Zpět na výpis látekNásledující výpisek >7. Klasicismus, osvícenstvíLiteratura

Světovka 2. pol. 20. stol.

SVÌTOVÁ LITERATURA 2. POL. 20. STOL. - hl. tématem je WWI (aktuální i dnes) - psali přímí účastníci války, i mladší generace - toto téma spisovatele inspirovalo k mimořádným výkonům - nejtragičtější = OsvětimHirošima - literatura faktu, dokumentární literatura, vzpomínková a publicistická díla Odrazy války v lit. - Polobeletristická díla Osvětim Anna Franková Deník - amsterodamská židovská dívka - deník si píše od třinácti let pravidelně až do svého zatčení - z koncentračního tábora se nevrátila – zemřela na tyfus - Deník je vydán ve zkrácené verzi jejím otcem - od roku 1986 začal vycházet původní deník - Anna byla nucena ukrýt se se svými rodiči, sestrou a dalšími známými v obchodním domě - v době dospívání měla fiktivní přítelkyni Kiti – té adresovala své zápisky - přemýšlela o tom, že zápisky vydá po válce jako román - chtěla se jmenovat Anna Aulisová nebo Robinová Zofie Nalkowska Medailony - 8 reportážních záznamů o vyhlazování židů na území Polska Thomas Keneally Schindlerův seznam - vyšlo v 1982 - dokumentární, rekonstruované hovory - rozlišuje mezi skutečností a mýtem, vyhýbá se smyšlenkám - vzpomínky Schindlerových židů - Oskar Schindler – podnikatel, nacista, zachránil 1200 židů Hannah Arendtová Eichmann v Jeruzalémě - masový vrah židů, se kterým byl proces v Jeruzalémě v 1961 - na veřejnosti působil jako snaživý ambiciózní úředník Peter Weiss Přelíčení - hra - frankfurtský proces s osvětimskými zločinci v 1964 - podoba osvětimskému procesu - vězni koncentračního tábora v roli svědků - někteří obžalovaní = vážené vysoce postavené osobnosti - usvědčováni devíti anonymními svědky, kteří zastupují stovky svědků ze skutečných procesů Rolf Hochhuth Náměstek - hra - autor vycházel z autentických pramenů a historických událostí - mísí se realita s fikcí (některé postavy vymyšlené, jiné autentické) - hl. téma - postoj katol. církve a papeže k řešení židovské otázky v nacistických režimech William Styron Sophiina volba - děj v Osvětimi - matka musí zvolit mezi svými dětmi (pro jedno život a pro druhé smrt) - Sophiin milenec Nathan je závislý na drogách - Sophie Stingovi vypráví svůj životní příběh, ten ho zas vypráví v knize - nacistický doktor provádí selekci a da jí volbu - téměř šílená z dané situace zvolí mladší dítě, holčičku - Nathan chce Sophii zabít ale uteče se Stingem - vrátí se a společně s Nathanem spáchají sebevraždu Hirošima Film - Hirošima, má láska - společné dílo fr. spisovatelky Marguerite Durasová a fr. režiséra Alain Resnaise - prolínají se dva příběhy - srpen 1957 - 12 let po výbuchu atomové bomby v Hirošimě - 1944 - ve francouzském městě Nevers - příběhy jsou spojeny postavou mladé francouzsky - nese v sobě trauma války, která zasáhla do jejího osobního život Japonsko - literatura atomové bomby - jednoho okamžiku - tragický záblesk po němž následuje zánik lidí Joko Óta Záblesk jako na dně mořském - esej - dále psala knihy povídek s tématem Hirošimské katastrofy Černobyl Jurij Ščerbak - Černobyl Válka v dokumentární literatuře - vojenské romány mezi beletrií a dokumentem - psali to většinou bývalí vojáci George Patton - legendární americký generál Válka mýma očima Winston Churchill Druhá světová válka - šestidílné válečné paměti - Nobelova cena za literaturu Josepf Goebbels Deníky Josepfa Goebbelse - 50 000 stran - vydáno z počátku pouze jejich torzo Beletrie Německo - Skupina 47 - navazovali na autory z 1. pol. 20. stol. Heinrich Böll Vlak přijel přesně - Nobelova cena Kdes byl, Adame? A neřekl jediné slovo Klaunovy názory Ztracená čest Kateřiny Blumové Siegfried Lenz Hodina němčiny Vlastivědné muzeum Günther Grass - volná trilogie - Plechový bubínek, Kočka a myš, Psí roky Anna Seghersová Sedmý kříž Tranzit Rusko - zobrazovali přednosti socialismu, propaganda Boris Polevoj My, sovětští lidé - črty a povídky Příběh opravdového člověka - román o beznohém letci, který se naučil chodit a létat Konstantin Simonov Živí a mrtví - bitva o Moskvu Člověk se nerodí pro válku - obrat u Stalingradu Poslední léto - spojil dokumentárnost s baladičností