< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Socioekonomická geografieMigrace obyvatelstvaZeměpis

Skladba obyvatelstva

Kapitoly: Rasové složení obyvatelstva, jazyky, světová náboženství
 • různorodost – biologické, kulturní, ekonomické
 • biologické – pohlaví, věk, celkový tělesný vzhled
 • kulturní – národnost, náboženství, jazyk, vzdělanost
 • ekonomické – hospodářská činnost, zaměstnanost obyvatelstva
 • podle pohlaví – počet je téměř stejný – liší se to v některých zemí, rodí se víc chlapců, ale muži se dožívají nižšího věka, Evropa – převaha žen, hlavně po 2. světové válce, převaha mužů – muslimské země, Čína – nedostatek žen – díky politice – politika jednoho dítěte – pokud se narodí holčička, tak nedostávají rodiny sociální dávky – časté interrupce
 • předproduktivní věk – do 15 let
 • produktivní věk – vydělávání peněz a nepotřebujeme důchod, do 65 let
 • postproduktivní věk – nad 65
 • fertilní věk – ženy v plodném věku, 15 – 45 let

rasové složení obyvatelstva

 • rasa = skupina lidí, kterou spojuje dlouhodobě společný vývoj, v jehož průběhu se vlivem rozdílného prostředí vytvořily shodné morfologické a fyziologické znaky
 • eropoidní – bílá, 45 % obyvatelstva, znaky – barva očí a vlasů různá, výrazné vousy u mužů, úzký nos, světlá kůže
 • ekvatoriální – černá, 11 %; 2 podskupiny – negroidní – 10 %, Afrika na jih od Sahary, australoidní - oblast Austrálie; negroidní intenzivní pigmentace, tmavé vlasy, slabé ochlupení, výrazné rty, mírně vystouplý široký nos, dlaně a chodidla nejsou pigmentované; australoidní – 1 %, mají silnější ochlupení, převážně vlnité
 • mongoloidní – žlutá, 40 %, barva očí a vlasů tmavá, vlasy rovné, kůže žlutá až bronzově hnědá, plochá tvář, úzký kořen nosu, dole rozšířený, rozplácnutý
 • mulat – europoidní a ekvatoriální
 • mestic – europoidní a mongoloidní
 • zambo – mongoloidní a ekvatoriální
 • amalgamace – proces stírání rozdílů mezi rasami

jazyky

 • jazyky, které vznikly z jednoho parajazyka, si přes odlišný vývoj uchovaly společné prvky, skupina takto příbuzných jazyků se nazývá jazyková rodina – v současnosti jich je asi 20, ale početně a prostorově rozšířenějších je jen 10–12 z nich
 • dvě třetiny obyvatelstva – používají indoevropské jazyky a čínsko-austroasijské jazyky
 • počet jazyků – 3-7 tisíc, dále ještě desítky tisíc nářečí a dialektů
 • jazykové rodiny:
  • indické – bengálština, hindština, nepálština, urdština, gudžarátština, maráthština, mrtvé - sánskrt
  • románské – francouzština, galičtina, italština, katalánština, ladino, moldavština, portugalština, provensálština, rétorománština, rumunština, sardiština, španělština
  • arménština
  • germánské – východní – burgunština, gótština, vandalština – všechny mrtvé; severní – dánština, faerština, islandština, norština, švédština; západní – < href="predmet-anglictina">angličtina, afrikánština, fríština, nizozemština, vlámština, hornoněmčina, dolnoněmčina, jidiš
  • helénské – nová řečtina a mrtvý – stará řečtina
  • baltské – severní – litevština, lotyština, jižní – pruština – mrtvý jazyk
  • albánština
  • slovanské – západní – jazyky Polabských Slovanů – mrtvý, čeština, slovenština, polština, lužická srbština; východní – běloruština, ruština, ukrajinština; jižní – staroslověnština – mrtvý, bulharština, makedonština, slovinština, srbochorvatština
  • íránské – stará perština – mrtvý, nová perština, kurdština, osetština, tádžičtina
  • keltské – gaelština – mrtvý, irština, velština, bretonština
 • kolonie v Africe: francouzština – Čad, Senegal, Niger; angličtina – Nigérie, Ghana, Namibie, portugalština – Angola, Mosambik; angličtina také v Indii
 • nejrozšířenější jazyky světa (jen rodné jazyky) v pořadí: čínština, španělština, angličtina, arabština, bengálština, hindština, portugalština, ruština, japonština, němčina, javánština, korejština, francouzština, vietnamština, telugština, maráthština, tamilština, turečtina, urdština, polština

