Démokritos

Démokritos se narodil v Abdérách v Trácii (severní Řecko). Démokritos hodně cestoval a byl všestranně vzdělaný. Byl žákem materialisty Leucipa. Démokritos dále rozvinul Leucipovy myšlenky.

Atom

Démokritos zavedl pojem atom. Na myšlenku atomu dospěl úvahou, že pokud bychom dělili hmotu donekonečna, dostali bychom nic. Z ničeho ale nelze hmotu znovu sestavit. Dospěl k závěru, že každý materiál je složen z neviditelných a nedělitelných částic, které jsou v neustálém pohybu. Tyto částice nazval atomy - atomos = nedělitelný. Démokritos tvrdil, že je svět stvořen z malých kousků hmoty (atomy) a prázdnoty - kenon. Podle Démokrita bylo atomů nekonečně mnoho a byly věčné. Jeden atom od druhého se lišil tvarem, velikostí, hmotností a uspořádáním. Atom byl také základním stavebním kamenem duše. Démokritos také tvrdil, že se atom nachází buď v klidu nebo v pohybu, který je způsobem úderem (tedy v podstatě vnější silou).

Smysly

Démokritos se dále zabýval také smysly. Poznání rozděloval na temné (získané smysly) a pravé (dáno rozumem). Věnoval se mj. vnímání barev. Tvrdil, že barvy vznikají až po sloučení. Základní barvy byly čtyři: bílá, černá, červená a žlutozelená. Barvy spojoval s tvary (např. bílá je způsobena hladkým, černá drsným materiálem).Přidal: Nejka 10. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 192
Zhlédnuto: 1453 krát