Vývoj kalendáře

Kalendář Kalendář je systém pro měření a označování času v periodách dnů a delších. Kalendář je také fyzické ztvárnění tohoto systému - například nástěnný nebo stolní kalendář. V přeneseném smyslu se používá toto označení i ve výpočetní technice (Kalendář událostí). Samo slovo kalendář pochází z řeckého slova oznamovat. Latinsky Kalendae znamenalo první den každého měsíce. Kalendář je obvykle založen na počítání astronomických jevů - rotace Země (dny), oběžné době Měsíce (měsíce) a oběhu Země kolem Slunce (roky). Podle druhu astronomického pozorování, na němž je založen, se rozlišuje nejčastěji: 1. lunární kalendář snad nejstarší, založený na pozorování měsíčních fází (islámský kalendář). 2. solární kalendář tj. sluneční, založený na délce oběhu země okolo Slunce (Indický, makedonský, perský, egyptský, římský a také juliánský a gregoriánský kalendář). 3. smíšený lunisolární kalendář kombinuje dva předchozí. (čínský, japonský, řecký, a židovský kalendář). Druhy kalendářů, které je užitečné znát Islámský Islámský kalendář je čistě lunární. Byl zaveden vládcem Umarem roku 637. Jeho počátek byl stanoven na rok 622 (hidžra). Juliánský Juliánský kalendář zavedl v Evropě Gaius Julius Caesar roku 46 před n. l.. Je to 12 měsíců v roce, a v nich dohromady 365 dnů s tím, že každý čtvrtý rok je přestupný a přidává se jeden den na konec měsíce února. Délka roku se nalézá někde mezi siderickým (hvězdným) rokem a tropickým rokem; spíše je však orientován na hvězdný (siderický) rok. Juliánský kalendář dnes používá většina pravoslavných křesťanů. Používá se i v astronomii. Gregoriánský Gregoriánský kalendář vznikl reformou papeže řehoře XIII. v r. 1582; počet přestupných let zredukován (roky dělitelné stem jsou přestupné pouze tehdy, jsou-li zároveň dělitelné čtyřmi sty); na hvězdný rok se nebere zřetel; odchylka kalendáře od tropického roku je minimální a do dneška jej používáme, ale již se objevují snahy o vytvoření tzv. Věčného kalendáře, kde by odchylka neexistovala. Méně používáné druhy kalendářů Keltský kalendář Republikánský (Francie) řecký Židovský kalendář Bahá’í kalendářPřidal: kikinka.ks 29. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 303
Zhlédnuto: 4098 krát