Jurij Bondarev Hořící sníh Anglo-americká literatura Norman Mailer Nazí a mrtví - není tu ústřední hrdina - vystupují tu vojáci druhé světové války Joseph Heller Hlava XXII - absurdně realistický román - nejabsurdnější je vojenský paragraf XXII - podle něho může voják požádat o propuštění z armády jen když je blázen - uvědomuje-li si, že je blázen, tak blázen není a nepropustí ho - osobní zkušenosti z války - hlavním hrdinou je poručík letectva Yossarian - tragikomická postava - přirovnán ke Švějkovi William Styron Sofiina volba William Saroyan Lidská komedie Anton Myrer Poslední kabriolet Velká válka Irwin Shaw Mladí lvi James Clavell Král Krysa - japonský zajatecký tábor - hlavní postava - řadový voják King, v táboře má výsadní postavení a vše, co ostatní ne - všichni mu toto postavení závidí - Peter Marlow se chce stát jeho skutečným přítelem - podnikají spolu výpravy mimo tábor, při kterých se je snaží přistihnout poručík Grey - mají farmu s krysami, obchodují na černém trhu - královo výsadní postavení se láme po shození bomb na Hirošimu - každému je jasné, že tábor bude osvobozen - krále už nepotřebují - dávají mu to najevo - král je opět tím, čím byl před válkou - chudý, nevzdělaný Eric Lambert Veteráni Dvacet tisíc zlodějů Ray Ragby Pahorek Pahorek z písku Patrick Ryan Jak jsem vyhrál válku Itálie Alberto Moravia Horalka Německo Anna Seghersová Sedmý kříž - z koncentračního tábora uprchlo 7 vězňů - 6 zatčeno, popraveno a pověšeno na kříže - sedmý zůstává prázdný - sedmý vězeň uprchl - rozdělen na 7 kapitol - spojitost s Kristovým ukřižováním - souvislost s legendou o 7 dnech stvoření světa Transit - volné pokračování - němečtí uprchlíci odcházejí do Mexika kam uprchla sama autorka Erich Maria Remarque Vítězný oblouk Noc v Lisabonu - Baumann chce se svou ženou Helenou odcestovat z Evropy do Ameriky - nakonec se dostanou do přístavu v Lisabonu, odkud má odplouvat loď - Helena spáchá sebevraždu, protože má rakovinu - Baumann bloudí po městě a potká neznámého muže, kterému příběh vypravuje Miluj bližního svého - o životech německých emigrantů - jejich jedinou nadějí je dostat se do Ameriky Existencialismus - prosazoval se ve filosofii - navazuje na myšlenky Nietzsche - základní myšlenka - člověk se má oprostit od všeho vnějšího - chtějí člověka představit takového, jaký skutečně je - tendence autorů - své hrdiny vsazovali do mezních situací, kdy šlo o něco závažného, co mohlo ovlivnit jejich život - hrdina si má uvědomit, co je v životě důležité, měl by najít vztah k lidem - hrdina se ocitá v zoufalství, beznaději Jean Paul Sartre - filosofická díla - Bytí a nicota Existencialismus je humanismus Kritika dialektického rozumu - esej - Nevolnost - někdy se překládá jako "Hnus" - psána formou deníku - románová trilogie - Cesty svobody - nedokončená Albert Camus - filosofické eseje, próza, dramata - novela - Cizinec Mor - symbol fašistické okupace Exil království Neorealismus – moderní realismus - umělecký směr v italské literatuře 40. a 50. let - projevuje se i v poválečném filmu a výtvarném umění - rozvíjí tradiční postupy, žánry kritického realismu - všímají si stinných stránek italské reality kinematografie Federico Fellini - režisér, scénárista Darmošlapové Silnice Podvodník literatura Alberto Moravia Horalka Římanka - vypráví Adriana - živila se jako modelka, matka jí dohnala k prostituci - seznámila se s Giacomem, do kterého se zamilovala, chtěla s ním mít rodinu - Giacomo spáchal sebevraždu - povídkové soubory - Římské povídky, Nové římské povídky Rozhněvaní mladí muži - patří sem i anglické spisovatelky - LessingováMurdochová - název pochází od novinářů - literární hrdina odmítá ustálené mravní normy, odmítá se zařadit do života - rezignuje na osobní kariéru, žije v chudobě mezi obyčejnými lidmi, kde nachází svou lásku John Osborn - divadelní hra - Ohlédni se v hněvu John Brain Místo nahoře - volné pokračování - Život nahoře John Wayne Pospíchej dolů Univerzitní román - za 1. univerzitní román je považován humoristický román - Šťastný Jim - Kingsley Amis - vznikl v Anglii - rozvoj univerzitního života - nové univerzity - rozvíjí se humanitní vědy - dostávají se do popředí - historie, filosofie - hrdiny jsou profesoři, vědci.. David Lodge Hostující profesoři Svět je malý Beat generation - americká literatura, ohlasy i ve světě - hovorově se jim říkalo beatníci - svými díly vyjadřovali svůj nesouhlas se společností - odmítali kariéru, hlásali dobrovolnou chudobu, pracovali jako dělníci na železnicích, provokovali a vysmívivali se - pomyslnou svobodu hledali v drogách, alkoholu, sexu - poezie = určena k veřejnému přednesu - za doprovodu jazzové hudby - volný verš, důraz na rytmus, alegorie Allen Gingsberg - básník Kvílení Sendviče reality Jack Kerouac - prozaik, básník - studoval na kolumbijské univerzitě - za války sloužil u námořnictva - toulal se po USA - napsal 14 románů - cyklus románů ze silnice - zachycuje New YorkskouSan Francisskou bohému a zkušenosti s cestováním Na cestě - autobiografický román - mládež 50. let - cestování s přáteli po USA v průběhu 3 let - volný život, nechtěli být ničím vázáni Osamělý poutník Andělé zkázy - posmrtně vydána novela - Mag - poetický příběh psaný černošským nářečím - využívá slovní komiku - spontánnost, autobiografie, poetický detail a jemná melancholie - malý naivní chlapec objevuje svět moderní civilizace Francouzský nový román - projevy poválečné evropské literatury - odmítán - odmítají postupy realistického románu 19. století - navazují na některé představitele z 1. pol. 20. stol. - James Joyce, Proust, Woolfová, Franz Kafka - ruší tradiční kompozici děje - soustřeďují se na detailní popis předmětů a jevů, které člověka každodenně obklopují - postavy jsou většinou bezejmenné - autoři využívají několika úhlů pohledů na jednu věc, experimentují s jazykem - střídají slovesné způsoby Nathalie Sarrautová Michel Butor Allain Robbe-Grillet - nejvýznamnější spisovatel tohoto žánru - zakladatel, nejvýznamnější teoretik Magický realismus - prolíná se skutečný svět se světem snů, fantazie Gabriel García Márquez - kolumbijský spisovatel - Nobelova cena za literaturu Sto roků samoty Čingiz Ajtmatov - kirgizský spisovatel Stanice Bouřná - osudy železničáře v kazašské stepi - prolíná se tu několik dějových pásem - současnost, prvky legendy, fikce budoucnosti Michael Bulgakov Mistr a Markétka Absurdní drama - počátky najdeme už v existencialismu - umělecký a filosofický směr - dílo bez souvislého děje a souvislého dialogu - nesmyslnost lidského jednání, stereotyp - člověk často ztrácí schopnost komunikovat s ostatními lidmi - u nás na ně navázal Havel Samuel Beckett - irský spisovatel - Nobelova cena za literaturu Čekání na Godota Eugéne Ionesco - francouz rumunského původu Plešatá zpěvačka Nosořožec Literatura s prvky SCI-FI - vznik v 19. století - od roku 1929 je označován termínem science fiction - čtenáři sci-fi literatury se v USA začínají sdružovat do organizací - fandomové - sami pro sebe vydávají amatérské časopisy - fanzimes - v USA vzniká prestižní cena pro nejlepší sci-fi roku - Hugo - podoba filmového Oscara - zpočátku žánr připomíná klasickou pohádku - později se začali inspirovat autoři vědou a technikou a snažili se předpokládat vývoj ve společnosti Rusko Ivan Jefremov bratři Strugačtí Polsko Stanislav Lem - v díle spojuje prvky sci-fi s dobrodružným žánrem Astronauti Solaris USA Isaac Asiomov Ray Bradbury Marťanská kronika - soubor povídek - fiktivní kolonizace Marsu pozemšťany 450 stupňů Fahrenheita - cyberpunk - rozvíjí se v polovině 80. let v Americe v rámci sci-fi - stírají se hranice mezi realitou a fikcí - informační technologie rozšiřují možnosti člověka William Gibbon Arthur C. Clark Vesmírná Odyssea - tetralogie - Setkání s Rámou Georgie Orwell Zvířecí farma 1984 John Donald Reuel Tolkien Hobit - trilogie - Pán prstenů Postmodernismus - projevuje se v národních literaturách - projevoval se i v architektuře - snažili se o návrat zdobných prvků moderní architekti považovali za zbytečné - v literatuře - popírá umělecké avantgardy 20. a 30. let - autoři často využívají citací - odmítají psát o všelidských námětech, dávají přednost nehrdinským činům - knihy mají promlouvat k náročnému i nenáročnému čtenáři - prvky vysoké literatury, ale i prvky brakové