Fauna, flora, podnebí a využití evropských stepí

Podnebí
•Podnebí je sušší než v savanách – srážky během roku dosahují množství 250 – 650 mm (většinou však kolem 300 mm). Teploty se v zimě pohybují v rozmezí 10 až 15˚C, v létě dosahují 20 - 25˚C. Střídají se zde čtyři roční období.
Fauna
Kopytníci – sajga tatarská (kriticky ohrožený druh), osel    kulan, (v minulosti také kůň převalského) Hlodavci  – stepní svišť bobak, sysel, křeček, slepec,   zajíc, krtek Šelmy  – kočka stepní neboli manul Ptáci    – orel stepní, sup, bažant, jeřáb
Flora
Rozvoji vegetace zde brání především dlouhá období sucha. K velkému výparu vody navíc přispívá vítr. Díky tomu se téměř nevyskytují stromy. Převažují zde traviny, které mají malou listovou plochu, čímž jsou chráněny před nadměrným výparem. Jsou to například vousatka, kostřava, ostřice, atd. Rostou zde také cibulovité byliny a časté bývají i širokolisté rostliny s hlubokým kůlovitým kořenem.
Využití
•Mnoho stepí je přeměněno na agroekosystémy (zemědělskou půdu). Vhodné podmínky pro zemědělství jsou dány černozemí, která vzniká rozkladem travnatého porostu. Pěstují se zde především obilniny (pšenice, kukuřice). Stepi jsou nejdůležitější oblastí pěstování obilí vůbec.
 
Přidal: Nejka 8. 1. 2012
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 172
Zhlédnuto: 21333 krát