Zpět na výpis látekNásledující referát >Cestovní ruch ŠpanělskaZeměpis

Argentina

Název Argentina pochází z latina a znamená země stříbra. V prvopočátcích koloniálního období byla velmi přitahována přistěhovalci z celé Evropy. I přes bohaté přírodní zdroje umožňující přeměnit zemi v moderní a rozvinutý stát, ekonomický rozvoj byl dlouhodobě bržděn politickou nestabilitou.
Přírodní poměry
Argentina je zemí extrémních klimatických protikladů, zaujímající velkou část jižní Ameriky s územím od severu k jihu.Je tvořena třemi krajinnými typy: Laplatskou nížinou rozprostírající se mezi Brazilskou vysočinou a Andami a přecházející v pampu, která se táhne až k pobřeží Atlantskému oceánu. Tato část je hustě osídlena a tvoří díky úrodným stepím tvoří hlavní jádro argentinského průmyslu. Samotná aglomerace hlavního města a břehu nálevkovitého ústí Rio de la Plata koncentruje asi 1/3 obyvatel země. Směrem na severovýchod se pampa mění v rozlehlou rovinu Grand Chaka, kde je půda z velké části prorostlá lesem. Směrem na západ se les mění na trnité porosty. Další významnou částí Argentiny je oblast mezi řekami Paraná a Uruguay na niž směrem na východ navazuje zalesněná hornatina kraje Misiones, kde roste užitkově dřevo. Západ Argentiny vyplňují Andy s nejvyšším vrcholem jižní Ameriky horou Aconcagua(6959m). Dále se zde zvedají osamělá pohoří Las Sierras, Pampeanas. Jih území vyplňuje Patagonská vysočina s velkými zásobami nerostného bohatství. Směrem k jihu je krajina divočejší a v okolí Patagonie je téměř liduprázdná.
Podnebí
Podnebí Argentiny je na severu subtropické. Ve střední části Argentiny je mírné, lednová průměrná teplota se pohybuje okolo 19-23 stupňů. Průměrná červencová teplota je asi 8-10 stupňů. Na jihu území je podnebí studené. Srážek spadne nejvíce v Patagonských Andách, ale jinak celé východní podhúří And je suché až pouštní.
Vodstvo
Hlavní osu říční sítě tvoří řeky Paraná a Uruguay se společným ústím v La Plata. V horských pásmech nalezneme mnoho jezer, na jihu patří k největším jezero Buenos Aires.
Fauna a flóra
největší plochu země pokrývá stepní vegetace pamp s porosty trav a křovin. Na severovýchodě dominují obrovské cedry a vavříny. Pro oblast Grand Chako jsou typické parkové lesy se stromy typu kebračo, ze kterých vyrůstá tanin a algarrobo, poskytující klovatinu.
Fauna se skládá z většiny jihoamerických druhů: tapírů, jelenů, pekari, mravenečníků, lam, opic a vzácně činčily. V Patagonii žije navíc pštros nandu, množství hadů a ptactva(tukani, papoušci, kolibříci). V tocích na severu žijí kajmani, želvy a piraně. V Patagonii se navíc vyskytují zdivočelí vepři, přivezení přistěhovalci z Evropy.
Dějiny
Původní obyvatelé byli kočovní indiáni, kteří také zakládali sví sídla a zemědělské komunity na severu Argentiny. Roku 1515 dorazili Španělé k ústí Rio de la Plata. Hlavní město Buenos Aires bylo založeno v roce 1536, posléze bylo opuštěno a znovu založeno v roce 1580. Od 17.století patřila Argentina k vicekrálovství Peru a v roce 1776 bylo zřízeno samostatné místokrálovství Rio de la Plata a Buenos Aires se stalo hlavním městem. V roce 1816 byly vyhlášeny nezávislé Spojené provincie, čímž začali boje proti koloniální nadvládě a roku 1826 vznikla Federativní republika Argentina. Od druhé poloviny 19.stol se zde začínají usazovat přistěhovalci a Argentina prochází hospodářským rozmachem. Na začátku 20.století patří Argentina k nejrozvinutějším zemím světa. V roce 1943 provedli generálové státní převrat a v roce 1946 byl zvolen generál Juan Domingo Perón prezidentem.Po jeho smrti v roce 1974 se ujala moci jeho manželka Isabel, která byla však o dva roky později svržena a nastalo období brutální vojenské diktatury. Dnešní obyvatelstvo tvoří asi z 85 procent Evropané a potomci španělských dobyvatelů.Zbylých 15 procent tvoří mesticové a Indiáni.
Hospodářství
Argentina má i dnes poměrně vyspělou tržní ekonomiku a dostatek zdrojů, však její politická nestabilita a velký zahraniční dluh brzdí její hospodářský vývoj
zemědělství
Zemědělská půda zabírá zhruba polovinu země, z čehož největší část tvoří pastviny. Mezi nejdůležitější exportní výrobky patří hovězí maso a jeho vedlejší produkty jako třeba kůže. Významnou exportní složku tvoří také chov ovcí na vlnu a chov koní.
Argentina je též obilnářskou velmocí. Pěstuje se zde hlavně pšenice na vývoz, vinná réva kukuřice, sója, olejniny a pícniny. Argentina je známá také svými tradičními čaji maté. Argentinské zemědělství dnes přispívá asi k 15 procentům hrubého domácího produktu.
Průmysl
Argentina je energeticky soběstačná. Hlavními zdroji energie jsou hydroelektrárny umístěné hlavně v Patagonii, Ohňové zemi a v podhůří centrálních And. Hydroelektrárny doplňuje zejména těžba zemního plynu a jaderně elektrárny. Dále se zde těží uranové rudy, zinek, olovo, měď, wolfram, stříbro, berylium a sůl. Argentina je také největším spotřebitelem a světovým producentem hovězího masa, masových extraktů a dalších živočišných výrobků. Hodnotou produkce v dnešní době dominuje zpracování ropy v okolí La Platy. Rychle se rozvíjí těž strojírenský, kožedělný, bavlnářský, obuvnický a vlnařský průmysl.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 736
Zhlédnuto: 3572 krát
Zpět na výpis látekNásledující referát >Cestovní ruch ŠpanělskaZeměpis