Poznávačky Betaverze


Obrázky poznávačky jehličnany 7. třída

Přejít na poznávačku jehličnany 7. třída

borovice černá

borovice himalájská

borovice kleč

borovice lesní

borovice osinatá

borovice vejmutovka

cypřišek Lawsonův

cypřišek nutkajský

cypřišek tupolistý

douglaska tisolistá

jalovec davurský

jalovec obecný

modřín opadavý

ostrolistec kopinatý

pazerav cedrový

smrk pichlavý

smrk ztepilý

tis červený

zerav západní