< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Migrace obyvatelstvaSvětové hospodářstvíZeměpis

Geografie sídel

Sídlo – centrum lidské aktivity, skupina obytných domů + hospodářská a dopravní území na určitém území, jednotka tvořící uzavřený celek – město, vesnice, samota

Osídlení – rozmístění sídel v krajině – hlavní ukazatel: počet sídel na km2

Funkce sídel: obytná, obchodně dopravní, průmyslová, administrativně politická, kulturně turistická, rekreační.

Rozložení sídel: nerovnoměrné, ovlivněno přírodními faktory – zdroje potravy, vodní zdroje, sídla zakládána na obchodních cestách a u nalezišť nerostných surovin, množství sídel na území záleží i na podnebí, půdě a nadmořské výšce. Ve středověku se zakládala na vyvýšeninách okolo hradů – obranná funkce, také v okolí řek a jejich brodů.

Faktory rozvoje současných osídlení – ceny, vzdělání, pracovní místa, přírodní podmínky, životní úroveň, průmysl, dostupnost…

Globální město - („světové město“) město, které má přímý vliv na globální záležitosti, nadnárodní význam, účinek na mezinárodní události a světové dění – centra obchodu, financí, trhu. Například Londýn, Paříž, Frankfurt, Ženeva, Vídeň, Johannesburg, New York, Chicago, Tokio, Sydney.

Urbanizace - soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova.

Suburbanizace - stěhování obyvatel z center do předměstských částí.

Deurbanizace - stěhování z měst na venkov.

Reurbanizace - pohyb z venkova zpět do měst, například se obydlují staré průmyslové budovy.

Aglomerace - město + okolní města a příměstská sídla

Konurbace - (metropolitní region) – blízko ležící, podobně velká, administrativně samostatná města se společnou infrastrukturou.

Megapole - více center, nižší hustota zalidnění, pásma zelených ploch, kvalitní infrastruktura.

Největší města

Tokio (35,2 milionu obyvatel)
Ciudad de Mexico (19,4)
New York (18,7)
Sao Paulo (18,3)
Bombaj (18,2)
Dillí (15,0)
Shanghai (14,5)
Kalkata (14,3)
Jakarta (13,2)
Buenos Aires (12,6)
Dhaka (12,4)
Los Angeles (12,3)
Karáčí (11,6)
Rio de Janeiro (11,5)
Ósaka-Kóbe (11,3)
Káhira (11,1)
Lagos (10,9)
Peking (10,7)
Manila (10,7)
Moskva (10,7 milionu obyvatel)Přidal: jenikkozak 14. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 258
Zhlédnuto: 5602 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Migrace obyvatelstvaSvětové hospodářstvíZeměpis