< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Čechy 13. stol. + husitství - stručný přehledUčivo 2. ročníku - stručný přehledDějepis

Velká Morava + Přemyslovci

Čechy

 • zač.6.stol-pronikání Slovanů-konkurence-AVAŘI
Sámo-francký kupec-623-658-pomohl zvítězit v boji proti Arabům 631-b.u Vogastiburku
 • Sámo porazil Franky,kt. si chtěli podrobit Slovany
Velká Morava
 • 822-1.písemná zmínka o Mojmírovi I.
 • 830/33 porazil Nitranského knížete Pribinu(asi jeden z velmožů s rostoucím vlivem)
 • Mojmír I-asi byl pokřtěn
 • Rostislav-snaha o vybudování círk. organizace (Řím nepochodil), Konstantinopol-863-příchod-Konstantin a Metoděj, byl zajat V-franckým králem Karlomanem
 • Svatopluk-další, zajat také, ale jel s nimi na výpravu na Moravu, sběhl na stranu Moravy a vyhrál bitvu-vládl poté 874-mír v Torchheimu
 • 885-smrt Metoděje, Svatopluk na stranu Říma,vyhnal Konstantina
 • nebezpečí z Východu-Maďaři
 • 903-907-zánik
prameny-archeologické, písemné
Český stát-9.stol-2 teorie vzniku-kmenová-více kmenů-v čele s Přemyslovci
 • nebo jeden kmen Čechů a uvnitř více autonomních knížectví
 • 9.stol-vliv Francké a Velkomor.říše
Přemyslovci
Bořivoj I.- narozen asi 952, 972-boje s franky, sňatek s Ludmilou(ze saského rodu-dnes Německo, přemíst.se Z Levého Hradce(kostel sv.Klimenta) na Pražský hrad, kostel panny Marie
Spytihněv-nezletilý, Čechy spadaly pod Moravu, využil smrti Svatopluka a osamostatnil se , 895-v Řezně se podřídil Arnulfovi , tudíž se přiklonil k latinské vzdělanosti
Vratislav-manželka Drahomíra, syn Václav, kostel sv. Jiří, vláda-Drahomíra- nechala uškrtit
Na Tetíně Ludmilu
Václav-vyhnal Drahomíru na Budeč, velmi vzdělaný panovník, nucen platit saskému, Jindřichu I. tribut, kostel sv. Víta, 935-zavražděn Boleslavem I. Ve staré Boleslavi
BoleslavI.Ukrutný-zavraždil Václava-touha po moci, do roku 950-14-ti letá válka se Saskem-uznal svrch.Oty I.-spojenci a 955-bitva na Lechu-zastavila Maďary, dcera Dobrava-Měšek, Mlada-založila 1. benediktýnský klášter
Boleslav II.Pobožný-973-zřízení Praž.biskupství(975-Sas Thietmar), 995-vyvraždil Slavníkovce-v Libici(unikl pouze Soběbor a Vojtěch-zah.997 na misijní výpr.do Pruska), získal kontrolu nad Moravou, Slezskem, částí Slovenska, Krakovsko a Halič,
Boleslav III-ztratil Krakovsko, vykastroval Jaromíra, chtěl zabít Oldřicha-ten utekl do Bavorska, díky povstání Vršovců utekl i Boleslav III., Využil toho Polák Boleslav Chrabrý a dosadil na trůn Vladivoje
Vladivoj-dostal Čechy jako léno od Jindřicha II.,notorik-umřel na upití, poté opět Bol.Chrabrý-toho vyhnal Jindřich II, protože se mu nechtěl podřídit, na trůn Jaromír
Jaromír-převzal Čechy jako léno, 1012 byl svržen Oldřichem a byl oslepen
Oldřich-ač ženatý unesl pradlenu Boženu, vzal si ji až po smrti ženy, Měl s Boženou syna Břetislava, Císař Konrád II. Zbavil Oldřicha vlády a dosadil Jaromíra, Oldřich se vrátil Jaromíra oslepil a zemřel, Jaromír se vzdal vlády ve prospěch Břetislava I.(1003-1055)