literatury - autoři bývají často kritizováni za nepůvodnost Vladimír Nabukov - ruský emigrant, který žil v Americe Lolita - psychologická studie muže, jeho sexuální vztah k dívce Umberto Eco - Ital Jméno růže - VilémAdsonem přijíždí do opatství, kde se má konat schůzka s pověřenci papeže - dochází k záhadnému úmrtí mnicha a Vilém se ujímá vyšetřování - za záhadných okolností umírají další mniši -Vilém přichází na to, že se všechny vraždy točí kolem otrávené knihy v knihovně Literatura faktu - není žánrově zcela jednoznačně vymezena - řadí se sem autobiografie, biografie, cestopisy, deníky, memoáry, cestopisné reportáže, eseje - na hranici žánrů se nachází i populárně vědecká literatura a umělecko-naučná próza - knihy pro mládež C. W. Ceram - němec, žil v US - psal knihy z oboru archeologie Bohové, hroby a učenci Oživená minulost - faktografický román s žurnalistickými prvky - Amerika Truman Capote Chladnokrevně - románová reportáž - sugestivní zpráva o vyvraždění jedné farmářské rodiny v kanadské pustině - několik let shromažďoval materiály, vedl rozhovory s pachateli, soudci, vyšetřovateli SS - Alexandr Isajevič Solženicyn Souostroví Gulag - čerpal z vlastních zkušeností - zobrazuje zatýkání nevinných lidí, vymyšlená obvinění, vynucená přiznání - součástí jsou vyprávění a dopisy, biografické údaje, citace dokumentů, sovětských zákony - nejsou tam smyšlené události ani postavy Další světoví spisovatelé William Saroyan - americký prozaik a dramatik - prvotina - Odvážný muž na létající hrazdě Lidská komedie - původně psal jako filmový scénář pro největší hollywoodskou společnost - film se nerealizoval - několik samostatných příběhů, které jsou svázány hlavní postavou - čtrnáctiletý chlapec Homér, který v době WWII dělal poštovního poslíčka - setkal se z řadou obyvatel městečka - přinášel jim smutné zprávy - poznává lidskou bolest a utrpení - přesvědčen, že v lidech je něco dobrého, ani v krutých dobách nezanikla láska Tati, tobě přeskočilo - 63 krátkých rozhovorů otce s desetiletým synem, který byl vypravěčem Tracyho tygr - groteskní novela - reálný svět a svět fantazie - tygr - černý panter - policie a novináři na něj pořádají hon - symbol lásky, mládí, odvahy Jerome David Salinger Kdo chytá v žitě William Faulkner - Nobelova ceny za literaturu - detektivní román - Neodpočívej v pokoji Edgar Lavrence Doktorow - označován za představitele retrofikce (historizující próza, jako Markéta Lazarová, nemá historický podklad) - Ragtime - zfilmován Milošem Formanem černošská literatura Richard Wright - čerpal z vlastních zkušeností Děti strýčka Toma - 4 novely Rodný syn Černý chlapec Alex Haley - zajímal se o svou minulost Kořeny Toni Morrisonová - Nobelova ceny za literaturu Velmi modré oči Sula Milovaná Jazz ruská literatura Boris Leonidovič Pasternac Doktor Živago - vyšel v Itálií - silně autobiografický román - Živago - básník, lékař - byl vtažen do revolučních událostí, snažil se skrýt na venkově - chtěl podat obraz Ruska posledních 40 let - chtěl zobrazit své názory na život a umění - Nobelova cena za literaturu - vyloučen ze svazu Sovětských spisovatelů - vláda mu znemožnila převzetí ceny - v roce 1989 ji převzal jeho syn anglická literatura Graham Green - 26 románů, 9 povídek - dobrodružné, špionážní, politické, náboženské romány německá literatura Johannes Mario Simmel - romány, povídky Láska je jen slovo - román s detektivními prvky - témata - láska, politika, společenské problémy, život a výchova dětí v internátu - retrospektivní děj - hlavní zápletka - tajný vztah hlavního hrdiny Olivera s vdanou ženou - žena dá přednost jistotě - manželovi - Oliver spáchá sebevraždu Všichni lidé bratry jsou Amerika Arthur Hailey Letiště Kola Hotel Konečná diagnóza Večerní zprávy - kultivovaný jazyk, důraz na detaily Erich Segal Osudová láska Ceny pro ženy Danielle Steelová Joy Fieldingová Rosie Thomasová psychologické romány Maria Venturi - Itálie Vítězství lásky Mika Waltari - Finsko Egypťan SinuhetPřidal: kamomille 19. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 2559
Zhlédnuto: 5003 krát
Zpět na výpis látekNásledující výpisek >7. Klasicismus, osvícenstvíLiteratura