Zpět na výpis látekNásledující referát >Nevyšlapanou cestouZáklady společenských věd

Analytická psychologie - Jung

Analytická psychologie
Jung,C.G.:Analytická psychologie, 2. vydání, Praha, Academia 1993
Carl Gustav Jung 1875-1961
Narodil se v Kesswil,ve Švýcarsku, od čtyř let však žil s rodiči v Basileji. Po ukončení gymnázia vystudoval v Basileji medicínu. Již při studiu se věnoval zkoumání parapsychologických jevů. Toto téma si vybral též ke své disertační práci a v roce 1902 si obhájil doktorát. Poté nastoupil v psychiatrické léčebně v Curychu. V tomtéž roce ještě studoval psychopatologii v pařížské nemocnici u Pierra Janeta. V roce 1903 se oženil s Emmou Rauschenbachovou, s níž měl 5 dětí. Byla nejen jeho manželkou ale i blízkou spolupracovnicí. V roce 1905 se stal v léčebně vrchním lékařem a zároveň se stal i docentem na curyšské universitě (r. 1913 se funkce vzdal). V roce 1906 se zastal S. Freuda. Po výměně dopisů mezi nimi nastal intenzivní osobní i pracovní vztah. V roce 1909 byli pozváni na Clarkovu universitu do USA, kde přednášel o svým asociačních studiích. K rozchodu v jejich názorech došlo v roce 1913, kdy Jung publikoval práci Proměny a symboly libida. V roce 1920 odjíždí do Afriky, v roce 1921 publikoval jedno z nejdůležitějších děl -Psychologické typy. V letech 1924-1926 podnikl cesty do USA a Afriky pro etnopsychogický výzkum indiánů a černošských kmenů a odtud cestuje po Nilu do Egypta. Od roku 1933 se účastní sympozií v Asconě. V roce 1935 je jmenován profesorem na Spříženecké technické škole v Curychu. Ve třicátých letech dostává pro své práce čestné doktoráty na universitách Harvard, Oxford a v Cambridgi. V roce 1937 podniká cestu do Indie. Dále se věnuje problematice alchymie, archetypům a kolektivnímu nevědomí. V roce 1944 publikuje dílo Psychologie a alchymie. V padesátých letech publikuje své nejzávažnější práce Odpověď na Joba a Moderní mýtus. Umírá v roce 1961 v Curychu, kde je pohřben.
( Informace o autorovi jsem čerpala ze závěru knihy)
Kniha je souborem přednášek C.G. Junga na téma analytické psychologie. Před každou z přednášek je úvod, který sestavil předsedající z toho dne. Přednášek je pět a po každé z nich následuje diskuse.
Úvod (prof. Vladimír Smékal)
Informace a biografické údaje o Carlu Gustavu Jungovi.
Úvod (E.A.Bennit)
Základní informace o následujících pěti přednáškách a doplňující údaje o C.G. Jungovi.
Přednáška č. 1
Předsedající: Dr.H. Crichton-Miller
Přivítání posluchačů a úvod k přednášce. Přednáška se týká dvou témat. Struktury nevědomí a jeho obsahů a metod používaných při zkoumání obsahů, které mají svůj původ v psychických procesech. První část obsahuje analýzu našeho vědomí a nevědomí. Pojednává o lidském myšlení, vnímání, emocích, afektech a hlavně o vlastním ,,já´´každého z nás. Přednášející své myšlenky přesně demonstruje na jednotlivých případech pro lepší objasnění posluchačům. Po přednášce následuje diskuse, kdy posluchači kladou prof. Jungovi otázky.
Přednáška č. 2
Předsedající: Dr. J.A. Hadfield
Po uvítání hostů a obecném úvodu následuje výklad o osobním nevědomí tzv. podvědomým psýché. Prof. Jung se zabývá též kolektivními vzory (archetypy) a jejich spojením s mytologií.
Všechny teorie jsou opět osvětleny pomocí konkrétních příkladů. Řeč je také o asociační testech a o tom, co se díky nim dá zjistit. Po přednášce opět následuje diskuse.
Přednáška č. 3
Předsedající: Dr. Maurice B. Wright
Profesor Jung se vrací asociačním testům, jelikož toto téma nestihl předchozí večer dokončit. Téma se týká hlavně komplexů (shluky asociací s bolestivým až traumatickým charakterem). Další část programu je zaměřena na strukturu snů a jejich psychoterapeutické účinky.Po přednášce opět následuje diskuse, kdy posluchači kladou prof.Jungovi otázky a on na dotazy odpovídá.
Přednáška č.4
Předsedající: Dr. Emanuel Miller
Po úvodu pokračuje přednášející v tématu z minulého dne, tedy v problematice výkladu snů. Příklady tentokrát vybírá prof. Jung ze Starověku a z mytologie. V diskusi pak srovnává své teorie a závěry s Freudovými (pozn. Ten říká, že nevědomí je schránkou potlačované věci).
Přednáška č.5
Předsedající:Dr.J.R. Rees
Po velmi krátkém úvodu se prof. Jung vrací k výkladu snů. Zmiňuje se též o psychologických poruchách a náboženství s jeho terapeutickými účinky. Po diskusi následuje závěr a doslov profesora Junga.
Dále následuje přehled použité literatury a další kapitola je věnovaná poznámkám překladatelů.
Hodnocení:Kniha byla velice zajímavá, zejména přednáška o výkladu snů. Zajímavé byly rovněž asociační testy a to co se z nich dá zjistit. Nejhorší byly odborné termín, kterých kniha obsahovala velmi mnoho.Přidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 691
Zhlédnuto: 2840 krát
Zpět na výpis látekNásledující referát >Nevyšlapanou cestouZáklady společenských věd