Nápověda ke stránkám

Body

Za nejrůznější aktivitu na stránkách získávají registrovaní uživatelé body, které jim potom umožňují získávat další výhody.

Zisk bodů:

Body se získávají téměř za všechny akce, které uživatel na stránkách provádí, například:
Přihlášení se na stránky – 10 bodů
Přidání článku (výpisku, referátu nebo obsahu knihy) – počet bodů je úměrný délce a kvalitě článku
Editace článku – počet získaných bodů je přímo úměrný rozsahu změn
Přidání akce do kalendáře – 26 bodů
Přidání slovíčka – 3 body
Přidání fotografie – záleží na množství uvedených údajů o snímku.
Činností, za které je možno získat body je mnohem víc, ale většinou počet získaných bodů závisí na rozsahu činnosti.
Zajímavým zdrojem zisků jsou například testy, za které autor jednak získává body za přidávání jednotlivých otázek a také poté, co některý návštěvník stránek jeho test vyplní.

Využití bodů:

Body se uplatňují při řazení uživatelů, kdy vyšší počet bodů znamená významnějšího uživatele. Kromě toho počet bodů je veličinou, která charakterizuje aktivitu uživatele na stránkách, proto se k jejich počtu přihlíží při případné žádosti o změnu hodnosti.
Za body je možno si „zakoupit“ zobrazení výpisku v plném formátování v případě, že by toto bylo skryto z důvodu nízké hodnosti uživatele. Ceny za zobrazení jsou dvě – jedna za jednorázové a druhá, dvojnásobná, za zobrazení plně formátovaného výpisku natrvalo.
Je možno také si nastavit automatické posílání přidaných výpisků na e-mail, za to se také platí body.

Prémie a tresty

Vykoná-li uživatel činnost prospěšnou pro stránky - ohlášení bezpečnostní chyby, návrh na zlepšení webu apod. může získat od administrátora prémii v podobě určité částky bodů. Tyto prémie je možno získat za určitou činnost v administrátorem stanovených termínech - jedná se o speciální akce například o prázdninách.
Za porušování pravidel webu mohou být uživateli body odečítány, a to i opakovaně, pokud nedojde k nápravě situace.
Bude-li mít uživatel na svém účtu počet bodů roven nule, může být jeho účet administrátorem smazán.