< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Romantismus ve světové literatuřeAdam Bernard MickiewiczLiteratura

10. Romantismus

10 ROMANTISMUS ve světové literatuře - přelom 18. a 19. stol. - vyjadřuje dobové životní pocity - reakce na výsledky fr. revoluce - nenaplnění nespokojenost člověka se společností buřičství - nazev vznikl ze slova román Znaky romantismu - tvůrčí svoboda jedince - důraz na city a fantazii (protiklad osvicenského důrazu na rozum) - protiklady a kontrasty – sen...skutečnost, jedinec...společnost, krása...ošklivost - pocit osamocení - obdiv minulosti, lidové slovesnosti, přírody - divoké přírodní scenérie a krajiny - únik do vlastního nitra a fantazie Romantický hrdina - indivisulaista, vyjímečný člověk - splývá s autorem - jeho sebevyjádřením subjektivizace literatury - cití rozpor mezi svými představami a skutečností - je neschopný se přizpůsobit společensým konvencím společenské vyděděnci (poutníci, tuláci...) - má pocit osamocení a odcizenosti - svět se mu vzdaluje - je někdy znuděn životem, který ho tíží - má silný cit a vášeň a touhu po lásce, kterou však nenajde - miluje vysněný ideál - hrdinka - spoutána konvencemi → odmítá lásku Tendence autorů - nezobrazují celou skutečnost, ale vybírají si jen jevy, které jim jsou blízké - časté téma - nešťastná láska - střet romantického světa hrdiny a reálného světa společnosti - končí nezdarem V literatuře - prvky klasicismu, preromantismu, sentimentalismu, realismu - zvukomalebnost jazyka, obraznost, barvitost, hudebnost - odmítání pravidel volný verš, rým... - obliba poezie, veršované povídky, dramatické básně - próza - historická povídka, román Hudba Weber Schubert Schumann Rossini Chopin Výtvarné umění Delacroix Goya Kosárek Navrátil Mánes Německo - silný náboženský vliv a odpor ke klasicismu a osvícenství - poezie „modrého květu“ Novalis Friedrich Leopold von Hardenberg - básník a prozaik - Jenská škola - 1. škola romantických básníků a filosofů - v tvorbě spojuje svět skutečný s neskutečným (mýtus s legendou s pohádkou) Hymny noci - básnická sbírka - kontrasty - den...noc, světlo...tma, život...smrt - motiv ztracené lásky, touha po smrti Heinrich von Ofterdingen - nedokončený román - středověký básník hledá modrý květ → symbol života a poezie Jakob a Wilhelm Grimové - jazykovědci - vztah k lidové tvorbě a germánské mytologii - sbírali lidové pohádky a pověsti - ispirovali Erbena Pohádky bratří Grimmů - soubor německých pohádek Heinrich Heine - básník, prozaik, publicista - sklonky k pesimismu, cyniymu a ironií tvorba s ironickým podtextem - sympatizoval se socialistickými myšlenkami - rozešel se s literárními vrstevníky psal v emigraci v Paříži - básně - intimní, přírodní a společenské motivy - balady, romance Kniha písní - lyrická sbírka o 5 částech Lorelei - jedna z nejlepších básní z německé poezie Anglie - sdružení do skupiny „Jezerní básnící“ - motivy anglické přírody - historické romány a poezie George Gordon Byron - největší romantický básník (i dramatik) - měl těžké dětství (otec byl piják a matka nervově nestabilní, od dětství kulhal) - šlechtický původ - pohrdal společností provokativní způsob života - většinu života strávil v cizině (Itálie, Španělsko, Řecko, orient...) - byronismus - spor hrdiny se světem, osamocený boj za svobodu proti tyranům Childe Haroldova pouť - moderní lyrickoepická poema s autobiografickými rysy - putování hlavního hrdiny po Evropě - Harold - moderní intelektuál, melancholik, zklamaný společností - protest proti bezpráví, tyranství a nesvobodě krajin - romantické básnické povídky - Džaur Korzár Lara - veršované filozofické dramatické básně - Manfred Kain Sir Walter Scott - skotský básník a prozaik - nejvýznamnější představitel romantické prózy - zájem o lidovou slovesnost - sběratel skotských lidových balad - jeden ze zakladatelů historického románu Jezerní panna - veršovana historická povídka (počátek tvorby) - poté následují historické romány - dávné zvyky života, životní prostředí, vlastenecké nadšení, turnaje, slavnosti, hrdinství... Waverly - skotské povstání Ivanhoe - ze středověkých anglických dějin (rytířské souboje, hrdinství, čest...) Srdce Edinburku - skotské nářečí - text doplněn krátkými básními Kenilworth - román z doby královny Alžběty Quentin Durward - Francie a Burgundsko 15. stol. Pirát Talisman Jane Austenová - z bohaté rodiny ale neprovdala se - výrazné ženské hrdinky zejména bohaté venkovské paní - dokonale psychologicky propracované Pýcha a předsudek - paní Bennetová chce všechny své dcery (5) co nejlépe provdat - v době dohodnutých sňatků hledá Elizabeth opravdovou lásku - zamiluje se do bohatého šlechtice, pana Darcyho - Darcy se zpočátku brání, ale nakonec svým citům podlehne Emma - bystrá, bohatá, rozmazlená - dobré popisy různých lidských povah - na konec poznává pravé hodnoty života sestry Brontëovy Emily...Charlotte...Anne - psaly pod mužskými pseudonymy - společný nezdařený pokus o básnickou knihu Emily - Na větrné hůrce - pokračování napsal někdo jiný Charlotte - Jana Eyrová Francie - zpátečnický romatismus zaměřen na minulost a oslavu středověkého křesťanství (Chateaubriand) - revoluční romantismus s protesty proti společnosti (Hugo) - časově souběžný s počátky realismu François René de Chateaubriand - historik, politik a diplomat - utíkal před skaženou civilizací - pobýval v Sev. Americe mezi indiány - jsou lhostejný ke všemu kromě náboženství - jediné útočiště člověka Duch křesťanství aneb Krásy křesťanského náboženství - vyzdvihuje křesťanství - novely - Atala René Victor Hugo - jeden z největších básníků 19. století - básník, prozaik, dramatik - zastánce utopických humanistických názorů - básnická tvorba - soucit s utlačovanými a nenávist k tyranům Legenda věků - 3 dílný cyklus, který vznikl postupně - vývoj lidstva za pokrokem a humanitou - optimismus - věří v lepší budoucnost lidstva - veršované drama - životní osudy historických osobností Cromwell - ůvod = manifest fr. romantismu Ruy Blas - kontrasty (čestný hrdina vs. prozíravá šlechta) - próza Chrám Matky Boží v Paříži - středověká Paříž - Zvoník z chrámu Matky Boží - ošklivý Quasimodo - zamiluje se do krásné Esmeraldy - tragický konec (dramatický dějový spád) - obraz královského dvora až po spodinu lidstva - kontrasty - krása...ošklivost, zlo...ušlechtilost Bídníci - Jean Valjean je odsouzen na galeje ale propuštěn - chce žít počestně - pronásleduje ho inspektor Javert, a nedokáže ho zatknout spáchá sebevraždu Dělníci moře - báseň v próze - o hrdinství prostého rybáře Devadesát tři - z francouzské revoluce Alexandr Dumas starší - autor podléhající konvencím - dramata s významem pro vznik romantického divadla - historické romány - nenáročná díla - řetěz epizód někdy tištěny v novinách - vynalézavý zápletky - čerpal z kronik - pseudohistorické romány Tři mušketýři Hrabě Monte Cristo Alexandr Dumas mladší - nemanželský syn A. Dumase st. - oblíbený dramatik - román - Dáma s kaméliemi - nešťastná láska George Sandová Aurore Dupinová - 1. feministka v literatuře - někdy o sobě hovořila v mužském rodě - milostný vztahy s umělci - ovlivnila Němcovou, Světlou Indian - vyjádřila své postoje Alfred de Musset Zpověď dítěte svého věku - milostný vztah s George Sandovou Stendhal Henri Beyle - stoupenec Napoleona a revoluce - rozhraní mezi romantismem a realismem - snažil se o oneosobní podání - mistr psychologických románů - hrdinové - prožívají vášnivé lásky, ve sporu s dobou, bouří se proti společnosti, umírají Červený a černý - psychologický román - vnitřní monolog - postavy analyzují sami sebe - červená - symbol revoluce...černá - symbol despotismu - Julien Sorel se snaží ve společnosti vyniknout i pokrytectvím a přetvářkou Kartouza parmská - mladý šlechtic plný ideálů předurčený pro kněžskou dráhu Dánsko Hans Christian Andersen - dramata, básně, romány, cestopisné prózy, pohádky - pohádky vycházely po částech v sešitech - spojení umělé a folklorní pohádky v 1 celek - ironie, realistické detaily Pohádky vyprávěné pro děti Nové pohádky a povídky - nejen pro děti - pohádky - Císařovy nové šaty Statečný cínový vojáček Ošklivé káčátko Pohádka mého života - autoportrét Rusko Alexandr Sergejevič Puškin - spoluzakladatel evropského kritického realismu - tvůrce novodobého ruského básnického jazyka - šlechtic (naučil se rusky kvůli chůvě) - svodomyslné verše vyhnanství - dvorské intriky souboj, ve kterým byl zabit - opěvoval krásu přírody - lyrickoepické skladby - Kavkazský zajatec Bachčisarajská fontána - básnická povídka = poema - veršovaný útvar s prolínáním lyrických i epických prvků - hlavní hrdina je výjimečný, není schopen čelit osudu Ruslan a Ludmila Cikáni Měděný jezdec - historické drama - Boris Godunov Evžen Oněgin- veršovaný román - „zbytečný člověk“ - neschopen uskutečnit své předsevzetí a správné úmysly Piková dáma - novela Povídky nebožtíka Ivana Petroviče Bělkina Kapitánská dcerka Michail Jurjevič Lermontov - těžké dětství - bezstarostný život - rád provokoval společnost Na smrt básníka - útok na pokrytectví u dvora poslán na Kavkaz zabit v souboji Démon - básnická poema s filozofickou úvahou o dobru a zlu - Bohem odsouzený demon k věčné samotě se zamiluje do pozemské dívky Tamary - svým polibkem jí zabije a prohrává zápas s Bohem Maškaráda - veršované drama Hrdina naší doby - soubor novel Polsko Adam Mickiewicz - zklamán neúspěchem Napoleonovy armády a nezdarem Polského povstání imigroval do Francie Dziady - básnická skladba, pro kterou bral inspiraci z polských mýtů a pověstí Pan Tadeáš Konrád WallenrodPřidal: kamomille 21. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 1432
Zhlédnuto: 5522 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Romantismus ve světové literatuřeAdam Bernard MickiewiczLiteratura