oranžský, dědičkou je Anna (vliv kancléře pokladu, hrabě Sydney Godolphin a John Churchill, vévoda z Marlborough), v Nizozemí velký pensionář Anthonie Heinsius (Vilém byl místodržící, moc má opět pensionář)
-válka 1701-1714: Francie, Španělsko, Bavorsko (Maxmilián II. Emanuel), Kolínský kurfiřt-arcibiskup Joseph Clemens X císař, VB, Nizozemí, Braniborsko (pruský královský titul 1701) a Hannoversko (dědici anglického trůnu) a od 1703 i Savojsko a Portugalsko (obchodní smlouva mezi VB a Portugalskem=Menthuenova smlouva)
-F. vpadla do říše, obrat r. 1704 – bitvy u Höchstadtu a Blindheimu (velitelé princ Evžen Savojský a vévoda z Marlborough), VB obsazuje Gibraltar a spojenci obsazují Madrid (Karel se stává králem jako Karel III.)
-1706 – Marlborough obsazuje Jižní Nizozemí a Evžen Savojský italská území=F prohrává, problémem je neochota Rakouska válčit jinde než v Itálii (navíc povstání Františka II. Rakoczyho v Uhrách, 1704 anexe Bavorska, ve Španělsku válčí jen Britové)
-1709 Francie na pokraji zhroucení, mír neuzavřen vinou velkých požadavků spojenců
-1709 bitva Malplaquetu (největší bitva 18.století), Francie prohrála, ale spojenci neměli sílu využít vítězství, pokračují mírová jednání, opět přemrštěné požadavky koalice
-1710 Filip V. má stále větší podporu obyvatel a dobíjí Madrid, klíčovým obratem byly ale volby ve VB (prohra Whigů), Toryové prosazují mír s Francií a poukazují na to, že válka byla vedena kvůli privátním zájmům Whigů (státní sekretář Bolingbroke - Toryové)

Mírová smlouva z Utrechtu 11.4. 1713
•    Hlavními aktéry VB a Francie (německé státy a císař mají postranní roli)
•    Filip V. má Španělsko a kolonie, ale zřekl se nároku na francouzský trůn
•    VB má Gibraltar, Menorku (baleárský ostrov) a právo obchodu s otroky od Španělského krále (asiento)
•    Nástupnictví v každé zemi je její vnitřní záležitostí (protestantské nástupnictví ve VB)
•    Karel VI. (císař) má Milánsko, Neapolsko, Jižní Nizozemí a enklávy na Toskánském pobřeží (Itálie)
•    Savojsko (vévoda Viktor Amadeus II.) získalo Sicílii
•    Francie ztrácí města ve Flandrech (Pres, Furnes, Menin, Tournai) a vrací říši vše na pravém břehu Rýna, území v koloniích ve prospěch VB (Hudsonův záliv, Nové Skotsko, Nový Foundland, karibské oblasti…)
•    V případě vymření Bourbonů nastupuje Orleánská větev, ne Filip V.
-Rakousko nepodepsalo a ještě rok bojovalo, 1714 mír v Rastattu (Rakousko a německá knížata)
•    Karel VI. získává navíc Sardinii a nemusí uznat Filipa V. králem (formálně nadále ve válce)
Přidal: sirZak 8. 3. 2013
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 585
Zhlédnuto: 3743 krát