BřetislavI.-,,Český Achilles,, byl nemanželský, tak by mu nedali významnou nevěstu, tak unesl ze Svinibrodského kláštera Jitku z bavorského rodu, měl s ní 5 synů, 1039 vpadl do Polska a odnesl si z Hnězdna ostatky sv.Vojtěcha a složil Hnězdenské dekrety-dodr.Vojtěchových zásad, Jindřich III.vpadl do Čech, nechtěl aby byl některý panovník příliš silný ale zastavila ho zemská brána u Pošumaví, pak se dostal až k Praze, Břetislava opustili velmožové a tak se musel Jindřichovi poddat a před smrtí vyhlásil seniorát.
Spytihněv II.-zrušil úděly(Znojemský, Brněnský olomoucký), vykašlal se na otcovy zásady a vystěhoval Němce z Čech
VratislavII.- vrátil se k otcovým zásadám, 1085-podpora Jindřicha IV.-zisk královské koruny, ale papež to neuznával, Česko, ale stejně zůstalo knížectvím, spory s bratrem Jaromírem, na Vyšehradě tedy založil novou kapitulu, ničím neomezenou, sídlo Vyšehrad, po smrti 1091-krize říše-porušení seniorátu
Konrád I. Brněnský, Břetislav II.,Bořivoj II.,Svatopluk, Vladislav I.,
SoběslavI.krize překonána(1025-1040)
VladislavII.-spojenec Fridricha Barbarossy
1158-královský titul, kodex Vyšehradský-
Bedřich, SoběslavII,KonrádII.Ota, Václav, Jindřich Břetislav, Vladislav Jindřich
PřemyslOtakarI.-1197-nástup-svárlivý, panovačný, schopný, získal dědičnou královskou korunu,1212-Zlatá bula sicilská
Václav I.-dvorská kultura, odboj šlechty proti panovníkovi, potlačen díky Přem. Ot. II.
Přemysl Otakar II.-ambiciózní ,snaha posílit král.moc, expanze-Rakouské země, Chebsko, Pobaltí, nezvolen v Říši-příliš silný panovník, 1272/3-spor s Rudolfem Hab. 1278- smrt v bitvě na Moravském poli
Václav II.-titul polského krále,pro syna získ.Uher.korunu, vliv Záviše z Falk.-zatčen za povstání, expanze-1300-Polská koruna, 1301-Uherská koruna pro syna
Václav III.-vzdal se koruny, zavražděn v Olomouci 1306
česká společnost
 • -nastol knížete-kolokvium-shromažď.velmožů, usazení na stolec (vrch Žiži)
 • stát majetkem panovníka,moc zákonod, výkonná i soudní
 • Přemyslovci-vládl nejstarší, úděly-Olomoucký, Brněnský pak i Znojemský
 • správa státu-kníže-vláda z koně-objížděl zemi,hradská soustava(správce hradu-kastelán)
 • Vyšehrad, Hradec Králové, Litoměřice, Plzeň…
 • 845-pokřtěno v Řezně 14 českých knížat, Sv. Vojtěch982-zvol.praž.biskupem, zavražděn
 • arcijáhenství-kontrolní soustava
 • zemské obce-největ.postavení dvorský kmet, poté dvorní číšník,stolník, maršálek,lovčí, komoří,kancléř…..
 • upevňování pozice rodové šlechty
 • 1189-status Konráda Otty-dědičnost majetku,-i dcery,když někdo nemá potomstvo-majetek králi
 • venkov-početná skup.obyv.,
 • rozvoj řemesel, hradský soustava, hrady-dvořané a družiníci
 • ¨rozvoj obchodu, kupci ze středomoří
 • zemská obec
vnitřní kolonizace-11-konec12.st-osidlování dosud neobydlených oblastí(zalesněných),vypalování lesů, jen v rámci českého státu
vnější-13/14.st-mění krajinu,lidé ze zahraničí-zakládají vesnice, na kol. se významně podílí i šlechta a církevPřidal: sheeni 20. 5. 2011
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 775
Zhlédnuto: 3143 krát
< Předchozí referát Zpět na výpis látekNásledující referát >Čechy 13. stol. + husitství - stručný přehledUčivo 2. ročníku - stručný přehledDějepis