Zpět na výpis látekNásledující referát >Chemie a životní prostředíChemie

Vzduch, voda a mořská půda

Vzduch

Vzduch je neviditelná látka, která je všude kolem nás. Potřebujeme ji ke svém životu, stejně jako ostatní živočichové a také každá rostlina. I když vzduch nevidíme ani necítíme , můžeme zkoumat jeho vlastnosti. Je to směs většího množství látek, nejvíce obsahuje dusík (78%) a kyslík (21%), kromě toho se skládá z dalších plynů například argonu, helia, metanu a oxidu uhličitého. Ve vzduchu, který tvoří zemskou atmosféru,je kromě těchto plynů obsažena také voda a nejrůznější příměsi jako prach a kouřové plyny. Znečištění ovzduší patří k nejvíce sledovaným parametrům životního prostředí. Zdraví škodlivé látky se mohou do atmosféry dostat přírodní cestou nebo působením člověka.

Celosvětovým problémem je skleníkový efekt a s ním související změny klimatu. Ten způsobují tzv. skleníkové plyny, například oxid uhličitý, které se hromadí v atmosféře. Tam působí jako jakási pokrývka, která brání úniku tepla ze zemského povrchu. Důsledkem je globální oteplování. Dalším problémem může být narušení ozonosféry, které má za následek pronikání zvýšené koncentrace ultrafialového záření na Zemi. To má negativní vliv na zdraví, může vyvolat rakovinu.

MOřSKÁ VODA

Mořská voda je slaná, protože obsahuje kuchyňskou sůl a jiné soli. Obsah solí v mořské vodě se v jednotlivých částech světa liší. Baltské moře je poměrně málo slané, protože má neustálý přísun sladké vody z řek, které se do něho vlévají. Mrtvé moře je extrémně slané, protože postrádá stálý přísun sladké vody a teplo panující v této oblasti způsobuje, že se voda vypařuje a v moři zůstává sůl.

PůDA

Půdní profil – Nejvyšší vrstva půdy, ornice, je bohatá na organickou hmotu, ale chudá na minerály. Touto vrstvou prorůstají kořeny. Ornice tvoří samostatný ekosystém. Pod ornicí je spodina, bohatá na minerály, ale chudá na organickou hmotu. Ještě níže je vrstva zvětralých hornin a pod ní nezvětraná podložní hornina.Úrodná půda je bohatá na humus, bakterie a minerální soli. Obsahuje také mnoho vody. Propustné horniny jako pískovec způsobují, že půda je lehká a suchá. Nepropustné horniny, jako je jíl, způsobují, že půdy jsou těžké a nasycené vodou. V úlomcích hornin se vyskytují minerály, které rostliny potřebují. Nejúrodnější půdy jsou ty, které obsahují mnoho humusu nebo naplavenin. To jsou směsi jílovitých a vápenitých kalů a organických zbytků, které se přenášejí řekami.
Přidal: Aleinad 20. 5. 2008
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 362
Zhlédnuto: 4413 krát
Zpět na výpis látekNásledující referát >Chemie a životní prostředíChemie