< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Nevyšlapanou cestouPrůvodce po demokraciiZáklady společenských věd

Otázka viny - Jaspers

Otázka viny
Jaspers K. : Otázka viny, 3. vydání, Praha, MF 1991
Kniha Otázka viny se ve svých dvou částech zabývá vinou a trestem. Kniha je rozdělena do dvou částí, v té první se autor zabývá vinou, obhajobou a následným trestem. Ve druhé části je zpracováno téma Německa po druhé světové válce.
První část: Vina a trest
Autor se zde zabývá čtyřmi druhy viny:
  1. kriminální- týká se porušení zákona
  2. politická- týká se provinění politiků, úředníků a státních zaměstnanců
  3. morální- tento druh viny se týká každého z nás, jedná se o ublížení lidem či zvířatům, autor se zde hlavně věnuje svědomí viníka
  4. metafyzická-tento zvláštní druh viny se týká rovněž každého člověka, týká se role člověka ve světě, každý má za zlo ve světě nějakou zodpovědnost
Všechny tyto viny jsou podle autora závažné a žádná z nich se nemůže brát na lehkou váhu.
Mimo viny zde autor také zpracovává právo, milost a násilí.
Násilí je prostředek k spáchání viny, milost slouží k osvobození a právo je prý často potlačováno. Dále se zde autor zmiňuje o vině kolektivní a vině jednotlivce. Kolektivní vina jde prý špatně porovnat.
Druhá část: Německo po druhé světové válce
Dalo by se říci, že v druhé části autor zpracovává vinu kolektivní. Zabývá se zde téma viny Německa po smrti Adolfa Hitlera (pozn. 30.4.1945). Autor analyzuje vinu Německa a nakonec dochází k závěru, že z chování Německa vůči ostatním státům nelze vinit každého obyvatele Německa, protože jistě ne všichni obyvatelé souhlasili s chováním Německa a s metodami Adolfa Hitlera. To také dokazuje, že posouzení kolektivní viny je vždy těžké a
také ne vždy spravedlivé.
Hodnocení:
Kniha byla velmi zajímavá. Nejzajímavější byla část o morální vině, jelikož ta je v dnešní době bohužel velmi častá. Zajímavá byla také druhá o poválečném Německu a postoj autora k vině Německa a jeho občanů.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 301
Zhlédnuto: 3689 krát
< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Nevyšlapanou cestouPrůvodce po demokraciiZáklady společenských věd