Poznávačky Betaverze


Obrázky poznávačky dřeviny

Přejít na poznávačku dřeviny

borovice černá

bříza bělokorá

bříza pýřitá

buk lesní

douglaska tisolistá

habr obecný

jabloň lesní

jasan ztepilý

javor klen

javor mléč

jeřáb muk

jeřáb ptačí

jírovec maďal

lípa srdčitá

líska turecká

ořešák královský

platan javorolistý

smrk pichlavý

tis červený

topol černý

trnovník akát