< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Jméno růže - EcoHinduismus 1. částZáklady společenských věd

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF)
V angličtině přeloženo International Monetary Fund (IMF). Je to organizace založená roku 1945 na základě bretton - woodských dohod spolu s mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj. Původně měl zajišťovat podporu mezinárodní měnové kooperace a obchodu, podporu devizové stability, liberalizaci devizových omezení, poskytování finanční pomoci. Od roku 1947 zvláštní orgán OSN.
V šedesátých letech přibyl další úkol: Podporovat vytváření finančních rezerv jednotlivých států, které musí zdravá ekonomika mít k dispozici a při nerovnováze v platební bilanci členských zemí zmírňovat stupeň této
nerovnováhy a zkracovat dobu jejího trvání poskytováním dočasně volných finančních prostředků.
Základním orgánem MMF je rada guvernérů složená ze zástupců všech 54 členských států. Úkolem měnového fondu je posilovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat rozvoj i vyrovnaný růst mezinárodního obchodu, napomáhat členským státům při odstraňování deficitu platební bilance, podporovat stabilitu měnových kursů, rozvoj výrobních zdrojů, udržování zaměstnanosti atd. Československo bylo jedním ze zákládajících členů, její členství bylo však roku 1954 ukončeno a roku 1993 zase obnoveno. Činnosti MMF pomáhá banka, vytvořená při vzniku MMF - tzv. Světová banka. Její oficiální název je Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD). Jejím úkolem je ekonomická analýza a srovnání výkonnosti ekonomik na celém světě, zpracování rozvojových strategií celého světa nebo jednotlivých zemí, úvěrování zemí třetího světa, poskytování pomoci zemím transformujícím svou ekonomiku z direktivě řízené na tržní. V září roku 2000 se bude zasedání měnového fondu uskutečňovat v Praze.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 231
Zhlédnuto: 2826 krát
< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Jméno růže - EcoHinduismus 1. částZáklady společenských věd