< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Mezinárodní vztahy v 60. letech 20. stoletíSovětský vpád do ČeskoslovenskaDějepis

Československo v 60. letech

Ekonomické poměry

Přelom 50. a 60. let – hospodářská krize – způsobena centrálně plánovaným hospod., zkrachovala 2. Pětiletka, dokončen proces kolektivizace zemědělství. (Soukromníci jen na tak mizerné půdě, že tam nikdo JZD zakládat nechtěl.) JZD jsou bohatě dotována státem – nejsou nucena snižovat výrobní náklady – znečišťování živ. prostředí chem. látkami – používali např. DDT.

1960 – schválena 3. pětiletka – nazývána plánem hospodářské katastrofy – počítala s investicemi do těžkého a chem. průmyslu, posíleno centrál. plán. hospod – plánovači neznali potřeby obyvatel – špatné zásobování.

Jaro 1962 – pětiletka zkrachovala, roste inflace, poruchy v zásobování; komun. do plánovacích orgánů pozvali ekonomy – od 1965 se situace zlepšuje. Projevuje se např. ekonom Ota Šik. Komun. hospod. vzestup zveličovali, měli cíl – během 60. let Československo dosáhne úrovně sousedních kapital. států (přiznalo se, že jsou lepší) – to nevyšlo.

Politický vývoj

Koncem 50. let se rozhodli pro social. ústavu – schválena v čvc. 1960 – Československo prohlášeno za social. stát – Československá socialistická republika, vedoucí úloha KS4 zakotvena v ústavě. Změněn státní znak. Nastává etapa budování komunismu – propuštěni někteří polit. vězni, nebyli zatím ale rehabilitováni, do popředí šli reformní komun. – bál se jich Novotný.
Jaro 1964 – polit. proces s býv. min. vnitra Rudolfem Barákem (ve fci v 50. letech) – souzen za rozkrádání majetku socialist. vlastnictví. Typický polit. soud. proces – měl zastrašit reformní komun.
Léto 1966 – 13. sjezd KSČ – A. Novotný posílil své pozice, prohloubení sporů s reformátory – postavili se proti němu.
Léto 1967 – 4. sjezd Svazu českoslov. spisovatelů – požadovali nezávislost kultury, zrušení cenzury a vedoucí úlohy KSČ, kritizovali Novotného (významný řečník – Ludvík Vaculík). Bylo jim zakázáno vydat materiály sjezdu a vydávat literární noviny.
Prosinec 1967 – zasedání ÚVKSČ – kritika metod prezidenta.
Leden 1968 – pokračuje, Novotný donucen opustit fci 1. tajemníka ÚVKSČ (stal se jím Alexandr Dubček, s ním nastupují reformní komun.), prezidentem zůstává. Aby Dubček mohl odstranit stoupence Novotného, odstranil cenzuru – začaly se zveřejňovat neoficiál. informace, dříve zakázaná témata. Vznikají nové společen. organizace – K231 – sdružovala politické vězně, Klub angažovaných nestraníků – chtěli být v politice, ale ne v politické straně. Obnovena činnost dříve zakázaných organizací (Junák), připravuje se obnovení sociál. demokr. strany – nepovedlo se. Vznikla vyšetřovací komise, která měla zjistit nezákonnosti z 50. let, začaly rehabilitace polit. vězňů., celkové uvolnění poměrů, KSČ se ale nevzdalo vedoucí úlohy, snaží se vytvořit vlastní socialismus bez represí – „demokratický socialismus“, „socialismus s lidskou tváří“, uvolnilo se cestování do zahraničí.
Březen 1968 – odstoupil Antonín Novotný z fce prezidenta, nástupcem byl Ludvík Svoboda – byl v 50. letech vězněn, hrdina SSSR. (Protikandidátem Čestmír Císař – ministr školství – reformní komunista)
Duben 1968 – zasedání ÚVKSČ – přijat „akční program“ – nové pojetí Národní fronty – vedoucí úlohu má KSČ, mezi polit. stranami má být spolupráce, do polit. fcí i nestraníci, schváleno provedení ekonom. reformy, Ota Šik vymyslel socialistické podnikání – podniky v rukou státu si budou sami plánovat výrobu, centrál. plán. ale odstraněno nebylo.
Znepokojeni konzervativní komunisti – Vasil Bilak, Alois Indra, Drahomír Kolder, Jozef Lenárt – mají strach z nástupu kontrarevoluce, hledají spojence v zahraničí – v SSSR, NDR, Maďarsku a Polsku se bojí vývoje u nás.
Přidal: jenikkozak 22. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 471
Zhlédnuto: 6922 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Mezinárodní vztahy v 60. letech 20. stoletíSovětský vpád do ČeskoslovenskaDějepis