< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >7. Zvuková stránka jazyka11. Tvoření slovMluvnice

10. Typy slovníků

slovní zásoba

 • souhrn slov určitého jazyka
 • je zachycena ve slovnících
 • v češtině kolem miliónu slov
 • individuální – aktivní - v projevech, 5-10 tisíc slov; pasivní - rozumíme jim, kolem 40 000 (dle vzdělání)

SLOVNÍKY

 • příručky, které obsahují informace uspořádané do hesel
 • uspořádávají a zpracovávají slovní zásobu
 • thesaurus - obsahuje veškerou slovní zásobu všech dob jazyka (čeština nemá)

typy slovníků

 • překladové - dvou i více jazyčné - Česko-německý slovník, Německo-český slovník; Česko-anglický slovník, Anglicko-český slovník; Velký anglicko-český slovník - 4 svazky
 • výkladové - vysvětlují význam slova stejným jazykem, jako jsou uvedená heslová slova
  • naučné (encyklopedické) - výklad významu a širší poučení - Ottův slovník naučný - 27 dílů, 12 svazků dodatků; Příruční slovník naučný - 4 svazky; Malá československá encyklopedie + Československý biografický slovník; Ilustrovaná encyklopedie; specializované oborově - Technický slovník naučný, Ekonomická encyklopedie
  • jazykové - výklad významu slova - původ, výslovnost, mluvnickě poučení, použití slova - Příruční slovník jazyka českého – PS; Slovník spisovného jazyka českého - SSJČ; Slovník spisovné češtiny – SSČ
 • speciální
  • historické
  • etymologické - o původu slov
  • nářeční
  • cizích slov
  • frazeologické
  • terminologické (názvoslovné)
  • autorské - Shakespearův
  • slangové - Šmírbuch jazyka českého
  • věcné a synonymické
  • frekvenční - o častosti výskytu slov
  • ortografické (pravopisné) a ortoepické (výslovnostní) - Pravidla českého pravopisu, Výslovnost spisovné češtiny
  • retrográdní (zpětné) - slova abecedně uspořádána podle pořadí písmen od konce
  • slovníky vlastních jmen
  • obrazové - pojmy věcně i místně + obrazy

skupiny slovníků

dle charakteru poskytovaných informací

- naučné - filosofické, technické, terminologické
- jazykové - výkladové, překladové, cizích slov, etymologické, dialektologické, synonymické

dle způsobu třídění a zpracování hesel

- abecední
- retrográdní
- věcně synonymické(thesaurus)
encyklopedie - patří mezi nejdůležitější zdroje info.
- zpracovávají určitý konkrétní obor
- hesla jsou řazena podle oboru nebo podle abecedy
- jsou i různé zaměřené na určité věkové kategorie
populárně naučné příručky - Čeština všední i nevšední, Hrátky s češtinou, Čeština za školouPřidal: kamomille 4. 11. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 304
Zhlédnuto: 19172 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >7. Zvuková stránka jazyka11. Tvoření slovMluvnice