Světová náboženství

islám

muslimové:
 • sunité:
  • je jich většina
  • uznávají Muhameda a Aláha
 • ujité
  • je jich málo
  • uznávají Mohameda a jeho nástupce
  • Irák, Írán, Jemen
 • vzájemná nesnášenlivost
sunité:
 • svatá kniha – korán – přikazuje jim 5x denně se modlit, přitom musejí být natočeni k Mekkce, vezmou si kobereček a musejí být bosi
 • nesmějí pít alkohol, jíst vepřové maso (jako židi)
 • během ramadánu nesmějí mít pohlavní styk, během dne – tedy dokud nezapadne Slunce
 • ¼ platu musejí dát imánům – náboženským velitelům
 • jejich chyba – nemají nejvyššího – proto se pořád hádají a válčí
 • postavení ženy – velmi nízké, polygamie
 • džihád – překládáno jako svatá válka, ale ve skutečnosti to znamená úsilí, může ho vyhlásit jenom imán; vyhlášen například, když se proti nim vedly křížové výpravy

hinduismus:

 • Indie, Nepál, Srí Lanka, méně - JAR, Malajsie, Bangladéš, Figži, Surinam
 • vytvořily ho indoevropské kmeny Árjů, které přišly pravděpodobně z oblasti Turecka
 • vznikl 600 let př. n. l., ale měl i starší původ
 • není to jenom náboženství, ale je to i filozofický směr
 • třetí nejrozšířenější náboženství na světě
 • dělení do 4 kast: brahmáni = kněží, kšátriové = úředníci, vajšové = řemeslníci, šúdrové = nejchudší vrstva; to jsou ty nejhlavnější, ale je jich před 2000; kastovnický systém je vládou sice zrušen, ale v praxi je stále uplatňován
 • bohové:
  • Brahma – tvůrce světa, vševědoucí, má čtyři hlavy – vidí všude a všechno, svět ničí a tvoří
  • Šiva – ničitel, vládne nad životem a smrtí, mírem i válkou
  • Višnu – pán vod a pečovatel lidí, má více podob, řídí reinkarnaci, když člověk zemře, tak posoudí jeho skutky a pošle ho zpět na zem, když činil zlo, tak se narodí jako nižší forma a naopak
 • Guru – hlava církve v dané oblasti – je jich více
 • základní zásady: věří v převtělování, mniši žijí v ašmarech – klášterech, každý měsíc je zasvěcen jinému božstvu, mají 7 posvátných míst – Ganga (jeden z náboženských obřadů – koupání v posvátných řekách), Himaláje atd.; kráva je posvátná, nemají zakladatele ani žádné svaté písmo, ale k nejdůležitějším písemným památkám patří Védy (Vědění) – Upanišády – pravděpodobně nejstarší filozofické texty na světě
 • Amgkorvat – nejznámější chrámový komplex hinduistů

křesťanství:

 • ekleziologie = nauka o církvi
 • vzniklo z židovství na území Palestiny
 • křesťanstké učení zachycuje Nový zákon
 • v čele Ježíš Nazaretský, který má být Mesiáš = spasitel světa a Boží syn
 • monoteistické náboženství
 • eucharistie – připomínka večeře Páně, při níž je přítomen Kristus; vrchol bohoslužeb
 • typy: východní pravoslavná, protestanská, katolická
 • ekumenismus – snaží se o sbližování církví
 • pravoslaví = ortodoxie, Řecko, Rusko, Bulharsko, Rumunsku, Srbsko, Chorvatsko, Makedonie, Ukrajina; věří v boha, který je trojjediný – Otec, syn a duch svatý
 • protestantství – odmítá autoritu papeže nad církví a uctívání Panny Marie, anglikánská církev, baptisté, puritáni, v Čechách – Jednota bratrská a Českobratrská církev evangelická
 • katolická církev – řízena papežem, nejrozšířenější

Judaismus

 • Termín označující náboženství židovského národa - Izraele
 • Základ i pro ostatní náboženství - křesťanství, islám...
 • Etnický Žid: má aspoň jednoho židovského prarodiče, je mu možno udělit občanství
 • Halachický Žid: každý, kdo má matku halachickou Židovku, a každý, kdo podstoupil gijur a konvertoval k judaismu.
 • První náboženství, které uctívalo jediného boha. Výroky učenců jsou postaveny na nižší úroveň než výroky Bible. Judaismus odmítá dogmata.Přidal: tess.for 12. 10. 2009
Zobrazit podrobnosti

Podrobnosti

Počet slov: 937
Zhlédnuto: 5667 krát
< Předchozí výpisek Zpět na výpis látekNásledující výpisek >Socioekonomická geografieMigrace obyvatelstvaZeměpis